Byla 2S-1984-273/2010
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta išduoti ieškovei J. K. Europos vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-153-59/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. K. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta išduoti ieškovei J. K. Europos vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-153-59/2010 ir,

Nustatė

3ieškovė J. K. teismui pateikė prašymą dėl Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo, prašydama vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 805/2004 ir LR CK 3.192 str. išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą civ. byloje Nr. 2-153-59/2010. Prašyme nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2010-01-05 išnagrinėjo civilinę bylą pagal jos ieškinį atsakovui R. K. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo ir priėmė sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovo išlaikymą sūnui M. K. ir V. K. kiekvienam po 420 Lt. iki jų pilnametystės, tačiau atsakovas šį teismo sprendimą vykdo nepilnai, išlaikymą moka ne kas mėnesį ir ženkliai mažesnę nei priteista, sumą.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 10 d. atsisakė išduoti ieškovei J. K. Europos vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-153-59/2010. Teismas nurodė, jog šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo ieškovei išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimo dėl šių priežasčių: priimtas teismo sprendimas neatitinka Reglamento 6 str. 1d. c ir d punktų kriterijų; šis reglamentas negali būti taikomas šioje byloje priimtam teismo sprendimui, nes išnagrinėta byla nelaikytina neginčytina, kaip to reikalauja Reglamento 3 str. 1d.

5Atskiruoju skundu ieškovė J. K. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-08-10 nutartį panaikinti ir išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą civilinėje byloje Nr.2-153-59-2010. Skunde nurodoma, jog atsakovas R. K. neprieštaravo ir neginčijo reikalavimų, bylos eiga ir baigtimi nesidomėjo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo sprendimo neskundė. Teismo sprendimas buvo priimtas jam nedalyvaujant, t.y. priimtas sprendimas už akių. Atsakovui skirti procesiniai dokumentai apie bylos iškėlimą, buvo įteikti per jo motiną. Be to teismui buvo žinoma jo deklaruojama gyvenamoji vieta. Byla turėtų būti laikoma neginčytina byla.

6Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad ( - ) straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Nagrinėjamu atveju, ieškovė J. K. ginčija teismo nutartį, dėl atsisakymo išduoti Europos vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-153-59/2010. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje esančiais duomenimis nustatė, kad 2010 m. sausio 5 d., priimtas teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-153-59/2010 nepatenka į Reglamento taikymo sferą, nes jis priimtas ne dėl neginčytinų reikalavimų, be to nagrinėjant bylą nebuvo laikomasi Reglamento 13 ir 14 str. nuostatų, numatančių bylos iškėlimo ir šaukimo į teismo posėdį skolininkui įteikimo būdų.

10Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 805/2004 ( toliau Reglamentas) 3 str. 1d., numato, kad šis Reglamentas taikomas tik dėl neginčytinų reikalavimų. Reikalavimas laikomas neginčytinu, jeigu: a) skolininkas, pripažinimu ar susitarimu, kurį patvirtino teismas arba kuris buvo sudarytas prieš teismą procesinių veiksmų metu, aiškiai sutiko su juo; arba b) teisminio bylos nagrinėjimo metu, atsižvelgiant į atitinkamus procedūrinius reikalavimus pagal kilmės valstybės narės teisės aktus, skolininkas niekada jam neprieštaravo; arba c) skolininkas nedalyvavo ar jam nebuvo atstovaujama teismo posėdyje, susijusiame su šiuo reikalavimu po to, kai teismo proceso metu iš pradžių prieštaravo reikalavimui, su sąlyga, kad toks elgesys prilygsta tyliam sutikimui su reikalavimu ar faktu, kreditoriaus pareikštu pagal kilmės valstybės narės teisės aktus; arba d) skolininkas aiškiai sutiko su juo autentiškame dokumente.

11Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovui, R. K. procesiniai dokumentai apie bylos iškėlimą teisme buvo įteikti per motiną A. B.. Reglamento 13 ir 14 str. reglamentuoja bylos iškėlimo arba šaukimo į teismo posėdį skolininkui įteikimo būdus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, duomenų apie šaukimo į teismo posėdį įteikimą atsakovui R. K., byloje nėra. Taip pat byloje nėra duomenų apie Alytaus rajono apylinkės teismo 2010-01-05 sprendimo įteikimą atsakovui. Todėl, teismas pagrįstai nustatė, kad priimant teismo sprendimą, kurio pagrindu ieškovė prašo išduoti Europos vykdomąjį raštą, procesas vyko nesilaikant Reglamento III skyriaus reikalavimų ir pagrįstai atsisakė išduoti ieškovei Europos vykdomąjį raštą.

12Pažymėtina, kad Reglamento 18 str. 1 d., numato minimalių reikalavimų nesilaikymo atitaisymą, t.y. jeigu teismo proceso metu kilmės valstybėje narėje nebuvo laikomasi 13–17 straipsniuose nustatytų procedūrinių reikalavimų, tai šis nesilaikymas atitaisomas, o teismo sprendimas gali būti patvirtinamas Europos vykdomuoju raštu, jeigu: a) teismo sprendimas skolininkui buvo įteiktas laikantis 13 ar 14 straipsnio reikalavimų; ir b) skolininkas turėjo galimybę užginčyti teismo sprendimą jį pilnai peržiūrint, o teismo sprendime arba kartu su juo skolininkui buvo pateikta atitinkama informacija apie šiam užginčijimui būtinus procedūrinius reikalavimus, įskaitant institucijos, kurioje jis turi būti pateiktas, pavadinimą ir adresą, ir, kai taikoma, tam skirtą laikotarpį; c) skolininkas pagal atitinkamus procedūrinius reikalavimus neužginčijo teismo sprendimo. Jeigu šie reikalavimai patenkinami, ieškovė turi teisę iš naujo kreiptis dėl Europos vykdomojo rašto į teismą, kuris priėmė sprendimą.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14

15Atskirąjį skundą atmesti.

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai