Byla AS-525-175-08
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Respublikos“ leidiniai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Respublikos“ leidiniai“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Respublikos“ leidiniai“ pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007-11-29 sprendimą Nr. 2K-381 „Dėl teisės pažeidimo bylos Nr. 9“. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo – sustabdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą - LR Vertybinių popierių komisijos 2007-11-29 sprendimą Nr. 2K-381 „Dėl teisės pažeidimo bylos Nr. 9“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-01-03 nutartimi atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

62008-01-21 pareiškėjas pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 teismo nutarties.

72008-01-23 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties. Teismas nurodė, kad 2008-01-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties nuorašas 2008-01-07 buvo įteiktas Raimondai Bublienei, kuri veikė pagal UAB „Respublikos“ leidiniai“ atstovo advokato Vidmanto Drizgos 2008-01-07 perįgaliojimą, taigi UAB „Respublikos“ leidiniai“ buvo tinkamai supažindinta su skundžiama nutartimi 2008-01-07, o ne 2008-01-18, kaip teigiama atskirajame skunde. Todėl pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 str. 3 d. atskirasis skundas dėl 2008-01-03 teismo nutarties teismui galėjo būti paduotas iki 2008-01-14, o pareiškėjas atskirąjį skundą padavė 2008-01-21, t. y. pasibaigus nutarties apskundimo terminui. Pareiškėjas neprašė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, todėl teismas, remdamasis ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., atskirąjį skundą atsisakė priimti.

8II.

9Pareiškėjas UAB „Respublikos“ leidiniai“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2008-01-23 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį, atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2008-01-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties paduoti ir priimti nagrinėti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 teismo nutarties.

10Pareiškėjas nurodo, kad pareiškėjas nežinojo, jog jo atstovas advokatas Vidmantas Drizga perdavė įgaliojimus Raimondai Bublienei, taip pat ir įgaliojimą gauti 2008-01-03 nutarties nuorašą. Pagal ABTĮ 50 str. 2 d. 6 p. pareiškėjo advokatui nesuteikta teisė perduoti įgaliojimą kitam asmeniui. Todėl teismas nepagrįstai įteikė R.Bublienei 2008-01-03 nutarties nuorašą.

11Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka. Atsiliepime nurodo, kad iš tarp pareiškėjo ir jo atstovo advokato V.Drizgos sudarytos atstovavimo sutarties matyti, jog pareiškėjas, pasinaudodamas ABTĮ 49 str. 1 d. suteikta teise, atstovavimo sutartimi suteikė advokatui V.Drizgai įgaliojimus, tame tarpe ir teisę perįgalioti. Taigi advokatas V.Drizga teisėtai perįgaliojo R.Baublienę, ir 2008-01-03 teismo nutarties nuorašo įteikimas R.Baublienei 2008-01-07 yra tinkamas pareiškėjo supažindinimas su šia teismo nutartimi.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15ABTĮ 50 str. 2 d. numatyta, kad atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti teisme bylą suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus šioje straipsnio dalyje išvardintus tam tikrus veiksmus, tarp jų ir įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (perįgaliojimą) (6 p.). Įgaliojimas atlikti kiekvieną iš šių šioje straipsnio dalyje išvardintų veiksmų turi būti specialiai aptartas atstovo įgaliojime (ABTĮ 50 str. 3 d.). Taigi įgalioto atstovo teisė perduoti įgaliojimus kitam asmeniui (perįgaliojimą) taip pat turi būti specialiai aparta įgaliojime.

16Nors pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad jo atstovui advokatui V.Drizgai nebuvo suteikta teisė perduoti įgaliojimus kitam asmeniui atstovauti pareiškėjui, tačiau iš byloje esančios tarp pareiškėjo ir advokato V.Drizgos sudarytos atstovavimo sutarties (b. l. 110) matyti, kad pareiškėjas suteikė teisę advokatui V.Drizgai perįgalioti kitus asmenis atstovauti pareiškėjui nagrinėjamoje byloje. Advokatas V.Drizga perįgaliojimu (b.l. 111) perįgaliojo Raimondą Bublienę iš Vilniaus apygardos administracinio teismo atsiimti dokumentus, susijusius su pareiškėju UAB „Respublikos“ leidiniai“. Pagrindo pripažinti, kad šis perįgaliojimas yra neteisėtas, nėra. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas teisėtai 2008-01-07 įteikė R.Bublienei 2008-01-03 teismo nutarties nuorašą (b. l. 113), ir tai laikytina tinkamu šios nutarties nuorašo įteikimu pareiškėjui.

17Vadovaujantis ABTĮ 149 str. 2, 3 d., atskirasis skundas dėl nutarties, įstatymo nustatyta tvarka priimtos nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Kadangi 2008-01-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, priimta rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant, pareiškėjui įteikta 2008-01-07 (b. l. 113), pareiškėjas atskirąjį skundą teismui galėjo paduoti iki 2008-01-14. Pareiškėjas teismui atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 nutarties padavė 2008-01-21, t.y. praleidęs terminą atskirajam skundui paduoti. Remiantis ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str., praleidus terminą atskirajam skundui paduoti dėl svarbių priežasčių, pareiškėjo prašymu teismas atskirojo skundo padavimo terminą gali atnaujinti. Pareiškėjas byloje nepadavė teismui prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą, svarbių termino praleidimo priežasčių nenurodė, todėl teismas pagrįstai, remdamasis ABTĮ 148 str., 134 str. 3 d. 1 p., atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 teismo nutarties.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismo 2008-01-23 nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl 2008-01-03 teismo nutarties, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį ir tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą nėra.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Atskirąjį skundą nepatenkinti.

21Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 23 d. nutartį nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai