Byla 2VP-16469-955/2016
Dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys BUAB „Upininkėlių karjeras“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“, A. B

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Jurgitos Žilinskaitės pareiškimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą, suinteresuoti asmenys BUAB „Upininkėlių karjeras“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“, A. B.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja pareiškimu prašo skolininkei A. B. skirti baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną.

5Suinteresuotas asmuo A. B. atsiliepime (17 b. l.) nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Antstolės raginime yra nurodyta vykdyti sprendimą nedelsiant, be konkretaus laiko tarpo, todėl pagal savo supratimą jį įvykdė – sumokėjo mokestį už antstolės atliktą darbą bei bankroto administratoriui išsiuntė dokumentus. Taip pat nurodė, kad yra ribotų pajamų ir pateikė darbo ieškančio asmens atmintinę.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Upininkėlių karjeras“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“ atsiliepime (15 b. l.) antstolės pareiškimą palaikė, prašė skirti baudą skolininkei. Pabrėžė, jog skolininkės veiksmai rodo, jog ji vengia atlikti savo pareigas nustatytas teismo ir įstatymų, taip pat piktnaudžiauja savo teisėmis, o tai trukdo administratoriui tinkamai atlikti bankroto procedūras ir tinkamai užtikrinti kreditorių interesus. Paaiškinime (35 b. l.) pažymėjo, jog administratorius gavo A. B. laišką, kuriame buvo vos keli BUAB „Upininkėlių karjeras“ dokumentai ir pabrėžė, kad pateikti ne visi LR Įmonių bankroto įstatyme numatyti dokumentai. Įmonė veikė nuo 2008 m., todėl abejoja, kad per daugiau kaip penkerių metų veiklos laikotarpį buvo sukaupta tik tiek dokumentų, kiek pateikta administratoriui. Atsižvelgiant į tai nesutinka, kad skolininkė įvykdė Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-891-657/2016 nustatytą prievolę perduoti administratoriui bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą, todėl prašo skirti baudą.

7Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

8Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). CPK 771 str. 5 d. reglamentuota, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutartimi Nr. eB2-891-657/2016 iškėlė bankroto bylą UAB „Upininkėlių karjeras“, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė MB „Bankroto byla“, įpareigojo UAB „Upininkėlių karjeras“ valdymo organus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui bankrutuojančios įmonės turtą ir visus dokumentus. Buvusi UAB „Upininkėlių karjeras“ vadovė A. B. nurodytos nutarties nevykdė, todėl bankroto administratorius su vykdomuoju raštu kreipėsi į antstolę. Vykdomasis raštas antstolės Jurgitos Žilinskaitės kontoroje gautas 2016 m. kovo 31 d. Antstolė Jurgita Žilinskaitė vykdomojoje byloje Nr. 0161/16/01106 vykdo Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. vykdomąjį raštą Nr. eB2-891-657/2016 dėl A. B. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto byla“ UAB „Upininkėlių karjeras“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus įmonės dokumentus. A. B. turto ir dokumentų bankroto administratoriui neperdavė, vykdomojo rašto neįvykdė, todėl 2016 m. birželio 6 d. vykdomojoje byloje surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S16-26401. Iš bylos duomenų matyti, kad jau po antstolės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo, skolininkė A. B. registruotu laišku BUAB „Upininkėlių karjeras“ administratoriui išsiuntė tam tikrus dokumentus (siuntos svoris 776 gr.) (23 b. l.), tačiau BUAB „Upininkėlių karjeras“ administratorius pranešime (35 b. l.) teismui nurodė, kad minėtu laišku gavo tik dalį dokumentų, kad nepateikti visi LR Įmonių bankroto įstatyme numatyti dokumentai. Be to, įmonė veikė nuo 2008 m., todėl abejoja, kad per daugiau kaip penkerių metų veiklos laikotarpį buvo sukaupta tik tiek dokumentų, kiek pateikta administratoriui. Teismui skolininkė administratoriui pateiktų dokumentų kopijų nepateikė, todėl teismas negali įvertinti, kokie dokumentai BUAB „Upininkėlių karjeras“ bankroto administratoriui buvo pateikti, be to, teismas neturi objektyvių duomenų, jog skolininkė pateikė bankroto administratoriui visus turimus dokumentus. Teismas neturi pagrindo abejoti bankroto administratoriaus nurodytomis aplinkybėmis, o jis teismui nurodė, kad jam pateikta tik dalis reikalautų dokumentų. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad skolininkė Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį Nr. eB2-891-657/2016 įvykdė tik iš dalies ir tik po antstolės kreipimosi į teismą dėl baudos jai skyrimo. Pažymėtina, kad neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį Nr. eB2-891-657/2016, bankroto administratorius negali tinkamai vykdyti bankroto procedūros, o viešojo intereso egzistavimas šios kategorijos bylose nulemia siekį bankroto procedūras atlikti kuo operatyviau ir efektyviau.

10Atsižvelgdamas į tai, teismas laiko, jog esant nustatytam Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutarties Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. eB2-891-657/2016 tik dalinio įvykdymo faktui, yra pagrindas skirti A. B. baudą išieškotojo BUAB „Upininkėlių karjeras“ bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“ naudai (CPK 771 str. 5 d.). Antstolė pateiktu pareiškimu prašo A. B. skirti baudą už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną.

11Pažymėtina, kad skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai (CPK 771 str. 5 d.). CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Be to, skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – ne tik sudrausminti, t. y. ne tik siekis finansiškai nubausti asmenį už teismo sprendimo nevykdymą, bet ir proceso šalies skatinimas tinkamai ir savalaikiai įvykdyti teismo sprendimą. Svarbus kriterijus yra ir tai, kad teismo sprendimo (nagrinėjamu atveju nutarties), kaip valstybės teisminės valdžios akto, nevykdymas tam tikru mastu lemia ir viešojo intereso pažeidimą. Todėl spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, teismas šiuo atveju nesirenka kažkurio vieno kriterijaus, o vadovaujasi šių kriterijų protingos pusiausvyros principu. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstyta, teismas laikosi nuostatos, jog nagrinėjamu atveju baudos už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną skyrimas fiziniam asmeniui neatitiktų baudos skyrimo tikslų, neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, bei sukeltų neproporcingai sunkias pasekmes. Teismas laiko, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas A. B. už Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutarties Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. eB2-891-657/2016 nevykdymą skirti baudą ne už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną, o vienkartinę baudą išieškotojo naudai. Teismo vertinimu, tokiu būdu bus pasiekti baudos skyrimo tikslai, išieškotojas gaus tam tikrą satisfakciją, tačiau tuo pačiu skolininkė bus skatinama pilnai įvykdyti nustatytus įpareigojimus. Be to, vienkartinės baudos skyrimas neužkerta kelio antstolei kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl baudos skyrimo, jei Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutartis Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. eB2-891-657/2016 ir toliau nebus vykdomi. Nustatydamas baudos dydį teismas įvertina ir tą aplinkybę, jog skolininkė A. B. dalį galimai jos turimų dokumentų pateikė, ji šiuo metu oficialiai nedirba, todėl per didelė bauda gali būti nepakeliama finansinė našta skolininkei.

12Todėl įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.), skolininkei A. B. už Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutarties Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. eB2-891-657/2016 nevykdymą skirtina vienkartinė 50 Eur bauda išieškotojo BUAB „Upininkėlių karjeras“, atstovaujamo bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“, naudai.

13Išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos skolininkę pilnai įvykdyti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. eB2-891-657/2016 (CPK 75 str. 2 d.).

14Skolininkei taip pat išaiškintina, kad jai ir toliau nevykdant Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutarties Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. eB2-891-657/2016, ši nutartis neužkerta kelio antstolei pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu dėl baudos skyrimo už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną (CPK 771 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 771 str. 5 d.,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti iš dalies.

17Skirti skolininkei A. B., a. k. ( - ), vienkartinę 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 14 d. nutarties Nr. eB2-891-657/2016 ir jos pagrindu 2016 m. vasario 29 d. išduoto vykdomojo rašto Nr. eB2-891-657/2016 nevykdymą, paskirtą baudą išieškant iš asmeninių A. B. lėšų BUAB „Upininkėlių karjeras“, į. k. 301774546, atstovaujamo bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“, į. k. 304072733, naudai.

18Nutartį siųsti proceso dalyviams.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai