Byla e2S-1799-232/2016
Dėl antstolės R. P. veiksmų (neveikimo), suinteresuoti asmenys: antstolė R. R., Lietuvos Valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, Lietuvos antstolių rūmai

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos V. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. F. skundą dėl antstolės R. P. veiksmų (neveikimo), suinteresuoti asmenys: antstolė R. R., Lietuvos Valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, Lietuvos antstolių rūmai,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3P. V. F. pateikė skundą dėl antstolės R. P. procesinių veiksmų vykdomoje byloje Nr.0183/14/00254. Nurodė, jog antstolė pareiškėjos skundų nepatenkino. Pareiškėja kelis kartus kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su skundu dėl antstolės veiksmų, tačiau teismas jų nenagrinėja. Prašo išreikalauti iš antstolės ir Kauno miesto apylinkės teismo atsiliepimus į pareiškėjos skundus. Nenurodyti, kokie konkrečiai antstolės veiksmai yra skundžiami.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos V. F. skundą dėl antstolės R. P. veiksmų. Teismas nurodė, kad pareiškėja teikia skundą dėl antstolės R. P. procesinių veiksmų, atliekamų vykdomojoje byloje Nr.0183/14/00254. Skundas dėl antstolės veiksmų ar atsisakymo atlikti veiksmus teismingas Kauno miesto apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės R. P. kontora, kaip tai nustatyta Civilinio proceso kodekso 510 str. Todėl teismas sprendė, kad pareiškėjos V. F. skundas dėl antstolės R. P. veiksmų nenagrinėtinas Vilniaus miesto apylinkės teisme, kadangi neteismingas šiam teismui, atsisakė priimti pateiktą skundą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7P. V. F. atskiruoju skundu prašo skundą dėl antstolės veiksmų nagrinėti iš esmės. Nurodė, kad tiek antstolė R. P., tiek Kauno miesto apylinkės teismas nenagrinėja apeliantės skundų. Apeliantės teigimu antstolė atliko neteisėtus veiksmus, sukčiavo, parduodant apeliantės turtą.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

11CPK 510 str. 1 d. reglamentuojama, kad antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti gali būti skundžiami šio kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka. CPK 510 str. 2 d. reglamentuota, jog skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 3 d.). Jeigu antstolis neišnagrinėjo skundo per šio straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą arba patvarkymo, kuriuo visiškai ar iš dalies atsisakė patenkinti skundą, su vykdomąja byla ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę skundą dėl antstolio neveikimo pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kartu su skundu dėl antstolio neveikimo asmuo teismui turi pateikti ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, kurio antstolis neišnagrinėjo arba visiškai ar iš dalies nepatenkinęs neperdavė teismui. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolio neveikimo, toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti (CPK 510 str. 4 d.). Pažymėtina ir tai, jog LR CPK 594 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą skundai dėl antstolių veiksmų yra teismingi apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

12Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundas nėra pakankamai nuoseklus ir aiškus, tačiau iš pateikto skundo turinio ir jame nurodytų aplinkybių spręstina, jog pareiškėja iš esmės skundžia antstolės R. P. procesinius veiksmus, atliekamus vykdomoje byloje Nr.0183/14/00254, ką teisingai nustatė ir pirmosios instancijos teismas. Minėta, jog skundus dėl antstolių veiksmų nagrinėja apylinkės teismai, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Nagrinėjamu atveju iš Lietuvos antstolių rūmų internetinio puslapio www.antstoliai.lt matyti, kad antstolės R. P. kontoros veiklos teritorija apima Kauno miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją, antstolės R. P. kontoros buveinė yra adresas V. P. g. 9, Kauno m., kas reiškia, kad skundai dėl šios antstolės veiksmų nagrinėtini Kauno miesto apylinkės teisme. Taigi paminėtų aplinkybių kontekste pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, kaip neteismingą Vilniaus miesto apylinkės teismui. Kita vertus jeigu apeliantė turi duomenų apie galimai padarytas nusikalstamas veikas (skunde dėl antstolės veiksmų pareiškėja teigia, jog antstolė pavogė jos turtą), ji turi teisę dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo BPK nustatyta tvarka kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančias įstaigas (BPK 2, 165 str.), o ne į teismą CPK nustatyta tvarka.

13Apeliacinės instancijos teismas atskirai pažymi, jog tuo atveju jeigu apeliantė nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo priimtais sprendimais/nutartimis, juos gali skųsti aukštesnės instancijos teismui įstatyme nustatyta tvarka.

14Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjos atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai