Byla 2A-740-436/2016
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, Arūno Rudzinsko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Mindaugo Šimonio, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Milsta“ atstovo advokato L. S. B. apeliacinį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m gruodžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-944-384/2015 pagal ieškovės UAB „Umbrela“ ieškinį atsakovei UAB „Milsta“ dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovė UAB „Umbrela“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Milsta“ 9317,13 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 140 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad šalys 2014 m. rugpjūčio 4 d. sudarė subrangos darbų sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo nustatytais terminais atlikti namo, esančio ( - ), stogo remonto darbus, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus. Sutartyje buvo numatyta, kad dalį darbų ieškovė atliks atsakovės parūpintomis statybinėmis medžiagomis. Tačiau ieškovei darbų atlikimo dieną užsakius autokraną, ieškovė nepateikė reikalingo kiekio akmens vatos. Šalys žodžiu susitarė, kad ieškovė pati pateiks šias statybines medžiagas, o vėliau atsakovė grąžins sunaudotą akmens vatos kiekį ieškovei. Ieškovė darbams sunaudojo 8 paletes akmens vatos, atsakovė 3 paletes ieškovei grąžino, tačiau neatsiskaitė už 5 akmens vatos paletes, kurių vertė 1523,36 Eur. Taip pat nurodė, kad ieškovė sutartyje numatytais terminais atliko darbų už 7793,77 Eur. Šalys 2014 m. spalio 20 d. pasirašė suderinimo aktą, jokių pastabų dėl atliktų darbų atsakovė ieškovei nepareiškė, tačiau už atliktus darbus taip pat neatsiskaitė.

6Jurbarko rajono apylinkės teismas 2015m. birželio 30 d. preliminariu sprendimu ieškovės UAB „Umbrela“ ieškinį patenkino visiškai. Priteisė iš atsakovės UAB „Milsta“ ieškovei „Umbrela“, 9317,13 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 140 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad sudarytoje sutartyje buvo numatyta, jog reikiamą akmens vatos kiekį ieškovei pateiks atsakovė, jokių rašytinių susitarimų dėl sutarties pakeitimo nebuvo, todėl reikalavimas dėl apmokėjimo už akmens vatą yra nepagrįstas. Taip pat nepagrįsta ieškinio dalis dėl reikalavimo atsiskaityti už dalį atliktų darbų, nes ieškovė neatliko visų darbų numatytų sutartyje, darbai buvo atlikti nekokybiškai.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Jurbarko rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 4 d. galutiniu sprendimu paliko nepakeistą Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. preliminarų sprendimą ir papildomai iš atsakovės UAB „Milsta“ priteisė 601,47 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat iš atsakovės UAB „Milsta“ priteisė 140,57 Eur žyminį mokestį ir pašto išlaidas valstybei.

10Teismas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 4 d. subrangos darbų sutarties priede Nr. 2 buvo numatyta, jog dalį statybinių medžiagų, tarp jų ir akmens vatą, pateiks užsakovas, tai yra UAB „Milsta“ (b. l. 20). Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad nors ieškovė pateikė akmens vatą negavusi išankstinio UAB „Milsta“ raštiško sutikimo, tuo pažeisdama sutartyje esančio 6.1 punkto reikalavimus, tačiau su šiuo pažeidimu atsakovė sutiko, jokių pretenzijų ieškovei nepareiškė.

11Šalys 2014 m. spalio 20 d. surašė pažymą apie 2014 m. spalio mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę 7793,77 Eur (b. l. 24–25). Atsakovė jokių pastabų dėl netinkamos darbų kokybės ieškovei nepareiškė (b. l. 26–30), pretenzija dėl netinkamos atliktų darbų kokybės pareikšta tik 2015 m. vasario 9 d. (b. l. 31). Sutarties 11.5. punkte numatyta, kad nutraukus sutartį nepriklausomai nuo priežasčių, subrangovas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, perduoti užsakovui iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, o užsakovas privalo tokius darbus priimti ir už juos sumokėti. Sutarties 11.4. punkte nurodyta, kad sutartis laikoma nutraukta suėjus 3 kalendorinėms dienoms nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo registruota pašto siunta kitai šaliai dienos arba nuo tos dienos, kai toks pranešimas yra įteikiamas kitai šaliai pasirašytinai (b. l. 16). Ieškovė 2015 m. balandžio 21 d. pranešė atsakovei, kad nuo 2015 m. gegužės 22 d. sutartį nutraukia (b. l. 46–48). Atsakovė UAB „Milsta“ sutarties nutraukimo neginčijo, todėl teismas laikė, kad sutartis nutraukta. Esant nurodytoms aplinkybėms, preliminaraus sprendimo dalies dėl 7793,77 Eur priteisimo teismas nekeitė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu atsakovės UAB „Milsta“ atstovas advokatas L. S. Bagdonas prašo Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – panaikinti Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 30 d. preliminarų sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Teismas konstatavo, kad ieškovė pažeidė subrangos sutarties 6.1 punktą, tačiau nekeitė preliminaraus sprendimo. Teismas netinkamai aiškino šalių sudarytą subrangos sutartį. Šalys savo pareigas turėjo vykdyti išskirtinai pagal pasirašytą subrangos sutartį, todėl atsakovei nebuvo jokio pagrindo akmens vatą pirkti iš ieškovės. Juo labiau, atsakovė turėjo savo tiekėją UAB „Axis Industries“, kuris tiekė visas medžiagas reikiamiems darbams atlikti.
 2. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad mineralinė vata buvo atvežta į objektą, nepatvirtina fakto, jog ji buvo panaudota šiame objekte. Vienintelis įrodymas, kad vata buvo atvežta į objektą yra tuo metu dirbusio darbininko G. Š. parašas ant krovinio važtaraščio. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad nurodytą dieną objekte nebuvo reikiamos vatos ir jam buvo būtinybė atsivežti savo vatą. Aplinkybė, kad vatos pristatymas buvo suderintas telefonu su atsakovės direktoriumi R. P. nebuvo įrodyta. Važtaraštį pasirašęs atsakovės UAB „Milsta“ darbuotojas G. Š. nebuvo įgaliotas priimti akmens vatą.
 3. Darant prielaidą, kad ieškovės atvežta į objektą vata buvo panaudota objekto remontui, minėta vata turėjo būti perduota atsakovės objekto darbų vadovui D. R., suderinta kaina, raštu informuota apie būtinumą naudoti vatą subrangovo sąskaita. Ieškovė panaudodamas savo medžiagas veikė savo rizika ir atsakomybe, kadangi atsakovė šių medžiagų nebuvo užsakiusi.
 4. Atsakovė neginčija, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašytas atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas. Tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl darbų kokybės. Ieškovė reikalaudama sumokėti pagal atliktų darbų aktą turėjo pateikti įrodymus, kad ji įvykdė 9.5, 17.4, 17.5 punktus. Šios aplinkybės buvo keliamos prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo, tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir jų nevertino. Pirmiausia teismas turėjo spręsti dėl darbų kokybės, o tik po to spręsti dėl priteistinos sumos dydžio.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Umbrela“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

16Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais:

 1. Ieškovė prašo nepriimti į bylą apelianto teismui pateiktų naujų įrodymų, kadangi jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme. Byloje nėra duomenų, jog šiuos dokumentas teismas atsisakė priimti, ar jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Bylos medžiaga patvirtina, kad suderintą statybinių medžiagų kėlimo dieną – 2014 m. rugpjūčio 25 d. atsakovė nebuvo pristačiusi akmens vatos. Todėl telefonu susitarus su atsakovės direktoriumi, ieškovė į objektą pristatė 8 paletes vatos, kurią priėmė atsakovės darbuotojas G. Š.. Atsakovė ieškovei grąžino 3 paletes, nes kitos 5 paletės buvo panaudotos kitame atsakovės aptarnaujamame objekte. Be to, atsakovė sutiko apmokėti už negrąžintą vatos kiekį pagal 2014 m. spalio 25 d. pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. UMB000067 bendrą 1523,36 Eur sumą. Šią aplinkybę patvirtina atsakovės pranešimas. Apeliantės teiginiai, kad neaišku, kur buvo panaudota ieškovės pristatyta akmens vata, neturi jokios reikšmės, kadangi ją priėmus atsakovės darbuotojui, disponavimas vata perėjo atsakovės dispozicijon.
 3. Ieškovei nekilo jokių abejonių dėl atsakovės darbuotojo įgaliojimų, nes akmens vatos pristatymo dieną jis buvo objekte, pasirašė važtaraštį. Apeliantės argumentai dėl darbų kainos keitimo yra visiškai nepagrįsti, nes būtent apeliantė laiku neįvykdė sutarties ir dėl jos kaltės nebuvo pristatyta akmens vata į objektą sutartą dieną. Jeigu apeliantė būtų tinkamai pagal sutartį įvykdžiusi savo pareigas, šis ginčas dėl akmens vatos net nebūtų iškilęs.
 4. Apeliantė nesutinka su atliktų darbų kokybe, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų apie tariamus darbų defektus. Pretenzijos dėl atliktų darbų defekto pateiktos tik po to, kai ieškovė pareikalavo iš atsakovės sumokėti už atliktus darbus.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos.

19Apeliantė UAB „Milsta“ prašo į bylą priimti naujus rašytinius įrodymus – PVM sąskaitas faktūras AXP14-00475, AXP14-00476, AXP14-00538, atsakovo buvusio darbuotojo G. Š. darbo sutartį ir pareiginius nuostatus. Apeliantės vertinimu, šie dokumentai neužvilkins bylos nagrinėjimo ir padės nustatyti byloje tiesą.

20CPK 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įrodymai, kuriais grindžiami ieškinio reikalavimai, pateikiami kartu su ieškiniu. Teismui priėmus preliminarų sprendimą, atsakovui yra suteikta teisė pareikšti prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 str. 1 d.). Esant poreikiui įrodymai gali būti renkami ir teikiami iki bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 251 str.). Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Taigi šalys turi tinkamai vykdyti savo reikalavimų pagrindimo ir įrodinėjimo pareigą nuo pat ieškinio pareiškimo. Papildomų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme ribojamas, net jei jų pateikimą inicijuoja bylos šalis (CPK 314 str.).

21Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008).

22Teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-244-611/2016).

23Nagrinėjamoje byloje atsakovė UAB „Milsta“, siekdama pagrįsti savo apeliacinio skundo reikalavimus, su apeliaciniu skundu pateikė PVM sąskaitas faktūras, kurios, apeliantės vertinimu, patvirtina aplinkybę, jog apeliantei nebuvo poreikio pirkti iš ieškovės akmens vatos, nes atsakovė turėjo savo tiekėją UAB „Axis Industries“, kuris teikė visas medžiagas reikiamiems darbams atlikti. Taip pat apeliantė pateikė atsakovės buvusio darbuotojo G. Š. darbo sutartį ir pareiginius nuostatus, kurie turi patvirtinti aplinkybę, jog šis darbuotojas neturėjo įgalinimų pasirašyti važtaraščio ir priimti iš ieškovės akmens vatą.

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašomi priimti nauji rašytiniai įrodymai egzistavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovė šių dokumentų kartu su prieštaravimais dėl preliminaraus sprendimo teismui nepateikė, nors prieštaravimuose nesutiko su ieškinio argumentais. Taip pat byloje nėra duomenų, kad teismas šiuos įrodymus nepagrįstai atsisakė priimti. Taip pat nenustatyta aplinkybių, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, po teismo sprendimo priėmimo. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti šiuos įrodymus ir juos vertinti, kadangi priešingu atveju būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei rungimosi principai (CPK 7, 12 str.).

25Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

26Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas netenkintinas.

27Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų apmokėjimo pagal tarp šalių pasirašytą statybos subrangos sutartį ir tuo pagrindu pasirašytą atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą bei išrašytos PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo už ieškovės atvežtas medžiagas – akmens vatą.

28CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.).

29Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu priteisti skolą už ieškovės į objektą pristatytą ir jame panaudotą akmens vatą, kadangi jos vertinimu akmens vatą priėmė neįgaliotas atsakovės darbuotojas. Taip pat neaišku, ar vata buvo panaudota ginčo objekte.

30CK 6.686 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga.

31Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys 2014 m. rugpjūčio 4 d. sudarė subrangos darbų sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė UAB „Umbrela“ įsipareigojo nustatytais terminais atlikti namo, esančio ( - ), stogo remonto darbus pagal prie sutarties pridėtą sąmatą priede Nr. 2, o atsakovė UAB „Milsta“ įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus. Šios sutarties priede Nr. 2 esančioje sąmatoje nurodyta, kad atsakovė darbams atlikti pateiks stogo dangą, akmens vatą ir putų polistireną (I t., b. l. 20). Ieškovė įsipareigojo darbus atlikti nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d. iki 2014 m. spalio 29 d. Byloje esanti tarp šalių vykusi susirašinėjimo medžiaga patvirtina ieškovės argumentus, kad darbams pradėti suplanuotą 2014 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė buvo užsakiusi autokraną iš Kauno, kadangi Prienuose nebuvo reikiamos kėlimo galios krano, pasamdė stogdengių brigadą, tačiau užsakovė nepasirūpino visomis reikalingomis stogui dengti medžiagomis, t. y. nepristatė akmens vatos. Ieškovė įrodinėja, kad žodžiu su atsakovės direktoriumi R. P. susitarė, jog reikalingą kiekį akmens vatos atveš pati ieškovė, o po to atsakovė jai vatą grąžins. Šias aplinkybes atsakovė neigia.

32Iš byloje esančio krovinio važtaraščio Nr. SIL 2471 nustatyta, kad ieškovė UAB „Umbrela“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. 8 val. 16 min. Kauno parduotuvėje pasikrovė mineralinės vatos 8 pakuotes (576 m2), kurios buvo iškrautos atliekamų darbų objekte, esančiame Vytauto g. 32, Prienuose (I t., b. l. 21). Prekes priėmė G. Š., kuris tuo metu buvo atsakovės UAB „Milsta“ darbuotojas. Ši aplinkybė patvirtina ieškovės argumentus, kad ji akmens vatą būtiniems darbams atlikti atsivežė pati ir perdavė atsakovės atstovui pasirašytinai. Ieškovė nurodo, kad su atsakovės direktoriumi buvo susitarta, jog 2014 m. rugsėjo 5 d. ieškovė atvyks į objektą atsiimti tokio paties kiekio vatos, tačiau atsakovė grąžino tik 3 paletes (216 m2), nes kitos 5 paletės (360 m2) jau buvo panaudotos kitame atsakovės aptarnaujamame objekte. Tačiau atsakovė už 5 paletes akmens vatos sutiko ieškovei sumokėti. Teismo vertinimu, šiuos ieškovės argumentus patvirtina ieškovės 2014 m. spalio 20 d. atsakovei išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. UMB 000067 1523,36 Lt sumos apmokėjimui, kurią priėmė atsakovės projektų vadovas D. R. (I t., b. l. 22).

33CK 6.691 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

34Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad sutarties vykdymo pradžioje tarp šalių vyko bendradarbiavimas, tačiau ginčas tarp šalių iškilo po to, kai ieškovė 2014 m. spalio 27 d. pareikalavo atsakovės, jog ji apmokėtų už negrąžintą akmens vatą (I t., b. l. 26). Apeliantės teigimu, ieškovė netinkamai vykdė rangos sutartį, nes toks susitarimas dėl medžiagų tiekimo tarp šalių turėjo būti įformintas raštu.

35Prieš tai minėtos subrangos sutarties 4.2.4 punkte yra nurodyta, kad tuo atveju, jeigu subrangovas sutartyje numatytiems darbams atlikti planuoja panaudoti kitokias medžiagas ir/ar keisti bet kokius kitus projektinius sprendinius, numatytus šioje sutartyje ir jos prieduose, jis įsipareigoja nedelsdamas, tačiau esant galimybei visais atvejais iki darbų pradžios, suderinti su užsakovu bei objekto vykdymo priežiūros vykdytojais visus numatomus pakeitimus. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal sutarties priedą Nr. 2 akmens vatą reikalingiems darbams atlikti buvo įsipareigojęs ieškovei pristatyti darbų užsakovas – atsakovė. Tačiau suderinus darbų pradžią, ši būtina medžiaga į objektą nebuvo pristatyta. Todėl prieš pradedant darbus, šalys žodžiu susitarė, jog akmens vatą į objektą pristatys ieškovė. Tokiais veiksmais ieškovė sutarties 4.2.4 punkto nuostatų nepažeidė, nes joje nėra nurodyta, jog toks sprendimas privalo būti suderintas tik raštu. Taip pat ieškovė nepažeidė sutarties 4.2.8 punkto nuostatų, nes statybos objekte panaudojo naujas, parduotuvėje įsigytas statybines medžiagas.

36Kolegija pripažįsta įrodytomis ieškinio aplinkybes, kad akmens vata į statybvietę atvežta pagal žodinį šalių susitarimą, statybos rangos darbai pradėti 2014 m. rugpjūčio 25 d. ieškovo iniciatyva, o atsakovė įsipareigojo ginčo objekte sunaudotą akmens vatos kiekį grąžinti ieškovei, pagrindo nėra. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas padarė remdamasis atsakovės atstovo pasirašytu važtaraščiu apie priimtą ieškovės atvežtą akmens vatą, atsakovės projektų vadovo pasirašyta 2014 m. spalio 20 d. PVM sąskaita faktūra Nr. UMB 000067. Apeliacinės instancijos atmeta kaip nepagrįstus apeliantės argumentus, kad į objektą pristatytą akmens vatą priėmė ir važtaraštį pasirašė neįgaliotas atsakovės darbuotojas. Pažymėtina, jog asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per atstovus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CK 2.132 str.). Atstovavimo atveju už civilinių teisinių santykių subjektus sandorius sudaro kiti asmenys. Atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime, kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose arba numanomi – suprantama iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 str. 2 d.). Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 str. 1 d.). Taigi, kai sandorį atstovaujamojo vardu sudaro atstovas, laikydamasis prieš tai nurodytų sąlygų (atskleisdamas atstovavimo faktą ir veikdamas neišeinant už suteiktų teisių ribų), atstovaujamajam atsiranda tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jis sudarytų pats asmeniškai. Tačiau atstovavimo santykiai tam tikromis sąlygomis gali atsirasti ne tik tada, kai atstovui suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu, bet ir kai atstovas veikia tokių teisių neturėdamas ar jas viršydamas. Teisės doktrinoje tokie santykiai, kai trečiasis asmuo turi rimtą pagrindą manyti sudarąs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę veikti jo vardu, nors iš tiesų tas asmuo tokios teisės neturi, vadinami tariamu atstovavimu. CK 2.133 str. 9 d. nustatyta, jog tuo atveju, jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Taigi tariamas atstovavimas yra bendrosios taisyklės, kad atstovaujamajam teisinių padarinių sukelia tik įgalioto ir įgaliojimų neviršijusio atstovo atlikti veiksmai, išimtis, kuri grindžiama atstovaujamojo elgesio aplinkybėmis. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys neabejotinai patvirtina, kad ieškovė turėjo pakankamą pagrindą manyti, jog atsakovės darbuotojas G. Š., priimdamas akmens vatą ir pasirašydamas važtaraštyje, veikė ne savo vardu kaip fizinis asmuo, o pagal suteiktus įgaliojimus atstovavo atsakovės įmonę.

37Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovės ieškinio reikalavimą dėl negrąžintos akmens vatos vertės priteisimo.

38Apeliantė taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas patenkino ieškinio reikalavimą dėl apmokėjimo už atliktus subrangos darbus, teigdama, kad darbai atlikti nekokybiškai.

39Nagrinėjamoje byloje, nustatyta, kad ieškovė UAB „Umbrela“ pagal subrangos sutartį atliko darbų už 7793,77 Eur. Šalys 2014 m. spalio 20 d. pasirašė pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir darbų perdavimo – priėmimo aktą (I t., b. l. 24–25). Kaip matyti iš šių dokumentų, ieškovė UAB „Milsta“ jokių pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų ieškovei nepareiškė, tačiau už atliktus darbus neatsiskaitė. Kadangi atsakovė darbus priėmė, ieškovė 2014 m. spalio 20 d. išrašė jam PVM sąskaitą faktūrą Nr. UMB 000066, kurią priėmė ir pasirašė atsakovės projektų vadovas D. R.. Byloje nėra jokių įrodymų, kad prieš tai minėtas šalių pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas yra pripažintas negaliojančiu įstatymų nustatyta tvarka.

40CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovas vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322-611/2015).

41Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei nustatomi darbų trūkumai ir rangovas jų nepaneigia, jis turi prievolę trūkumus pašalinti.

42Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių ginčas kilo ieškovei pareikalavus sumokėti už atliktus darbus. Atsakovė 2015 m. vasario 9 d. rašte Nr. 15-02, adresuotame ieškovei UAB „Umbrela“ nurodė nesutinkanti su ieškovės pateikta skola, kadangi darbai neatlikti, dėl ko atsakovė patyrė nuostolius (I t., b. l. 31). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė kartu su šiuo raštu nepateikė jokių defektinių aktų ar kitų įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė subrangos darbus atliko su trūkumais. 2015 m. balandžio 1 d. atsakovė pateikė ieškovei pretenziją dėl nekokybiškai atliktų darbų ir pridėjo nuotraukas, tačiau jokių kitokių objektyvių įrodymų apie galimus darbų trūkumus nepateikė (pvz. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, ekspertizės akto ar pan.). Atkreiptinas dėmesys, kad pridėtos nuotraukos negali būti vertinamos kaip tinkamas įrodymas darbų trūkumams nustatyti, kadangi iš jų nėra aišku, kada, kur, kokiame objekte jos buvo padarytos (CPK 177 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nenustatyta aplinkybių, kad kurie nors iš dvišaliu aktu priimtų darbų buvo neatlikti arba atlikti su trūkumais, netinkamai. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pagal CK 6.687 straipsnio nuostatas apeliantui atsirado pareiga už perduotus jam darbus sumokėti ieškovei UAB „Umbrela“.

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino byloje surinktus įrodymus, būtinus sprendžiant ginčą ir taikant materialiosios teisės normas, nenukrypo nuo CPK 185 straipsnyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovės apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra pagrįstas ir teisėtas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011, kt.). Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos jis išdėstė savo prieštaravimuose ir dėl kurių išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Todėl teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja.

44Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija kitus apeliacinio skundo argumentus ginčo atveju laiko teisiškai nereikšmingais ir dėl jų nepasisako bei sprendžia, kad skundžiamas teismo galutinis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jis paliekamas nepakeistu, o atsakovės apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

45V. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė už apeliacinės instancijos teisme suteiktas teisines paslaugas advokatui sumokėjo 600 Eur (II t., b. l. 41–43), todėl apeliacinės instancijos teismui nusprendus atsakovės apeliacinį skundą atmesti, iš apelianto UAB „Milsta“ ieškovės UAB „Umbrela“ naudai priteistinos visos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsniu,

Nutarė

48Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti iš atsakovės UAB „Milsta“ (juridinio asmens kodas 302301329) 600,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovės UAB „Umbrela“ (juridinio asmens kodas 302449534) naudai.

50Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovė UAB „Umbrela“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 6. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2015m. birželio 30 d. preliminariu... 7. Atsakovė pateiktuose teismui prieštaravimuose prašė preliminarų sprendimą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 4 d. galutiniu sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 4 d. subrangos darbų sutarties priede... 11. Šalys 2014 m. spalio 20 d. surašė pažymą apie 2014 m. spalio mėnesį... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu atsakovės UAB „Milsta“ atstovas advokatas L. S.... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
 1. Teismas... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Umbrela“ prašo... 16. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais:
   17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Dėl naujų rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos. ... 19. Apeliantė UAB „Milsta“ prašo į bylą priimti naujus rašytinius... 20. CPK 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įrodymai, kuriais grindžiami... 21. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės... 22. Teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai... 23. Nagrinėjamoje byloje atsakovė UAB „Milsta“, siekdama pagrįsti savo... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašomi priimti nauji rašytiniai... 25. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 26. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 27. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atliktų darbų... 28. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 29. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu priteisti skolą už ieškovės į... 30. CK 6.686 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybą aprūpinti medžiagomis,... 31. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys 2014 m. rugpjūčio 4 d.... 32. Iš byloje esančio krovinio važtaraščio Nr. SIL 2471 nustatyta, kad... 33. CK 6.691 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statybos rangos sutarties šalys... 34. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad sutarties vykdymo pradžioje tarp... 35. Prieš tai minėtos subrangos sutarties 4.2.4 punkte yra nurodyta, kad tuo... 36. Kolegija pripažįsta įrodytomis ieškinio aplinkybes, kad akmens vata į... 37. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 38. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas... 39. Nagrinėjamoje byloje, nustatyta, kad ieškovė UAB „Umbrela“ pagal... 40. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 41. Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei... 42. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių ginčas kilo... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 44. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija kitus... 45. V. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti... 49. Priteisti iš atsakovės UAB „Milsta“ (juridinio asmens kodas 302301329)... 50. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....