Byla 2S-251-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos Neringa Švedienė ir Virginija Volskienė, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutarties, kuria civilinė byla pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl žalos atlyginimo, buvo perduota nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas A. J. pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti 8 100 Lt turtinės žalos iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos LR Vyriausybės. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. gruodžio 23 d. kelyje Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 21 km įvyko eismo įvykis: į ieškovo vairuojamą automobilį atsitrenkė laukinis gyvūnas - elnias, ko pasėkoje automobilis buvo apgadintas ir ieškovas patyrė žalą. Kadangi eismo įvykis įvyko valstybiniame kelyje dėl į kelią išbėgusio laukinio gyvūno, ieškovo teigimu žalą turi atlyginti atsakovas - Lietuvos valstybė, nes tinkamai neveikė užtikrinant saugų eismą (LR CK 6.271 str. 4 d.), be to Lietuvos valstybė kaip laukinės gyvūnijos savininkas atsako pagal LR CK 6.267 str.

4Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Vyriausybės, su ieškiniu nesutiko bei pateikė teismui prašymą civilinę bylą perduoti nagrinėti pagal teismingumą administraciniam teismui. Nurodė, kad ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia tuo, jog Lietuvos valstybė ir jos institucijos neįvykdė savo pareigos - neužtikrino saugaus eismo, todėl Lietuvos valstybė privalo atlyginti ieškovui jo patirtą žalą pagal LR CK 6.271 str. Atsakovas nurodė, kad pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - LR ABTĮ) 15 str. 1 d. 3 p., bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų, atlyginimo (LR CK 6.271 str.) sprendžia administraciniai teismai.

5Ieškovas A. J. su prašymu nesutiko, nurodė, kad žala kildinama iš Lietuvos valstybę atstovaujančios LR Vyriausybės kaip kolegialios institucijos veiksmų. Ieškovas taip pat nurodė, kad Lietuvos valstybė yra laukinių gyvūnų savininkas, privalantis atlyginti jų padarytą žalą (LR CK 6.267 str. 1 d.), todėl šiame ginče viešo administravimo institucija veikia kaip civilinių santykių subjektas, kas reiškia, kad ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Tretieji asmenys Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir LR Aplinkos ministerija atsakovo prašymą palaikė.

7Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 5 d. priėmė nutartį, kuria šią civilinę bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas konstatavo, kad ieškinio pareiškime išdėstytos aplinkybės susijusios su LR ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p. ir LR CK 6.271 str. nurodytomis aplinkybėmis, nes ieškovo teigimu, atsakovas yra atsakingas už tai, kad kelio ruože, kuriame įvyko eismo įvykis, nėra jokių kelio ženklų, įspėjančių apie galimus susidūrimus su laukiniais gyvūnais, neatlikta jokių kitų veiksmų užtikrinant saugų eismą. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas savo ieškinį grindžia valdžios institucijų neteisėtais veiksmais, o ieškovo prašoma iš atsakovo priteisti žala, pagal ieškinio turinį bei esmę, kildinama iš viešojo administravimo subjektų veiklos viešojo administravimo srityje. Teismas nurodė, kad ginčų, kilusių iš viešojo administravimo veiklos, nagrinėjimas priskiriamas administracinių teismų kompetencijai. Teismas nesutiko su ieškovo motyvu, kad pagal LR ABTĮ 16 str. 2 d., byla nepriskirtina administracinio teismo kompetencijai, nes žalos atsiradimas nulemtas LR Vyriausybės kaip kolegialios institucijos neveikimo, kadangi LR ABTĮ 16 str. 2 d. nuostata tik atriboja administracinio teismo kompetenciją nuo Konstitucinio Teismo kompetencijos, tačiau nesuvaržo teisės į teisminę gynybą kilus ginčui dėl Vyriausybės veiksmų viešojo administravimo srityje.

8Ieškovas A. J. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš esmės tam pačiam bendrosios kompetencijos teismui. Ieškovas nurodo, kad žalos atsiradimą jis kildina ne iš valstybės institucijų ir jos pareigūnų neteisėtų veiksmų, bet iš Valstybę atstovaujančios LR Vyriausybės kaip kolegialios institucijos veiksmų, o pagal LR ABTĮ 16 str. 2 d. administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Vyriausybės, kaip kolegialios institucijos veiklos. Ieškovas taip pat nurodo, kad pagal LR Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo 3 str. 1 d., laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei, todėl vadovaujantis LR CK 6.267 str. 1 d. valstybė kaip šių gyvūnų savininkė privalo atlyginti jų padarytą žalą. Ieškovas teigia, kad ginčas dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos yra civilinio teisinio pobūdžio ginčas ir jis turi būti nagrinėjimas bendrosios kompetencijos teismuose. Ieškovas nurodo, kad viešo administravimo institucijų veikla šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose nėra viešas administravimas, t.y. administravimo institucija veikia ne kaip viešo administravimo subjektas, o kaip civilinių santykių subjektas. Ieškovas pažymi, kad jei byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą (LR CPK 26 str. 2 d.). Ieškovas teigia, kad pagal LR CPK III ir IV skyriaus nuostatas bendrosios kompetencijos teismų kompetencija yra platesnė nei administracinių, todėl ir šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose.

9Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamo LR Vyriausybės, atsiliepimas į atskirąjį skundą gautas praleidus LR CPK 318 str. 1 d. nustatytą terminą, todėl grąžintas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 318 str. 3 d.).

10Tretysis asmuo Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad ginčas dėl laukinių gyvūnų savininko - valstybės padarytos žalos atlyginimo yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose.

12Atskirasis skundas tenkinamas.

13Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas atskirąjį skundą iš esmės grindžia dviem argumentais. Pirma, ieškovas žalą kildina iš viešojo administravimo subjektų veiklos viešojo administravimo srityje (LR CK 6.271 str. 4 d.), kas reiškia, kad vadovaujantis LR ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p. ginčas teismingas administraciniams teismams. Antra, ieškovas nurodo, kad šiame ginče atsakovas yra Lietuvos valstybė kaip laukinės gyvūnijos savininkas, kas reiškia, kad vadovaujantis LR CK 6.267 str. ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismams. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai kilo abejonių, ar ieškinio reikalavimas Lietuvos valstybei reiškiamas kaip kelius ir laukinius gyvūnus administruojančiam subjektui, ar kaip civilinių teisinių santykių dalyviui - laukinės gyvūnijos savininkui. Todėl 2008 m. gruodžio 17 d. nutartimi buvo kreiptasi dėl bylos teismingumo klausimo išsprendimo į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (LR CPK 36 str.).

14Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo spręsti 2009 m. sausio 5 d. nutartyje konstatavo, kad įstatyminis reglamentavimas ginčus dėl valstybės institucijų neteisėtu neveikimu padarytos žalos atlyginimo priskiria nagrinėti administraciniams teismams (LR ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.), tuo tarpu ginčų dėl valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, padarytos žalos atlyginimo įstatymai nepriskiria administracinių teismų kompetencijai, todėl atsižvelgiant į civilinį teisinį šio ginčo pobūdį, visas ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose (LR CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.).

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atsižvelgdama į Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 5 d. nutartį, kuri yra galutinė, neskundžiama ir privaloma, sprendžia, kad ginčas šioje civilinėje byloje yra civilinio teisinio pobūdžio ir teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

16Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė bylų teismingumo klausimą reglamentuojančias teisės normas, ko pasėkoje priėmė neteisėtą ir nepagrįsta nutartį. Todėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis yra naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – byla grąžinama Vilniaus miesto trečiam apylinkės teismui nagrinėti iš esmės. (LR CPK 337 str. 2 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartį panaikinti.

19Bylą pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei perduoti Vilniaus miesto trečiam apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai