Byla eB2-2830-555/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. individualiai įmonei, ir

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo Alytaus skyrius (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. K. individualiai įmonei ir nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2017 m. spalio 12 d. yra 9 404,60 Eur, iš jų 9 131,20 Eur valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų bei 273,40 Eur delspinigių.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

5ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

6Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartimi įpareigojo atsakovės S. K. individualios įmonės administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Minėta teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu: ( - ), tačiau teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė S. K. individuali įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1994 m. rugsėjo 22 d., kurios savininkas nuo įmonės įregistravimo momento buvo S. K.. Pažymėtina, kad pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. VĮ Registrų centro duomenimis nuo įmonės įregistravimo (1994 m. rugsėjo 22 d.) Juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos, VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl laikytina, kad atsakovė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, priklausančio atsakovės nuosavybės teise. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai prieinami duomenys patvirtina, kad įmonė apdraustųjų asmenų neturi, atsakovės skola Fondo biudžetui 2017 m. gruodžio 7 d. sudarė 9 703,28 Eur, taigi skola didėja. VMI prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis, atsakovė deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė veiklos nevykdo, taip pat negeneruoja pajamų ir neturi galimybių bei neketina atsiskaityti su savo kreditoriais.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, jos savininkas duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, nevykdo veiklos, įmonėje nėra apdraustų asmenų, įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, šiuo metu negali ir ateityje negalės vykdyti savo įsipareigojimų, o tokia S. K. individualios įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai). Kitų pagrindų, dėl ko įmonei galima atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

9Iškėlus S. K. individualiai įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „Relina“, kuri pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl S. K. individualios įmonės bankroto administratore skirtina UAB „Relina“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA218).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti atsakovei S. K. individualiai įmonei, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

13Atsakovės S. K. individualios įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Relina“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA218, veiklos adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius).

14Uždėti S. K. individualios įmonės, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad S. K. individualios įmonės kreditoriai per 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad S. K. individualios įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo Alytaus skyrius (toliau –... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 6. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė S. K. individuali... 8. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė, jos savininkas duomenų apie įmonės... 9. Iškėlus S. K. individualiai įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 10. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei S. K. individualiai įmonei, j. a. k. ( - ), buveinės... 13. Atsakovės S. K. individualios įmonės bankroto administratore paskirti... 14. Uždėti S. K. individualios įmonės, j. a. k. ( - ), buveinės adresas ( - ),... 15. Nustatyti, kad S. K. individualios įmonės kreditoriai per 45 dienų... 16. Nustatyti, kad S. K. individualios įmonės administracijos vadovas ne vėliau... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...