Byla A2.2.-49-455/2012
Dėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (LR ATPK 272 str. 2 d.)

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje L. M., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 50 str.,

Nustatė

2L. M. 2011 m. gruodžio 18 d., apie 11.30 val., iš MAXIMA LT, UAB priklausančio prekybos centro MAXIMA XX, esančio Utenoje, Aušros g. 78, vagystės būdu pagrobė vieną 0,7 l talpos butelį degtinės RUSSKY STANDART, 42,99 Lt vertės.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta pažeidėjui nedalyvaujant, kadangi jis, būdamas pasirašytinai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į bylos nagrinėjimą neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (LR ATPK 272 str. 2 d.)

4L. M. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu, MAXIMA LT, UAB, 2011-12-18 pareiškimu, poėmio aktu ir pažyma, L. B. rašytiniu paaiškinimu, 2011-12-18 poėmio aktu ir pažyma, administracinio teisės pažeidimo protokole esančiu rašytiniu L. M. paaiškinimu ir kitais byloje esančiais duomenimis.

5Tokiu būdu šiais įrodymais pilnai įrodyta, kad L. M. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str.

6L. M. administracinę atsakomybę lengvinanti aplinkybė – nuoširdžiai gailisi padaręs teisės pažeidimą (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė - teisės pažeidimą padarė būdamas pirmiau padaręs nusikaltimą (ATPK 32 str. 1 d. 6 p.).

7Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, į traukiamo administracinėn atsakomybėn L. M. asmenybę apibūdinančius duomenis: praeityje administracine tvarka nėra baustas, pagrobta prekė grąžinta parduotuvei ir reali žala nėra padaryta, todėl jam skirtina administracinė nuobauda – bauda, kuri yra ne didesnė nei ATPK 50 str. sankcijoje numatytos baudos vidurkis (ATPK 302 str.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

9L. M., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., ir paskirti jam administracinę nuobaudą – trijų šimtų dvidešimties litų baudą, kurią jis per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“ AB, įmokos kodas 6030.

10Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, kad jis, sumokėjęs baudą, kvitą turi pateikti Utenos rajono apylinkės teismui, esančiam J. Basanavičiaus 65, Utenoje, (kabinetas Nr. 1). Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

11Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai