Byla 2-395/2007
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 9 d. nutarties, priimtos UAB „LADG“ bankroto byloje Nr. B2-229-194/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Vinco Versecko (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) Lietuvos ir Vokietijos UAB (toliau – UAB) „Stilsas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 9 d. nutarties, priimtos UAB „LADG“ bankroto byloje Nr. B2-229-194/2007, ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė UAB „LADG“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“ (b. l. 22-23), o 2007 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „LADG“ kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus, tarp jų ir trečios eilės kreditoriaus UAB „Stilsas“ 11 531,34 Lt finansinį reikalavimą (b. l. 50-53).

3Trečiasis asmuo UAB „Stilsas“ 2007-05-08 pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarties, kuriuo prašė pakeisti nurodytos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB „Stilsas“ reikalavimas, vietoj patvirtinto 11 531,34 Lt reikalavimo nurodyti 4 615,33 Lt iki civilinės bylos Nr. 2-295-194/2007 išnagrinėjimo Šiaulių apygardos teisme (b. l. 99-100). Nurodė, kad dėl 6 916,01 Lt vertės prekių grąžinimo (išreikalavimo) kreditoriui yra kilęs ginčas, kuris sprendžiamas nurodytoje kitoje civilinėje byloje, ko teismas nežinojo tvirtindamas reikalavimą. Teigė, jog apie teismo nutartį, kuria patvirtintas jų reikalavimas, sužinojo tik 2007-05-02, gavęs kitoje byloje teismo pranešimą su atsakovo administratoriaus atsiliepimu ieškinį dėl kilnojamųjų daiktų išreikalavimo, todėl nėra praleidęs termino atskirajam skundui paduoti.

4Šiaulių apygardos teismas 2007 m. gegužės 9 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo asmens UAB „Stilsas“ atskirąjį skundą dėl 2007 m. kovo 29 d. nutarties, nurodęs, kad kreditorius praleido terminą atskirajam skundui paduoti, nepateikė prašymo terminui atnaujinti ir nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių (CPK 315 str. 2 d. 1 p.). Teismas pažymėjo, jog kreditorius privalo domėtis bankroto bylos eiga. Be to, UAB „Stilsas“ 2007-03-08 pateikė administratoriui pretenzijas dėl savo reikalavimo dydžio, kas, teismo manymu, rodo, jog trečiasis asmuo nuo 2007-03-08 ir nuo 2007-03-27 (kitos civilinės bylos teisme iškėlimo) žinojo apie atsakovo skolas jam. Be to, kliūčių sužinoti apie skundžiamą nutartį nebuvo, todėl atsižvelgiant į tai, jog teismo nutartys skundžiamos per 7 dienas nuo nutarties priėmimo (CPK 307 str. 2 d.), bankroto administratorius yra įpareigotas apie teismo nutartis informuoti visus bankrutuojančios įmonės kreditorius, o skundžiama teismo nutartis buvo išsiųsta ir trečiajam asmeniui jo buveinės adresu, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo priimti atskirąjį skundą, paduotą praleidus įstatymų nustatytą terminą.

5Trečiasis asmuo UAB „Stilsas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 9 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarties priėmimo klausimą. Nurodo, kad teismas nepagrįstai patvirtino 11 531,34 Lt jo reikalavimą, kadangi administratorius, neatsižvelgdamas į jo 2007-03-19 pareiškimą dėl kreditorinių reikalavimo patvirtinimo, kuriuo prašė patvirtinti tik 4 615,33 Lt reikalavimą, prašyme teismui nurodė didesnį apelianto reikalavimą. Pažymi, jog 2007-03-19 pareiškime bankroto administratoriui jis nurodęs mažesnį finansinį reikalavimą, kadangi 2007-03-08 buvo pareiškęs pretenziją administratoriui ir pareikalavęs grąžinti prekių už 6 916,01 Lt. Administratorius žinojo šias aplinkybes. Mano, jog teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė priimti jo atskirąjį skundą dėl 2007 m. kovo 29 d. nutarties. Nurodo, kad pagal CPK 335 straipsnį nutartys, priimtos rašytinio proceso tvarka, skundžiamos per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos, o ne nuo jų priėmimo dienos. Teigia, jog teismas, nurodęs, kad kreditorius privalo domėtis bankroto byla, neatkreipė dėmesio, kad kreditorius tapo dalyvaujančiu byloje asmeniu tik 2007 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtinus jo reikalavimą, tačiau apie šią nutartį apeliantas nebuvo informuotas. Nurodo, jog apie 2007 m. kovo 29 d. nutartį sužinojo tik 2007-05-02 kitoje civilinėje byloje gavęs administratoriaus atsiliepimą į ieškinį, todėl laikytina, jog atskirasis skundas dėl nurodytos nutarties paduotas nepraleidus 7 dienų termino, o teismas nepagrįstai atsisakė jį priimti.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Atskirieji skundai dėl teismo nutarties, priimtos rašytinio proceso tvarka, paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (CPK 335 str.). Pagal procesinių terminų skaičiavimo taisykles termino eiga prasideda rytojaus dieną po tos kalendorinės dienos ar to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia (teismo nutarties nuorašo įteikimas), o baigiasi paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d.). Teismas neteisingai nurodė, kad nutartys skundžiamos per septynias dienas nuo jų priėmimo, neatsižvelgęs, kad nutarčių, priimtų rašytinio proceso tvarka, apskundimo terminas skaičiuojamas kitaip, negu nutarčių, priimtų žodinio proceso tvarka.

9Pagal bylos duomenimis pirmosios instancijos teismas, gavęs bankroto administratoriaus prašymą dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, 2007 m. kovo 29 d. rašytinio proceso tvarka priėmė nutartį, kuria patvirtino bankrutuojančios UAB „LADG“ kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus (b. l. 50-53). Byloje nėra duomenų, jog ši nutartis buvo išsiųsta ar įteikta bankroto administratoriui ir (ar) kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti, tarp jų ir trečiajam asmeniui. Taip pat nepagrįsta bylos duomenimis teismo išvada, jog bankroto administratorius išsiuntė UAB „Stilsas“ buveinės adresu 2007 m. kovo 29 d. nutarties nuorašą, kadangi byloje nėra nei bankroto administratoriaus pranešimo, nei kreditorių susirinkimo protokolo, nei kitų dokumentų, iš kurių būtų galima tokią išvadą padaryti. Tokių duomenų neišsireikalavo ir pirmosios instancijos teismas, nagrinėjęs trečiojo asmens atskirojo skundo dėl 2007 m. kovo 29 d. priėmimo klausimą, nors jie yra reikšmingi šio klausimo teisingam išnagrinėjimui (CPK 329 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad teismas 2007 m. kovo 29 d. nutartimi nebuvo įpareigojęs administratoriaus pranešti apie šią nutartį visiems įmonės kreditoriams. Be to, kaip teisingai nurodo apeliantas, jis dalyvaujančiu bankroto byloje asmeniu (trečiuoju asmeniu) tapo tik nuo 2007 m. kovo 29 d. nutarties, kuria patvirtintas jo reikalavimas bankrutuojančiai įmonei, priėmimo, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorius privalėjo domėtis bankroto byla nebūdamas dalyvaujančiu joje asmeniu.

10Taip pat teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti, jog UAB „Stilsas“ žinojo apie 2007 m. kovo 29 d. nutartį dėl to, kad jis 2007-03-08 pateikė administratoriui pretenzijas dėl savo reikalavimo dydžio, o 2007-03-27 užvedė civilinę bylą dėl kilnojamųjų daiktų išreikalavimo. Pažymėtina, kad šie įvykiai įvyko iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus priėmimo (2007-03-29).

11Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o trečiojo asmens UAB „Stilsas“ atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarties priėmimo klausimas perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 338, 329 str., 320 str. 1 d.).

12Kolegija pastebi, kad ĮBĮ normos numato bankrutuojančios įmonės kreditoriui teisę kreiptis į bankroto administratorių ir teismą dėl kreditorinių reikalavimų tikslinimo ir po to, kai jie buvo teismo nutartimi patvirtinti, t. y. ĮBĮ normos numato galimybę tikslinti kreditoriaus reikalavimus viso bankroto proceso metu (ĮBĮ 26 str. 1 d., 30 str. 3 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

14panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2007 m. gegužės 9 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo trečiojo asmens UAB „Stilsas“ atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. kovo 29 d. nutarties priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai