Byla 2S-386-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos,

2kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Baltic Agro“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-593-739/2010 pagal ieškovės UAB „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui R. S. dėl netesybų priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5ieškovė UAB „Baltic Agro“ nurodė, kad atsakovas R. S. sutartimi Nr. GPP/2009022/08-GS įsipareigojo bendrovei parduoti ir savo transportu pateikti 100 tonų miežių, tačiau įsipareigojimo neįvykdė ir ieškovui nepristatė 42,98 t miežių. Prašė teismą priteisti iš atsakovo sutarties 13 p. numatytą baudą.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 23 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad ieškovė į 2010-03-23 paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, teismui pateiktame prašyme neprašė bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje atstovei nedalyvaujant. Teismas darė išvadą, kad ieškovo atstovės nurodyta neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis – jos išvykimas kažkur kitur nėra svarbi jos neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis, nes posėdžio data ir laikas ieškovės atstovei buvo žinomi iš anksto. Konstatavo, jog ankstesnis posėdis buvo atidėtas šalims suteikiant galimybę sudaryti taikos sutartį ir, tenkinant atsakovo prašymą, įpareigojant ieškovę pateikti papildomus įrodymus, todėl neatvykus atstovei į parengiamąjį posėdį, nesant ieškovės atstovės prašymo nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje jai nedalyvaujant, sudaromos prielaidos proceso vilkinimui. Nurodė, kad sistemiškai aiškinant CPK 230 ir 246 straipsnių nuostatas, t. y. atsakovui neprašant neatvykusios į parengiamąjį teismo posėdį šalies atžvilgiu priimti sprendimo už akių, ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu (CPK 230 str. 4 d., 246 str. 1 d., 296str. 1 d. 5 p.).

7Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-03-23 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad ieškovo atstovės neatvykimas, apie kurį teismas buvo informuotas, neužvilkino bylos nagrinėjimo, nes atstovė dalyvavo pirmame parengiamajame teismo posėdyje, pateikė visus įrodymus, kuriais yra grindžiamas ieškinys, todėl nėra jokių duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovo atstovė nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jai priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Dėl šių aplinkybių negalima teigti, kad ieškovė nesirūpino bylos eiga, vilkino bylos nagrinėjimą ar piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Teigia, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu nors ir neužkerta galimybės kreiptis į teismą pakartotinai, tačiau užkerta kelią tolesnei bylos eigai, riboja teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą ir nutolina teismo sprendimo dėl pažeistos teisės gynimo įgyvendinimą. Nurodo, kad apie ieškovės atstovės neatvykimą teismas iš anksto buvo informuotas ir prašė nepradėti bylos nagrinėjimo iš esmės. Be to, į parengiamąjį teismo posėdį nebuvo iškviesti liudytojai, todėl akivaizdu, jog byla 2010-03-23 nagrinėti iš esmės ir negalėjo būti pradėta. Antras parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas tik taikos sutarties sudarymui, tačiau atsakovas nesutiko sudaryti tokios sutarties, todėl ieškovė, vadovaudamasis ekonomiškumo bei bendradarbiavimo principais, iš anksto informavo teismą bei atsakovo atstovą dėl neatvykimo į 2010-03-23 parengiamąjį teismo posėdį. Teigia, jog CPK 230 str. 3 d. numatyta, kad tik abiem šalims be svarbiu priežasčių neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą. Šiuo atveju Panevėžio miesto apylinkės teismas esant atsakovo prašymui galėjo tik priimti sprendimą už akių. Kadangi CPK 230 str. reglamentuoja eigą būtent parengiamajame teismo posėdyje, todėl turi būti vadovaujamais šia teisės norma, o ne CPK 246 str. 1 d., kuri numato ieškovo neatvykimą į teismo posėdį, kai byla yra nagrinėjama iš esmės.

8Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas nurodo, jog, vadovaujantis jo ir UAB „Baltic Agro“ 2010-04-12 sudaryta taikos sutartimi, sutinka, kad atskirasis skundas būtų patenkintas, o skundžiama apylinkės teismo nutartis panaikinta, po ko UAB „Baltic Agro“ yra įsipareigojusi savo ieškinį šioje byloje atsiimti.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 230 straipsnio 4 dalis nustato, kad parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad neatvykus ieškovės atstovei į parengiamojo teismo posėdį ir atsakovui neprašant priimti sprendimą už akių, teismas turi vadovautis CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatomis. CPK 246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ieškovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šių teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamu įgyvendinimu, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt. (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.). CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos nustato, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių šio Kodekso 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

11Įstatymas nustato, jog tuo atveju, kai ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą, esant dviem sąlygoms: 1) ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; 2) teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Taigi pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių jai neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje.

12Iš bylos duomenų matyti, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-02-09 protokoline nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-593-739/2010 pagal ieškovės UAB „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui R. S. dėl netesybų priteisimo, buvo atidėtas parengiamasis posėdis, paskirta naujo posėdžio data, ieškovė įpareigota pateikti įrodymus apie pretenzijų atsakovui įteikimą, o atsakovas įpareigotas į teismo depozito sąskaitą įmokėti užstatą galimoms prašomų apklausti liudytojų išlaidoms apmokėti (b.l. 82-83). Apie paskirto parengiamojo posėdžio datą, šalys buvo tinkamai informuotos. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį į teismo posėdį neatvykus ieškovui ir atsakovui neprašant priimti sprendimą už akių, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą tik nesant ieškovo ar jo atstovo prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Nustatyta, kad ieškovės atstovė 2010-03-20 prašymu informavo teismą, kad posėdžio dieną ji bus išvykusi, prašė nepradėti bylos nagrinėjimo iš esmės (b.l. 85). Iš minėto prašymo turinio darytina išvada, kad ieškovė sutiko, jog parengiamasis teismo posėdis vyktų jai nedalyvaujant. Nors ieškovės atstovė nenurodė dėl kokių priežasčių ji negali dalyvauti teismo posėdyje, tačiau įvertinus, kad byloje buvo teikiamas UAB „Baltic Agro“ pareiškimas dėl baudos priteisimo, o R. S. pareiškus prieštaravimus ir ieškinys, kas rodo, jog ieškovė nesiekė vilkinti bylos nagrinėjimo ir buvo suinteresuota bylos baigtimi. Esant minėtoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovės prašymą nepradėti bylos nagrinėti iš esmės ir nesant atsakovo prašymo priimti sprendimą už akių, be pagrindo ieškinį paliko nenagrinėtą. Be to, įvertintina aplinkybė, kad nors ieškinio palikimas nenagrinėto neatima teisės ieškovei pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu reikalavimu, tačiau tokiu būdu būtų užvilkintas ginčo išsprendimas kas iš esmės neatitinka ekonomiško principų nuostatoms (CPK 7 str..).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu teisėjų kolegija,

Nutarė

14Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai