Byla 2S-388-390/2015
Dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretiesiems asmenims R. Z., UAB „Sweco Hidroprojektas“, UAB „Hidrojėgainė

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Upinė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3325-475/2015 pagal ieškovo UAB „Upinė“ ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretiesiems asmenims R. Z., UAB „Sweco Hidroprojektas“, UAB „Hidrojėgainė.

2Teismas,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42014-11-03 Kauno apylinkės teisme buvo gautas patikslintas ieškinys. 2014-11-07 teismas nutartimi atsisakė priimti 2014-11-03 teismui pateiktą ieškovo UAB „Upinė“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Legrana“, tretiesiems asmenims R. Z., UAB „Sweco Hidroprojektas“, UAB „Hidrojėgainė“. 2014-11-13 Kauno apylinkės teisme gautas ieškovo UAB „Upinė“ atskirasis skundas dėl 2014-11-07 Kauno apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-274-475/2014, kuria buvo atsisakyta priimti patikslintą ieškinį..

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Upinė“ atskirąjį skundą, kadangi ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri pagal CPK nuostatas yra neskundžiama.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

6Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Upinė“ prašo panaikinti 2014-11-18 Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-274-475/2014 ir išspręsti klausimą iš esmės - priimti 2014-11-13 Ieškovo atskirąjį skundą ir jį išnagrinėjus panaikinti 2014-11-07 Kauno apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-274-475/2014, patikslintą ieškinį priimti bei perduoti Bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7Patikslinto ieškinio reikalavimas Nr. 2 suformuluotas naudojantis procesine garantija, t. y. parengiamojo posėdžio metu keisti ieškinio dalyką, nekeičiant ieškinio pagrindo, todėl teisėjos atsisakymas priimti patikslintą ieškinį akivaizdžiai užkerta galimybę tolesnei bylos eigai ir apriboja ieškovo teisę į teisminę gynybą. 2014-11-07 nutartimi, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį su vienu nauju ieškinio reikalavimu, iš esmė atsisakyta priimti ieškinį (137 str. 5 dalis), o tokia nutartis yra skundžiama.

8Priešingai nei nurodo teismas ieškovas savo patikslintame ieškinyje nepakeitė ieškinio dalyko ir pagrindo vienu metu. Ieškovas pakeitė tik ieškinio dalyką tam tikroje apimtyje (patikslinto ieškinio reikalavimas Nr. 2). Tuo tarpu ieškinio faktinis pagrindas nors ir buvo išplėtotas, tačiau keičiamas ar pildomas nebuvo.

9Skundžiamoje 2014-11-07 nutartyje teismas klaidingai nurodė, kad 2014-11-03 ieškovo pateiktame patikslintame ieškinyje ieškovas pateikė naujus reikalavimus atsakovui (ieškinio 1-4 reikalavimai). Reikalavimas Nr. 1 ir Nr. 4 yra nepakitę. Padidindamas ieškinio reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo (patikslinto ieškinio reikalavimas Nr. 3) ieškovas įgyvendino CPK 42 str. 1 dalyje įtvirtintą teisę padidinti ieškinio reikalavimus. Padidinti šį reikalavimą iškilo būtinybė dėl to, kad ieškovas patiria nuostolius negautų pajamų forma kiekvieną dieną, o nuo ieškinio pareiškimo praėjo daug laiko. Be to, tai padaryta iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo (CPK 141 str. 1 d.).

10Dėl patikslinto ieškinio reikalavimo Nr. 4 pažymėtina, kad buvęs ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus Janušonių hidroelektrinėje buvo pakeistas reikalavimu nutraukti tarp Ieškovo ir Atsakovo sudarytą rangos sutartį dalyje dėl Atsakovo pateiktų medžiagų ir įrengimų įsigijimo ir taikyti restituciją, įpareigojant Atsakovą išmontuoti ir pasiimti įrengimus. Tokiu būdu šioje reikalavimų dalyje buvo pakeistas ieškinio dalykas, tačiau ieškinio pagrindas nėra keičiamas, t. y. pakeistas reikalavimas grindžiamas tuo pačiu faktiniu ieškinio pagrindu. CK įtvirtina alternatyvius rangos santykių dalyvių pažeistų teisių gynimo būdus. Nagrinėjamu atveju ieškovas remdamasis tuo pačiu pagrindu (rangos sutarties pažeidimu) pasirinko kitą savo pažeistų teisių gynimo būdų, kadangi (po to, kai buvo gautos teismo ekspertizės išvados) mano, jog prieš tai pasirinktas jo teisių gynimo būdas gali būti neveiksmingas.

11Teismas be kita ko remiasi aplinkybe, kad ženkliai padidėjo ieškinio suma. Tačiau ieškinio suma išaugo dėl to, kad prieš tai buvęs neturtinis reikalavimas pašalinti trūkumus ir defektus buvo pakeistas turtinio pobūdžio reikalavimu nutraukti rangos sutartį dalyje, kas sudaro 423'500 Lt sumą. Be to, ženklus ieškinio sumos padidėjimas nėra ir negali būti pagrindas atsisakyti priimti patikslintą ieškinį šaliai realizuojant savo procesines teises. Skundžiamoje 2014-11-07 nutartyje teismas taip pat nurodė, kad patikslinto ieškinio priėmimas šiuo atveju, kai bylos nagrinėjimas tęsiasi nuo 2011-06-01 ir byloje yra atlikta ekspertizė, užvilkins bylos nagrinėjimą. Tokia teismo pozicija nepagrįsta, nes ieškovo garantijos į teisminę pažeistų teisių gynybą ir teisė keisti ieškinio dalyką arba pagrindą, taip pat didinti ar mažinti ieškinio reikalavimus iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo įtvirtina CPK 141, 42 straipsniuose. Be to, ieškinio dalyko pakeitimas patikslinto ieškinio reikalavimu Nr. 2 neturi jokios įtakos atliktai ekspertizei. Byloje ir toliau yra sprendžiami atliktų darbų kokybės, defektų ir trūkumų nustatymo, taip pat esamo ir projektinio hidroelektrinės galingumo klausimai, į kuriuos ir buvo atsakinėjama ekspertizės metu.

12Susiklostė tokia situacija, kad teismui atsisakius priimti patikslintą ieškinį ieškovas gali būti priverstas užvesti naują bylą, kuri vėliau turėtų būti sujungiama su aktualia Byla. Tai tik dar labiau užvilkintų Bylos nagrinėjimo ir būtų ilgesnis kelias iki tos pačios ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 15–18) atsakovas UAB „Legrana“ prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas nepagrįstai tapatina atsisakymą priimti ieškinį su atsisakymu priimti patikslintą ieškinį. Ieškovas patikslintu ieškiniu keitė ir ieškinio pagrindą, ir ieškinio dalyką. Teismas pagrįstai atsisakė priimti patikslintą ieškinį.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 19–20) trečiasis asmuo UAB „Hidrojėgainė“ prašo atskirojo skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. k. 24–25) UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ prašo atskirojo skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2014 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Upinė“ atskirąjį skundą, kadangi ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti patikslintą ieškinį ir kuri pagal CPK nuostatas yra neskundžiama.

20CPK 5 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatyme įtvirtinta teisminės gynybos garantija reiškia ne tik asmens teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, skundu, prašymu ar pareiškimu, bet ir teismo pareigą išnagrinėti tokį ieškinį (skundą). Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad CPK 5 str. įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas nėra absoliutus ir negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. CPK 335 str. nurodyta tvarka, reglamentuojanti atskirųjų skundų padavimo tvarką ir terminus. CPK 315 str. 2 d. 3 p. numatyta, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti atskirąjį skundą dėl to, kad skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, priima motyvuotą nutartį. Dėl šios nutarties gali būti paduodamas atskirasis skundas (CPK 315 str. 4 d.).

21Pažymėtina, jog pagal CPK 334 str. 1 d. pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

22Nagrinėjamu atveju matyti, kad 2014-11-07 nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovo patikslintą ieškinį CPK 141 str. pagrindu. Minėtoje nutartyje pažymėta, kad ji yra neskundžiama. Tačiau, nepaisant to, ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014-11-07 nutarties. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, neturi pagrindo nesutikti su skundžiamos teismo nutarties išvada, jog įstatymai nenumato galimybės skųsti teismo nutartį dėl atsisakymo tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo. CPK 141 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas, nustatęs, jog tokio pobūdžio nutartis yra neskundžiama, yra įvertinęs ir CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą aplinkybę, kad tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos (proceso) eigai. Be to, galimybė tolesnei bylos eigai užkertama tik tuomet, kai procesas dėl nutarties priėmimo apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba kai jos priėmimas užkerta galimybę dalyvauti procese konkrečiam asmeniui, ir jis negali savo interesų ginti, pareikšdamas savarankišką ieškinį (reikalavimą). Atsisakymas priimti patikslintą ieškinio pareiškimą, kuriuo keičiamas ieškinio dalykas arba ieškinio pagrindas, neatima galimybės vykti bylos nagrinėjimui pagal pradinį ieškinį, o kai keičiamas ir ieškinio pagrindas, ir dalykas, iškelti atskirą bylą. Atskirojo skundo argumentai, kad dalyje reikalavimų buvo pakeistas ieškinio dalykas, tačiau ieškinio pagrindas nėra keičiamas, ir kiti nesutikimo su teismo nutartimi argumentai nepaneigia fakto dėl negalimumo apskųsti minėtą teismo nutartį.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama 2014-11-18 nutartimi tinkamai taikė teisės aktų nuostatas ir pagrįstai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl 2014-11-07 nutarties, todėl ieškovo pateiktas atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

24Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 98 str., atsakovo UAB „Legrana“ naudai iš ieškovo priteisiamos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai bylą nagrinėjant apeliacine tvarka apmokėti. Atsakovas UAB „Legrana“ pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patyrė 262,83 Eur išlaidų, todėl ši suma priteistina iš ieškovo UAB „Upinė“.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

26Atskirąjį skundą atmesti.

27Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti atsakovui UAB „Legrana“ (juridinio asmens kodas 135294897, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Puodžių g. 14-4 iš ieškovo UAB „Upinė“ (juridinio asmens kodas 300513244, adresas Marijampolės sav. Igliaukos k. Vytauto g. 18) 262,83 Eur (du šimtai šešiasdešimt du eurus ir 83 ct) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Teismas,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2014-11-03 Kauno apylinkės teisme buvo gautas patikslintas ieškinys.... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Upinė“ prašo panaikinti 2014-11-18 Kauno... 7. Patikslinto ieškinio reikalavimas Nr. 2 suformuluotas naudojantis procesine... 8. Priešingai nei nurodo teismas ieškovas savo patikslintame ieškinyje... 9. Skundžiamoje 2014-11-07 nutartyje teismas klaidingai nurodė, kad 2014-11-03... 10. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimo Nr. 4 pažymėtina, kad buvęs ieškinio... 11. Teismas be kita ko remiasi aplinkybe, kad ženkliai padidėjo ieškinio suma.... 12. Susiklostė tokia situacija, kad teismui atsisakius priimti patikslintą... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 15–18) atsakovas UAB „Legrana“... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 19–20) trečiasis asmuo UAB... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. k. 24–25) UAB „SWECO... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 20. CPK 5 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 21. Pažymėtina, jog pagal CPK 334 str. 1 d. pirmosios instancijos teismo nutartis... 22. Nagrinėjamu atveju matyti, kad 2014-11-07 nutartimi pirmosios instancijos... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios... 24. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, remiantis CPK 88 str. 1 d. 6 p. ir 98... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. Atskirąjį skundą atmesti.... 27. Kauno apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Priteisti atsakovui UAB „Legrana“ (juridinio asmens kodas 135294897,...