Byla 2A-568-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. A., atsakovo atstovui G. K.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Grūstė“ ieškinį atsakovui UAB „Čia Market“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Žemaitijos prekyba“) dėl skolos, palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Grūstė“ ieškiniu kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 12 612,53 Lt skolą, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad pateikė prekių UAB „Žemaitijos prekyba“, šiuo metu jos pavadinimas UAB „Čia Market“, tai yra atsakovui, apmokėjimui už pateiktas prekes atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros, kurias pasirašė patvirtindami, kad prekes gavo ir jokių pretenzijų dėl jų gavimo ar kokybės nereiškė. Atsakovas pagal šias PVM sąskaitas – faktūras privalėjo ieškovui per 30 dienų sumokėti už gautas prekes, tačiau iki šiol likusi nesumokėta 12 612,53 Lt skola, kurią ir prašė priteisti iš atsakovo. Be to iš atsakovo prašė priteisti 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (2-4 b. l.).

7Atsakovas UAB „Čia Market“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvusi sudaryta sutartis pagal kurią ir pats ieškovas turėjo piniginę prievolę atsakovui. Tarp šalių buvusi sudaryta 2009-06-01 pirkimo – pardavimo sutartis. Atsakovas pripažino, kad ieškovas pateikė prekių už kurias atsakovas nemokėjo, tai yra nemokėjo už dalį prekių, būtent yra nesumokėjęs 12612,53 Lt, nes tokią sumą buvo skolingas ieškovas atsakovo atžvilgiu. Pagal 2009-06-01 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TM-09/047 bei jos priedus, būtent priedo Nr.3 penktą punktą pardavėjas įsipareigojo suteikti pirkėjui 8 procentų prekybinę nuolaidą nuo per kalendorinį mėnesį nupirktų iš jo prekių, nuolaida suteikiama pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, tai yra turėjo būti suteikiama marketinginė nuolaida. Atsižvelgiant į šalių santykių tęstinumą, atsakovas ieškovui išrašęs bei pateikęs apmokėjimui atitinkamai sąskaitas už 2010 m. spalio, lapkričio mėnesiais suteiktas marketingo paslaugas ir ieškovas turėjęs sumokėti atsakovui 12612,53 Lt sumą. Kadangi tai buvęs priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, be to kilęs iš tos pačios sutarties, todėl atsakovas užskaitęs kaip priešpriešinį vienarūšį reikalavimą pagal PVM sąskaitas – faktūras ŽEP Nr. 0008095, ŽEP Nr. 0008165, ŽEP Nr. 0008166 ir apie tai informavęs ieškovą 2010-11-25 pareiškimu. Pretenzijų ieškovas dėl marketingo niekada atsakovui neturėjęs ir šito pareiškimo, tai yra užskaitymo neginčijęs. Nebuvę jokių sąlygų, kad atsakovas būtų negalėjęs padaryti užskaitymo, nes nebuvę LR CK 6.134 str. nurodytų įskaitymo draudimų. Faktiškai ieškovas pripažinęs ir vykdęs pačią pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau dėl neaiškių priežasčių atsisakęs vykdyti šios sutarties priedą Nr. 3. Kadangi šalys sutartį tęsė, tai vadovaujantis sutarties 7.2. p. pasibaigus 7.1 punkte nurodytam terminui ir nei vienai iš šalių nepareiškus prieštaravimų, sutartis buvo pratęsta vienerių metų laikui, nes šalys sutarties nenutraukė. Kadangi pagal šią sutartį buvo tiekiamos prekės, todėl turėjo vykdyti ir sutarties priedą Nr. 3. Sutartiniai santykiai realiai buvo tęsiami (40-42 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Telšių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą. Priteisė iš ieškovės UAB „Grūstė“ 800,00 litų bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Čia Market“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Žemaitijos prekyba“) naudai (76-78 b. l.).

10Teismas pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė sutartiniai santykiai. Ieškovas nurodė, kad prekės buvo tiekiamos vadovaujantis konkliudentiniais veiksmais, tačiau teismas laikė, kad atsakovas paneigė šį teiginį ir įrodė, kad tarp šalių buvo sutartiniai santykiai, kadangi pateikė rašytines sutartis. Teismas laikė, kad šalys byloje nepateikė įrodymų, kad sutartis būtų nutraukta. Teismas sprendė, kad byloje pateiktas 2010-05-26 sutarties pratęsimo susitarimas neįrodo, kad sutartis buvo nutraukta. Priešingai, teismas laikė, kad šis susitarimas įrodo, kad sutartis buvo pratęsta iki 2010-10-01, tačiau ji nepanaikina kitų sutarties punktų ir sutarčiai tarp šalių lieka galioti pati 2009-06-01 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TM-09/047 ir jos priedai Nr. 3, nes šios sutarties 7.2. punkte numatyta, kad pasibaigus 7.1 punkte nustatytam terminui ir nei vienai iš šalių nepareiškus prieštaravimų, sutartis pratęsiama vienerių metų laikotarpiui, kad sutartis pasibaigia nenurodyta. Teismas nurodė, kad šalys nepateikė įrodymų, kad buvo prieštaravimai ir kad ši sutartis nutraukta. Teismas atsakovo padarytą įskaitymą laikė teisėtu ir pagrįstu, nes įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Teismas nurodė, kad apie įskaitymą buvo pranešta ieškovui, to neginčijo ir ieškovas. Kadangi, įskaitymas yra vienašalis sandoris, ir jo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios, todėl teismas laikė, kad atsakovas nėra skolingas ieškovui. Teismas nurodė, kad atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti. Teismas vertino, kad apie įskaitymą ieškovas informuotas 2010-11-25 raštu, tai yra iki ieškinio padavimo teismui dienos, todėl įrodymų visumos pagrindu, teismas ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, nes byloje laikė įrodyta, kad piniginė prievolė yra pasibaigusi įskaitymu. Iš ieškovo atsakovui priteisė bylinėjimosi išlaidas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Grūstė“ prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (81-83 b. l.).

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas nuo 2010 m. spalio 1 d. neatlikinėjo marketingo paslaugų, nes byloje nėra pateikti darbų atlikimo aktai. Atsakovas vengia atsiskaityti su apeliantu už pateiktas prekes, siekdamas pasipelnyti pateikė apeliantui PVM sąskaitas – faktūras už marketingo paslaugas. Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo išrašyti PVM sąskaitų – faktūrų ŽEP Nr. 0008095, ŽEP Nr. 0008165, ŽEP Nr. 0008166 už marketingo paslaugas ir įskaityti piniginį reikalavimą sumoje 12612,53 Lt, nes minėtų marketinginių paslaugų neatliko;

152. Apeliantas, gautas atsakovo PVM sąskaitas – faktūras ŽEP Nr. 0008095, ŽEP Nr. 0008165, ŽEP Nr. 0008166 už marketingo paslaugas 2010 m. spalio, lapkričio mėnesius, nepasirašė, į savo buhalterinę apskaitą neįtraukė ir neapskaitė bei 2010 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 2010/042 grąžino atsakovui;

163. Apeliantas mano, kad teismas neišnagrinėjo visų aplinkybių, netinkamai aiškino 2010 m. gegužės 26 d. sutarties pratęsimo susitarimo pakeitimus, 2009 m. liepos 1 d. marketingo paslaugų sutarties Nr. 2009/150 3, 4 ir 12 punktus, šalių valią, byloje esančius įrodymus, netinkamai pritaikė materialines ir procesines teisės normas bei netinkamai taikė suformuotą teismų praktiką.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Čia Market“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą bei priteisti atstovavimo išlaidas (95-98 b. l.).

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

19Apeliantas nepagrįstai teigia, kad sutartiniai santykiai tarp šalių buvo pasibaigę, todėl negali būti taikomas sutarties priedas, reglamentuojantis marketinginių lėšų mokėjimo santykius. Apeliantas teigia, kad teismas neteisingai vertino darbų atlikimo aktą ir jo reikšmę, be to klaidingai nurodo, kad atsakovas pagal marketingo sutartį darbų paprasčiausiai neatlikinėjo. Toks aktas reiškia tik formalų už atitinkamą mėnesį prekių pardavimą suderinimą, būtent akte nurodomi atitinkami prekių pardavimai litais bei paskaičiuojama tam tikra marketinginė lėšų dalis pritaikius marketingo sutarčių sąlygas (atitinkamus procentus), t.y. tam tikros nuolaidos nuo prekių kainos suteikimo būdas. Atsakovas savo pareigą parduoti prekes vykdė iki tol kol santykiai tarp šalių pasibaigė - 2011 m. lapkričio 15d., todėl turėjo teisę ir nupirktų ir parduotų prekių kainos nuolaidą. Apelianto teiginys, kad atsakovas pagal minėtą marketingo sutartį paslaugų paprasčiausiai neatlikinėjo, kadangi marketingo sutarties terminas šalių susitarimu buvo nustatytas tik iki 2010 m. spalio 1 d., visiškai neatitinka tikrosios situacijos, šis teiginys nėra įrodytas. Apeliantas neginčijo sąskaitose nurodyto marketinginės sumos dydžio, neteigė, kad nėra surašyto darbų atlikimo akto, bet atsisakė apmokėti marketingines sumas tuo, kad pasibaigę pirkimo – pardavimo sutartis, bei su ja susiję santykiai. Atsakovas kaip vienarūšius priešpriešinius reikalavimus įskaitė, padarydamas pareiškimą Nr. 963, taigi tokiu būdu pasibaigė abiejų šalių atžvilgiu priešpriešinės prievolės. Šis pareiškimas pagal savo požymius vertintinas kaip vienašalis sandoris, todėl apeliantas pareiškė netinkamą reikalavimą, kadangi materialiniai santykiai dėl piniginių lėšų buvo pasibaigę, t.y. nebebuvo materialinio santykio dalyko (skolos).

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

23Dėl sutartinių santykių pasibaigimo momento

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas netinkamai aiškino 2010 m. gegužės 26 d. sutarties pratęsimo susitarimo pakeitimus, 2009 m. liepos 1 d. marketingo paslaugų sutarties Nr. 2009/150 3, 4 ir 12 punktus.

25Šalių sudaryta 2009-06-01 pirkimo – pardavimo sutartis Nr. TM-09/047 (9-167) ir jos 2009-07-01 priedas Nr. 3 patvirtina, kad tarp šalių yra sudaryta sutartis, kurioje 7.1 p. numatyta, kad sutartis galioja nuo 2009 m. birželio 01 d. iki 2010 m. gegužės 31 d., o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki pilno šalių atsiskaitymo, 7.2.punkte numatyta, kad pasibaigus 7.1 punkte nustatytam terminui ir nei vienai iš šalių nepareiškus prieštaravimų, sutartis pratęsiama vienerių metų laikotarpiui, o sutarties priedas Nr. 3 įsigalioja nuo 2009-07-01(45-47 b. l.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pateiktas 2010-05-26 sutarties pratęsimo susitarimas neįrodo, kad sutartis buvo nutraukta, jis nepanaikina kitų sutarties punktų ir sutarčiai tarp šalių lieka galioti pati 2009-06-01 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. TM-09/047 (9-167) ir jos priedai Nr. 3, nes šios sutarties 7.2. punkte numatyta, kad pasibaigus 7.1 punkte nustatytam terminui ir nei vienai iš šalių nepareiškus prieštaravimų, sutartis pratęsiama vienerių metų laikotarpiui. Teisėjų kolegijos vertinimu, būtent 2010-05-26 sutarties pratęsimo susitarimas patvirtina 2009-06-01 sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. TM-09/047/9-167 pratęsimą iki 2010-10-01. Teisėjų kolegija pažymi, kad pats apeliantas PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis grindžia pareikštą ieškinį, nurodo 30 dienų apmokėjimo laikotarpį, tai yra apeliantas vadovaujasi Nr. TM-09/047/9-167 sutarties 5 punktu, todėl pripažintina, kad tokie ieškovo veiksmai patvirtina sutarties galiojimo faktą. Byloje pateiktos ieškovo 2011-02-10 ir 2011-02-22 pretenzijos patvirtina aplinkybę, kad sutartis ir jos priedai yra galiojantys (52,66 b. l.). Remiantis išdėstytu teisėjų kolegija laiko, kad byloje nėra įrodymų, kad ši sutartis nutraukta ir teigia, kad pirkimo-pardavimo santykiai tarp šalių nebuvo pasibaigę.

26Dėl darbų atlikimo akto reikšmės

27Iš apelianto prie apeliacinio skundo pateiktų už 2010 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių darbų atlikimo aktų matyti, kad šiuose aktuose nurodomi atitinkami prekių pardavimai litais bei paskaičiuojama tam tikra marketinginė lėšų dalis, pritaikius tam tikrą nuolaidą, nuo prekių kainos (84,86 b. l.). Šie aktai patvirtina formalų už atitinkamą mėnesį prekių pardavimų suderinimą, todėl atsakovas savo pareigą parduoti prekes vykdė iki santykių tarp šalių pasibaigimo – 2011 m. lapkričio 15 dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra įrodymų, kad ieškovas sutartinių santykių metu būtų nurodęs, kad marketinginiai darbai neatlikti ar vykdomi netinkamai, neginčijo sąskaitose nurodyto marketinginės sumos dydžio, tačiau atsisakė apmokėti marketingines sumas tuo, kad pasibaigė pirkimo – pardavimo sutartis bei su ja susiję santykiai. Apeliantas nenurodo, kokius kitokius veiksmus turėjo atlikti atsakovas ieškovo atžvilgiu, kad įgytų teisę į marketinginę nuolaidą, todėl apelianto argumentas, kad atsakovas nuo 2010 m. spalio 1 dienos neatlikinėjo marketingo paslaugų, nes nėra pateikti darbų atlikimo aktai, atmestinas kaip nepagrįstas įrodymais.

28Atsakovo išrašytos ieškovui sąskaitos faktūros: 2010-10-29 PVM sąskaita – faktūra ŽEP Nr. 0008095, 2010-11-19 PVM sąskaita – faktūra ŽEP Nr. 0008165 ir 2010-11-22 PVM sąskaita – faktūra ŽEP Nr. 0008166 patvirtina, kad jos buvo išrašytos už marketingo paslaugas per spalio ir lapkričio mėnesius ir pateiktos UAB „Grūstė“ su 2010-11-25 pareiškimu dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymu Nr. 263 (48-50, 53 b. l.). Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas ginčytų atsakovo priešpriešinį įskaitymą, todėl apelianto argumentas, kad atsakovas neturėjo teisinio pagrindo išrašyti PVM sąskaitų - faktūrų ŽEP Nr. 0008095, ŽEP Nr. 0008165, ŽEP Nr. 0008166 už marketingo paslaugas ir įskaityti piniginį reikalavimą sumoje 12612,53 Lt, atmestinas.

29Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo

30Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas neginčijo aplinkybės, kad gavo pranešimą apie įskaitymą (53 b. l.), todėl atsakovas pagrįstai kaip vienarūšius priešpriešinius reikalavimus įskaitė vienašaliu sandoriu. Piniginei prievolei pasibaigus įskaitymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas.

31Dėl netinkamo teisės normų taikymo

32Apeliantas viename iš savo skundo argumentų teigia, kad jis, vadovaujantis LR CK 6.161 straipsnio pagrindu turėjo pareigą tiekti prekes atsakovui. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju taikytinos pirkimo – pardavimo santykius reglamentuojančios normos bei bendrosios normos, reglamentuojančios sutarčių sudarymą, vykdymą, o ne normos taikomos teikiant viešąsias paslaugas. Apeliantas grįsdamas akto būtinybę, ją grindžia LR CK 6.662 straipsnio norma, kuri taikytina rangos santykiams, todėl šie apeliacinio argumentai atmestini.

33Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu ir visų byloje esančių duomenų įvertinimu. Taigi, kolegija sprendžia, kad teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, rungimosi principo ir atmeta apeliacinio skundo argumentus, dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių netinkamo taikymo, kaip teisiškai nepagrįstus.

34Atmetus apelianto UAB „Grūstė“ apeliacinį skundą iš jo priteistinos 3,40 Lt pašto siuntimo išlaidos apeliacinėje instancijoje valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

35Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš atsakovo UAB „Grūstė“ (įmonės kodas 166576122) tris litus 40 centų pašto siuntimo išlaidų valstybei, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Grūstė“ ieškiniu kreipėsi į Telšių rajono apylinkės... 6. Ieškovas nurodė, kad pateikė prekių UAB „Žemaitijos prekyba“, šiuo... 7. Atsakovas UAB „Čia Market“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Telšių rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė sutartiniai... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Grūstė“ prašo Telšių rajono... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas nuo 2010 m. spalio 1 d.... 15. 2. Apeliantas, gautas atsakovo PVM sąskaitas – faktūras ŽEP Nr. 0008095,... 16. 3. Apeliantas mano, kad teismas neišnagrinėjo visų aplinkybių, netinkamai... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Čia Market“ prašo... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad sutartiniai santykiai tarp šalių buvo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Dėl sutartinių santykių pasibaigimo momento... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad teismas... 25. Šalių sudaryta 2009-06-01 pirkimo – pardavimo sutartis Nr. TM-09/047... 26. Dėl darbų atlikimo akto reikšmės... 27. Iš apelianto prie apeliacinio skundo pateiktų už 2010 m. rugpjūčio ir... 28. Atsakovo išrašytos ieškovui sąskaitos faktūros: 2010-10-29 PVM sąskaita... 29. Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas neginčijo aplinkybės, kad gavo... 31. Dėl netinkamo teisės normų taikymo... 32. Apeliantas viename iš savo skundo argumentų teigia, kad jis, vadovaujantis LR... 33. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas... 34. Atmetus apelianto UAB „Grūstė“ apeliacinį skundą iš jo priteistinos... 35. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Telšių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 dienos sprendimą palikti... 37. Priteisti iš atsakovo UAB „Grūstė“ (įmonės kodas 166576122) tris litus...