Byla AS-63-8-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žvyro karjerai“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas E. J. (toliau – pareiškėja) 2008 m. birželio 9 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises turėtoje vietoje Fermos kaime, Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajone. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjo atstovas A. J. 2008 m. spalio 6 d.Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakė priimti ir nutarė grąžinti pareiškėjui. Teismas nurodė, kad administracinė byla pagal pareiškėjo skundą teisme buvo nagrinėjama 2008 m. rugsėjo 9 d. Bylos nagrinėjime dalyvavo pareiškėjo atstovas A. R. . Pažymėjo, kad sprendimo priėmimas ir paskelbimas byloje buvo atidėtas 2008 m. rugsėjo 19 d., apie sprendimo paskelbimo vietą ir laiką pareiškėjo atstovas buvo supažindintas pasirašytinai, tačiau į sprendimo paskelbimą šalys neatvyko. Atsižvelgęs į tai, kad sprendimas buvo paskelbtas 2008 m. rugsėjo 19 d., teismas nurodė, jog apeliacinis skundas teismui galėjo būti pateiktas iki 2008 m. spalio 3 d., todėl pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Kadangi pareiškėjas neprašė atnaujinti apeliacinio skundo padavimo termino, teismas atsisakė priimti apeliacinį skundą.

7III.

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Pareiškėjo atstovas A. J. nagrinėjant pareiškėjo skundą 2008 m. rugsėjo 9 d. teisme negalėjo dalyvauti, nes tą pačią dieną dalyvavo teismo posėdyje Trakų rajono apylinkės teisme, apie tai raštu informavo teismą prašydamas bylos nagrinėjimą atidėti, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. 2. Paduodamas apeliacinį skundą nemanė, kad praleido nustatytą terminą jo padavimui, skaičiuodamas dienas apsiriko viena diena, kadangi buvo įsitikinęs, jog paskutinė skundo padavimo diena yra 2008 m. spalio 4 d. (šeštadienis), skundą padavė 2008 m. spalio 6 d. (pirmadienį). 3. Terminą praleido nepiktybiškai ir tik vieną dieną. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Žvyro karjerai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. UAB „Žvyro karjerai“ nurodo, kad nurodyta aplinkybė dėl vieno iš pareiškėjo atstovų negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje, kuriame pareiškėją tinkamai atstovavo advokatas, negali būti laikoma pateisinama svarbia priežastimi sprendimo apskundimo termino praleidimui. Taip pat mano, kad svarbiomis priežastimis negali būti laikomos tokios subjektyvios aplinkybės, kaip klaidingas įsitikinimas ar apsirikimas skaičiuojant.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas atmestinas. Bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo skundą, jį atstovavo advokatas A. R. (T II, b. l. 46, 37), apie teismo sprendimo paskelbimo laiką ir vietą pareiškėją atstovaujantis advokatas buvo supažindintas pasirašytinai (T II, b. l. 48), tačiau į teismo sprendimo paskelbimą šalys neatvyko (T II, b. l. 49). Teismo sprendimas buvo išsiųstas pareiškėjui 2008 m. rugsėjo 19 d. (T II, b. l. 55), taigi pirmosios instancijos teismas nepažeidė Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 93 straipsnyje nustatyto reikalavimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi (T II, b. l. 60) konstatavo, jog pareiškėjas praleido apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimo padavimo terminą (paskutinė apeliacinio skundo padavimo diena buvo 2008 m. spalio 3 d., o apeliacinis skundas teismui pateiktas 2008 m. spalio 6 d.). Vadovaujantis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Kadangi pareiškėjas pateikdamas apeliacinį skundą neprašė atnaujinti praleisto termino, teismas pagrįstai atsisakė šį skundą priimti. Atskirajame skunde pareiškėjo atstovas nurodo, kad apeliacinio skundo padavimo terminą praleido, kadangi nedalyvavo teismo posėdyje, skaičiuodamas terminą apsiriko, terminą praleido nepiktybiškai ir tik vieną dieną. Įvertinus nurodytas termino praleidimo priežastis, galima konstatuoti, jog šios aplinkybės objektyviai netrukdė pareiškėjui laiku kreiptis į teismą. Kaip minėta, pareiškėjas teismo posėdyje buvo tinkamai atstovaujamas advokato A. R., todėl kito pareiškėjo atstovo nedalyvavimas teismo posėdyje nelaikytinas svarbia priežastimi, pateisinančia apeliacinio skundo termino praleidimą. Pareiškėjo atstovo apsirikimas skaičiuojant apeliacinio skundo padavimo terminą laikytinas subjektyvia aplinkybe, netrukdžiusia laiku realizuoti teisę apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tai, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nežymiai, nagrinėjamu atveju nėra reikšminga aplinkybė, kadangi terminas praleistas dėl subjektyvių priežasčių.

12Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti nėra pagrindo.

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Pareiškėjo E. J. atskirąjį skundą atmesti.

15Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai