Byla I-338-243/2012
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus – pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį ir, spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, susipažinusi su pareiškėjos UAB „Betono mozaika“ skundu atsakovams Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „APK“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus – pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį ir, spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Betono mozaika“ skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą prašydama:

31) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrių pašalinti padarytą pažeidimą, t.y. 2010-06-22 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/2010-0079 priedą (žemės sklypo ribų planą) suderinti su pareiškėja ir pakeisti taip, kad UAB „APK“ išnuomota valstybinės žemės sklypo, adresu Liepų g. 85, Klaipėda, dalis, 1,4423 ha ploto, nekliudytų pareiškėjai priklausančių statinių, esančių šiame žemės sklype, eksploatavimui, naudojimui ir tolesniam vystymui;

42) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2011-09-19 raštą Nr. 13ST-(14.13.5)-421 „Dėl sutikimo davimo“, kuriuo neprieštaraujama, kad UAB „APK“ valstybinės žemės sklypo, adresu Liepų g. 85, Klaipėda, dalyje, išnuomotoje jai 2010-06-22 valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. N21/2010-0079, įrengtų kietos dangos sandėliavimo aikštelę;

53) panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011-12-21 rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11, kuriuo pritarta sandėliavimo aikštelių statybai Liepų g. 85, Klaipėdoje.

6Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, jog pareiškėja UAB „Betono mozaika“, formuluodama reikalavimą įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrių pašalinti padarytą pažeidimą, iš esmės siekia 2010-06-22 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N21/2010-0079 pakeitimo arba panaikinimo ir ją ginčija, t.y. siekia, kad būtų sumažinta trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „APK“ išnuomota valstybinės žemės sklypo, adresu Liepų g. 85, Klaipėda, dalis, nes į ją pati pretenduoja. Reikalavimą pareiškėja grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 (su pakeitimais), kuriuo patvirtintos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės. Argumentuoja, kad pareiškėjos nuomojama dalis valstybinės žemės sklypo, kuriame jai nuosavybės teise priklauso statiniai, nėra pakankama, todėl išnuomojus šio valstybinės žemės sklypo dalį trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „APK“, pareiškėja prarado galimybę realizuoti savo ketinimus padidinti nuomojamo sklypo dalį. Iš pareiškėjos argumentų matyti, jog reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio ir kyla iš civilinių teisinių valstybinės žemės nuomos santykių. Teismo nuomone, tai, jog nagrinėjamu atveju atsakovas yra viešojo administravimo institucija – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius, nekeičia teisinio santykio vertinimo, nes, šiuo atveju, institucija veikia kaip civilinių teisinių santykių (nuomos) šalis (žemės sklypo nuomotojas).

7Specialioji teisėjų kolegija nutartyse dėl teismingumo laikosi nuoseklios pozicijos, jog ginčai, kai ginčijamas atitinkamas viešojo administravimo subjekto Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių pagrindu priimtas aktas bei šio akto pagrindu sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, yra civilinio teisinio pobūdžio ginčas, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta byloje UAB „Centresta“ v. Vilniaus apskrities viršininkas; 2004 m. spalio 17 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ūlos tėkmė“ ir kt. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2005 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta byloje V. I. v. Kauno apskrities viršininkas; 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta byloje J. Ž. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta byloje UAB „Adema“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta byloje UAB „Lucanica“ v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. spalio 9 d. nutartis, priimta byloje A. A. J. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją ir J. V.; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta byloje S. V. prieš Telšių apskrities viršininko administraciją; 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta byloje V. E. K., A. Š. ir J. K. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta byloje UAB „Žemėtvarkos darbai“ ir VĮ „Sarasvati“ prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta byloje UAB „Standartų spaustuvė“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.). Specialioji teisėjų kolegija nurodytose nutartyse taip pat nurodė, jog civilinės teisinės ginčo prigimties nepakeičia tai, kad teismas, nagrinėdamas ginčą, turės atsižvelgti ir į tam tikras administracines procedūras.

8Pareiškėjos prašymas panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011-12-21 rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. 156/36-RNs/11, kuriuo pritarta sandėliavimo aikštelių statybai Liepų g. 85, Klaipėdoje, yra administracinis aktas, t.y. statybą leidžiantis dokumentas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas. Teismo nuomone, šis reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo dėl nuomos sutarties pakeitimo, todėl pareiškėjos nurodomi administracinio pobūdžio argumentai nėra dominuojantys ir ginčo esmės bei rūšinio teismingumo nekeičia. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė negu administracinio teismo, ir apima tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio teisinio pobūdžio. Teismas konstatuoja, jog tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 21 straipsniu, 105 – 106 straipsniais,

Nutarė

10kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai