Byla 2S-2076-123/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens DNSB „Ievos kalnas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims DNSB „Ievos kalnas“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl leidimo taikyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendime nurodytas pasekmes ir pagal pareiškėjos DNSB „Ievos kalnas“ skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, antstolei A. R. Ž. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjos DNSB „Ievos kalnas“ skundas suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM, antstolei A. R. Ž. dėl antstolio veiksmų.

3Klaipėdos miesto apylinkės teisme gauta civilinė byla Nr. 2-11547-794-2012 pagal pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims DNSB „Ievos kalnas“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM dėl leidimo taikyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas DNSB „Ievos kalnas“ neatliko veiksmų, kuriuos buvo įpareigotas atlikti per teismo nustatytą terminą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-03 nutartimi abi šios bylos sujungtos į vieną ir po bylų sujungimo paliktas bylos Nr. 2-11481-794/2012.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą tenkino ir leido taikyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendime nurodytas pasekmes – t. y. leido išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie poilsio pastato ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“. Skyrė DNSB „Ievos kalnas“ 300 Lt dydžio baudą už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos, t. y. nuo 2012-08-01, išieškotojai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM. Pareiškėjos DNSB ,,Ievos kalnas“ skundą dėl antstolės A. R. Ž. veiksmų atmetė. Nurodė, kad nors DNSB „Ievos kalnas“ pateikė 2012-09-06 prašymą raštu pritarti statinio projektui, kuris tą pačią dieną buvo pateiktas Neringos savivaldybės administracijai, tačiau šis prašymas neįrodo, jog būtų įvykdytas teismo sprendimas, nes minėtas prašymas Neringos savivaldybės administracijai pateiktas tik 2012-09-06. Konstatavo, kad DNSB „Ievos kalnas“ nepateikė rašytinių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad teismo sprendimas yra neįvykdytas dėl objektyvių priežasčių, t. y. ne dėl DNSB „Ievos kalnas“ kaltės. Atsižvelgdamas į tai, kad DNSB „Ievos kalnas“ siekė pašalinti savavališkos statybos padarinius, parengti projektinę dokumentaciją bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, skyrė DNSB „Ievos kalnas“ 300 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos. DNSB „Ievos kalnas“ sumokėjus 416 Lt vykdymo išlaidų antstolei ir įvykdžius 2012-07-12 patvarkymą, DNSB „Ievos kalnas“ skundo dėl antstolio veiksmų netenkino, nes sumokėdama antstolės priskaičiuotas vykdymo išlaidas DNSB „Ievos kalnas“ jas pripažino.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo DNSB „Ievos kalnas“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties dalį, kuria leista išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“, taip pat DNSB „Ievos kalnas“ paskirta 300 Lt dydžio bauda už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos išieškotojai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM, panaikinti. Nurodo, kad DNSB „Ievos kalnas“ dar 2011-05-24 automobilių stovėjimo aikštelės projektą pateikė Neringos savivaldybės Architektūros skyriui, tačiau Neringos miesto savivaldybė nepateikė informacijos apie projekto eigą. Išsiaiškinusi, kad pirmasis projektas nepatvirtintas, DNSB „Ievos kalnas“ skubiai užsakė naują projektą, kurį 2012-09-06 pateikė Neringos savivaldybės administracijai. Paaiškino, kad patalpų savininkai, kurių yra virš 50, gyvena įvairiose vietovėse, klausimų sprendimas, susijęs su bendrijos veikla, yra apsunkintas. Skirdamas baudą teismas neatsižvelgė, kad DNSB „Ievos kalnas“ stengėsi kuo greičiau įvykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendimą, Neringos miesto savivaldybei pateikė tvirtinti paruoštą automobilių stovėjimo aikštelės projektą iki šio sprendimo priėmimo, o paaiškėjus, kad projektas nesvarstytas, skubiai užsakė ir perengė kitą projektą. DNSB „Ievos kalnas“ kaltės, kad teismo sprendimas neįvykdytas, nėra, nes Neringos miesto savivaldybės administracijos valdininkai vilkino sprendimo priėmimą. Skirtos baudos dydis yra nepagrįstai didelis, DNSB „Ievos kalnas“ jokios savarankiškos ūkinės veiklos nevykdo, pinigai turės būti surinkti iš namo gyventojų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius su suinteresuoto asmens DNSB „Ievos kalnas“ atskiruoju skundu nesutinka. Nurodo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas, o asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo, teismas gali skirti baudą.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties dalies, kuria leista išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“, taip pat DNSB „Ievos kalnas“ paskirta 300 Lt dydžio bauda už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Antstolė A. R. Ž. vykdomojoje byloje Nr. 75-00570/2012 vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendimą, kuriuo atsakovė DNSB ,,Ievos kalnas“ įpareigota per 9 mėnesius nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, atsakovė įpareigota savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie poilsio pastato ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – leista ieškovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie poilsio pastato ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovės DNSB ,,Ievos kalnas.

112012-11-20 Klaipėdos apygardos teisme gautas DNSB „Ievos kalnas“ prašymas prie civilinės bylos prijungti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR AM Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-10-22 raštą, kuriame konstatuojama, jog DNSB „Ievos kalnas“, nors ir pavėluotai, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11481-794/2012 įpareigojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą dėl savavališkos statybos akte užfiksuoto neypatingo statinio – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelės, įvykdė, iš Neringos savivaldybės administracijos 2012-09-21 gavo rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-32-120921-00047. Apeliantei pateikus apeliacinės instancijos teismui šiuos įrodymus, pripažintina, jog jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, todėl apeliacinės instancijos teismas juos priima (CPK 314 str.) ir konstatuoja, kad DNSB ,,Ievos kalnas“, nors ir pavėluotai, įvykdžius Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendimą už akių, yra pagrindas panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria leista išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie poilsio pastato ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“.

12Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotas asmuo DNSB ,,Ievos kalnas“ 2012-09-21 iš Neringos savivaldybės administracijos gavo rašytinį pritarimą statinio projektui, taip pat į tai, kad DNSB „Ievos kalnas“ dar 2011-05-24 automobilių stovėjimo aikštelės projektą pateikė Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyriui (duomenų, kad Neringos savivaldybė būtų pateikusi DNSB ,,Ievos kalnas“ informaciją apie projekto eigą, nėra), yra pagrindas panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties dalį, kuria suinteresuotam asmeniui DNSB „Ievos kalnas“ paskirta 300 Lt dydžio bauda už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM. Panaikinant nutarties dalį, kuria DNSB ,,Ievos kalnas“ paskirta bauda, atsižvelgtina į DNSB „Ievos kalnas“ elgesį stengiantis kuo greičiau įvykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendimą už akių, taip pat į aplinkybę, kad skirtos baudos dydis yra nepagrįstai didelis, DNSB „Ievos kalnas“ jokios savarankiškos ūkinės veiklos nevykdo, o pinigai turėtų būti surinkti iš namo gyventojų. Be to, klausimų sprendimas, susijęs su DNSB „Ievos kalnas“ veikla, yra apsunkintas, nes patalpų savininkai gyvena įvairiose vietovėse, o tai galimai lėmė 2011-06-08 teismo sprendimo įvykdymo termino praleidimą.

13Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas ir priėmė iš dalies neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties dalis, kuria leista išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“, taip pat DNSB „Ievos kalnas“ paskirta 300 Lt dydžio bauda už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos išieškotojai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR AM, naikintina, ir klausimas išspręstinas iš esmės – antstolės A. R. Ž. pareiškimas dėl leidimo taikyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendime už akių nurodytas pasekmes atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties dalį, kuria leista taikyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-08 sprendime už akių civilinėje byloje Nr. 2-7535-512/2011 nurodytas pasekmes – leista išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos likviduoti pastatytą neypatingą statinį – 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, esančią prie poilsio pastato ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš skolininkės DNSB ,,Ievos kalnas“, ir DNSB „Ievos kalnas“ skirta 300 Lt dydžio bauda už sprendimo neįvykdymą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos, t. y. nuo 2012-08-01, išieškotojai Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir pareiškėjos antstolės A. R. Ž. pareiškimą atmesti.

16Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai