Byla 2A-134-640/2012
Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - VRAAD Vilniaus rajono agentūra) ieškinį atsakovui A. K. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. K. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir nurodė, jog neteisėtais atsakovo veiksmais buvo padaryta 301,68 Lt žala aplinkai. Ji apskaičiuota vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 patvirtintos Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai tvarkos priede nustatytais Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai dydžiais. Gera valia atsakovas aplinkai padarytą žalą atlyginti atsisakė. VRAAD Vilniaus rajono agentūros 2010-10-26 nutarimu už pažeidimą, numatytą ATPK 621 str. 2 d., atsakovui skirta 2000 Lt bauda. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-12-16 nutartimi VRAAD Vilniaus rajono agentūros 2010-10-26 nutarimas Nr. VR-8.1-193 pakeistas ir, taikant ATPK 301 straipsnį, atsakovui skirta 200 Lt administracinė nuobauda.

4Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-06-02 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo A. K. 301,68 Lt žalos atlyginimo ieškovui Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, į.k. 190742148.

5Nurodė, kad Biržės taksavimo lape nurodyta, jog bendras 14 nukirstų medžių tūris 12,57 m3 (b.l. 12). Iš pateikto žalos aplinkai paskaičiavimo matyti, kad paskaičiavimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veikla miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“, ir už 12,57 ktm neteisėtai iškirstos medienos yra 301,68 Lt. Ieškovas 2011-01-21 raštu Nr. VR-8.6.-26 išsiuntė pretenziją atsakovui dėl nuostolių, padarytų savavališkai nukirtus medžius, tačiau pastarasis nurodytos dydžio, t.y. 301,68 Lt, žalos aplinkai neatlygino. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-12-16 nutartyje nurodė, jog VRAAD Vilniaus rajono agentūra neteisėtai žalos atlyginimo klausimą sprendė 2010-10-26 nutarime (pasiūlė atlyginti žalą), tačiau tai turėjo padaryti kitais įstatymų numatytais būdais. Atsižvelgdamas į minėtą nutartį, ieškovas dėl žalos aplinkai atlyginimo kreipėsi su ieškiniu civilinio proceso normų nustatyta tvarka (b. l. 42-43).

6Atsakovas A. K. apeliaciniu skundu (b.l. 45-46), prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad teismas nurodė, kad ieškovas pagrįsdamas savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo pateikė teismui įsiteisėjusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-12-16 nutartį, kur nurodyta, jog reikalavimai dėl žalos atlyginimo yra atmesti. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, šį reikalavimą atmetė. Todėl klausimas dėl žalos atlyginimo visiškai išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-12-16 nutartimi, todėl Vilniaus rajono apylinkės teismas privalėjo bylą nutraukti.

8Ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 53), nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodo, kad atsakovo minimoje byloje nurodyta, kad aplinkos apsaugos institucijos, siekdamos aplinkai padarytos žalos atlyginimo, žalos atlyginimo klausimus turi spręsti kitais įstatymu numatytais būdais, bet ne priimdamos sprendimus šiais klausimais ATP bylų nutarimuose. Ieškovas pažymi, kad žalos aplinkai atlyginimas yra civilinio pobūdžio teisiniai santykiai. Žalos dydžio, jos pagrįstumo, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos aplinkai įrodinėjimas - tai išimtinai civilinio teisinio pobūdžio klausimai, kurie nagrinėjami CPK nustatyta tvarka, vadovaujantis CK nuostatomis, bendrosios kompetencijos teismuose. Nurodo, kad apeliantas apeliaciniame skunde supainiojo administracinių teisės pažeidimų bylų ir civilinių bylų teisenas.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.) ir CPK 327 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytų pagrindų patikrinimas. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

11Byloje nustatyta, kad VRAAD Vilniaus rajono agentūros vyresnysis specialistas nustatė, kad 2008-12-16 atsakovas jam nuosavybės teise priklausančiame miške Vilniaus miškų urėdijos Panerių girininkijos 102 kv., sklypuose Nr. 2, 2a (kad. Nr. 4167/0200:988) savavališkai nukirto 14 žalių pušų (tai sudaro 12,57 m3 medienos), tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 6 d. reikalavimus. VRAAD Vilniaus rajono agentūros 2010-10-26 nutarimu už pažeidimą, numatytą ATPK 621 str. 2 d., atsakovui skirta 2000 Lt bauda. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-12-16 nutartimi VRAAD Vilniaus rajono agentūros 2010-10-26 nutarimas Nr. VR-8.1-193 pakeistas ir, taikant ATPK 301 straipsnį, atsakovui skirta 200 Lt administracinė nuobauda.

12Apeliantas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo ieškovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, šį reikalavimą atmetė, todėl Vilniaus rajono apylinkės teismas privalėjo bylą nutraukti CPK 293 str. 1 d. 3 p. pagrindu. Tačiau teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį teismas išsprendžia iš esmės bylą priimdamas sprendimą. Įsiteisėjus išnagrinėtoje byloje priimtam teismo sprendimui, šalių teisės ir pareigos tampa nustatytos, gaunamas procesinis rezultatas, dėl kurio ir kilo procesas. Kartu subjektinė teisė kreiptis į teismą laikoma įgyvendinta ir ji išnyksta. Kad dėl vieno ir to paties ginčo nebūtų priimta kelių teismo sprendimų, CPK 279 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo teisme pareikšti tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, o CPK 293 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Vilniaus apygardos administracinis teismas savo nutartyje sumažino apeliantui skirtą nuobaudą ir nurodė, kad nors nutarime buvo tik pasiūlyta atlyginti žalą, tačiau aplinkos apsaugos institucijos negali nei įpareigoti atlyginti nuostolį, nei pasiūlyti tai padaryti, nei priimti kokį nors kitokį patvarkymą šiuo klausimu savo nutarimuose. Šia nutartimi nebuvo sprendžiamas A. K. neteisėta veika miškuose padarytos žalos atlyginimo klausimas, tik pasisakyta dėl VRAAD Vilniaus rajono agentūros peržengtos kompetencijos ribų, nutarime nurodant atlyginti A. K. padarytą žalą. Todėl konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi reikalavimas dėl žalos atlyginimo nebuvo išspręstas ir dėl jo nepasisakyta. Šiuo atveju, žalos atlyginimo klausimas yra išspręstas Vilniaus rajono apylinkės teisme, ieškovui pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo ir teismui priėmus sprendimą šioje byloje.

13Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

14Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. apeliacinėje teismo instancijoje patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš apelianto nepriteistinos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai