Byla 2A-521/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovei R. B. , ieškovės atstovui advokatui Mindaugui Kukaičiui, atsakovo atstovei advokatei Linai Zubovienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka nagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Vilsotos investicijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3406-450/09 pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilsotos investicijos“ dėl avanso grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilsotos investijos“, prašydama priteisti iš atsakovo 162 000 Lt sumokėtą avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškovei R. B. 162 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 2009 m. balandžio 20 d. teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ ieškovei R. B. 5 240 Lt bylinėjimosi išlaidų, o į valstybės biudžetą 29 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ prašė apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. B. prašė apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Lietuvos apeliaciniame teisme gauta ieškovės R. B. ir atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ 2010 m. gegužės 31 d. sudaryta taikos sutartis.

8Patvirtintina taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimas panaikintinas ir byla nutrauktina.

9CPK 140 straipsnio trečioji dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos; prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, ir nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal CPK 42 straipsnio antrąją dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

10CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

11Teismui pateiktos šalių 2010 m. gegužės 31 d. taikos sutarties turinys patvirtina, kad šalys supranta bei suvokia taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo dėl taikos sutarties patvirtinimo pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

12Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. gegužės 31 d. taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina nutartis, kuria patvirtintina minėta taikos sutartis, nurodant nutartyje tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygas, pirmosios instancijos teismo sprendimas ir papildomas sprendimas panaikintini ir byla nutrauktina.

13Remiantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Į bylą pateiktas 2009 m. kovo 23 d. mokėjimo nurodymas Nr. 903020 patvirtina, kad ieškovė R. B. už ieškinį sumokėjo 4 240 Lt žyminį mokestį. Į bylą pateiktas 2010 m. sausio 15 d. mokėjimo nurodymas Nr. 442633 patvirtina, kad atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ už apeliacinį skundą sumokėjo 4 240 Lt žyminį mokestį. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šalys sudarė taikos sutartį, sprendžia, kad, vadovaujantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, grąžintina ieškovei R. B. ir atsakovui UAB „Vilsotos investicijos“ po 3 180 Lt (4240x75/100=3180) žyminio mokesčio.

14Remiantis šalių sudarytos taikos sutarties nuostatomis, šalys susitarė, kad turėtas bylinėjimosi išlaidas šalys padengia savo sąskaita ir nei viena šalis neturi atlyginti kitos šalies turėtų išlaidų.

15Šalių sudarytos taikos sutarties 11 punktas numato, kad procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumoka atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“. Bylos duomenys patvirtina, kad procesinių dokumentų įteikimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose išlaidos yra 30,05 Lt dydžio. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal CPK 79, 88, 92, 94, 96 straipsnių reikalavimus priteistina valstybei iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ 30,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio antrąja dalimi, 140 straipsnio trečiąja dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu,

Nutarė

17Patvirtinti ieškovės R. B. ir atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ 2010 m. gegužės 31 d. taikos sutartį, pagal kurią susitarta civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui UAB „Vilsotos investicijos“ dėl avanso grąžinimo užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

 1. UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja grąžinti R. B. dalį jos sumokėto avanso, t. y. 80 000 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių litų), taikos sutarties 4 punkte numatyta tvarka ir terminais. Ši suma taikos sutarties sudarymo metu atitinkamai sudaro 23 170 eurų (1 EUR = 3,4528 Lt), todėl pasikeitus oficialiam šių valiutų kursui, atitinkamai perskaičiuojama grąžintina suma.
 2. R. B. patvirtina, kad dalies jos sumokėto avanso grąžinimas visiškai atitinka jos interesus ir ji sutinka ir pripažįsta, kad likusi jos sumokėto avanso dalis lieka UAB „Vilsotos investicijos“ kaip bauda už vienašalį preliminariosios sutarties nutraukimą ir R. B. atsisako savo reikalavimo grąžinti sumokėtą avansą, išskyrus 80 000 Lt sumą.
 3. UAB „Vilsotos investicijos“ patvirtina, kad dalies avanso grąžinimas ir likusio avanso užskaitymas kaip baudos visiškai atitinka jos interesus ir UAB „Vilsotos investicijos“ atsisako visų Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1865-431/2010 pareikštų reikalavimų, kurie viršija šioje sutartyje numatytą baudos dydį.
 4. UAB „Vilsotos investicijos“ 1 punkte nurodytą sumą moka dalimis, įmokas darydama gavusi pajamų pardavus jai nuosavybės teise priklausančius butus su žemės sklypais, esančius Pabalių kaime, Trakų rajone (toliau – Turtas). UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja po kiekvieno Turto vieneto pardavimo ir pajamų gavimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas sumokėti R. B. į jos banko sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini), esančią AB Šiaulių banko Vilniaus filiale po 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų). Visa 1 punkte nurodyta suma R. B. bus sumokėta UAB „Vilsotos investicijos“ pardavus ir gavus pajamas iš 4 butų su žemės sklypais pardavimo.
 5. Šalys susitaria, kad taikos sutarties pagrindu iš Turto/jo dalies pardavimo gautos pajamos, nukreipiamos į taikos sutarties 4 punkte nurodytą R. B. sąskaitą, bendroje sumoje negali viršyti 1 punkte nurodytos sumos, t. y. 80 000 Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių litų).
 6. Tuo atveju, jei R. B. 1 punkte nurodyta suma nebus sumokėta per 1 (vienerius) metus nuo taikos sutarties pasirašymo dienos, UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja mokėti 5 % dydžio metines palūkanas nuo likusios sumokėti sumos iki visiško atsiskaitymo pagal taikos sutartį.
 7. UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja R. B. pareikalavus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti apie visas sudarytas Turto pirkimo-pardavimo sutartis, apie Turto pardavimo eigą. Jeigu UAB „Vilsotos investicijos“ parduos Turtą ir galėdama disponuoti parduoto Turto lėšomis piktybiškai neįvykdys savo įsipareigojimo, numatyto taikos sutarties 4 punkte, tai už kiekvieną tokio pažeidimo dieną mokės po 0,2 % nuo nesumokėtos sumos delspinigius, o uždelsus 10 dienų mokės po 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) baudą.
 8. UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja, jeigu jai būtų iškelta restruktūrizavimo byla, visas taikos sutarties sąlygas perkelti į restruktūrizavimo planą ir jų nepažeisti.
 9. Šalys susitaria, jog kiekvienos iš jų Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-521/2010 turėtas bylinėjimosi išlaidas jos padengia savo sąskaita. Nei viena šalis neturi atlyginti kitos šalies turėtų išlaidų civilinėje byloje Nr. 2A-521/2010.
 10. Šalių susitarimu teismo turėtas pašto išlaidas valstybei sumokės UAB „Vilsotos investicijos“.
 11. Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus civilinę bylą Nr. 2A-521/2010, UAB „Vilsotos investicijos“ įsipareigoja kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-1865-431/2010 atnaujinimo ir kartu pateikti atsisakymą nuo pareikšto ieškinio. R. B. įsipareigoja pateikti Vilniaus apygardos teismui patvirtinimą, jog ji neprieštaraus ieškinio dėl nuostolių atlyginimo atsisakymui ir nereikalaus atlyginti patirtų bylinėjimosi išlaidų. Šalys patvirtina, jog joms yra aiškios ieškinio dėl nuostolių atlyginimo atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės.
 12. Šalys patvirtina, jog įsigaliojus taikos sutarčiai jos neturės viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su preliminariąją sutartimi ir jokių kitokių reikalavimų dėl bet kokios atsakomybės šalims taikymo, bet kokių nuostolių, turtinės ar/ir neturtinės žalos atlyginimo.

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilsotos investicijos“ dėl avanso grąžinimo nutraukti.

19Grąžinti ieškovei R. B. 3 180 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. kovo 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 903020.

20Grąžinti atsakovui UAB „Vilsotos investicijos“ 3 180 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2010 m. sausio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 442633.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ valstybei 30,05 Lt (trisdešimt litų penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu nusprendė... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilsotos investicijos“ prašė... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. B. prašė... 7. Lietuvos apeliaciniame teisme gauta ieškovės R. B. ir... 8. Patvirtintina taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16... 9. CPK 140 straipsnio trečioji dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje... 10. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys... 11. Teismui pateiktos šalių 2010 m. gegužės 31 d. taikos sutarties turinys... 12. Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. gegužės 31 d.... 13. Remiantis CPK 87 straipsnio antrąja dalimi, jeigu ieškovas atsisako... 14. Remiantis šalių sudarytos taikos sutarties nuostatomis, šalys susitarė, kad... 15. Šalių sudarytos taikos sutarties 11 punktas numato, kad procesinių... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 17. Patvirtinti ieškovės R. B. ir atsakovo UAB „Vilsotos... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą panaikinti ir... 19. Grąžinti ieškovei R. B. 3 180 Lt (tris tūkstančius... 20. Grąžinti atsakovui UAB „Vilsotos investicijos“ 3 180 Lt (tris... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Vilsotos investicijos“ valstybei 30,05 Lt...