Byla 2-89-831/2014
Dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo bei kitų reikalavimų,-

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant Laimutei Drebulienei, dalyvaujant:

2ieškovo BUAB „BIC CAPITAL“ atstovams L. K. ir R. K.,

3atsakovui E. O., atsakovo atstovei advokatei E. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „BIC CAPITAL“ ieškinį atsakovui E. O. , dėl be pagrindo įgytų lėšų priteisimo bei kitų reikalavimų,-

Nustatė

5Ieškovas, po ieškinio reikalavimų patikslinimo prašo teismą priteisti iš Atsakovo E. O. 12229,75 Lt(dvylika tūkstančių du šimtus dvidešimt devynis ir 75 cnt. ) litus Ieškovo BUAB „BIC Capital“ naudai; priteisti iš Atsakovo E. O. palūkanas 5% procentus metinių palūkanų, nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. birželio mėn. 10 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „BIC Capital“, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Actualis“. Administratoriaus įgaliotas asmuo R. K., patikrinęs turimus bankrutuojančios UAB „BIC Capital“ dokumentus, nustatė, jog 2013-04-05 Atsakovas E. O., būdamas UAB „BIC Capital“ savininkas bei vadovas iš įmonės kasos sau išsimokėjo 12 229,75 litų sumą. Ieškovas, išanalizavęs turimus bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, jog ši pinigų suma Atsakovui buvo išmokėta be jokio teisinio bei finansinio pagrindo, todėl ji privalomai turi būti grąžinta Ieškovui - bankrutuojančiai įmonei.

7Ieškovas iki kreipimosi į teismą reikalavo iš Atsakovo grąžinti be pagrindo įgytas pinigines lėšas, tačiau Atsakovas piktybiškai nebendrauja su Ieškovu, neteikia jokių paaiškinimų, todėl Ieškovas yra priverstas kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš Atsakovo Ieškovo naudai.

8Atsakovas yra vienintelis BUAB „BIC Capital“ akcininkas ir iki bankroto bylos iškėlimo buvo šios bendrovės vadovu. Nors UAB „BIC Capital“ turėjo kreditorių, Atsakovas su jais neatsiskaitė, o iš bendrovės kasos sau išsimokėjo grynuosius pinigus.

9Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškovas neginčija atsakovo su UAB „BIC CAPITAL“ sudarytų paskolos sutarčių teisėtumo. Tačiau į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo kreiptasi 2013 m. vasario mėnesio pabaigoje. Atsakovui, kaip UAB „BIC CAPITAL“ įmonės vadovui bei vieninteliam akcininkui, vadovaujantis įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, apie tai turėjo būti pranešta per trisdešimt dienų. Todėl tuo metu, kai buvo išmokėti pinigai, atsakovui jau buvo žinoma, kad įmonei pradedama bankroto procedūra. Be to atsakovui buvo žinoma ir tai, kad įmonė turi kitų kreditorių, tačiau jis be jokio teisėto pagrindo, aplenkdamas kitus kreditorius išsimokėjo sau prašomą priteisti pinigų sumą. Be to iš teismui pateiktų paskolos sutarčių teksto matyti, kad paskolų atsakovui terminas dar nebuvo suėjęs. Be to, kad atsakovui išmokėta pinigų suma nėra paskolos grąžinimas įrodo ir 2013-04-05 kasos išlaidų orderis Nr. 1, kuriame nurodytas pinigų išmokėjimo pagrindas - atsiskaitymas su atskaitingu asmeniu. Be to, net jei laikyti, kad atsakovui išmokėta pinigų suma yra kredito grąžinimas, UAB „BIC CAPITAL“ tokiu būdu pažeidė kitų kreditorių interesus.

10Atsakovas teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškovo BUAB „BIC CAPITAL“ ieškiniu nesutinka, kadangi jis yra visiškai nepagrįstas bei neteisėtas, todėl atmestinas.

11Ieškovas, prašydamas priteisti 12 229 Lt. sumą, savo ieškinyje nenurodo jokio savo tokio prašymo teisinio pagrindo, t.y. kokiomis materialinės teisės normomis vadovaujantis turėtų būti priteista minėta suma.

12Iš ieškinio dėstomosios dalies tai taip pat visiškai neaišku, kadangi vienur ši suma įvardijama kaip be pagrindo įgytos pinigines lėšos, kitur - kaip skola, todėl akivaizdu, jog ieškovas ir pats nežino, kokiu pagrindu iš atsakovo prašo priteisti 12 229 Lt. sumą.

13Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti. Ieškovo ieškinio teiginys, kad „ieškovas, išanalizavęs turimus bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, jog ši pinigų suma atsakovui buvo išmokėta be jokio teisinio bei finansinio pagrindo“ nėra pagrįsta jokiais dokumentais ar kitokiais įrodymais, todėl negali būti teisiniu pagrindu priteisti nurodytą pinigų sumą. Tai tėra ieškovo niekuo nepagrįstos prielaidos, kurių nepatvirtina jokie prie ieškinio pridedami dokumentai ar kitokie leistini bei teisėti įrodymai.

14Jeigu ieškovas prašomą priteisti sumą laiko skola, tai šią aplinkybę ieškovas taip pat turėtų įrodyti, t.y. įrodyti, kokiu teisiniu pagrindu ši skola atsirado. Deja, tačiau tokių įrodymų ieškovas prie savo ieškinio taip pat nepateikia.

15Ieškinyje minima 12 229 Lt. suma atsakovui buvo išmokėta pagrįstai ir teisėtai, apskaitant ją UAB „BIC CAPITAL“ buhalterinėje apskaitoje.

16Priešingai nei teigia savo ieškinyje ieškovas, ne atsakovas yra skolingas ieškovui, o ieškovas, t.y. BUAB „BIC CAPITAL“ dar yra skolinga atsakovui, kadangi pagal 2011 m. gruodžio 30 d. Paskolos sutartį Nr. l atsakovas UAB „BIC CAPITAL“ buvo paskolinęs 15 000 Lt., kurie atsakovui turi būti grąžinti iki 2013 m. gruodžio 30 d., o pagal 2012 m. liepos 2 d. paskolos sutartį Nr. 2 atsakovas paskolino UAB „BIC CAPITAL“ 8000 Lt. Ši suma atsakovui turi būti grąžinta iki 2014 m. liepos 2 d.

172013 m. balandžio 5 d. UAB „BIC CAPITAL“ kasos išlaidų orderiu Nr. l išmokėta atsakovui 12 229, 75 Lt. suma yra dalies skolos, pagal 2011-12-30 Sutartį Nr. 1 grąžinimas, todėl ieškovo ieškinio teiginys, kad ši suma yra išmokėta be jokio teisinio ir finansinio pagrindo, neatitinka tikrovės.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes mano, jog ieškovo ieškinys dėl 12 229 Lt. iš priteisimo turi būti atmestas, kaip nepagrįstas bei neįrodytas.

19Papildomai atsakovas bei atsakovo atstovas paaiškino, kad ieškovas painioja įmonės finansinės būklės blogėjimą, teiginius apie įmonės nemokumą ir konkretų faktą, t.y. paskolos sutartis ir skolų grąžinimą. Teiginys, kad atsakovas negalėjo išsimokėti sau šių pinigų, nes įmonė turėjo daugiau kreditorių yra nepagrįstas. Atsakovas buvo įmonės vadovas bei šimtaprocentinis įmonės akcininkas, todėl jis sprendė, kaip panaudoti lėšas. Kad išmokėti pinigus buvo ir teisinis ir finansinis pagrindas sutinka ir pats ieškovas. Ieškovas pripažįsta, kad tarp atsakovo bei įmonės buvo sudarytos paskolos sutartis ir pinigai buvo įnešti į įmonės kasą. Ieškovas nepateikė nei vieno teisiškai reikšmingo dokumento įrodančio, kad pateiktas kasos išlaidų orderis negali būti apskaitomas ar nebuvo įtrauktas į buhalterinę apskaitą. Todėl teigti, kad nurodytas pinigų išmokėjimo pagrindas – atsiskaitymas su atskaitingu asmeniu – neleidžia teigti, kad tai paskolos grąžinimas yra nepagrįstas. Dėl paskolos gražinimo termino – niekas nedraudžia gražinti paskolos prieš terminą. Todėl taip elgdamasis įmonės vadovas nepažeidė jokio įstatymo. Ieškovas nurodo, kad yra priverstas kreiptis dėl skolos priteisimo, tačiau yra nustatyta priešingai – įmonė yra skolinga atsakovui.

20Ieškinys tenkintinas

21Ieškovas ieškinio reikalavimą iš esmės grindžia tuo, kad 2013-04-05 kasos išlaidų orderyje Nr. 1, nurodytas pinigų išmokėjimo pagrindas - atsiskaitymas su atskaitingu asmeniu. Todėl negali būti laikoma, kad šiuo kasos išlaidų orderiu yra gražinta dalis skolos kreditoriui (atsakovui) pagal 2011 m. gruodžio 30 d. Paskolos sutartį Nr. l, kuria atsakovas įmonei UAB „BIC CAPITAL“ buvo paskolinęs 15 000 Lt., ar pagal 2012 m. liepos 2 d. paskolos sutartį Nr. 2, kuria atsakovas įmonei UAB „BIC CAPITAL“ buvo paskolinęs 8 000 Lt.

22Atsakovas tvirtina, kad įrašas 2013-04-05 kasos išlaidų orderyje Nr. 1 neatspindi realiai atliktos ūkinės operacijos, buvo padarytas dėl atsakovo specialiųjų žinių stokos, pasikonsultavus su specialistu.

23Teismas atkreipia dėmesį, kad įmonės administracijos vadovas, kokiu ir buvo atsakovas, yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Jis privalo būti susipažinęs tiek su buhalterinės apskaitos pagrindais, tiek ir su reikalavimais keliamais apskaitos dokumentų rekvizitams. Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 12 str. nuostatas visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. To paties įstatymo 13 str. numatyti apskaitos dokumentų rekvizitai, tarp kurių yra ir reikalavimai nurodyti dokumente ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinį bei ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatą pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Todėl atsakovo motyvai, kad įrašas kasos išlaidų orderyje buvo padarytas per klaidą, dėl nežinojimo bei, kad jis buvo suklaidintas specialių žinių turinčio asmens (buhalterio), yra nepagrįstas bei atmestinas.

24Sprendžiant klausimą ar 2013-04-05 kasos išlaidų orderyje Nr. 1, nurodytas pinigų išmokėjimo pagrindas - atsiskaitymas su atskaitingu asmeniu gali būti laikomas skolos gražinimą patvirtinančia atžyma reikalinga apibrėžti įmonės atskaitingo asmens statusą.

25Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras darbo funkcijas gauna ar išmoka grynuosius pinigus. Šie darbuotojai paprastai disponuoja tam tikra įmonės pinigų suma, kad galėtų sumokėti už įmonės perkamas prekes, suteiktas paslaugas, mokėti avansus įmonės vardu, apmokėti įmonės skolas grynaisiais pinigais.

26Atskaitingu asmeniu gali tapti kiekvienas įmonės darbuotojas, paskirtas įmonės vadovo įsakymu. Tik tiems darbuotojams, kuriuos vadovas savo įsakymu paskyrė būti atskaitingais, išduodami pinigai iš įmonės kasos ar sąskaitos banke ir leidžiama atlikti mokėjimus įmonės vardu. Nors duomenys, kad atsakovas buvo paskirtas šiuo metu bankrutavusio UAB „BIC CAPITAL“ atskaitingu asmeniu teismui nebuvo pateikti, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas buvo įmonės administracijos vadovais bei vienintelis akcininkas, teismas sprendžia, kad atsakovas turėjo visas galimybes faktiškai atlikti įmonės atskaitingo asmens funkciją.

27Teismas neatmeta galimybės, kad galėjo susiklostyti tokia situacija, kai atskaitingas asmuo, pirkdamas prekes ir apmokėdamas įvairias įmonės išlaidas, išleidžia daugiau pinigų nei jam buvo išduota avanso. Tačiau teismui nebuvo pateikti jokie tai patvirtinantys duomenys. Tokių aplinkybių nenurodė ir atsakovas. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas visa apimtimi.

28Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

29Iš atsakovo E. O. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 20,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bei 143,00 Lt žyminio mokesčio nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas įstatymu.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

31Ieškinį patenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovo – E. O., a.k. ( - ) ieškovui Bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BIC CAPITAL“, (į. k. 302622648, buveinės adresas Gedimino g. 13-2, Vilkaviškis) 12229,75 Lt (dvylika tūkstančių du šimtus dvidešimt devynis litus ir 75 cnt.) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo teisme – 2013 m. lapkričio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Priteisti iš atsakovo – E. O., a.k. ( - ) 163,25 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tris litus ir 75 cnt.) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. ieškovo BUAB „BIC CAPITAL“ atstovams L. K. ir R. K.,... 3. atsakovui E. O., atsakovo atstovei advokatei E. G.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas, po ieškinio reikalavimų patikslinimo prašo teismą priteisti iš... 6. Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. birželio mėn. 10 d.... 7. Ieškovas iki kreipimosi į teismą reikalavo iš Atsakovo grąžinti be... 8. Atsakovas yra vienintelis BUAB „BIC Capital“ akcininkas ir iki bankroto... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškovas... 10. Atsakovas teismui pateiktuose atsiliepimuose nurodė, kad su ieškovo BUAB... 11. Ieškovas, prašydamas priteisti 12 229 Lt. sumą, savo ieškinyje nenurodo... 12. Iš ieškinio dėstomosios dalies tai taip pat visiškai neaišku, kadangi... 13. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas be teisinio pagrindo savo... 14. Jeigu ieškovas prašomą priteisti sumą laiko skola, tai šią aplinkybę... 15. Ieškinyje minima 12 229 Lt. suma atsakovui buvo išmokėta pagrįstai ir... 16. Priešingai nei teigia savo ieškinyje ieškovas, ne atsakovas yra skolingas... 17. 2013 m. balandžio 5 d. UAB „BIC CAPITAL“ kasos išlaidų orderiu Nr. l... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes mano, jog ieškovo ieškinys dėl 12... 19. Papildomai atsakovas bei atsakovo atstovas paaiškino, kad ieškovas painioja... 20. Ieškinys tenkintinas... 21. Ieškovas ieškinio reikalavimą iš esmės grindžia tuo, kad 2013-04-05 kasos... 22. Atsakovas tvirtina, kad įrašas 2013-04-05 kasos išlaidų orderyje Nr. 1... 23. Teismas atkreipia dėmesį, kad įmonės administracijos vadovas, kokiu ir buvo... 24. Sprendžiant klausimą ar 2013-04-05 kasos išlaidų orderyje Nr. 1, nurodytas... 25. Įmonės atskaitingi asmenys – tai darbuotojai, kurie atlikdami tam tikras... 26. Atskaitingu asmeniu gali tapti kiekvienas įmonės darbuotojas, paskirtas... 27. Teismas neatmeta galimybės, kad galėjo susiklostyti tokia situacija, kai... 28. Ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 5 % metines palūkanas už priteistą... 29. Iš atsakovo E. O. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 20,25 Lt... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284, 305 ir... 31. Ieškinį patenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovo – E. O., a.k. ( - ) ieškovui Bankrutavusiai... 33. Priteisti iš atsakovo – E. O., a.k. ( - ) 163,25 Lt (vieną šimtą... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...