Byla 2-1124-676/2013
Dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui E. R., civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims K. R., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo pratęsti terminą palikimui priimti po mamos J. R., mirusios ( - ), mirties. Nurodė, kad po jo motinos J. R. mirties, pareiškėjas yra J. R. turto pirmosios eilės įpėdinis. Mama gyveno kartu su pareiškėju jam priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), kurį 2001-03-15 pareiškėjui padovanojo jo tėvas K. R.. Sutuoktinę pergyvenęs K. R. į J. R. turtą nepretenduoja. Paveldėjimo liudijimas reikalingas žemės sklypams, kuriems Klaipėdos apskrities viršininko ir Kauno apskrities valdytojo administracijos sprendimais J. R. atkurta nuosavybės teisė - 3,43 ha žemei, esančiai ( - ), grąžinant natūra bei 3,00 ha žemei, esančiai ( - ), perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam 3,13 ha žemės, esančios ( - ). Terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbios priežasties, kadangi J. R. sirgo ( - ) liga, kuriai būdingas atminties praradimas, todėl negalėdamas rasti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, pareiškėjas negalėjo laiku kreiptis į notarą, o kai dokumentai buvo rasti, terminas palikimui priimti buvo praleistas (b.l. 2-4). Teismo posėdžio metu pareiškėjas E. R. prašo pareiškimą tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo K. R. atsiliepimu į pareiškimą nurodo, jog į palikėjos J. R. turtą nepretenduoja, sutinka, kad sūnus E. R. būtų vienintelis velionės J. R. paveldėtoju. Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 25).

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime į pareikštą pareiškimą nurodė, jog teismui pripažinus termino praleidimo priežastis svarbiomis, termino palikimui priimti pratęsimui neprieštarauja. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 20).

5Prašymas tenkintinas.

6Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, liudytojo S. P. paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, E. R. yra K. R. ir J. R. sūnus (b.l. 9). K. R. ir J. R. santuoka sudaryta ( - ) ( - ) (įrašo Nr. ( - )) (b.l. 10). E. R. motina J. R. mirė ( - ) (įrašo Nr. ( - )) (b.l. 8). Iš pateikto išrašo iš medicininių dokumentų matyti, kad J. R. diagnozuota ( - ) liga, ( - ) tipo demencija, vidutinio sunkumo pažinimo sutrikimas (b.l. 7). Iš Klaipėdos miesto 4-ojo notaro biuro 2012-12-11 pažymos Nr. ( - ) matyti, kad J. R., mirusios ( - ), paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 6). Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-29 sprendimu Nr. ( - ) J. R. atstatyta nuosavybės teisė į turėtą turtą – 3,43 ha žemę ( - ), grąžinant natūra (b.l. 13). Klaipėdos apskrities 2004-10-19 sprendimu Nr. ( - ) atkurta nuosavybės teisė J. R. tenkančios 3,00 ha žemės, esančios ( - ), perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtam 3,13 ha žemės, esančios ( - ) (b.l. 12). E. R. įgaliotas valdyti ir tvarkyti J. R. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), (notarinio registro Nr. ( - )) (b.l. 11). Iš pateiktos namų knygos matyti, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkai nurodyti J. R. ir K. R., subnuomininkai – sūnus E. R., marti R. R., anūkė I. R. (b.l. 14-15). Kitų duomenų apie palikėjo įpėdinius bei kitą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą nepateikta.

7Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 1 d., 2 d.). Šie veiksmai turi būti atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Praleidus įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Įstatyme nustatytą terminą palikimui priimti gali pratęsti teismas, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pasibaigus šiam terminui palikimas gali būti priimtas nesikreipiant į teismą tik tuo atveju, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai (CK 5.57 str. 1 d.). LAT yra išaiškinęs, kad, atsižvelgiant į tai, jog su materialiosios teisės normomis nustatytų terminų pabaiga įstatymas sieja asmenų tam tikrų teisių ar pareigų, materialinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą, taip pat į tai, kad sprendimas pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti gali turėti neigiamų padarinių tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai, teismai spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir į kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Pagal CK 5.50 str. 3 d. nuostatas veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, nustatytas terminas nėra naikinamasis, todėl remiantis CK 5.57 str. 1 d., teismas gali praleistą terminą pratęsti, jeigu pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatyme nenurodyta, kokios priežastys pripažįstamos svarbiomis, taigi kiekvienoje byloje teismas, įvertinęs konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, ar yra pagrindas atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą palikimui priimti. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai.

8Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad J. R. sūnus E. R., įvertinus tai, kad J. R. sirgo ( - ) liga, kuriai būdinga demencija – atminties praradimas, pažinimo sutrikimai, turėjo įprotį slėpti daiktus, todėl E. R., neturėdamas nuosavybės dokumentų, negalėjo kreiptis į notarą ir laiku priimti palikimo. Įvertinus teismui pateiktus byloje įrodymus daroma išvada, jog pareiškėjas E. R. dėl objektyvių priežasčių negalėjo priimti palikimo, nustatytą trijų mėnesių terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl yra pagrindas šį terminą atnaujinti bei jį pratęsti. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti. Atnaujinti E. R., a.k. ( - ), terminą palikimui priimti po jo motinos J. R., a.k. ( - ) mirties, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir jį pratęsti trims mėnesiams.

10Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai