Byla A-248-1054-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Giedrei Telksnienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Sauliui Adomavičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. S. skundą atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų savivaldybei dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Druskininkų miškų urėdijai ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) įpareigoti Druskininkų miesto valdybą ir tarybą per 6 mėnesius ar kitą teismo nustatytą terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka suformuoti žemės sklypą Druskininkų mieste, Mizarų g.59, laisvose ir neužstatytose vietose, buvusio žemės savininko A. S. iki žemės nacionalizavimo turėtoje 0,2774 ha žemėvaldoje, parengti ir patvirtinti sklypo detalųjį planą ir pateikti jį Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo; 2) įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius ar kitą teismo nustatytą terminą nuo grąžintino natūra 0,2774 ha žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo atkurti pareiškėjui nuosavybės teises; 3) įpareigoti Druskininkų miesto valdybą ir tarybą per 6 mėnesius ar kitą teismo nustatytą terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka suformuoti Druskininkų mieste, „Cegelnios“ vietovėje (Druskininkų miškų urėdijos 185 kvartalo 29 ir 32 sklypai), laisvoje ir neužstatytoje vietoje, buvusio žemės savininko A. S. 0,1 ha žemės ploto žemėvaldoje žemės sklypo ribas, parengti detalųjį planą ir pateikti jį Alytaus apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisių atkūrimo; 4) įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius ar kitą teismo nustatytą terminą nuo grąžintino natūra 0,1 ha žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo atkurti pareiškėjui nuosavybės teises; 5) pripažinti niekine 2005 m. gegužės 23 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.Pn15/05-1320, kuria Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinei perduotas naudotis žemės sklypas Mizarų g.59, Druskininkuose. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti teismo išlaidas.

5Pareiškėjas nurodė, kad jam turi būti natūra atkurtos nuosavybės teisės į jo tėvo A. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę, tačiau atsakovai nepagrįstai to nedaro. Druskininkų žemėtvarkos skyrius jam paaiškino, jog Seimas 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154 patvirtino Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, kuriame yra numatytas Druskininkų oro uostas ir į kurio numatomą teritoriją patenka dalis pareiškėjo tėvo valdyto sklypo, bei jog kita sklypo dalis yra valstybinės reikšmės miškai. Pareiškėjas nurodė, kad su atsakovų pozicija jis nesutinka. Mizarų g.59 (aerodromo) 47,2938 ha dydžio vietovei nėra paruoštas detalusis planas, šis sklypas nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre, teritorija neturi valdytojo ir oro uosto reikmėms nėra naudojama. Be to, dalį šios teritorijos atsakovas 2005 m. gegužės 23 d. panaudos sutartimi 99 metams perleido Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinei. Todėl žemė, patenkanti į šią teritoriją, laikytina laisva ir neužstatyta žeme. Pareiškėjas nurodė, kad „Cegelnios“ vietovėje esantis 0,1 ha žemės sklypas iki jo nacionalizavimo buvo ariama žemė. Dabartiniu metu ten miško nėra ir neparuoštas joks šios teritorijos planavimo dokumentas. Atsakovų nuoroda į Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr.1370 dėl nurodytos žemės priskyrimo valstybinės reikšmės miškų kategorijai nepagrįsta, nes šios teritorijos schema minėtu Vyriausybės nutarimu nėra patvirtinta ir viešai nepaskelbta.

6Atsakovai su pareiškėjo skundu nesutiko.

7Atsakovai nurodė, kad išnagrinėjus pareiškėjo prašymus dėl turto grąžinimo natūra buvo nustatyta, jog jo norima susigrąžinti žemė patenka į Druskininkų oro uosto ribas, kurios buvo patvirtintos 1995 m. rugpjūčio 23 d. Druskininkų miesto valdybos sprendimu Nr.118, o pats Druskininkų oro uostas įtrauktas į Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154 patvirtintą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą. Galutinai Druskininkų aerodromo įteisinimas priskiriant jam 47,29 ha žemės plotą buvo užbaigtas priėmus Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr.1529. Kita pareiškėjo prašoma grąžinti natūra 0,1 ha žemės dalis „Cegelnios“ vietovėje patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr.1370. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 ir 13 straipsnius pareiškėjo prašoma grąžinti natūra žemė priskiriama valstybės išperkamai žemei.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, o bylos dalį dėl prašymo pripažinti niekine valstybinės žemės panaudos sutartį nutraukė.

10Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad žemė ir miškai išperkami valstybės ir už juos atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu žemė užimta aerodromų (jų sąrašą ir žemės plotus tvirtina Vyriausybė), o miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, kurių plotus tvirtina Vyriausybė. Teismas nurodė, kad pareiškėjo norima susigrąžinti 0,2774 ha žemės dalis patenka į Druskininkų aerodromo teritoriją, kuri įtraukta į 2004 m. gruodžio 1 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1529 patvirtintą Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašą. Kita prašoma grąžinti 0,1 ha žemės dalis yra užimta valstybinės reikšmės mišku, kurio plotas patvirtintas Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr.1370. Pareiškėjas dėl pažeistų teisių gynimo kreipėsi į teismą 2006 metais, t. y. po to, kai prašoma grąžinti žemė jau buvo įtraukta į valstybės išperkamos žemės kategoriją. Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašoma sugrąžinti žemė taip pat patenka į miesto teritoriją, kurioje buvo rėžių sistema. Tokioje vietoje žemės sklypai nekartografuojami. Čia nustatoma kaimo riba, plotas ir savininkų skaičius. Laisva (neužstatyta) žemė šioje teritorijoje gražinama natūra piliečiams proporcingai likusiam grąžinti žemės plotui bendrosios nuosavybės teise, jeigu pretendentai nesusitaria kitaip (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkto 7 pastraipa). Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašymas pripažinti niekine 2005 m. gegužės 23 d. valstybinės žemės panaudos sutartį kildinamas iš civilinių teisinių santykių, iš kurių kylančius ginčus nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Administraciniai teismai tokio pobūdžio klausimų nenagrinėja, todėl ši bylos dalis nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas).

11III.

12Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo tenkinti jo skundą ir patvirtinti buvusios Švendubrės kaimo žemės ribas bei plotą bei įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją nustatyti tikslų žemės savininkų, pareiškusių norą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra patvirtintose Švendubrės kaimui priklausiusiose žemės ribose, skaičių ir atkurti pareiškėjui nuosavybės teises proporcingai likusiam grąžinti žemės plotui laisvose (neužstatytose) vietose vadovaujantis Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktu.

13Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisingas. Nurodo, kad atsakovas teismo posėdyje pateikė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr.V35-352, kuriuo pripažintas netekusiu galios Druskininkų miesto valdybos 1995 m. rugpjūčio 23d. sprendimo Nr.118 2.3 punktas, kuriuo buvo patvirtintas aerodromo sklypo planas, numatęs, kad už vakarinės aerodromo tvoros yra ariama žemė, kopiją. Tačiau ši įsakymo kopija yra nepasirašyta ir yra akivaizdžiai suklastotas, atgaline data paruoštas dokumentas. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas pateikė aerodromo sklypo 1,74 ha (iš 47,2938 ha) dalies detalųjį planą. Kaip matyti iš panaudos sutarties ir detaliojo plano, kita teritorijos dalis nepriklauso nei Valstybės sienos apsaugos tarnybai, nei savivaldybei. Tai taip pat patvirtina, kad teritorija, esanti už vakarinės aerodromo tvoros, kur pareiškėjas prašė atkurti nuosavybės teises į žemę natūra, neužstatyta ir neužimta. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino miškų valstybės kadastro duomenų 2005 m. gruodžio 21 d. patikrinimo akto Nr.4 ir Alytaus apskrities viršininko administracijos, Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų ir jų ribų tikslinimo komisijos 2005 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo Nr.81-A1 suklastojimo aplinkybių. Abiejuose šiuose dokumentuose buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys, kad esą Druskininkų girininkijos 185 kvartalo 29, 32, 34 sklypai miesto bendrajame plane priskirti rekreacinių ir apsauginių miesto miškų kategorijai, kai faktiškai bendrajame plane net 3 kartus šie sklypai įvardinti ariama žeme. Šių suklastotų dokumentų pagrindu buvo pakeistos schemos ir ariama žemė neteisėtai Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr.1370 buvo priskirta rekreaciniams miškams. Pareiškėjas nurodo, kad teismas išvadas dėl rėžinio kaimo buvimo teritorijoje, kurioje pareiškėjas siekia atkurti nuosavybės teises, padarė neištyręs visų reikšmingų aplinkybių ir visapusiškai neišsiaiškinęs šio klausimo. Pareiškėjas nurodo, kad Vyriausybės patvirtintos schemos, kuriomis ginčo žemė turėtų būti priskirta valstybės išperkamai, nėra paskelbtos viešai, todėl kyla klausimas, ar jos iš viso egzistavo. Tuo tarpu teismas netenkino pareiškėjo skundo net nežinodamas, ar yra atitinkami dokumentai - schemos. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nereagavo į jo prašymą ištirti, ar pagrįstai Alytaus apskrities viršininko administracija 2006 m. spalio 3 d. perdavė savivaldybei 1963 metais statytos spygliuotos tvoros aerodromo sklype likučius. Teismas nepagrįstai pasitikėjo atsakovų pateiktų dokumentų kopijomis, nors jos buvo be atitinkamų valdininkų parašų, o tik patvirtintos techninių darbuotojų. Teismas visiškai nereagavo į pareiškėjo pateiktus įrodymus apie kategorišką atsakovų išankstinį nusistatymą neatkurti pareiškėjui nuosavybės teisių.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti.

15Atsakovas nurodo, kad teismui pateikta Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr.V35-352 kopija atitinka dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, o pareiškėjo teiginys, kad šis dokumentas yra suklastotas, nepagrįstas. Atsakovas nurodo, kad valstybės išperkamai žemei pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį priskiriama aerodromų, kurių sąrašą ir žemės plotus tvirtina Vyriausybė, žemė. Seimas 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr.IX-1154 patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, kuriame yra numatytas ir Druskininkų oro uostas. Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.685 buvo patvirtintas Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašas, į kurį įrašytas ir Druskininkų aerodromas. Šiuo sąrašu patvirtintas ir Druskininkų aerodromo užimamas plotas - 47,29 ha. Kadangi Druskininkų aerodromas yra įtrauktas į civilinių aerodromų sąrašą, todėl nuosavybės teisės į žemę šioje vietoje grąžinant ją natūra neatkuriamos. Atsakovas nurodo, kad Vyriausybė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr.1370 patvirtino valstybinės reikšmės miškų plotus. Pareiškėjo nurodytas 0,1 ha žemės plotas „Cegelnios“ vietovėje įeina į Vyriausybės nutarimu patvirtintą valstybinės reikšmės miškų plotą Druskininkuose. Tuo tarpu pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnį miškai, priskirti valstybinės reikšmės miškams, yra išperkami valstybės ir natūra negrąžinami.

16Apeliacinės instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų miškų urėdijos atstovas prašė apeliacinio skundo netenkinti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Pareiškėjas pageidauja, kad jam būtų suformuoti konkretaus dydžio sklypai jo nurodytoje vietoje nuosavybės teisėms atkurti natūra. Didžioji dalis apelianto argumentų ir skirta paneigti išvadą, kad žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises pretenduoja pareiškėjas, priklauso valstybės išperkamai žemei pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1punktą ir 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Šie argumentai būtų reikšmingi, jei žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises pretenduoja pareiškėjai, nebūtų priskirta rėžinei žemei.

21Tačiau šioje byloje nustatyta, tai pripažįsta ir pareiškėjas, kad Švendubrės kaime, kuriame atkurti nuosavybės teises pretenduoja pareiškėjas, iki žemės nacionalizacijos buvo rėžių sistema.

22Pagal Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktą, žemės sklypai nekartografuojami toje miesto teritorijos dalyje, kurioje buvo rėžinė sistema, čia nustatoma kaimo riba, plotas ir savininkų skaičius. Laisva (neužstatyta) žemė šioje teritorijoje grąžinama natūra piliečiams proporcingai likusiam grąžinti žemės plotui bendrosios nuosavybės teise, jeigu pretendentai nesusitaria kitaip. Todėl pareiškėjo reikalavimai dėl sklypų suformavimo jo nurodytose vietose ir nuosavybės teisių atkūrimo jo prašomu būdu negali būti tenkinami.

23Apeliaciniame skunde pareiškėjas suformulavo iš esmės naujus reikalavimus: patvirtinti buvusios Švendubrės kaimo žemės ribas bei plotą bei įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją nustatyti tikslų žemės savininkų, pareiškusių norą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra patvirtintose Švendubrės kaimui priklausiusiose žemės ribose, skaičių ir atkurti pareiškėjui nuosavybės teises proporcingai likusiam grąžinti žemės plotui laisvose (neužstatytose) vietose vadovaujantis Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktu. Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnio 5 dalis nustato, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Nurodyti reikalavimai nebuvo pareikšti ir nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, todėl ir apeliacinėje instancijoje nenagrinėtini.

24Išdėstytų argumentų pagrindu pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

26apeliacinį skundą atmesti.

27Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad jam turi būti natūra atkurtos nuosavybės teisės... 6. Atsakovai su pareiškėjo skundu nesutiko.... 7. Atsakovai nurodė, kad išnagrinėjus pareiškėjo prašymus dėl turto... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 23 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 11. III.... 12. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Druskininkų savivaldybė prašo... 15. Atsakovas nurodo, kad teismui pateikta Druskininkų savivaldybės... 16. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Pareiškėjas pageidauja, kad jam būtų suformuoti konkretaus dydžio sklypai... 21. Tačiau šioje byloje nustatyta, tai pripažįsta ir pareiškėjas, kad... 22. Pagal Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1057 patvirtintos... 23. Apeliaciniame skunde pareiškėjas suformulavo iš esmės naujus reikalavimus:... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 26. apeliacinį skundą atmesti.... 27. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. sprendimą palikti... 28. Nutartis neskundžiama....