Byla eB2-1242-555/2018
Dėl bankrutavusios S. K. individualios įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl bankrutavusios S. K. individualios įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia, ir

Nustatė

2bankroto administratorės įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą, prašydamas priimti sprendimą dėl bankrutavusios S. K. individualios įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

4Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

5Prašymas tenkintinas.

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 12 d. nutartimi S. K. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Relina“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 23 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartimi nutarta S. K. individualiai įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą, taip pat patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 13 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. nutartimi S. K. individualiai įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtintas supaprastinto bankroto proceso terminas iki terminas iki 2019 m. kovo 13 d.

8Bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte ir 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi ir 2018 m. gegužės 22 d. balansą. Iš pateiktų teismui dokumentų matyti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios S. K. individualios įmonės mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma 10 930,24 Eur, bankroto proceso metu pajamų negauta. Bankroto administratorė pabaigė visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra, įmonės savininkas taip pat neturi kilnojamojo/nekilnojamojo turto, kuriuo būtų galimybė dengti įmonės turimus įsipareigojimus. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi S. K. individuali įmonė, nėra.

9Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

10Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

11Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 131 straipsniu, 32 straipsniu, teisėjas

Nutarė

13pripažinti bankrutavusios S. K. individualios įmonės (j. a. k. ( - )) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

14Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti S. K. individualios įmonės bankroto administratorei ir įpareigoti ją atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai