Byla 2-6-231/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Kristinai Srėbalienei, atsakovei S. K., jos atstovui advokatui Kęstučiui Albertui Mikšiui, trečiajam asmeniui J. V. K., trečiojo asmens atstovams Artūrui Sebeikai ir E. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei S. K., tretiesiems asmenims J. M., J. V. K., T. S., Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo ir

Nustatė

3ieškovas prašė įpareigoti atsakovę savo lėšomis per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti savavališkai pastatytą 176 kv.m. ploto ūkinį pastatą, žemės sklypo kadastrinis Nr. 7944/0001:899, adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

4Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovė savavališkai, neturėdama nustatyta tvarka paruošto ir suderinto statinio projekto bei statybos leidimo pastatė ūkinį pastatą. Atsakovei dėl to 2008-12-16 buvo surašytas savavališkos statybos aktas, taip pat jai iki 2009-03-31 dienos nustatytas terminas savavališkos statybos padarinių pašalinimui. Atsakovė savavališkos statybos padarinių nepašalino, todėl ieškovė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą dėl tokių neteisėtų atsakovės veiksmų.

5Atsakovė su ieškiniu iš esmės sutiko. Pripažino neteisėtos statybos faktą, tačiau prašė nustatyti trijų mėnesių terminą neteisėtos statybos padarinių pašalinimui. Nurodė, kad ji yra pateikusi prašymą dėl ūkinio pastato pertvarkymo, tačiau dokumentai dar yra tvarkomi.

6Ieškovės atstovas sutiko, kad neteisėtos statybos padariniai būtų pašalinti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

7Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija ieškinį palaikė. Nurodė, kad ūkinis pastatas pastatytas neteisėtai, be to neturint sklypo bendraturčių sutikimų, ant sklypo ribos.

8Trečiasis asmuo J. V. K. su ieškiniu sutiko visiškai, prašė jį tenkinti. Jos atstovas E. K. paaiškino, kad atsakovė ūkinį pastatą žemės sklype, ( - ) pastatė pažeisdama įstatymų reikalavimus, neturėdama sklypo bendraturčių sutikimų, kadangi savavališkai pastatyto ūkinio pastato dalis patenka į jos sklypą.

9J. K. atstovas advokatas Artūras Sebeika prašo ieškinį tenkinti.

10Tretieji asmenys J. M., T. S., Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems yra pranešta tinkamai. Trakų rajono savivaldybės administracija prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, likusių trečiųjų asmenų neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t.y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Todėl nagrinėjant šią bylą yra taikomos CK 4.103 str. redakcija įsigaliojusi nuo 2011-01-01 ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija įsigaliojusi 2012-06-05.

13CK 4.103 str. numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 273 str. 2 d.).

14Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Statybos įstatymas. Šios įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

15Byloje esantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-12-16 savavališkos statybos aktas Nr. Nr. (100)-11.37-22 patvirtina, kad statytoja S. K., t. y. atsakovė, neturėdama nustatyta tvarka paruošto ir suderinto projekto bei neturėdama statybos leidimo, savavališkai pastatė ūkinį pastatą, esantį ( - ), žemės kadastrinis Nr. 7944/0001:899 (b.l.3-5).Iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-12-17 reikalavimo Nr. (101)-11.12-244 dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo matyti, kad atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2009-03-31 dienos nugriausti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, esantį ( - ) ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 11), tačiau byloje esanti 2009-04-08 objekto apžiūros akto Nr. (100)-11.60-42 kopija (b. l. 12) patvirtina, jog aukščiau nurodytas reikalavimas atsakovės nėra įvykdytas.

16Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-09-14 išrašas (b.l. 62-63) patvirtina, jog atsakovei priklauso žemės sklypas, unikalus numeris 7944-0001-0899, esantis adresu ( - ). Byloje esanti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-07-10 išrašo kopija (b. l. 60) patvirtina, jog J.V. K., J. M. ir T. S. bendrosios nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus numeris 4400-1612-3383, esantis ( - ). Byloje esanti UAB „Geodeziniai matavimai“ topografinės nuotraukos 1:500 techninė ataskaita (b.l. 111-113), bei kiti bylos duomenys patvirtina aplinkybę, jog aukščiau nurodyti žemės sklypai ribojasi.

17Įvertinus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė ne tik neteisėtai pastatė ūkinį pastatą, esantį ( - ), ką patvirtina byloje esantys duomenys, bet ir dalis šio ūkinio pastato patenka į kaimyninio sklypo dalį. Nesant galimybės vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. įteisinti savavališkai pastatytą ūkinį pastatą, konstatuotinas pagrindas atsakovės atžvilgiu taikyti CK 4.103 straipsnio 3 dalį ir ieškovo reikalavimą tenkinti visiškai.

18Ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 1 p.), todėl patenkinus ieškinį iš atsakovės valstybei priteistina 142 Lt 00 ct žyminio mokesčio ir 46 Lt 82 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Vadovaudamasis CK 4.103 str., CPK 88, 93, 96, 98, 177, 185, 259, 260, 270, 273 str. str., teismas,

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai

21įpareigoti S. K. savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti ūkinį pastatą, unikalus numeris 4400-0827-6141, esančio ( - ), kurio plotas – 176 kv.m., ir sutvarkyti statybvietę .

22Nustatyti, kad, S. K. neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti ūkinį pastatą, unikalus numeris 4400-0827-6141, esantį ( - ), kurio plotas – 176 kv.m., ir sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš S. K..

23Priteisti iš S. K. 188 Lt 82 ct bylinėjimosi išlaidas valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas prašė įpareigoti atsakovę savo lėšomis per du mėnesius nuo... 4. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovė savavališkai, neturėdama nustatyta... 5. Atsakovė su ieškiniu iš esmės sutiko. Pripažino neteisėtos statybos... 6. Ieškovės atstovas sutiko, kad neteisėtos statybos padariniai būtų... 7. Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija ieškinį palaikė.... 8. Trečiasis asmuo J. V. K. su ieškiniu sutiko visiškai, prašė jį tenkinti.... 9. J. K. atstovas advokatas Artūras Sebeika prašo ieškinį tenkinti.... 10. Tretieji asmenys J. M., T. S., Trakų rajono savivaldybės administracijos... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka... 13. CK 4.103 str. numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų... 14. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuoja Statybos įstatymas.... 15. Byloje esantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 16. Byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-09-14... 17. Įvertinus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė ne tik... 18. Ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d.... 19. Vadovaudamasis CK 4.103 str., CPK 88, 93, 96, 98, 177, 185, 259, 260, 270, 273... 20. ieškinį patenkinti visiškai... 21. įpareigoti S. K. savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo... 22. Nustatyti, kad, S. K. neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą,... 23. Priteisti iš S. K. 188 Lt 82 ct bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...