Byla 2SA-63-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Henrichas Jaglinskis, kolegijos teisėjos

2Jadvyga Mardosevič, Loreta Lipnickienė,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Giedra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutarties, kuria panaikinti antstolio Dariaus Blizniko patvarkymai dėl turto aprašo patikslinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Vilsanda“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolis Darius Bliznikas, skolininkas – UAB „Giedra“.

4Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Vilsanda“ 2010-04-26 kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti antstolio 2010-03-29 patvarkymo dėl turto aprašo patikslinimo (dėl turto dalies) pakeitimą. Nurodė, kad apie ginčo patvarkymą jis sužinojo 2010-04-06. 2009-08-18 teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui pagrindu bei išieškotojo prašymu buvo areštuotas UAB „Giedra“ priklausantis turtas – 1/40 poilsio pastato, esančio Pervalkos g. 44, Neringoje. UAB „Giedra“ bandė pakeisti pritaikytas laikinas apsaugos priemones, tačiau 2009-11-13 nutartimi Vilniaus m. 3 apylinkės teismas šį prašymą atmetė. Antstolis savavališkai leido skolininkui išskirti areštuotą turtą į atskirus turtinius vienetus. Patikslinus areštuoto turto sudėtį, antstolis areštavo poilsio kambarį, esantį pastate, kurio unikalus

6Nr. 4400-0517-2703, 5K1b, esantį adresu Pervalkos g. 44, Neringoje. Ši patalpa yra bendro naudojimo, iš plano neaišku kaip į tą patalpą galima patekti, areštuotas turtas yra nelikvidus. Be to, antstolis neteisingai nurodė patvarkymo apskundimo terminą.

7Antstolis Rimantas Vižainiškis su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, 2009-09-09 jis aprašė skolininkui priklausantį turtą (1/40 poilsio pastato, esančio Pervalkos g. 44, Neringoje). Iš išieškotojo UAB „Vilsanda“ nebuvo gauta jokių prašymų. 2009-10-21 gautas skolininko UAB „Giedra“ prašymas dėl laikinųjų pasaugos priemonių patikslinimo, kuriame skolininkas prašė sukonkretinti areštuotą turtą, areštuojant konkrečią patalpą. Antstolis 2009-12-21 sutiko, kad skolininko aprašytas nekilnojamasis turtas būtų išskirtas į atskirus vienetus. 2010-02-24 UAB „Giedra“ pranešė, kad įregistravo patalpas atskirais vienetais (butais) ir, kad poilsio patalpos, įregistruotos pastato korpuse un. Nr. 440-0347-5636 yra parduotos. To pasėkoje antstolio padėjėja aprašė negyvenamosios patalpos dalį – kambarį, atžymėtą plane 1-17, kurio plotas yra 9,99 kv.m., esantį pastate un. Nr. 4400-0517-2703, 5K1b. Aprašyto turto vertė yra 49 893 Lt. Apie 2009-11-13 Vilniaus m. 3 teismo nutartį antstolis sužinojo tik 2010-04-06.

8Suinteresuotas asmuo (skolininkas) UAB „Giedra“ su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad patvarkymas, kuriuo aprašytas areštuotas turtas, yra priimtas vykdant galiojančią nepakeistą 2009-08-18 nutartį dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, todėl UAB „Giedra“ prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių pakeitimo netenkinimas neturi teisinės reikšmės. Areštuoto turto vertė yra netgi didesnė už ieškinio reikalavimus, todėl tai atitinka ekonomiškumo principą. Antstolis aprašė nekilnojamojo turto registre įregistruotą konkrečią nekilnojamojo turto dalį. Areštuoto turto sudėtis pasikeitė pasikeitus areštuoto turto teisinei registracijai. Turtas yra likvidus, pakankamai apibrėžtas. Pritaikius laikinas apsaugos priemones dar nevykdomas priverstinis skolos išieškojimas, o 2010-08-18 teismo sprendimas, kuriuo priteista skola iš UAB „Giedra“ išieškotojo UAB „Vilsanda“ naudai, yra apskustas.

9Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi skundą tenkino ir panaikino antstolio 2010-03-29 ir 2010-03-31 patvarkymus Nr. 0035/09/01352 dėl turto aprašo patikslinimo. Teismas nustatė, kad antstolis aprašė negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 4400-0847-2040:4290) kambarį, t.y. antstolis areštavo ne idealiąją turto dalį, o realiąją patalpos dalį, kai tuo tarpu kambarys nėra nustatyta tvarka atidalintas, jam nėra suteiktas atskiras unikalus numeris, nėra nustatyta naudojimosi poilsio patalpa tvarka, teismui nėra pateikti įrodymai, kad kambarys 1-17 yra visiškai izoliuotas bei kad negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. 4400-0847-2040:4290) yra dalus turtas, kai tuo tarpu kambarys 1-17 ribojasi su kitais kambariais, jis neturi atskiro įėjimo. Teismas konstatavo, jog areštuotas kambarys negali būti civilinės apyvartos objektu, į jį negali būti nukreiptas išieškojimas, vykdant būsimą teismo sprendimą priverstine tvarka, o ginčijamas antstolis patvarkymas neatitinka CPK 666 str., 675 str. reikalavimų, pažeidžia kreditoriaus teises, todėl naikintinas. Teismas padarė išvadą, kad keičiant aprašyto turto sudėtį, antstolis šio turto neįkainavo, pažeidė CPK 677 str. 2 d., 681 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 priedą ir tokiu būdu antstolis nenustatė areštuoto turto mąsto, o kreditorius neturėjo galimybės ginčyti įkainavimo. Teismas taip pat konstatavo, jog antstolis pažeidė bendradarbiavimo, kooperacijos pareigą, nes nuosekliai neinformavo išieškotojo apie skolininko ketinimus išskaidyti areštuotą turtą į atskirus vienetus ir jį parduoti, apie antstolio pritarimą tokiems veiksmams. Įvertinęs tai, kad gyvenamoji patalpa, kurioje yra antstolio aprašytas kambarys, yra areštuota taip pat ir kitų kreditorių reikalavimams užtikrinti, o skolininkas turi ir daugiau nekilnojamojo turto, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolis, gindamas išieškotojo teises, pasirinko optimaliausi areštuotino turto variantą.

10Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Giedra“ prašo nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiamu patvarkymu antstolis nepakeitė laikinųjų apsaugos priemonių apimties, tvarkos ir būdo, tik pasikeitė areštuojamo nekilnojamojo turto aprašas. Kadangi 2009-08-18 nutartyje, nei išieškotojo nebuvo nurodytas, todėl galėjo būti aprašomas bet kuris UAB „Giedra“ priklausantis turtas, o antstolis veikė savo veiklos ribose, nepažeidė nei vienos iš šalių interesų. Aprašyta patalpa turi savo vertę, o ją realizuoti galima įstatymu nustatyta tvarka parduodant visą negyvenamąją patalpą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. Antstolis areštuojamo turto vertę nustatė pagal VĮ Registrų centro duomenis, pagal patalpos kainą, padalintą iš bendros kvadratūros ir padaugintą ir aprašyto kambario kvadratūros. Areštuoto turto vertė yra netgi didesnė už ieškinio reikalavimo dydį, todėl tai atitinka ekonomiškumo principą, todėl antstolis negalėjo areštuoti visos negyvenamosios patalpos, kurios vertė žymiai viršija ieškinio reikalavimus. Vien tik išieškotojo neinformavimas apie skolininko prašymą aprašyti kitą turtą ir toks formalus neatitikimas negali būti pripažinimas neteisėtais antstolio veiksmais, kuris atliktas laikantis visų kitų privalomų reikalavimų. Teismas buvo informuotas apie tai, kad pastatas, kuriame iki priimant ginčijamus patvarkymus buvo aprašyta 1/40 dalis patalpų yra padalinti į 5 atskirus turtinius vienetus ir šiai dienai nėra teisinės galimybės areštuoti 1/40 dalį pastato, kadangi ne visas pastatas priklauso UAB „Giedra“ ir skundžiamos nutarties neįmanoma įgyvendinti.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis Darius Bliznikas nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti. Nurodo, kad pagal VĮ Registrų centro gautus duomenis buvo aprašytas UAB „Giedra“ turtas – 1/40 poilsio pastato, esančio Pervalkos g. 44, Neringoje. Antstolis iš išieškotojo UAB „Vilsanda“ negavo jokio prašymo dėl skolininko turto, todėl antstolis turtą aprašė savo nuožiūra. Antstolis vadovaudamasis skolininko prašymu 2009-10-21 surašė pranešimą, su kuriuo sutiko, jog UAB „Giedra“ aprašytas nekilnojamasis turtas būtų išskirtas į atskirus turtinius vienetus. Gavus UAB „Giedra“ prašymą, informuojantį, jog skolininkas poilsio pastatus įregistravo atskirais turtiniais vienetais – poilsio patalpomis ir kad poilsio patalpos pagal preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis yra parduotos, antstolio padėjėja aprašė negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos dalį, t.y. kambarį pažymėtą plane 1-17, kurio turto vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis yra 49893 Lt., aprašyta realioji turto dalis. Turto vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centras duomenimis, t.y. turto vertės kaina buvo padalinta iš bendros kvadratūros ir padauginta iš aprašyto kambario kvadratūros. Aprašytas turtas turi savo vertę, realizuoti galima parduodant visą negyvenamąją patalpą, įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Taip pat skolininkas yra pateikęs duomenis, kad kitų kreditorių naudai kitus kambarius. Antstolis taip pat buvo informuotas apie tai, kad iki priimant ginčijamus patvarkymus buvo aprašyta 1/40 dalis patalpų, ir šiai dienai yra išdalintas į 5 atskirus turtinius vienetus, todėl šiai dienai nėra teisinės galimybės areštuoti 1/40 dalį pastato, kadangi ne visas pastatas priklauso UAB „Giedra“.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Vilsanda“ prašo nutartį palikti galioti, skundą atmesti. Nurodo, kad UAB „Giedra“ piktnaudžiauja savo teisėmis ir visais būdais vengia grąžinti skolą. Antstolio veiksmai yra nepaaiškinami, kadangi savo veiksmais sudarė sąlygas skolininkui išparduoti turtą. Antstolis veikė išimtinai tik skolininko naudai. Teismas privalėjo vadovautis 2009-11-13 nutartimi, kuri yra galiojanti, o nuorodos į Vilniaus apygardos teismo nutartį yra nepagrįstos ir neturi nieko bendro su byla.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus ir motyvus, konstatuoja, kad yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir apelianto prašymą patenkinti.

15Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką ir būdą (CPK 152 str. 3 d.).Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdoma teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka (CPK 152 str. 4 d.). Pagal CPK 675 str. 3 d. antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro areštuojamo turto aprašą, tačiau turto arešto akto nesurašo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, negali jų taikyti daugiau nei numatyta teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kokios yra numatytos teismo nutartyje (CPK 677 str. 2 d., 3 str. 6 d.). Nagrinėjamu atveju teismas nėra nurodęs, kurį konkretų turtą areštuoti, todėl antstolis turėjo teisę savarankiškai parinkti areštuojamą turtą, arba daryti turto aprašo pakeitimus. Kaip matyti, bylos duomenys tvirtina, kad antstolis D. Bliznikas 2009-09-03 priėmė vykdyti 2009-08-18 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartį, kuria kreditoriaus UAB „Vilsanda“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas skolininkui UAB „Giedra“ nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas 32000,24 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenimis. Konkretų turtą surasti ir aprašyti teismas pavedė antstoliui (v.b.l 1-7). Vykdant minėtą nutartį, antstolis 2009-09-09 aprašė skolininkui UAB „Giedra“ priklausantį turtą – 1/40 poilsio pastato, esančio Pervalkos g. 44, Neringoje, unikalus Nr. 4400-0347-5936, ir šį turtą įvertino 43 675 Lt sumai (v. b.l. 23). 2009-09-24 skolininkas UAB „Giedra“ kreipėsi į antstolį su prašymu pakeisti 2009-09-09 turto apraše aprašytą turtą į 262/10 000 poilsio pastato, unikalus Nr. 4400-0517-2703 dalį, t.y. šame pastate esančio buto Nr. 20 dalį (v.b.l.26). 2009-10-16 antstolis informavo išieškotoją UAB „Vilsanda“ apie minėtą skolininko prašymą ir prašė informuoti ar išieškotojas sutinka su tokiu prašymu (v.b.l.36). 2009-10-16 išieškotojas informavo antstolį, kad jis nesutinka su skolininko prašymu (v.b.l.37). 2009-10-20 antstolis pranešė skolininkui, kad išieškotojas nesutinka dėl aprašyto turto pakeitimo, todėl aprašytas turtas nebus keičiamas kitu (v.b.l.38). 2009-10-21 skolininkas vėl kreipėsi į antstolį su prašymu sukonkretinti turto apraše nurodytą turtą, areštuojant aprašyto poilsio pastato patalpą, plane pažymėtą 1-23 (8,36 kv.m.) (v.b.l. 40). Nurodė, kad UAB „Giedra“ tikslas yra įregistruoti pastate esančius butus bei juos parduoti tretiesiems asmenims, siekiant atsiskaityti su kreditoriaus, įskaitant ir pareiškėją UAB “Vilsanda”. 2009-10-21 antstolis pranešė UAB „Giedra“ ir VĮ „Registrų centras“, VĮ Centrinę hipotekos įstaigai, kad jis sutinka, kad jo aprašytas turtas būtų išskirtas į atskirus turtinius vienetus (v.b.l.41, 42). Byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolis informavo išieškotoją apie tokį prašymą, siekiant išsiaiškinti išieškotojo nuomonę. Nagrinėjamu atveju teismo leidimas pakeisti vienus antstolio aprašu areštuoto turto objektus kitais nereikalingas, nes teismas nebuvo areštavęs konkrečių turto objektų, o tai buvo pavedęs atlikti antstoliui. Tai, kad vykdant teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą UAB „Giedra“ priklausančiam nekilnojamajam turtui, buvo pakeisti vieni antstolio aprašu areštuoto turto objektai kitais, nereiškia laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nes laikinosios apsaugos priemonės rūšis išliko ta pati – apelianto turto areštas pagal ieškinio sumą. Priešingai, civilinės bylos duomenys liudija, kad poilsio pastate, esančiame Pervalkos g. 44, Neringoje, unikalus Nr. 4400-0347-5936, suformuoti 5 atskiri turtiniai vienetai, kurios pagal sudarytas preliminarias sutartis yra parduotos (b.l. 33-42), todėl pirmosios instancijos teismui panaikinus minėtus antstolio patvarkymus, liktų galioti turto apyrašas, kuriuo aprašytas turtas jau yra perleistas, kas atitinkamai pažeistų ir paties pareiškėjo (išieškotojo) UAB “Vilsanda” teisėtus interesus. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, buvo antstolio D.Blizniko 2010-09-28 informuotas apie tokią faktiškai susiklosčiusią situaciją (b.l. 59). Atkreiptinas dėmesys, kad 2009-09-09 buvo aprašyta 1/40 dalis negyvenamosios patalpos, kas sudaro 5,98 kv.m. bendro (239,21 kv.m.) ploto, ir idealiąją turto dalį bei nustatyta 43675 Lt ir kurios realizavimas būtų daug sudėtingesnis, siekiant išskirti realiąją turto dalį, atidalijant iš bendros turto dalies, esančiais su kitais savininkais, tuo tarpu aprašyta negyvenamosios vietos dalis – kambarys, plane pažymėtas 1-17, plotas yra didesnis – 9,99 kv.m. ir turto vertė sudaro 49893 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolis laikėsi teismo nurodyto eiliškumo, pakeisdamas areštuoto objektus kitais, teisės aktų nustatytų vykdymo procesui reikalavimų ir šalių teisių ir teisėtų interesų nepažeidė. Duomenų apie tai, kad pakeitus areštuojamo turto objektą ir areštavus apelianto nekilnojamojo turto objektus buvo neproporcingai suvaržytos įmonės teisės, sutrikdytas ekonominis stabilumas, nėra.

16Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismas areštavo kambarį, kuris nustatyta tvarka nėra atidalintas, visiškai izoliuotas, o gyvenamoji patalpa, kurios unikalus Nr. 4400-0847-2040:4290, yra nedalus turtas, antstolis areštuojamo turto nepažiūrėjo, todėl turtas negali būti civilinės apyvartos objektu ir į jį negali būti nukreiptas išieškojimas, vykdant būsimą teismo sprendimą, kadangi nagrinėjamu atveju teismas nėra nurodęs, kurį konkretų turtą areštuoti, todėl antstolis turėjo teisę savarankiškai parinkti areštuojamą turtą, arba daryti turto aprašo pakeitimus. Aplinkybė, jog areštuojamas turtas nėra atidalintas ar visiškai izoliuotas, ir nevisapusiškai ištirta aplinkybė, ar gyvenamoji patalpa, kurios unikalus Nr. 4400-0847-2040:4290 yra dalus turtas, nesudaro pagrindo manyti, jog aprašytas turtas yra nelikvidus ir jo realizavimas rinkoje, vykdant galimai palankų suinteresuotam asmeniui teismo sprendimą, yra neįmanomas ir sudėtingas, kadangi minėtos patalpos realizavimas galimas parduodant visą negyvenamąją patalpą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad įvairiais teismų sprendimais buvo areštuotos atskiros poilsio patalpos, kiti kambariai, kurie to paties teismo laikyti kaip objektai, kaip likvidūs bei realizuotini.

17Įstatymas nustato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę (CPK 681 str. 1 d.). Tuo atveju, jeigu išieškotojas ir skolininkas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Taigi įstatymas įtvirtina esminę nuostatą, nurodydamas objektyvius kriterijus, kuriais privalo vadovautis antstolis, nustatydamas areštuojamo turto vertę. Pagrindinis iš minėtų kriterijų yra areštuojamo turto rinkos vertė. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog turtas parašytas remiantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenimis pagal 2009-06-01 rinkos būklę; vertė pagal verčių žemėlapius įsigaliojusi 2010-01-01. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolis turto neįkainavo, tuo pažeisdamas teisės aktus, priešingai CPK 681 str. l d. nuostatų antstolis nepažeidė. Tokios nustatytos vertės neginčijo tiek UAB “Giedra”, tiek išieškotojas UAB “Vilsanda”, o jokių prieštaravimų ar pretenzijų antstolei dėl jų areštuoto turto įkainavimo nepareiškė, dėl ko nebuvo paskirta ekspertizė areštuoto turto vertei nustatyti (CPK 681 str. l d., 3 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, pats pareiškėjas vykdymo procese nepasinaudojo savo procesinėmis teisėmis kaip tai numato CPK 643 str.

18CPK 634 straipsnio 2 dalis įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Parduodant iš varžytynių turtą ir atliekant kitus antstolio kompetencijai priskirtus veiksmus, antstoliui keliama pareiga bendradarbiauti su vykdymo proceso dalyviais ir vykdyti teismo sprendimą, išlaikant tiek skolininko, tiek išieškotojo teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje V. J. Č. v. antstolis A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-221/2005). Vien tik nenuoseklus išieškoto neinformavimas apie skolininko ketinimus išskaidyti areštuotą turtą į atskirus vienetus ir jį parduoti, siekiant atsiskaityti su kreditoriaus, įskaitant ir UAB Vilsanda”, nors iš esmės visi kiti vykdymo veiksmai buvo atlikti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamus patvarkymus, dėl ko taip pat nėra pagrindo konstatuoti apie CPK 634 straipsnio 2 dalies pažeidimą.

19Atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai neįvertinęs nagrinėjamos situacijos ir laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo specifikos, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Ši nutartis panaikintina, skundą dėl antstolio veiksmų atmetant.

20Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „Vilsanda“ skundą dėl antstolio Dariaus Blizniko 2010-03-29 patvarkymo dėl turto aprašo patikslinimo ir 2010-03-31 patvarkymą dėl turto aprašo patikslinimo pakeitimo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Jadvyga Mardosevič, Loreta Lipnickienė,... 3. kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Pareiškėjas UAB „Vilsanda“ 2010-04-26 kreipėsi į teismą su skundu dėl... 6. Nr. 4400-0517-2703, 5K1b, esantį adresu Pervalkos g. 44, Neringoje. Ši... 7. Antstolis Rimantas Vižainiškis su skundu nesutiko, prašė jį atmesti.... 8. Suinteresuotas asmuo (skolininkas) UAB „Giedra“ su skundu nesutiko, prašė... 9. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi skundą... 10. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Giedra“ prašo nutartį... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis Darius Bliznikas nutartį... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Vilsanda“ prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus,... 16. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 17. Įstatymas nustato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį... 18. CPK 634 straipsnio 2 dalis įpareigoja antstolį savo iniciatyva imtis visų... 19. Atsižvelgdama į visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 20. Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, kolegija... 21. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir...