Byla B2-731-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „4D Prekyba“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skolvalda“ prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „4D Prekyba“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Skolvalda“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „4D Prekyba“. Nurodo, kad atsakovė skolinga pareiškėjai 1.644,51 Lt pagal sąskaitas faktūras Nr.(duomenys neskelbtini) (9-13 b. l.). Taip pat nurodo, kad atsakovui nuo 2013-02-09 nemokant UAB „Mineraliniai vandenys“ ir nereaguojant į nuolatinius raginimus atsiskaityti už pirktas prekes, pirktas laikotarpiu nuo 2012-12-18 iki 2013-02-31, 2013-04-10 tarp UAB „Skolvalda“ ir UAB „Mineraliniai vandenys“ buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) (14-16 b. l.), pagal kurią UAB „Mineraliniai vandenys“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo 1.894,35 Lt skolą. Pareiškėja 2013-04-17 išsiuntė atsakovei raginimą sumokėti skolą ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nustatė papildomą 3 d. terminą, tačiau skola nebuvo sumokėta. Pareiškėja 2014-03-03 kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „4D Prekyba“ ir bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Lexuna“(1-4 b. l.).

3Pareiškimas tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Prie byloje pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos sąskaitų faktūrų kopijos, iš kurių matyti UAB „4D Prekyba“ skolos atsiradimo pagrindai pareiškėjai (9-13 b. l.). Byloje taip pat yra pareiškėjos pretenzija UAB „4D Prekyba“ sumokėti skolą ir įspėjimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (18-20 b. l.).

7Šiaulių apygardos teismas 2014-03-12 nutartimi įpareigojo UAB „4D Prekyba“ vadovą iki 2014-03-21 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą, duomenis apie įmonės ūkinę-finansinę veiklą, įmonės turtą, kreditorių debitorių sąrašus, įmonės rejestro registravimo dokumentus. Nutartis atsakovei siųsta VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, todėl laikytina, kad nutartis įteikta tinkamai (36 b. l.). Teismo reikalautų duomenų iš atsakovės negauta, pareiškėja UAB „Skolvalda“ nepateikė duomenų, kad atsakovė UAB „4D Prekyba“ būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus, todėl teismas sprendžia, kad UAB „4D Prekyba“ yra nemoki, todėl keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

9Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

10Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „Lexuna“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (25 b. l.).

11Teismas mano, kad tikslinga UAB „4D Prekyba“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Lexuna“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA176) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

12Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

14

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „4D Prekyba“ (duomenys neskelbtini).
  2. Bankrutuojančios UAB „4D Prekyba“ administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA176) bankroto administratorių N. S. (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „4D Prekyba“ (duomenys neskelbtini) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „4D Prekyba“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „4D Prekyba“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „4D Prekyba“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „4D Prekyba“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

15Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai