Byla eA-1350-575/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Vaidos Urmonaitės- Maculevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundą atsakovui Europos socialinio fondo agentūrai (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Baltinga“, uždaroji akcinė bendrovė „Dizaino kryptis“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – pareiškėjas, Tarnyba) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2017 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 dėl nustatyto pažeidimo (toliau – ir Sprendimas).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra gavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Ministerija) pranešimą, kuriame nurodyta, jog Tarnyba, kaip projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (toliau – ir Projektas) vykdytoja, įgyvendinimo metu vykdant veiklą Nr. 5.1, įsigijo Institucinės globos pertvarkai skirtos informacinės sistemos sukūrimo paslaugas, kurių kaina, įvertinus paslaugų turinį, galimai neatitinka rinkos kainos.

93.

10Pareiškėjas ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Baltinga“ 2016 m. kovo 14 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. 14-17, kuria bendrovė įsipareigojo Projekte suteikti internetinės svetainės ir informacinės sistemos sukūrimo paslaugas, o Projekto vykdytoja įsipareigojo už tai sumokėti 44 500 Eur be PVM. Sukurtos sistemos kainą įvertino uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dizaino kryptis“, kuri 2017 m. gegužės 5 d. Ekspertinio tyrimo ataskaitoje (toliau – ir Ataskaita) nurodė, kad informacinės sistemos paslaugos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, tačiau nustatyta paslaugų rinkos kaina yra 22 140 Eur be PVM, įvertinus galimą paklaidą – 25 461 Eur. Buvo nutarta, kad pareiškėjas ženkliai viršijo vidutinę rinkos kainą. Pareiškėjo teikti paaiškinimai buvo atmesti ir Agentūra, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – ir Projektų taisyklės), 314 punktu, pripažino padarytą pažeidimą (informacinės sistemos sukūrimo paslaugos įsigytos už didesnė nei vidutinė tokių paslaugų rinkos kaina) bei pripažino netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias Projekto išlaidas – 19 039 Eur tiesioginių išlaidų ir 304,62 Eur netiesioginių išlaidų, viso – 19 343,62 Eur, kurias nusprendė susigrąžinti.

114.

12Tarnybos teigimu, UAB „Dizaino kryptis“ ataskaita, kuria rėmėsi atsakovas, neatitiko objektyvumo ir nešališkumo kriterijų. Ataskaitą rengė privati bendrovė, užsiimanti ta pačia veikla kaip ir UAB „Baltinga“, todėl ji turinti tikslą kritikuoti kitus tos pačios rinkos dalyvius bei siekianti turėti pranašumą prieš kitus konkurentus ir tai tik patvirtina, kad Ataskaita parengta šališko subjekto. Agentūra nepasinaudojo galimybe pasinaudoti kito eksperto paslaugomis net ir po pareiškėjo pateiktų paaiškinimų. Be to, UAB „Dizaino kryptis“ buvo pasirinkta neskelbiamo pirkimo būdu, kas reikštų, kad atsakovas kryptingai siekė sutarties sudarymo su bendrove, o ne vykdė viešai skelbtą pirkimą. Pareiškėjo nuomone, taip pat buvo pažeistas objektyvumo principas, nes Agentūrą su UAB „Dizaino kryptis“ sieja komerciniai paslaugų pirkimo-pardavimo santykiai, kadangi būtent UAB „Dizaino kryptis“ teikė Agentūrai jos internetinės svetainės sukūrimo ir palaikymo bei tobulinimo paslaugas. Agentūra ekspertizei atlikti samdė konkuruojančią įmonę, kurios darbuotojai neturi specialių žinių informacinių technologijų srityje, tokios informacijos nėra ir Ataskaitoje pateiktuose gyvenimo aprašymuose. Agentūra turėjo kreiptis į nepriklausomą nuo Agentūros ekspertą.

135.

14Pareiškėjas nesutiko su Agentūros nustatyta Projekto kaina. Agentūra nustatydama kainą remiasi vien atsakovo ekspertų subjektyvia nuožiūra nustatytais skaičiais, nepagrindžiant nei rinkos kainos nustatymo metodikos, nei pateikiant įrodymų. Kaina nepagrįsta rinkos pavyzdžiais. Tuo tarpu vykdant viešuosius pirkimus buvo pasirinktas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią paslaugų kainą, tačiau Agentūra dėl nežinomų priežasčių nesikreipė į laimėtoją dėl paaiškinimų. Ataskaitoje nurodytas darbo valandų kiekis įgyvendinant Projektą buvo nustatytas, vadovaujantis neapibrėžta atsakovo ekspertų patirtimi, todėl pareiškėjui buvo varžoma teisė gintis nuo abstraktaus ir neaiškaus įvertinimo ir ginčyti vertinimo metodus, kurių Ataskaitoje nėra. Apskaičiuojant Projekto kainą atsakovo ekspertai taip pat neįtraukė techninės projekto priežiūros bei konsultavimo 2 metams įkainio, o tai yra sudedamoji pasiūlymo kainos dalis, kas atitinkamai gali turėti esminę reikšmę nustatant galutinę kainą.

156.

16Pareiškėjas kritiškai vertino 15 proc. paklaidą, kuri vertintina Agentūros naudai. Pareiškėjo teigimu, pagal apskaičiuotą kainą paklaidą sudarė apie 93,3 proc. ir tai yra žymiai daugiau nei turėjo būti taikyta. Pareiškėjas sutiko, kad UAB „Baltinga“ pasiūlymas rinkoje nebuvo pats pigiausias, tačiau ir ne pats brangiausias. Dėl viešo pirkimo teisėtumo Agentūra nepateikė jokių pastabų ir nenustatė neatitikimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.

177.

18Atsakovas Europos socialinio fondo agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

198.

20Atsakovas paaiškino, kad nereiškia kritikos UAB „Baltinga“ veiklai ar teikiamų paslaugų kokybei. Šiuo atveju paslaugos buvo įgytos už nepagrįstai padidintas rinkos kainas ir tai neužtikrino teisingo ir efektyvaus veiklų bei išlaidų planavimo.

219.

22Dėl pareiškėjo argumentų nurodė, kad tai, kad ekspertas veikia toje pačioje rinkoje, nerodo eksperto šališkumo, o su tuo susijusi patirtis ekspertui reikalinga vertinant rinkos kainą. Tarp Agentūros ir UAB „Dizaino kryptis“ sudaryta sutartis yra laikoma konfidencialia informacija. Be to, Agentūros santykiai su šia bendrove nutrūko dar 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Dizaino kryptis“ veiklos sritis taip pat yra ir skaitmeninė rinkodara, todėl atsakovas nesutiko, kad bendrovė neturi reikiamos patirties teikiant ekspertinio vertinimo paslaugas. Atsakovas sutiko su pareiškėju, kad anksčiau buvo vertintas sistemos atitikimas pirkimo techninei specifikacijai, tačiau sistemos sukūrimo kaina nebuvo vertinta.

2310.

24Dėl Projekto kainos Agentūra nurodė, kad vertinimas buvo atliktas remiantis aiškia metodika, t. y. Sistemos sukūrimas buvo išskaidytas etapais, kuriems priskirtos būtinos atlikti veiklos. Kiekvienas ekspertas susipažino su technine specifikacija, veiklomis ir įvertino savo srities veiklų apimtį valandomis. Atsakovo teigimu, pareiškėjas nepaaiškino, kokią įtaką kainai turėjo techninės projekto priežiūros ir konsultavimo 2 metams, kuri yra papildoma paslauga, įkainio įtraukimas. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjo vertinimu dėl Sistemos sukūrimo kainos vertinimo paklaidos. Valandinis eksperto įkainis buvo pateiktas siekiant parodyti, jog rinkoje vyrauja nurodytų dydžių informacinių technologijų paslaugų įkainiai. Remiantis įkainiais, buvo apskaičiuotas jų vidurkis, pagal kurį buvo atliekamas rinkos kainos vertinimas, tačiau tai nereiškia, kad Ataskaitoje teigiama, jog vertinimo paklaida gali būti 93,3 proc. Be to, 15 proc. paklaida buvo taikoma būtent pareiškėjo, o ne Agentūros naudai. Tai, kad paslaugas užsako valstybinė įstaiga ir derinti užsakymą reikia ne su vienu darbuotoju, o su darbo grupėmis, savaime nelemia darbo sudėtingumo, didesnių poreikių ar ilgesnių paslaugų teikimo terminų ir dėl to neturėtų būti į paslaugas priskaičiuojamos papildomos išlaidos.

2511.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ teismo posėdžio metu prašė skundą tenkinti. UAB „Baltinga“ paaiškino, kad visus darbus bendrovė pagal sutartį atliko, atlikti darbai buvo apmokėti. Agentūra, siekdama įvertinti atliktų darbų kainos objektyvumą, pasirinko nepatikimą ir konkuruojančią įmonę, kurios pateiktomis išvadomis negalima remtis.

2712.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dizaino kryptis“ teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti. UAB „Baltinga“ atliktų darbų kainą vertino ekspertai turintys didelę darbo patirtį rinkoje ir buvo nustatyta, kad adekvačių darbų kaina rinkoje yra ženkliai mažesnė.

29II.

3013.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

3214.

33Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 3 d. tarp Tarnybos (Projekto vykdytoja), Ministerijos ir Agentūros (Įgyvendinančioji institucija) buvo sudaryta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ sutartis Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001, pagal kurią sutarties šalys įsipareigojo sukurti sąlygas tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos Lietuvoje. Projekto įgyvendinimui pareiškėjas ir UAB „Baltinga“ 2016 m. kovo 14 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. 14-17 pagal kurią UAB „Baltinga“ įsipareigojo Projekte suteikti internetinės svetainės ir informacinės sistemos sukūrimo paslaugas, o pareiškėjas už tai įsipareigojo sumokėti 44 500 Eur be PVM.

3415.

35Agentūroje 2017 m. kovo 30 d. buvo gautas Ministerijos elektroninis laiškas, kuriame Ministerija išreiškė abejones dėl pareiškėjos įsigytų paslaugų kainos atitikimo rinkos kainoms, todėl Ministerija prašė pradėti įtariamo pažeidimo tyrimą ir jo metu įvertinti įsigytų paslaugų kainų pagrįstumą. Agentūra viešųjų pirkimų būdu 2017 m. balandžio 18 d. su UAB „Dizaino kryptis“ sudarė sutartį, pagal kurią bendrovė (vykdytojas) įsipareigojo Agentūrai (užsakovė) suteikti Projekto specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) nurodytas paslaugas. UAB „Dizaino kryptis“ 2017 m. gegužės 5 d. pateikė Agentūrai Ekspertinio vertinimo paslaugų ataskaitą, kurioje nurodė, kad UAB „Baltinga“ suteiktų paslaugų kaina yra 22 140 Eur be PVM, įvertinus galimą 15 proc. vertinimo paklaidą – 25 467 Eur be PVM. Pareiškėjas paslaugas įsigijo už 44 500 Eur be PVM, todėl buvo priimta išvadą, kad paslaugų kaina Projekte ženkliai viršijo rinkos kainą. Agentūra, įvertinusi Ataskaitą, pareiškėjo paaiškinimus, papildomų ekspertų pastebėjimus, 2017 m. rugsėjo 4 d. Sprendimu konstatavo pažeidimą ir pripažino netinkamomis finansuoti bei nusprendė susigrąžinti su pažeidimu susijusias Projekto išlaidas – 19 039 Eur tiesioginių išlaidų ir 304,62 Eur netiesioginių išlaidų, viso 19 343,62 Eur.

3616.

37Teismas nurodė, kad ginčas nagrinėjamu atveju keliamas dėl to, kad Tarnyba, įgyvendindama Projektą, paslaugas, kurias jai suteikė UAB „Baltinga“, įgijo už nepagrįstai padidintas rinkos kainas, tuo neužtikrindama teisingo ir efektyvaus veiklų bei išlaidų planavimo naudojantis Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

3817.

39Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad atsakovo Sprendimas priimtas, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą objektyvumo principą. Teismas pažymėjo, kad šiuo aspektu pareiškėjo dėstomi argumentai (UAB „Dizaino kryptis“ siekis turėti pranašumą prieš kitus subjektus, suinteresuotumas kritikuoti konkurentų veiklą ir kt.) vertintini tik kaip subjektyvios prielaidos ir negali būti pripažinti pagrįstais. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad vien ta aplinkybė, kad UAB „Dizaino kryptis“ veikia toje pačioje rinkoje su UAB „Baltinga“, UAB „Dizaino kryptis“ šališkumo neįrodo, o faktinių aplinkybių, suteikiančių pagrindą šią atsakovo išvadą vertinti priešingai, pareiškėjas nei skunde, nei teismo posėdžio metu nenurodė. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas UAB „Dizaino kryptis“ šališkumo UAB „Baltinga“ atžvilgiu neįrodė. Teismas pritarė atsakovui, kad tik toje pačioje rinkoje veikiantis subjektas galėtų išsamiau, racionaliau apibūdinti byloje aptariamų paslaugų sukūrimo laiko ir finansinius kaštus.

4018.

41Teismas pažymėjo, kad UAB „Dizaino kryptis“ ir Agentūros bendradarbiavimas nutrūko dar 2015 m. gruodžio 23 d., todėl priešingai, nei skunde nurodė pareiškėjas, Ataskaitos parengimo metu šių subjektų nesiejo jokie komerciniai santykiai. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė taip pat nurodė, kad UAB „Dizaino kryptis“ po pirmojo bendradarbiavimo su Agentūra vėliau taip pat dalyvavo Agentūros skelbiamame pirkime, tačiau pasirinkta nebuvo ir tai tik paneigia UAB „Dizaino kryptis“ prielaidas dėl atsakovo komercinių santykių su UAB „Dizaino kryptis“ sąsajumą. Tarp šių minėtų subjektų joks pavaldumas neegzistuoja, todėl šiuo aspektu nurodyti teiginiai dėl UAB „Dizaino kryptis“ tikslo užsitarnauti Agentūros lojalumą, palankumą, priklausymą teisiškai nereikšmingi.

4219.

43Teismo vertinimu, pateikta Ataskaita ir joje esantys duomenys apie Projekto vertinimą atlikusius ekspertus paneigia pareiškėjo skundo teiginius, kad Agentūra ekspertizei atlikti samdė įmonę, kurios darbuotojai neturi specialių žinių informacinių technologijų paslaugų rinkos vertinime. Iš Ataskaitoje pateiktos UAB „Dizaino kryptis“ direktorės gyvenimo aprašymo matyti, kad pati UAB „Dizaino kryptis“ direktorė, kuri taip pat dalyvavo Ataskaitos parengime, turi beveik 10 metų darbo patirtį informacinių technologijų, taip pat rinkodaros srityje. Projekto vertinime taip pat dalyvavo UAB „Dizaino kryptis“ programuotojas bei dizaineris, iš kurių gyvenimo aprašymų taip pat matyti, kad šie darbuotojai turintys ne trumpos patirties informacinių sistemų kūrimo srityje. Įrodymų, paneigiančių, ar verčiančių abejoti minėtų specialistų kompetencija pareiškėjas nepateikė. Teismas, įvertinęs Ataskaitos turinį, nurodė, kad Ataskaita pagrįsta konkrečiomis techninio pobūdžio išvadomis, apskaičiavimais, pavyzdžiais.

4420.

45Teismas, įvertinęs Ataskaitos turinį, nurodė, kad Projekto vertinimas buvo atliktas keliais etapais (buvo vertinama rinkos kaina, Projekto kainos atitikimas rinkos kainai, išanalizuoti pareiškėjos pateikti paaiškinimai, atliktas Projektui analogiškų projektų rinkos vertinimas). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai tvirtina, kad Agentūra išvadas dėl Projekto kainos neadekvatumo priėmė, remiantis ne tik Ataskaitos duomenimis, tačiau ir pačios atlikta potencialių tiekėjų apklausa dėl preliminarios Projekto kainos. Byloje pateikti trijų tiekėjų atsakymus, kurie analogiško pobūdžio paslaugas, nurodytas Projekte, įvertino atitinkamai 19 533 Eur, 25 461 Eur, 31 000 Eur sumomis ir tai tik patvirtina, kad kiti tas pačias paslaugas rinkoje tiekiantys tiekėjai iš esmės pasiūlė labiau panašias UAB „Dizaino kryptis“ nurodytai kainai (22 140 Eur – 25 461 Eur be PVM). Pareiškėjas argumentų, paneigiančių kitų tiekėjų nurodytas kainas, kurios iš esmės yra panašios UAB „Dizaino kryptis“ nurodytai kainai, nepateikė.

4621.

47Teismas nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokios matematinės išraiškos, ar kt., kokią konkrečiai Projekto kainos dalį sudarytų įkainis už techninę Projekto priežiūrą ir konsultavimą ir kokią reikšmę ši suma turėtų galutinės kainos nustatymui.

4822.

49Pareiškėjo argumentus dėl to, kad valstybiniai užsakymai būna derinami ne su vienu dedikuotu darbuotoju, o su atskiromis darbo grupėmis, todėl UAB „Baltinga“ pridėjo galimas išlaidas nenumatytų situacijų kaštams padengti vertinti nekonkrečiais (nenurodytos galimos situacijos, konkretūs kaštai ir pan.) teismas vertino teisiškai nepagrįstais.

5023.

51Teismas padarė išvadą, kad Agentūra, priimdama Sprendimą, laikėsi pagrindinių procesinių procedūrų ir taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą. Skundžiamas Sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, pagrįstas objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis.

5224.

53Teismas taip pat nurodė, kad netenkinus skundo bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

54III.

5525.

56Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą ir Agentūros Sprendimą.

5726.

58Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, kurie nurodyti skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai pareiškėjas nurodo, kad teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą. Šiuo atveju įrodinėjimo našta, jog egzistuoja pažeidimas, tenka Agentūrai. Atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad pareiškėjo viešasis pirkimas įvykdytas netinkamai.

5927.

60Teismas tinkamai neišaiškino Europos Sąjungos lėšų panaudojimo teisinio reguliavimo. Nors teismas nurodė Projekto taisyklių 421.8 punktą, tačiau šis punktas nustato, kad netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik tokios nepagrįstai didelės išlaidos, kurios viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai investicijai nustatytą didžiausią rinkos kainą. Tačiau pagal teismo sprendimą projekto išlaidos buvo pripažintos netinkamomis, kurios viršijo ne pagrįstą didžiausią nustatytą rinkos kainą, o iš esmės vidutinę rinkos kainą.

6128.

62Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, jog Ataskaitoje pateikti rinkos kainos skaičiavimai nėra paremti aiškia ir suprantama metodika.

6329.

64Teismas paviršutiniškai vertino Agentūros atliktą apklausą. Pareiškėjo vertinimu, trigubas pasiūlytų kainų skirtumas nepagrindžia objektyvaus rinkos kainos nustatymo. Tai reiškia, kad apklausa atlikta netinkamai ir ji negali būti laikoma patikimu ir įtikinamu pažeidimo nustatymo įrodymu.

6530.

66Teismo sprendimas formuoja ydingą praktiką, kad patys rinkos dalyviai tampa savo konkurentų teikiamų paslaugų vertintojais, kurių pagrindu taikomos neigiamos finansinės sankcijos konkurentams. Tokia ekspertizių skyrimo praktika yra nepagrįsta ir neužtikrina objektyvaus bei patikimo patikros būdo.

6731.

68Teismas nevertino pareiškėjo argumento, kad UAB „Dizaino kryptis“ yra nepatikimas informacinių technologijų paslaugų tiekėjas, kadangi bendrovė yra įtraukta į viešųjų pirkimų „juoduosius sąrašus”.

6932.

70Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

7133.

72Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko atsiliepime į skundą išdėstytą poziciją. Papildomai atsakovas pažymi, kad įrodinėjimo našta nebuvo perkelta pareiškėjui. Agentūra Sprendime nurodė, kokiais duomenimis remiasi bei motyvavo taikomas poveikio priemones.

7334.

74Dėl Projekto taisyklių 421.8 punkto taikymo Agentūra teigia, kad ši nuostata turi būti aiškinama sistemiškai kartu su kitomis išlaidų tinkamumą finansuoti reglamentuojančiomis nuostatomis (Projektų taisyklių 402, 421.7 punktai, Projekto sutarties 6.20.2 ir 6.20.3 punktai). Agentūra atkreipia dėmesį į teismų praktiką, kurioje akcentuojama, kad paslaugų įsigijimas didžiausiais nustatytais įkainiais nereiškia, kad jos atitinka rinkos kainą ir yra tinkamos finansuoti išlaidų, patirtų įsigyjant Projekto investicijas už padidintą kainą, dalis, kuri viršija vidutinę rinkos kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis Projektui įgyvendinti. Be to, pareiškėjo traktavimas, kad paslaugų įsigijimo išlaidos už didžiausią rinkoje egzistuojančią kainą turi būti tinkamos finansuoti, iškreiptų efektyvaus ir veiksmingo Europos Sąjungos paramos naudojimo taisyklę ir iš esmės reikštų tai, kad Europos Sąjungos lėšomis finansuojamuose projektuose sudaroma galimybė įsigyti brangiausių rinkos tiekėjų siūlomas paslaugas.

7535.

76Dėl nepatikimų tiekėjų sąrašo Agentūra pažymi, kad dėl perkančiosios organizacijos vienašališko sutarties nutraukimo ir bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą, UAB „Dizaino kryptis“ kreipėsi į teismą ir teismas pripažino negaliojančiu perkančiosios organizacijos vienašalį sutarties nutraukimą bei pripažino neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą įtraukti bendrovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

7736.

78Agentūra papildomuose paaiškinimuose teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 8 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo teismas pripažino negaliojančiu perkančiosios organizacijos vienašalį sutarties nutraukimą bei pripažino neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą įtraukti bendrovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

7937.

80Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

8138.

82UAB „Baltinga“ atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tais pačiais argumentais, kurie nurodyti pareiškėjo apeliaciniame skunde. UAB „Baltinga“ papildomai teigia, kad byloje nebuvo atsižvelgta į pareiškėjo skunde nurodytą reikšmingą aplinkybę, kad UAB „Baltinga“ suteiktų paslaugų kainą Agentūra vertino dar iki paramos lėšų išmokėjimo. Įgyvendinto projekto kainos pagrįstumas specialistų buvo vertinamas du kartus, tačiau šių vertinimų pagrindu buvo padarytos skirtingos išlaidos.

8339.

84UAB „Baltinga“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo prijungti papildomus įrodymus (UAB „Baltinga“ yra išsaugojęs dalį elektroninių laiškų, kurie susiję su pirmuoju iki lėšų išmokėjimu atliktu vertinimu) bei prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

85Teisėjų kolegija

konstatuoja:

86IV.

8740.

88Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Europos socialinio fondo agentūros 2017 m. rugsėjo 4 d. Sprendimo, kuriuo konstatuotas pažeidimas, pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos bei nuspręsta susigrąžinti su pažeidimu susijusias Projekto išlaidas, pagrįstumo ir teisėtumo.

8941.

90Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos naujus įrodymus (elektroninius laiškus III t., b. l. 10-11) bei apklausti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės pareigas tuo metu ėjusią A. J. ir nacionalinio lygmens pertvarkos procesų ekspertę J. T.. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 142 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas gali tirti įrodymus, kuriuos pirmosios instancijos teismas atsisakė tirti; nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas, susipažinęs su pateikto prašymo motyvais ir bylos medžiaga, nenustatė įstatymu numatytų pagrindų naujų įrodymų tyrimui, todėl aukščiau paminėtas prašymas atmetamas.

9142.

92Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

9343.

94Kaip matyti iš proceso šalių argumentų, byloje yra ginčas dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ aiškinimo ir taikymo. Paminėtų taisyklių 202 punkte nustatyta, kad „išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje“. Gi kitame taisyklių 421.8 punkte nustatyta, kad įgyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma „nepagrįstai didelės išlaidos (įgyvendinančioji institucija turi teisę atlikusi rinkos kainų analizę pripažinti netinkamomis finansuoti tą išlaidų dalį, kuri viršija analizės išvadoje nurodytą konkrečiai investicijai nustatytą didžiausią rinkos kainą)“.

9544.

96Aiškinant šias teisės normas teismas vadovaujasi teismų praktikos pripažįstama prezumpcija, kad norminių aktų kūrėjas (analizuojamu atveju – Lietuvos Respublikos finansų ministras) veikia racionaliai ir protingai, t. y. norminiuose aktuose neįrašo beprasmiškų ir nelogiškų dalykų. Taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad aiškios ir tikslios norminio akto nuostatos (tokia norma ir yra 421.8 punkte) negali būti aiškinamos taip, kad jos prarastų savo prasmę, būtų pakeičiamos kitomis. Teismas, atsižvelgdamas į konstitucinį valdžių padalijimo principą, paprastai neturėtų pakeisti vykdomosios valdžios institucijų, panaikinti senas ir sukurti naujas, jo nuomone, tobulesnes viešojo administravimo taisykles.

9745.

98Teismas, vadovaudamasis šios nutarties 44 p. nurodytais principais, pažymi, kad aukščiau paminėtas taisyklių 202 punktas yra įrašytas 32 skirsnyje „Bendrieji projektų išlaidų reikalavimai“ ir savo turiniu iš esmės išreiškia bendrąjį principą, kad iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamų projektų išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti. Taisyklių 421.8 punktas yra išdėstytas 34 skirsnyje „Netinkamos finansuoti išlaidos“ ir iš esmės yra skirtas apibrėžti specialųjį terminą „netinkamos finansuoti išlaidos“ ir atriboti jas nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Tarp 202 punkto ir 421.8 punkto nėra prieštaros. Papildomai teismas pažymi, kad Taisyklių 421.8 punkte panaudotas terminas „didžiausia rinkos kaina“ neturėtų būti suprantamas kaip bet koks rinkoje esantis didžiausias pasiūlymas, ir turi būti suprantamas kaip atspindintis realaus ūkinio gyvenimo faktus.

9946.

100Papildomai teismas pažymi, kad byloje ginčijamo teisinio santykio dalyvių teises ir pareigas nustato ne tik aukščiau paminėtos taisyklės, bet Tarnybos (Projekto vykdytojos), Ministerijos ir Agentūros sudaryta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ sutartis. Kaip matyti iš šios sutarties turinio, šalys nesusitarė, kad bus perkamos pigiausios prekės ir paslaugos, kad bus finansuojama vidutinė rinkos kaina ar pan., bet 3.2. punkte numatė, kad pinigai bus skiriami „tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti“, t. y. panaudojo specialųjį terminą, kuris yra apibrėžtas (išaiškintas) Taisyklių 34 skirsnyje. Taigi teismas daro išvadą, kad šioje byloje įrodinėjimo dalykas yra tai, kokios pirkimo metu, t. y. 2016 m. kovo 14 d., buvo konkrečios investicijos didžiausia rinkos kaina.

10147.

102Atsakovo skundžiamo sprendimo esmė yra ta, kad atsakovo nuomone, įsigyjant paslaugas už padidintą kainą viršijant vidutinę rinkos kainą, projekto vykdytojo patirtų išlaidų dalis ne tik negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis Projektui įgyvendinti, bet ir negali būti laikomos pagrįstomis, nes nėra nulemtos paslaugų savybių ar rinkos sąlygų (I t., b. l. 36-37). Priimdamas skundžiamą Sprendimą atsakovas nustatinėjo „paslaugų kainų vidurkį“, „vidutinę rinkos kainą“ (I t., b. l. 36). Bet ne didžiausią rinkos kainą, kaip tai numato aukščiau nurodyta teisė ir sutartis. Atsakovo užduotis ekspertams (UAB „Dizaino kryptis“) buvo rinkos kainos įvertinimas (I t. , b. l. 17), nors turėjo būti formuluojama kitaip, t. y. kokia 2016 m. kovo 14 d. buvo konkrečios investicijos didžiausia rinkos kaina. Taigi, atliekant administracinę procedūrą nebuvo nustatytos reikšmingos aplinkybės.

10348.

104Be to, apeliantas teigia, kad į paslaugų apimtį Agentūros užsakymu atliktoje įmonės UAB „Dizaino kryptis“ analizėje nebuvo įtrauktos techninės projekto priežiūros ir konsultavimo 2 metams įkainiai, o tai yra sudedamoji sutarties kainos dalis. Dėl šių apelianto argumentų teismas pažymi, kad Projekto vykdytojas pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir UAB „Baltinga“ 2016 m. kovo 14 d. sudarė paslaugų sutartį Nr. 14-17, kuria UAB „Baltinga“ įsipareigojo sukurti ir įdiegti internetinę svetainę ir informacinę sistemą, užtikrinti internetinės svetainės ir informacinės sistemos palaikymą 22 mėnesius, perleisti nuosavybės teisę ir autorines teises į Paslaugų teikimo rezultatą (I t., b. l. 92-97). Be to, vertinant viešojo pirkimo rezultatus, pirkime dalyvavusios įmonės konkuravo bendra kaina, apimančia tiek internetinės svetainės ir informacinės sistemos sukūrimą tiek jos palaikymą ilgą laiką (I t., b. l. 111). Taigi, apeliantas pagrįstai nurodo, kad techninės projekto priežiūros ir konsultavimo 2 metams įkainiai, buvo sudedamoji sutarties kainos dalis ir UAB „Dizaino kryptis“ analizėje turėjo būti įtraukta. Teismas pripažįsta, kad nebuvo pakankamo pagrindo atsakovui skaidyti vieną sutarties objektą į atskiras dalis, todėl nustatyta rinkos kaina nėra patikima. Tai yra savarankiškas pagrindas Sprendimo panaikinimui.

10549.

106Dėl kitų šalių argumentų teismas pažymi, kad byloje nėra įrodyta, kad UAB „Dizaino kryptis“ buvo nekompetentinga, šališka ar priklausoma.

10750.

108Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltinga“ teiginiai, kad UAB „Dizaino kryptis“ pasirinko per ilgą dviejų metų laikotarpio intervalą, proceso šalių teiginiai, kad rinkos kainos nustatyto metodika netikusi, savaime nepaneigia ginčo ataskaitos išvadų. Šalys turėjo galimybę teikti kitus įrodymus teismui – t. y. teikti įrodymus patvirtinančius rinkos dinamiškumą, kitus nepriklausomų ekspertų apskaičiavimus, t. y. už trumpesnį laikotarpį, pagal kitas metodikas, bet tai nėra padaryta.

10951.

110Atsakovas kaip viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose. Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai, išaiškinti visas klausimui spręsti reikšmingas aplinkybes. Šioje byloje įrodyta, kad atsakovas teisės aktų nesilaikė ir reikšmingų faktų nenustatė, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas ir pradinis skundas tenkinami priimant naują sprendimą.

11152.

112Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ prašo priteisti teismo 1000 Eur išlaidas susijusias su advokato pagalba. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal galutinį teismo sprendimą vertintina, kad teismo sprendimas, be kita ko, priimamas ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltinga“ naudai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 2, 7, 8.11, 8.19 ir 8.20 punktais, taip pat atsižvelgiant į 2019 metų I ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį (1 262,7 Eur), darytina išvada, kad trečiojo suinteresuoto asmens prašoma atlyginti apeliacinės instancijos teisme patirta bendra bylinėjimosi išlaidų suma atitinka paminėtose rekomendacijose nustatytus protingumo ir teisingumo kriterijus ir todėl prašymas dėl teismo išlaidų tenkinamas.

113Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

114Pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinį skundą patenkinti.

115Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą:

116pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundą patenkinti.

117Panaikinti 2017 m. rugsėjo 4 d. Europos socialinio fondo agentūros sprendimą dėl projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 išlaidų pripažinimo netinkamomis ir jų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo.

118Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Baltinga“ iš atsakovo Europos socialinio fondo agentūros 1000 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

119Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad Agentūra gavo Socialinės apsaugos ir darbo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Baltinga“... 11. 4.... 12. Tarnybos teigimu, UAB „Dizaino kryptis“ ataskaita, kuria rėmėsi... 13. 5.... 14. Pareiškėjas nesutiko su Agentūros nustatyta Projekto kaina. Agentūra... 15. 6.... 16. Pareiškėjas kritiškai vertino 15 proc. paklaidą, kuri vertintina Agentūros... 17. 7.... 18. Atsakovas Europos socialinio fondo agentūra atsiliepime į skundą prašė jį... 19. 8.... 20. Atsakovas paaiškino, kad nereiškia kritikos UAB „Baltinga“ veiklai ar... 21. 9.... 22. Dėl pareiškėjo argumentų nurodė, kad tai, kad ekspertas veikia toje... 23. 10.... 24. Dėl Projekto kainos Agentūra nurodė, kad vertinimas buvo atliktas remiantis... 25. 11.... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ teismo posėdžio metu... 27. 12.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Dizaino kryptis“ teismo posėdžio... 29. II.... 30. 13.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 23 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 3 d. tarp Tarnybos (Projekto... 34. 15.... 35. Agentūroje 2017 m. kovo 30 d. buvo gautas Ministerijos elektroninis laiškas,... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, kad ginčas nagrinėjamu atveju keliamas dėl to, kad Tarnyba,... 38. 17.... 39. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad atsakovo Sprendimas priimtas,... 40. 18.... 41. Teismas pažymėjo, kad UAB „Dizaino kryptis“ ir Agentūros... 42. 19.... 43. Teismo vertinimu, pateikta Ataskaita ir joje esantys duomenys apie Projekto... 44. 20.... 45. Teismas, įvertinęs Ataskaitos turinį, nurodė, kad Projekto vertinimas buvo... 46. 21.... 47. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokios matematinės išraiškos,... 48. 22.... 49. Pareiškėjo argumentus dėl to, kad valstybiniai užsakymai būna derinami ne... 50. 23.... 51. Teismas padarė išvadą, kad Agentūra, priimdama Sprendimą, laikėsi... 52. 24.... 53. Teismas taip pat nurodė, kad netenkinus skundo bylinėjimosi išlaidos... 54. III.... 55. 25.... 56. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 57. 26.... 58. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, kurie... 59. 27.... 60. Teismas tinkamai neišaiškino Europos Sąjungos lėšų panaudojimo teisinio... 61. 28.... 62. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų, jog... 63. 29.... 64. Teismas paviršutiniškai vertino Agentūros atliktą apklausą. Pareiškėjo... 65. 30.... 66. Teismo sprendimas formuoja ydingą praktiką, kad patys rinkos dalyviai tampa... 67. 31.... 68. Teismas nevertino pareiškėjo argumento, kad UAB „Dizaino kryptis“ yra... 69. 32.... 70. Atsakovas Agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 71. 33.... 72. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko atsiliepime į skundą... 73. 34.... 74. Dėl Projekto taisyklių 421.8 punkto taikymo Agentūra teigia, kad ši... 75. 35.... 76. Dėl nepatikimų tiekėjų sąrašo Agentūra pažymi, kad dėl perkančiosios... 77. 36.... 78. Agentūra papildomuose paaiškinimuose teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas... 79. 37.... 80. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ atsiliepime į apeliacinį... 81. 38.... 82. UAB „Baltinga“ atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tais... 83. 39.... 84. UAB „Baltinga“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo prijungti... 85. Teisėjų kolegija... 86. IV.... 87. 40.... 88. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Europos socialinio fondo agentūros... 89. 41.... 90. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ prašo prijungti prie... 91. 42.... 92. Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas... 93. 43.... 94. Kaip matyti iš proceso šalių argumentų, byloje yra ginčas dėl Projektų... 95. 44.... 96. Aiškinant šias teisės normas teismas vadovaujasi teismų praktikos... 97. 45.... 98. Teismas, vadovaudamasis šios nutarties 44 p. nurodytais principais, pažymi,... 99. 46.... 100. Papildomai teismas pažymi, kad byloje ginčijamo teisinio santykio dalyvių... 101. 47.... 102. Atsakovo skundžiamo sprendimo esmė yra ta, kad atsakovo nuomone, įsigyjant... 103. 48.... 104. Be to, apeliantas teigia, kad į paslaugų apimtį Agentūros užsakymu... 105. 49.... 106. Dėl kitų šalių argumentų teismas pažymi, kad byloje nėra įrodyta, kad... 107. 50.... 108. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Baltinga“ teiginiai, kad UAB „Dizaino... 109. 51.... 110. Atsakovas kaip viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero... 111. 52.... 112. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Baltinga“ prašo priteisti teismo 1000... 113. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 114. Pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie... 115. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 23 d. sprendimą... 116. pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie... 117. Panaikinti 2017 m. rugsėjo 4 d. Europos socialinio fondo agentūros sprendimą... 118. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Baltinga“ iš atsakovo... 119. Sprendimas neskundžiamas....