Byla e2KT-71-777/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Jolanta Gailevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinių bylų Nr. e2-1463-460/2015 ir Nr.

2e2-1485-460/2015 sujungimo klausimą,

Nustatė

32015-08-14 Klaipėdos apygardos teismo teisėja Aušra Maškevičienė kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti civilinių bylų sujungimo klausimą. Nurodė, kad jai paskirta nagrinėti civilinė byla Nr. e2-1485-460/2015 pagal ieškovės UAB „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų viešojo pirkimo riboto konkurso būdu sąlygų panaikinimo. Teisėjai Aušrai Maškevičienei taip pat paskirta nagrinėti civilinė byla Nr. e2-1463-460/2015 pagal ieškovių UAB „LitCon“ ir UAB „Versina“ ieškinius atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo riboto konkurso būdu sąlygų panaikinimo. Abiejose bylose yra pareikšti reikalavimai dėl atsakovės vykdomo to paties viešo pirkimo – Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo riboto konkurso būdu, todėl minėtos bylos turi būti sujungtos.

4Civilinės bylos Nr. e2-1463-460/2015 ir Nr. e2-1485-460/2015 sujungtinos.

5Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

6Iš civilinių bylų medžiagų nustatyta, kad bylose ginčai yra susiję, nes abiejuose bylose iš esmės yra kilęs dėl to paties, t. y. atsakovės vykdomo to paties viešo pirkimo – Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų pirkimo, riboto konkurso būdu.

7Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, anksčiau nurodytų bylų nagrinėjimas atskirai galėtų pažeisti ekonomiškumo bei koncentruotumo principus. Bylų negalima išnagrinėti skyrium, be to, jas kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti abu ginčus (CPK 2 str., 8 str., 136 str.

84 d.).

9Siekiant užtikrinti greitą ir teisingą ginčų išnagrinėjimą, išvengti prieštaringų sprendimų vienarūšėse ir tarpusavyje susijusiose bylose priėmimo, tų pačių faktų nustatinėjimo kelis kartus, tokiu būdu taupant tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismų lėšas ir laiką, civilinės bylos, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais (CPK 7 str.), sujungtinos į vieną.

10Civilinėje byloje Nr. e2-1463-460/2015 ieškinys teisme gautas ankščiau, t. y. 2015-08-05, todėl Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1485-460/2015, kurioje ieškinys teisme gautas 2015-08-12, prijungtina prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr.

11e2-1463-460/2015 (CPK 136 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

13sujungti civilines bylas į vieną, Klaipėdos apygardos teismo civilinę bylą Nr.

14e2-1485-460//2015 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr.

15e2-1463-460/2015, paliekant bylos numerį e2-1463-460/2015.

16Sujungtas bylas perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo teisėjai Aušrai Maškevičienei.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai