Byla 2-287/2013
Dėl garbės ir orumo gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Z. B. ir A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 240-1166/2004 pagal ieškovo J. J. ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto administravimo paslaugos“ ieškinį atsakovams A. B., Z. B., L. S., J. S. dėl garbės ir orumo gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškovų J. J. ir UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ieškinį atsakovams Z. B., A. B., A. S., L. S., J. S. dėl garbės ir orumo gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, 2005 m. sausio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimą paliko nepakeistą. 2005 m. vasario 25 d. ieškovų atstovo prašymu išduoti vykdomieji raštai.

52012 m. rugpjūčio 16 d. Vilniaus apygardos teisme gautas A. B. ir Z. B. reikalavimas pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais nuo jų išdavimo dienos. Reikalavimas argumentuojamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimo vykdymas yra negalimas, sprendime yra lietuvių kalbos žodžių reikšmių, logikos dėsnių ir teisės normų pažeidimų.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjų A. B. ir Z. B. reikalavimą pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad vykdomasis raštas yra įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduodamas vykdomasis dokumentas. Vykdymo rašte padarytos rašymo ar kitokios klaidos gali būti ištaisomos vykdomąjį raštą išdavusio teismo suinteresuoto asmens prašymu (CPK 648 str. 6 d.), tačiau įstatyme nėra numatyta galimybė išduotą vykdomąjį raštą pripažinti negaliojančiu, kadangi tokiu būdu būtų paneigiama įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurio pagrindu toks raštas išduotas, privalomumo ir vykdytinumo savybė. Teismo teigimu, iš pateikto reikalavimo pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais turinio matyti, kad juo ne prašoma ištaisyti formalias juose esančias klaidas (rašybos ar skaičiavimo) CPK 648 straipsnio 6 dalies nustatyta tvarka, o iš esmės nesutinkama su pačiu byloje priimtu teismo sprendimu, kurio rezoliucinė dalis atkartota vykdomajame rašte. Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimas, kurio pagrindu išduoti pareiškėjų ginčijami vykdomieji raštai, yra įsiteisėjęs. Įstatymas nenumato galimybės proceso šalims ginčyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ar jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą pareiškiant savarankišką reikalavimą teisme – vienintelė leistina įsiteisėjusio teismo sprendimo kontrolės forma yra proceso atnaujinimo institutas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad pareiškėjų teismui pateiktą procesinį dokumentą (reikalavimą pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais) atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjai Z. B. ir A. B. atskiruoju skundu prašo įpareigoti Vilniaus apygardos teismą priimti procesinį dokumentą dėl pareiškėjų A. B. ir Z. B. 2012 m. rugpjūčio 16 d. reikalavimų; Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 240- 1166/2004, esantį pas antstolį K. K. pripažinti negaliojančiu, nuo jo išdavimo dienos; pranešti Generaliniam prokurorui dėl V. V., G. Ambrasaitės – Balynienės, antstolio K. K. ir jo padėjėjos nusikalstamų veikų. Skunde nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimas nesukuria jokių teisinių pasekmių, kurių pagrindu būtų galimas jo vykdymas, nes sprendime yra lietuvių kalbos žodžių reikšmių, logikos dėsnių ir teisės normų pažeidimų. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų prašymą pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais.

10IV. Apeliacinio teismo argumentai

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Vykdomasis raštas yra pagrindinė vykdomųjų dokumentų rūšis. Vykdomieji raštai išduodami remiantis teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis, nutarimais, kitais vykdytinais dokumentais. Įsiteisėjus teismo sprendimui ar perdavus jį skubiai vykdyti, teismas išduoda vykdomąjį raštą, kuriuo remiantis atliekami priverstinio teismo sprendimo vykdymo veiksmai. Vykdymo veiksmų pagrindas yra vykdomasis raštas, tačiau vykdymo teisinis pagrindas visada yra teismo procesinis sprendimas, o ne vykdomasis raštas. Jeigu išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida, ją suinteresuoto asmens prašymu ištaiso tą dokumentą išdavusi institucija (CPK 648 str. 6 d.).

14Nagrinėjamoje byloje apeliantai pateikė reikalavimą pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais nuo jų išdavimo dienos. Iš reikalavimo turinio matyti, kad jis iš esmės argumentuojamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimo, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, vykdymas yra negalimas, nes sprendime yra lietuvių kalbos žodžių reikšmių, logikos dėsnių ir teisės normų pažeidimų. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m rugsėjo 27 d. sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl vykdytinas. Įstatymas nenumato galimybės proceso šalims ginčyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ar jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą.

15Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjų pateiktą procesinį dokumentą (reikalavimą pripažinti vykdomuosius raštus negaliojančiais) atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

16Atmestinas apeliantų atskirojo skundo prašymas pranešti Generaliniam prokurorui dėl V. V., G. Ambrasaitės – Balynienės, antstolio K. K. ir jo padėjėjos nusikalstamų veikų, nes tai nepriskiriama apeliacinės instancijos teismo kompetencijai, todėl teisėjų kolegija dėl šio prašymo plačiau nepasisako.

17Remiantis nurodytais motyvais, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra pagrįsta ir teisėta (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai