Byla AS-492-1119-14
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų B. S. ir L. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims K. S., B. S., L. S., K. K., J. K., V. Š., A. J. ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Auto ABC“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2013 m. gegužės 29 d. sprendimą atkurti K. S. nuosavybės teises ir grąžinti natūra 0,24825 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi sustabdė bylą iki Kauno apylinkės teisme bus išspręsta civilinė byla Nr. 2- 12679-587/2014.

7Teismas pažymėjo, kad ginčo byloje viena iš aplinkybių, kuriomis pareiškėjas grindžia skundo reikalavimus yra ta, jog atsakovas atkūrė nuosavybės teises trečiajam suinteresuotajam asmeniui K. S. į 0,24825 ha žemės sklypą, esantį ( - ), kuris negali būti laikomas laisva (neužstatyta) žeme. Ginčo sklype yra pastatyti statiniai, kurių eksploatavimui reikalingas minėtas žemės sklypas, todėl šis sklypas turėtų būti traktuojamas kaip valstybės išperkama žemė ir natūra negrąžinamas. Pareiškėjas 2014 m. gegužės 12 d. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui ieškinį atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretieji asmenys V. Š., K. K., J. K., A. J., B. S. ir L. S., kuriuo prašė teismą pripažinti jo nuosavybės teisę į statinius – kiemo įrenginius (unikalus Nr. ( - )), esančius žemės sklype ( - ) (Unikalus Nr. ( - )). Kauno miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-12679-587/2014 pareiškėjo ieškinį atsisakė priimti. Ši nutartis apskųsta Kauno apygardos teismui, byla skirta nagrinėti 2014 m. spalio 22 d. posėdyje. Teismo vertinimu, akivaizdu, jog išsprendus ieškinio priėmimo klausimą, galimai jį priėmus nagrinėti bei išnagrinėjus bylą iš esmės, civilinėje byloje Nr. 2-12679-587/2014 dėl nuosavybės teisių pripažinimo į statinius – kiemo įrenginius (unikalus Nr. ( - )), esančius žemės sklype ( - ), nustatytos faktinės aplinkybės turės prejudicinę galią nagrinėjamoje administracinėje byloje, vertinant ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumo klausimą, todėl administracinės bylos Nr. I-1578-644/2014 nagrinėjimas sustabdytas iki bus išspręsta civilinė byla Nr. 2- 12679-587/2014 (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.).

8III.

9Tretieji suinteresuoti asmenys B. S. ir L. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

10Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad jokia civilinė byla, dėl kurios galima būtų stabdyti šią bylą, nėra nagrinėjama, kadangi ieškinį atsisakyta priimti, o tai, kad tokia teismo nutartis apskųsta atskiruoju skundu nesudaro pagrindo stabdyti administracinę bylą. Teigia, kad pareiškėjas jau anksčiau skundė atsakovo veiksmus rengiant žemės sklypo grąžinimą K. S., tačiau skundai buvo atmesti, o į teismą pareiškėjas nesikreipė. Mano, kad net ir priėmus ieškinį civilinėje byloje ir jį patenkinus, tai neturėtų įtakos ginčijamo NŽT 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo galiojimui. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A602-2186/2012, kurioje dalyvavo tie patys asmenys.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą tenkinti.

12Atsakovas nurodo, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu nebuvo jokių duomenų, jog žemės sklype yra statinių, teisės aktų nustatyta tvarka suformuotų kaip nekilnojamieji daiktai ir įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Šią aplinkybę patvirtino Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius 2013 m. kovo 29 d. rašte, pažymėdamas, kad nėra teisinio pagrindo laikyti teritoriją valstybės išperkama, kaip reikalingą joje esančių statinių eksploatavimui. Mano, kad nenuginčijus šio rašto, sprendimo civilinėje priėmimas neturės įtakos NŽT 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo teisėtumui. Teigia, kad aplinkybę, ar žemės skypas nuosavybės teisių atkūrimo metu buvo laisvas, gali nustatyti pats administracinę bylą nagrinėjantis teismas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria sustabdytas administracinės bylos nagrinėjimas iki bus išspręsta civilinė byla, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Administracinė byla buvo sustabdyta ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y., kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756–860/2011). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-301-2011).

18Nagrinėjamu atveju teismas sustabdė šią bylą iki tol, kol Kauno apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-12679-587/2014. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis minėtoje civilinėje byloje UAB „Auto ABC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti nuosavybės teisę į statinius – kiemo įrenginius, unikalus Nr. ( - ): aikšteles – b1, b2, b3, b4, b5, b6; tvoras – t1, t2, t3, t4, t5, t6; tepalo surinkimo rezervuarus – c1, c2; mokymo estakadą – e1; auto estakadą – e2, esančius ( - ). Nurodė, kad ieškovui nuosavybės teisė į ginčo statinius atsirado pagal sutartį.

19Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas NŽT 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo atkurti K. S. nuosavybės teises ir grąžinti natūra 0,24825 ha žemės sklypą, esantį ( - ), teisėtumo klausimas.

20Pažymėtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos: 1) grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja. Pareiškėjas UAB „Auto ABC“ civilinėje byloje pateiktu ieškiniu siekia, kad būtų pripažintos jo nuosavybės teisės į statinius, kurių dalis yra žemės sklype, į kurį K. S. yra atkurtos nuosavybės teisės. Taigi civilinėje byloje nustatyti faktai dėl pareiškėjo nuosavybės teisių į statinius turės reikšmės vertinant sprendimo atkurti nuosavybės teises K. S. pagrįstumą ir teisėtumą. Nagrinėjamu atveju administracinę bylą nagrinėjantis teismas pats negali nustatyti faktų, kurie bus nustatinėjami civilinėje byloje, t. y. faktų, susijusių su pareiškėjo nuosavybės teisė į statinius, esančius ant K. S. priklausančios žemės.

21Apeliantų argumento, kad civilinė byla nėra iškelta teisėjų kolegija nelaiko reikšmingu. LITEKO duomenys patvirtina, kad procesas civilinėje byloje Nr. 2-12679-587/2014 yra pradėtas, jis vyksta, šiuo metu yra iš naujo sprendžiamas ieškinio priėmimo klausimas, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, vien šiuo pagrindu pripažinti, jog administracinė byla sustabdyta neagrįstai būtų pernelyg formalu.

22Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė administracinę bylą, kol Kauno apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-12679-587/2014. Apeliantų argumentai nesudaro pagrindo naikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį, todėl jų atskirasis skundas atmestinas, o ši nutartis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Trečiųjų suinteresuotų asmenų B. S. ir L. S. atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Auto ABC“... 5. II.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 7. Teismas pažymėjo, kad ginčo byloje viena iš aplinkybių, kuriomis... 8. III.... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys B. S. ir L. S. atskiruoju skundu prašo... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, kad jokia civilinė byla, dėl kurios... 11. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį... 12. Atsakovas nurodo, kad ginčijamo sprendimo priėmimo metu nebuvo jokių... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Kauno apygardos administracinio... 16. Administracinė byla buvo sustabdyta ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto... 17. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 18. Nagrinėjamu atveju teismas sustabdė šią bylą iki tol, kol Kauno apylinkės... 19. Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas NŽT 2013 m. gegužės 29 d. sprendimo... 20. Pažymėtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių... 21. Apeliantų argumento, kad civilinė byla nėra iškelta teisėjų kolegija... 22. Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Trečiųjų suinteresuotų asmenų B. S. ir L. S. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti... 26. Nutartis neskundžiama....