Byla II-158-353/2009
Dėl paskirtos nuobaudos pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Kęstutis Gudynas, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, dalyvaujant pareiškėjo E. R. atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo E. R. skundą dėl paskirtos nuobaudos pakeitimo,

Nustatė

22008 07 16d. Alytaus miesto ir rajono PK Eismo priežiūros skyriaus viršininko nutarimu už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 127 str. 2d. padarymą paskirta administracinė nuobauda- 150 Lt. bauda

3Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinė nuobauda paskirta už tuo, kad jis 2008 06 21 d.apie 21.10 val. Lazdijuose, Kauno gatve vairavo automobilį ir atsiradus kliūčiai bei iškilus grėsmei eismo saugumui, nesustabdė transporto priemonės, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešinga kryptimi važiavusiu kitu automobiliu ir to pasekmė- apgadintos abi transporto priemonės. Tuo pareiškėjas pažeidė KET 54, 164, 173 punktų ( galiojusių iki 2008 m.rugsėjo 1d.). reikalavimus.

4Pareiškėjas ir jo atstovas prašė panaikinti šį nutarimą ir nurodė, kad jokio teisės pažeidimo nepadarė.paaiškino, kad važiavo Lazdijuose Kauno gatve APIE 40 km. per valandą greičiu ir netoli ligoninės iš šalutinio prieš pat jo automobilį išvažiavo D. P. vairuojamas automobilis. Jis ( pareiškėjas ) stabdęs, tačiau buvo šlapia kelio danga, automobilį išnešė į priešingą eismo juostą ir įvyko susidūrimas su Greitosios pagalbos automobiliu. Manantis, kad pagrindinė eismo įvykio kilimo priežastis yra D. P. veiksmai, o jis neturėjo techninės galimybės sustabdyti automobilio.

5Institucijos, priėmusios ginčijamą nutarimą, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

6Skundas netenkintinas.

7Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 str.2d. taikoma ir tada, kai pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės ir tai nulemia kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių sugadinimą( apgadinimą). Kelių eismo taisyklių ( galiojusių iki 2008 09 01 d.) 54 punktas įpareigoja eismo dalyvius imtis visų būtinų priemonių kad išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti, išskyrus atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos, palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti. 164 punktas numatė pareigą vairuotojui važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, o atsiradus kliūčiai ar iškilus grėsmei eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis galėjo tai pastebėti) privalėjo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams ( 173 p.)

8Administracinis teisės pažeidimas įrodinėjamas teisės pažeidimo protokolu, policijos vyr.patrulio V. J. tarnybiniais pranešimais (b.l.14-16),eismo įvykio schemomis (b.l. 17-20).Teisme D. P. parodė, kad išvažiuodama iš šalutinės gatvės, Kauno gatve važiuojančio jai iš dešinės pareiškėjo automobilio nesimatė.Liudytojas Ž. S. nurodė, kad po susidūrimo su pareiškėjo automobiliu pareiškėjas kalbėjo, kad jam sutrukdė automobilis BMW, nors pats to paliudyti negali.G. J. paaiškino, kad automobilis BMW staigiai išvažiavo priešais pareiškėjo vairuojamą automobilį, šis stabdė ir esant šlapiai kelio dangai, išnešė automobilį į priešingą eismo pusę.

9Eismo įvykio ekspertizės išvadoje konstatuota, kad susidariusioje eismo įvykio situacijoje pareiškėjas stabdydamas vairuojamą automobilį savo eismo juostoje kuo arčiau dešiniojo Kauno gatvės važiuojamosios dalies krašto, turėjo techninę galimybę išvengti susidūrimo su priešpriešinėje eismo juostoje važiavusiu automobiliu „Mercedes Benz 212“.Pareiškėjo veiksmai, t.y.išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą ir dėl to įvykęs susidūrimas su automobiliu Mercedes Bendz 212 techniniu požiūriu buvo priežastiniame ryšyje su eismo įvykio kilimu.

10Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas savo reikalavimą kildina iš aplinkybės, kad jam staiga atsirado kliūtis, jis stabdė ir dėl išvažiavo į priešingą eismo pusę. Byloje apklaustų įvykį mačiusių ir jame dalyvavusių asmenų paaiškinimai skirtingi.Objektyvių duomenų, kurie leistų įvertinti D. P. vairuojamo automobilio važiavimo trajektoriją per sankryžą nėra. Šioje situacijoje specialistas padarė išvadą, kad pareiškėjas, važiuodamas jo nurodytu 40 km./ h greičiu, turėjo techninę galimybę išvengti susidūrimo, jeigu būtų stabdęs savo važiavimo eismo juostoje arčiau dešinio krašto. Iš to darytina išvada, kad pareiškėjas nesilaikė KET 164 punkto reikalavimo, įpareigojusio vairuotoją važiuoti arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, o atsiradus kliūčiai nesielgė tai, kaip reikalauja RET 173 punktas. Dėl to pareiškėjo skundas atmestinas.

11Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str.1d.,1p. teismas,

Nutarė

12palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

13Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai