Byla 2S-1811-577/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys V. K., BUAB „Tikritus“, antstolis V. Č

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys V. K., BUAB „Tikritus“, antstolis V. Č..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3 Pareiškėjas E. K. pateikė skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2016 m. gegužės 12 d. patvarkymą parduoti iš varžytinių administracinį pastatą, sandėlį, gamybinį pastatą, kompresorinę, turtines teises (nuomos teisę) į 0,9766 ha žemės sklypo dalį, esančią 1,0750 ha žemės sklype adresu ( - ), bei skirti pakartotinę ekspertizę šio nekilnojamojo turto vidutinei rinkos vertei nustatyti. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki įsiteisės procesinis sprendimas dėl pateikto skundo sustabdyti paminėto turto varžytines. Nurodė, kad pardavus turtą už akivaizdžiai ir ženkliai mažesnę vidutinę rinkos vertę nei yra iš tikro, nebus įmanoma įvykdyti atliktų veiksmų atgręžimo proceso, bus padaryta žala.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino, sustabdė antstolio V. Č. vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0116/14/02208, 0116/14/02210, 0116/14/02212, 0116/14/02214, 0116/14/02216, 0116/14/02218, 0116/14/02220, 0116/14/02222, 0116/14/02224 iki įsiteisės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2YT-25283-599/2016 pagal pareiškėjo E. K. skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skunde išdėstytas aplinkybes, tai, jog ginčas kilo dėl šiuo metu vykdomojoje byloje parduodamo nekilnojamojo turto vertės ir priimtas procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje turės tiesioginę įtaką tolesnei vykdomosios bylos eigai, sprendė, kad yra teisinis pagrindas sustabdyti antstolio V. Č. vykdymo veiksmus minėtose vykdomosiose bylose.

5Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB Medicinos bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, taip pat išieškoti iš pareiškėjo žyminio mokesčio išlaidas bei šią nutartį leisti vykdyti skubiai. Nurodė, kad pareiškėjas, įrodinėdamas 2016-01-27 UAB „Ober-haus“ nekilnojamasis turtas Ekspertizės aktu nustatytos turto rinkos vertės nepagrįstumą, remiasi vieninteliu argumentu, kad aktu nustatyta turto vertė yra 110 000 Eur mažesnė nei anksčiau to paties vertintojo surašytoje ataskaitoje nustatyta turto rinkos vertė, nepateikė jokių kitų motyvų (įrodymų), kad akte turto rinkos vertė būtų klaidinga, todėl prieštaravimus dėl akte nustatytos turto rinkos vertės laiko visiškai nepagrįstais. Mano, jog antstolis pagrįstai neskyrė papildomos ar pakartotinės ekspertizės ir jokių neteisėtų veiksmų neatliko, veikė laikydamasis CPK normų. Pasak apelianto, pareiškėjas elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiauja savo teisėmis, siekia vilkinti išieškojimo veiksmus iš turto, pažeidžia išieškotojų teises ir teisėtus interesus į greitą ir ekonomišką skolos išieškojimą. Be to, pasak apelianto, teismas sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0116/14/02208, 0116/14/02210, 0116/14/02212, 0116/14/02214, 0116/14/02216, 0116/14/02218, 0116/14/02220, 0116/14/02222, 0116/14/02224, kai pareiškėjo skundžiamas antstolio 2016-05-12 patvarkymas Nr. 0116/14/02208 yra priimtas tik vienoje vykdomojoje byloje, todėl esant pagrindui tik šioje vykdomojoje byloje galėjo būti stabdomi vykdymo veiksmai. Kitose vykdomosiose bylose bankas per antstolį vykdo išieškojimą iš kito įkeisto turto, todėl buvo neadekvačiai ir neproporcingai apribotos antstolio galimybės vykdyti išieškojimo veiksmus banko naudai kitose vykdomosiose bylose, kuriose pareiškėjas jokių antstolio veiksmų neskundžia.

6Antstolis V. Č. pateikė atsiliepimą į apelianto UAB Medicinos banko atskirąjį skundą, kuriame nurodė, jog palaiko atskirajame skunde išdėstytą poziciją ir prašo panaikinti 2016 m. gegužės 26 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei pareiškėjo prašymą atmesti. Pažymėjo, kad antstolis, atsižvelgęs į skolininko prieštaravimus jau buvo atšaukęs paskelbtas turto varžytines ir pakartotinę ekspertizę paskyrė atlikti pareiškėjo E. K. pasiūlytam ekspertui, kuris 2016-01-27 ekspertizės akte nustatė, kad turto vertė 590 000 Eur. Be to, skolininkas galėjo surasti ir pasiūlyti savo pirkėją, jei manė, kad areštuotą turtą galima parduoti didesne kaina, tačiau to nepadarė.

7Pareiškėjas E. K. bei suinteresuotas asmuo BUAB „Tikritus“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

10Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai iš dalies tenkino pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis V. Č. 2016 m. gegužės 12 d. paskelbė pareiškėjui E. K. priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), sandėlio, unikalus Nr. ( - ), kontrolinio punkto (unikalus Nr. ( - )), gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), kompresorinės (unikalus Nr. ( - )), taip pat nuomos teisių į 0,9766 ha žemės sklypo dalį, esančią 1,0750 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytines (nuo 2016-05-12 d. 09:06:47 val. iki 2016-06-13 d. 09:06:59 val.) (b.l. 19-20). Pareiškėjas E. K. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti 2016 m. gegužės 12 d. patvarkymą parduoti iš varžytinių aukščiau išvardintą turtą bei įpareigoti antstolį skirti pakartotinę ekspertizę šio turto vidutinei rinkos vertei nustatyti. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti varžytines. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi prašymą tenkino, sustabdė antstolio veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0116/14/02208, 0116/14/02210, 0116/14/02212, 0116/14/02214, 0116/14/02216, 0116/14/02218, 0116/14/02220, 0116/14/02222, 0116/14/02224 iki įsitesės teismo nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo E. K. skundą dėl antstolio veiksmų. Išieškotojas UAB Medicinos bankas pateikė atskirąjį skundą. Pasak apelianto, antstolis veikė laikydamasis CPK normų, pareiškėjo prieštaravimai dėl Ekspertizės akte nustatytos turto rinkos vertės yra nepagrįsti; jis piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis; be to, vykdymo veiksmai galėjo būti stabdomi tik vienoje vykdomojoje byloje Nr. 0116/14/02208, kurioje priimtas skundžiamas antstolio patvarkymas; neproporcingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia banko, kaip išieškotojo, teises ir teisėtus interesus.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą, reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui (pareiškėjui) galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui (pareiškėjui) galimai palankaus sprendimo įvykdymą.

13Pagal CPK 510 straipsnio 8 dalį skundo dėl antstolio veiksmų padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

14Taigi, vykdymo veiksmų sustabdymas laikomas išimtiniu atveju iš bendros taisyklės, pagal kurią skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo. Tačiau nagrinėjamu atveju, įvertinęs pateiktame teismui prašyme nurodytas aplinkybes ir byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjui pateikus duomenis apie jau paskelbtas ir vykstančias varžytines, egzistavo reali grėsmė, kad nuosavybės teisė į turtą, dėl kurio įvertinimo kilo ginčas, bet kuriuo momentu bus perleista ir taip suvaržyta pareiškėjo galimybė ginti galimai pažeistas teises. Atsižvelgus į susidariusią situaciją, t.y. poreikį užtikrinti padėties stabilumą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti konkretų vykdymo veiksmą – vykstančių varžytinių procesą.

15Apeliantas nurodo, kad skundžiamas patvarkymas priimtas vienoje vykdomojoje byloje Nr. 0116/14/02208, todėl nepagrįstai vykdymo veiksmai sustabdyti kitose vykdomosiose bylose. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog antstolis V. Č. 2016 m. gegužės 24 d. patvarkymu, kuriuo jis atsisakė tenkinti pareiškėjo E. K. skundą, teismui persiuntė visas devynias vykdomąsias bylas Nr. 0116/14/02208 - 0116/14/02225, kas iš esmės paneigia apelianto argumentus, kad skundžiamas patvarkymas yra susijęs su antstolio veiksmais tik vienoje vykdomojoje byloje. Tačiau atsižvelgus į atskirajame skunde nurodytus duomenis, kad kitose vykdomosiose bylose yra vykdomas išieškojimas ir iš kito įkeisto turto, yra pagrindas patikslinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodant, kad sustabdomi konkretūs vykdymo veiksmai, t.y. varžytinių, paskelbtų skundžiamu 2016 m. gegužės 12 patvarkymu Nr. 0116/14/02208, procedūrų vykdymas.

16Apelianto nurodytos aplinkybės, susijusios su skundo dėl antstolio veiksmų nepagrįstumu, yra nagrinėtinos bylą nagrinėjant iš esmės, o ne šioje proceso stadijoje, kuomet sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, vertina teismo išvadas pagal nutarties priėmimo metu esančią situaciją bei byloje esančius duomenis. Pasikeitus aplinkybėms, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar esant viešam interesui, savo iniciatyva, pakeisti ar panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 148 str., 149 str. 1 d. ir 2 d.).

17Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi apskųstosios teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo nagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl skundžiama nutartis iš esmės paliktina nepakeista, nutartyje patikslinant, kad sustabdomas varžytinių, paskelbtų skundžiamu 2016 m. gegužės 12 patvarkymu Nr. 0116/14/02208, procedūrų vykdymas (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą. Patikslinti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi sustabdomas varžytinių, paskelbtų skundžiamu 2016 m. gegužės 12 patvarkymu Nr. 0116/14/02208, procedūrų vykdymas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas E. K. pateikė skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų, kuriuo... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi... 5. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB Medicinos bankas atskiruoju skundu... 6. Antstolis V. Č. pateikė atsiliepimą į apelianto UAB Medicinos banko... 7. Pareiškėjas E. K. bei suinteresuotas asmuo BUAB „Tikritus“ atsiliepimų... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis V. Č. 2016 m. gegužės 12 d.... 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą,... 13. Pagal CPK 510 straipsnio 8 dalį skundo dėl antstolio veiksmų padavimas... 14. Taigi, vykdymo veiksmų sustabdymas laikomas išimtiniu atveju iš bendros... 15. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas patvarkymas priimtas vienoje vykdomojoje... 16. Apelianto nurodytos aplinkybės, susijusios su skundo dėl antstolio veiksmų... 17. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra reikšmingi apskųstosios... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti iš...