Byla eB2-54-856/2020
Dėl bankrutavusios individualios įmonės „Centrion” veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios individualios įmonės „Centrion” veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartimi IĮ „Centrion“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Ex Ante“. 2018 m. vasario 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios IĮ „Centrion” bankroto administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

4Prašymas tenkinamas.

5Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

6Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bankroto bylos iškėlimo procedūra IĮ „Centrion“ inicijuota iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

7Iš bylos duomenų nustatyta, jog įmonės veikla pasibaigė, įmonė registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Likę nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 15166 Eur sumą, kurie nebus tenkinami, kadangi įmonė veiklos nevykdo, turto neturi. Teisminių ginčų, kuriuose įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra. Kadangi bankroto administratorius atliko visas bankroto procedūras, todėl priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad IĮ „Centrion” pretenzijų neturi.

8Visi paminėti duomenys rodo, jog įstatyme numatytos ir būtinos procedūros pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą yra pilnai užbaigtos, todėl nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Pripažinti, kad bankrutavusios individualios įmonės „Centrion”, juridinio asmens kodas 300524760, adresas Aušros al. 66A, Šiauliai, veikla pasibaigė.

12Įpareigoti bankrutavusios individualios įmonės „Centrion” bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai