Byla B2-1727-555/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gavirema“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Eurodebt LT“ ir A. Trapulionio firmos „Autura“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gavirema“, ir

Nustatė

2ieškovės kreipėsi į teismą prašydamos iškelti bankroto bylą UAB „Gavirema“. Nurodė, kad atsakovė yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais.

3Ieškiniai tenkintini, atsakovei keltina bankroto byla.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

52014 m. kovo 26 d. teismo nutartimi UAB „Gavirema“ administracijos vadovei V. G. buvo nustatytas 14 dienų nuo teismo nutarties įteikimo dienos terminas pateikti šiuos rašytinius įrodymus: debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 37). 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo (atsisakymo ją kelti) paskirtas nagrinėti 2014 m. gegužės 12 d. rašytinio proceso tvarka. UAB „Gavirema“ vadovei V. G. teismo nutartis dėl įrodymų pateikimo buvo įteikta 2014 m. balandžio 12 d., todėl terminas įvykdyti teismo nutartį baigėsi 2014 m. balandžio 28 dieną. 2014 m. balandžio 16 d. teisme gautas V. G. pranešimas apie tai, kad ji reikalaujamų duomenų negali pateikti dėl ligos. 2014 m. gegužės 12 d. nutartimi teismo posėdis atidėtas, klausimas dėl UAB „Gavirema“ bankroto bylos iškėlimo (atsisakymo ją kelti) paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2014 m. gegužės 30 d. 9 val., UAB „Gavirema“ administracijos vadovei V. G. paskirta 2 000 Lt bauda. Teismo nutartis atsakovei nėra įteikta. Reikalaujami finansiniai įmonės dokumentai teismui iki šiol nepateikti. Dėl nurodytų priežasčių klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Gavirema“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovių pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Iš ieškinių nustatyta, kad atsakovė ieškovei UAB „Eurodebt LT“ skolinga 1 699,03 Lt pagal 2014 m. sausio 16 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, 2013 m. gruodžio 11 d. preliminarų Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5023-543/2013, ieškovei A. Trapulionio firmai „Autura“ skolinga 1 128,65 Lt pagal PVM sąskaitas-faktūras. Iš VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro matyti, kad atsakovė turi nekilnojamojo turto – butą, kuris areštuotas, apsunkintas hipoteka, žemės sklypo su statiniais nuomos teisę, 3 transporto priemones, kurios yra areštuotos. Pagal 2012 m. balanso duomenis bendrovė 2012 metų pabaigoje turėjo turto už 253 316 Lt, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 132 632 Lt (b. l. 34), tačiau metus baigė be nuostolio (pelnas - 9 203 Lt b. l. 35). Iš 2013 metų balanso matyti, kad bendrovės turtas 2013 metų pabaigoje sumažėjo iki 66 074 Lt (iš jo - 7 001 Lt ilgalaikis turtas, 29 073 Lt – trumpalaikis turtas), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudarė 158 037 Lt, iš jų – 65 297 Lt – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Taigi, bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams 2013 metų pabaigoje viršijo daugiau nei pusę jos turimo turto, kurį iš esmės sudaro tik trumpalaikis turtas, t. y. nebaigtos vykdyti sutartys ir išankstiniai apmokėjimai bei per vienerius metus gautinos sumos. VSDFV duomenimis bendrovėje yra 5 apdraustieji, institucijai bendrovė skolinga 19 105,45 Lt (b. l. 69).

7Remiantis tuo, kas nurodyta, darytina išvada, kad UAB „Gavirema“ yra nemoki ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas). Tokia UAB „Gavirema“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įmonė neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl nurodytų priežasčių UAB „Gavirema“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

8Ieškovė UAB „Eurodebt LT“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“, ieškovė A. Trapulionio firma „Autura“ – UAB „Ius Positivum“. Atsižvelgiant į ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, atsižvelgia į visus pasiūlymus dėl skirtino administratoriaus kandidatūros. Teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad abiejų nurodytų administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Duomenų, kad siūlomos administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Nešališkumo, interesų konflikto vengimo, lygiateisio visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesų atstovavimo principus savo veikloje deklaravo abu kandidatūras pateikę administratoriai.

9Siekiant operatyviau organizuoti ir atlikti bankroto procedūrą, teismas administratoriumi skiria UAB „Ius Positivum“, kadangi šis administratorius turi filialą Kaune, taigi, arčiau administruojamos bendrovės buveinės vietos, be to turi didesnę darbo patirtį nei UAB „Pirmas administratorių biuras“. Teismo vertinimu, taip bus tinkamiau užtikrinta kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai, nes iš esamų duomenų akivaizdu, kad bendrovės turtas žymia dalimi buvo sumažintas per paskutinius metus, todėl galimi teisminiai ginčai ateityje, reikalaujantys didesnės bankroto administratoriaus kompetencijos. Byloje taip pat nenustatyta kitų įstatymo numatytų aplinkybių, kurioms esant šis administratorius negalėtų būti paskirtas įmonės, kuriai keliama bankroto bylą, administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,

Nutarė

11iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gavirema“ (įmonės kodas 149636631, registracijos adresas: Santaikos g. 31D, Alytus) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Gavirema“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Ius Positivum“ (juridinio asmens kodas 302318410, Jogailos g. 7, Vilnius, pažymėjimo Nr. 141).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Gavirema“ (įmonės kodas 149636631, registracijos adresas: Santaikos g. 31D, Alytus) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Gavirema“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai