Byla e2-1716-516/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IN Agro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IN Agro“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Debitum fori“ dėl prievolės pripažinimo pasibaigusia ir sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Danrava“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kustodija“, V. R.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „IN Agro“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė: 1) pripažinti ieškovės UAB „IN Agro“ prievolę atsakovei UAB „Debitum fori“ pagal UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB „Kustodija“ sudarytą

72016 m. lapkričio 2 d. trišalį susitarimą, šalutine pagrindinei prievolei pagal

82015 m. rugsėjo 4 d. paskolos sutartį ir UAB „Kustodija“ ir atsakovės UAB „Debitum fori“ 2015 m. rugsėjo 17 d. trišalį susitarimą; 2) pripažinti ieškovės prievolę atsakovei

9UAB „Debitum fori“ pagal UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB „Kustodija“ sudarytą 2016 m. lapkričio 2 d. trišalį susitarimą pasibaigusia; 3) pripažinti negaliojančiu

10UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB „Danrava“ sudarytą 2017 m. kovo 24 d. trišalį susitarimą, kaip išvestinį UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB „Kustodija“ sudaryto 2016 m. lapkričio 2 d. trišalio susitarimo dokumentą.

112.

12Atsakovė UAB „Debitum fori“ atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.

133.

142018 m. liepos 30 d. teisme gautas ieškovės prašymas atidėti parengiamąjį teismo posėdį, nes ieškovė nori susirasti atstovą.

154.

16Teismo 2018 m. liepos 31 d. parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas 2018 m. rugsėjo 4 d. 8.30 val., suteikiant ieškovei galimybę pasirūpinti atstovavimu byloje.

175.

18Ieškovė UAB „IN Agro“ (jos atstovai) į parengiamąjį 2018 m. rugsėjo 4 d. teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jai nedalyvaujant nepateikė. Į posėdį atvykusi atsakovės atstovė neprašė priimti sprendimo už akių, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą.

19II.

20Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

216.

22Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą; priteisė atsakovei iš ieškovės 847 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

237.

24Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį ieškovei buvo tinkamai įteiktas 2018 m. rugpjūčio 1 d. Ieškovė nepateikė teismui jokių prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ir (ar) nagrinėti bylą jai nedalyvaujant; taip pat nenurodė jokių priežasčių, dėl kurių ji negali dalyvauti parengiamajame teismo posėdyje. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, taip pat į tai, kad atsakovės atstovė priimti sprendimo už akių neprašė, prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalimi, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu ieškovės UAB „IN Agro“ ieškinį paliko nenagrinėtą.

258.

26Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, konstatavo, kad atsakovės bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl ieškovės paduoto ieškinio, kuris ieškovės nebuvo ginamas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl, vadovaudamasis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, teismas atsakovei iš ieškovės priteisė 847 Eur išlaidų atlyginimo advokato pagalbai apmokėti. Teismo vertinimu, atsakovės atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant į atsakovės atstovės pateiktų procesinių dokumentų ir jų priedų turinį bei mastą, dalyvavimą parengiamuosiuose teismo posėdžiuose, nevertintinos kaip per didelės.

27III.

28Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

299.

30Ieškovė UAB „IN Agro“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

312018 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

329.1.

33847 Eur bylinėjimosi išlaidas sudaro 726 Eur atsiliepimo parengimas ir 121 Eur atstovavimas teismo posėdyje. Ieškovė mano, kad tokios sumos tiek už atsiliepimo parengimą, tiek už atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje yra per didelės.

349.2.

35Motyvuojamoji atsiliepimo dalis sudaro vos 4 lapus, o likusi atsiliepimo dalis yra tik faktinių aplinkybių pakartojimas ir prašymai. Byla laikytina nesudėtinga. Ieškovės vertinimu, 726 Eur suma už atsiliepimo į ieškovės ieškinį parengimą laikytina pernelyg didele.

369.3.

37Už atstovavimą parengiamajame posėdyje atsakovė patyrė 121 Eur bylinėjimosi išlaidų, o tai pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), sudarytų apie 1,5 val. atstovavimo. Šiuo atveju teismo posėdis netruko 1,5 val., kadangi į posėdį ieškovė neatvyko ir ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas. Dėl šios priežasties priteisti 121 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas taip pat neturėjo pagrindo.

389.4.

39Rekomendacijos nustato maksimalius dydžius, todėl net jei patirtos bylinėjimosi išlaidos jų neviršija, teismas turi turi nuodugniai įvertinti, ar pateiktos bylinėjimosi išlaidų sumos yra proporcingos kiekvienai konkrečiai bylai.

4010.

41Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Debitum fori“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4210.1.

43Atsakovei suteiktas teisines paslaugas sudarė: atstovės pirminis susitikimas su klientu ir konsultacija, susipažinimas su ieškiniu ir jo priedais (ieškinį sudaro 8 lapai bei 20 lapų priedų), atsiliepimo į ieškinį parengimas (atsiliepimas yra 6 lapų apimties), vykimas į du teismo posėdžius.

4410.2.

45Ieškinį sudarė net trys pakankamai painūs ir vienas kitam prieštaraujantys reikalavimai, todėl susipažinimas su ieškiniu bei atsiliepimo parengimas truko 6 valandas. Atsiliepimas surašytas nuosekliai, vadovaujantis teisės normomis bei cituojant teismų praktiką, tai atskleidžia teisinių paslaugų specifiką ir kokybę.

4610.3.

47Abu teismo posėdžiai buvo paskirti ryte (pirmasis 2018 m. liepos 31 d. 8.30 val., antrasis 2018 m. rugsėjo 4 d. 8.30 val.), prieš abu teismo posėdžius atstovė turėjo pasiruošti, taip pat kelionė ryte spūsties metu trunka ne 13 min, o apie 45 min., papildomai užtrunka ir automobilio pastatymas, atsižvelgiant į tai, kad teismas yra Vilniaus centre ir kyla problemų ieškant laisvų automobilių stovėjimo vietų.

4810.4.

49Ieškovė neinformavo atsakovės atstovės apie prašymą atidėti teismo posėdį, todėl ji paskirto posėdžio ryte vyko į teismą, o sužinojusi, jog posėdis neįvyks, turėjo važiuoti atgal. Apie nedalyvavimą antrajame teismo posėdyje ieškovė, taipogi, teismo ar atsakovės arba jos atstovės neinformavo, todėl atstovė vėl atvyko į paskirtą teismo posėdį. Taigi, abu kartus parengiamieji teismo posėdžiai neįvyko dėl ieškovės kaltės bei abu kartus atsakovės atstovė spūsties metu ryte atvyko į teismą, todėl 121 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos už atstovavimą teismo posėdyje yra visiškai pagrįstos.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5311.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis)

5512.

56Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į atskirojo skundo pagrindą ir dalyką, pastebi, kad atskirajame skunde prašoma panaikinti ne tik nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau ir tą dalį, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas. Dėl pastarosios nutarties dalies atskirajame skunde nėra nurodyta jokių nesutikimo su ja argumentų, todėl darytina išvada, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro Vilniaus apygardos teismo

572018 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalis, kuria paskirstytas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Dėl šios skundžiamos nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas pasisako toliau.

5813.

59Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų paskirstymu ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė per dideles bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas su apeliante nesutinka.

6014.

61Iš atsakovės UAB „Debitum fori“ pateiktų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų nustatyta, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: susipažinimas su bylos medžiaga, atsiliepimas į ieškinį; atstovavimas 2018 m. liepos 31 d. teismo posėdyje.

6215.

63CPK 94 straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kuomet byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis). CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Taigi dėl advokato suteiktų paslaugų patirtos šalies išlaidos atlyginamos, jei teismui raštu pateikiamas prašymas jas atlyginti su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Atsakovė pateikė teismui advokatės parengtus išlaidų pagrindimus bei jų apmokėjimą patvirtinančius įrodymus – sąskaitą–faktūrą už suteiktą teisinę pagalbą bei šios sąskaitos apmokėjimą patvirtinantį bankinės operacijos išrašą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pastaruosius, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, jog ieškovės prašomos priteisti atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

6416.

65Pagal teismų formuojamą praktiką, bylinėjimosi išlaidos, neviršijančios Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, preziumuojamos esančiomis protingomis ir pagrįstomis, jų nepagrįstumą konkrečiu atveju turi įrodyti šias išlaidas mažinti prašantis asmuo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-251-196/2018; 2018 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-715-823/2018). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, apeliantės nurodyti argumentai dėl atsiliepimo į ieškinį (byla nebuvo sudėtinga, procesiniai dokumentai nebuvo didelės apimties) galėtų būti reikšmingi tuo atveju, jei atsakovei iš ieškovės būtų priteista maksimali bylinėjimosi išlaidų suma pagal Rekomendacijas, tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo atsakovei priteistos atstovavimo išlaidos Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių nesiekia – atsakovei priteista tik 32,82 proc. maksimalios Rekomendacijose nustatytos sumos už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal Rekomendacijas skaičiuojamas ne tik atstovavimo laikas dalyvaujant teismo posėdyje, bet ir pasirengimas teismo posėdžiui, į kurį šiuo atveju skaičiuotinas ir vykimo į teismo posėdį laikas (Rekomendacijų 8.19 punktas). Atsiliepime teisingai akcentuojama, kad teismo parengiamasis posėdis buvo paskirtas anksti, todėl advokatės laiko sąnaudos vykstant į teismo posėdžius yra protingai pateisinamos.

6617.

67Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jokių pagrįstų argumentų, kodėl Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių aiškiai nesiekiančios atsakovės turėtos išlaidos advokatės pagalbai konkrečiu atveju teismo turėjo būti dar labiau sumažintos, apeliantė nepateikė, todėl jos argumentas, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi priteisė atsakovei neprotingo dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, apeliacinės instancijos teismo atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 185 straipsnis).

6818.

69Atmetus atskirąjį skundą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, pateikė jas patvirtinančius įrodymus, o byla pirmosios instancijos teisme yra išnagrinėta nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, atsakovei priteistina 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą atlyginimo (CPK 93, 98 straipsniai). Nurodytas priteistinas išlaidų atlyginimas neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 8.16 punktas).

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

72Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IN Agro“ atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Debitum fori“ 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „IN Agro“ kreipėsi... 7. 2016 m. lapkričio 2 d. trišalį susitarimą, šalutine pagrindinei prievolei... 8. 2015 m. rugsėjo 4 d. paskolos sutartį ir UAB „Kustodija“ ir atsakovės... 9. UAB „Debitum fori“ pagal UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB... 10. UAB „IN Agro“, UAB „Debitum fori“ ir UAB „Danrava“ sudarytą 2017... 11. 2.... 12. Atsakovė UAB „Debitum fori“ atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir... 13. 3.... 14. 2018 m. liepos 30 d. teisme gautas ieškovės prašymas atidėti parengiamąjį... 15. 4.... 16. Teismo 2018 m. liepos 31 d. parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas 2018... 17. 5.... 18. Ieškovė UAB „IN Agro“ (jos atstovai) į parengiamąjį 2018 m. rugsėjo 4... 19. II.... 20. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 6.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi ieškovės ieškinį... 23. 7.... 24. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šaukimas į parengiamąjį teismo... 25. 8.... 26. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovės prašymą dėl... 27. III.... 28. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 9.... 30. Ieškovė UAB „IN Agro“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 31. 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui... 32. 9.1.... 33. 847 Eur bylinėjimosi išlaidas sudaro 726 Eur atsiliepimo parengimas ir 121... 34. 9.2.... 35. Motyvuojamoji atsiliepimo dalis sudaro vos 4 lapus, o likusi atsiliepimo dalis... 36. 9.3.... 37. Už atstovavimą parengiamajame posėdyje atsakovė patyrė 121 Eur... 38. 9.4.... 39. Rekomendacijos nustato maksimalius dydžius, todėl net jei patirtos... 40. 10.... 41. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Debitum fori“... 42. 10.1.... 43. Atsakovei suteiktas teisines paslaugas sudarė: atstovės pirminis susitikimas... 44. 10.2.... 45. Ieškinį sudarė net trys pakankamai painūs ir vienas kitam prieštaraujantys... 46. 10.3.... 47. Abu teismo posėdžiai buvo paskirti ryte (pirmasis 2018 m. liepos 31 d. 8.30... 48. 10.4.... 49. Ieškovė neinformavo atsakovės atstovės apie prašymą atidėti teismo... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. 11.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 55. 12.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į atskirojo skundo pagrindą... 57. 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalis, kuria paskirstytas bylinėjimosi... 58. 13.... 59. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bylinėjimosi... 60. 14.... 61. Iš atsakovės UAB „Debitum fori“ pateiktų bylinėjimosi išlaidas... 62. 15.... 63. CPK 94 straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kuomet... 64. 16.... 65. Pagal teismų formuojamą praktiką, bylinėjimosi išlaidos, neviršijančios... 66. 17.... 67. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jokių pagrįstų argumentų, kodėl... 68. 18.... 69. Atmetus atskirąjį skundą, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prašo... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 71. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 72. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IN Agro“...