Byla 2A-1360-104/2013
Dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo tinkamai vykdyti sutartį (trečiasis asmuo SIA Creditreform Latvija)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Jūratės Varanauskaitės, Antano Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB SEB Bankas apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-704-868/2012 pagal ieškovo UAB „Lirsona popierius“ ieškinį atsakovui AB SEB Bankas dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo tinkamai vykdyti sutartį (trečiasis asmuo SIA Creditreform Latvija), ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Lirsona popierius" patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 68-72) prašo priteisti iš atsakovo 12772,18 Lt skolos pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 ir 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 bei prašo įpareigoti atsakovą tinkamai vykdyti 2007 12 19 faktoringo sutarties Nr. 1470707120488-04 11 p., t.y. mokėti ieškovui faktoringo likutį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs iš Debitoriaus (AB „Spauda") pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą atskirai pagal kiekvieną seniausią ieškovo PVM sąskaitą faktūrą, šią suma mažindama išmokas draudimo bendrovei. Nurodė, kad 2007 12 03 ieškovas pasirašė su AB „Spauda" sutartį Nr. 2007/1203 dėl ruloninio laikraštinio popieriaus pardavimo. Tikslu užtikrinti nepertraukiamą šios sutarties finansavimą, 2007 12 19 ieškovas su atsakovu pasirašė faktoringo sutartį, pagal kurią įsipareigojo perleisti atsakovui reikalavimo teises į AB „Spauda" mokėjimus pagal sutartį Nr. 2007/1203, mokėti atsakovui faktoringo sutartyje nustatytus mokesčius, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka perimti reikalavimo teises ir pervesti ieškovui faktoringo avansą bei faktoringo likutį. Ieškovas visus savo įsipareigojimus pagal abi pasirašytas sutartis vykdė tinkamai. Jokių pretenzijų dėl prekių asortimento, kiekio, kokybės ieškovas iš AB „Spauda" negavo. Vykdant su atsakovu sudarytą faktoringo sutartį, tikslu gauti faktoringo avansą pagal kiekvieną išrašytą AB „Spauda" PVM sąskaitą faktūrą, atsakovui buvo pateikiamas prašymas išmokėti faktoringo avansą bei faktoringo sutarties 5 p. išvardintus dokumentus. Pagal faktoringo sutartį 2 p. faktoringo avansas sudarydavo 90 % išrašytos PVM sąskaitos faktūros sumos. Pagal faktoringo sutarties 11 p. atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui faktoringo likutį ne vėliau kaip per 2(dvi) darbo dienas, gavęs iš AB „Spauda" pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą. Ieškovas teigia, kad sutrikus atsiskaitymams su AB „Spauda", atsakovas AB SEB Bankas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš AB „Spauda" 1.268.911,19 Lt skolos, 9.374,48 Lt delspinigių, 16.983 Lt žyminio mokesčio, išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodyta 1.268.911,19 Lt skola susidarė pagal AB „Spauda" išrašytas PVM sąskaitas faktūras Nr.Nr. 4258, 4266, 4279, 4288, 4308, 4323, 4324, 4330, 4351, 4357, 4369, 4377, 4391, 4395, 4411, 4418, 4440, 4442, 4448, 4454, 4464. Šis atsakovo ieškinys Vilniaus apygardos teismo 2009 06 12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009 buvo patenkintas visiškai ir priteista 1.268.911,19 Lt skola išdėstyta išdėstė 8 metų 4 mėnesių arba 100 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant AB „Spauda" po sprendimo įsiteisėjimo sumokėti AB SEB bankas 12782,85 Lt kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio pirmosios dienos, paskutinį kalendorinį mėnesį mokėtina suma sudaro 12 783,52 Lt. 2010 01 19 nutartimi Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas paliko 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimą nepakeistu. Vykdant 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ieškinio padavimo dienai AB „Spauda" apmokėjo atsakovui 115.045,65 Lt, t.y.: 2009 06 30 mokėjimo nurodymu Nr. 154 sumokėjo 12782,85 Lt, 2009 07 31 mokėjimo nurodymu Nr. 9 sumokėjo 12782,85 Lt, 2009 08 31 mokėjimo nurodymu Nr. 403 sumokėjo 12782,85 Lt, 2009 10 01 mokėjimo nurodymu Nr. 67 sumokėjo 12782,85 Lt, 2009 10 30 mokėjimo nurodymu Nr. 679 sumokėjo 12782,85 Lt, 2009 12 01 mokėjimo nurodymu Nr. 867 sumokėjo 12782,85 Lt, 2010 03 31 mokėjimo nurodymu Nr. 418 sumokėjo 12782,85 Lt, 2010 10 27 mokėjimo nurodymu Nr. 2539 sumokėjo 12782,85 Lt,

32010 11 22 mokėjimo nurodymu Nr. 2753 sumokėjo 12782,85 Lt. Vykdant faktoringo sutarties sąlygas ir 2009 10 13 atsakovo pranešimą Nr. 08/04/08-16305 ieškovas apmokėjo atsakovui priskaičiuotas finansavimo palūkanas ir PVM 63076,59 Lt sumoje (2009 10 16 mokėjimo nurodymas Nr. 195, 2009 11 16 mokėjimo nurodymas Nr. 238, 2009 12 16 mokėjimo nurodymas Nr. 272, 2010 01 18, mokėjimo nurodymas Nr. 309, 2010 02 11 mokėjimo nurodymas Nr. 341). Atsižvelgiant į tai ir vadovaudamasis 2007 12 19 faktoringo sutarties 11 p. , 2010 10 26 ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu apmokėti faktoringo likutį. Atsižvelgiant į AB „Spauda" mokėjimus, 2008 05 21 PVM sąskaita faktūra Nr. 4258 68694,57 Lt sumoje ir 2008 05 27 PVM sąskaita faktūra Nr. 4266 59027,16 Lt sumoje, buvo apmokėta pilnai. Tai patvirtina AB „Spauda“ mokėjimo nurodymai, kuriuose mokėjimo paskirtis apibūdinta kaip „Pagal civilinę bylą Nr. 2-1272-798/2009 faktoringo sutartį su UAB „Lirsona popierius". Pagal LR CK 6.55 str. 2 d. reikalavimus „ jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola". 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimo dienai AB „Spauda“ skolą pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 sudarė 29000 Lt, pagal 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 59027,16 Lt, viso 88027,16 Lt. Tai patvirtina 2009 06 24 atsakovo pranešimas su AB „Spauda" uždelsimų ataskaita. Ieškovas teigia, kad atsakovas 2010 11 04 raštu Nr. 14587 atsisakė sumokėti faktoringo likutį ir informavo ieškovą, kad 2009 10 01 atsakovas gavo draudimo išmoka, kurį sudaro 90 % skolos sumos. Pagal draudimo liudijimo sąlygas po draudimo išmokos išmokėjimo Draudimo bendrovei pereina visas skolos reikalavimo teisės. Dėl to visi gauti iš skolininko AB „Spauda" mokėjimai nedelsiant perduodami Draudimo bendrovei, kurį perskaičiuoja nuostolių dydį. Likusį 10 % skolos suma gali būti išmokėta ne anksčiau nei bus padengtos Draudimo bendrovės patirtos išlaidos. Tokie atsakovo veiksmai pažeidžia prievolių vykdymo principus, nes prievolės šalys privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (CK 6.4 str.). Teisingumas, protingumas, sąžiningumas yra teisės principai, būdingi tiek visai civilinei teisei, tiek konkretiems jos institutams (CK 1.5, 6.38, 6.200 str.). Vienašališkai nustatydamas sau teisę visų AB „Spauda" mokėjimų sąskaita dengti draudimo bendrovės patirtas išlaidas atsakovas vienašališkai pakeitė 2007 12 19 faktoringo sutarties vykdymo sąlygas, nes apie tai ieškovas sužinojo tik iš 2010 11 04 atsakovo rašto Nr. 14587. Ieškovo manymu, kadangi 2007 12 19 faktoringo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta teisėtai, yra galiojanti, todėl šalims turi įstatymo galia (CK 6.189 str.). Atsakovo sudaryta sutartis su draudimo bendrovė neturėjo pabloginti ieškovo padėties ir neapibrėžtam laikui sustabdyti jo teisių gauti faktoringo likučius įvykdymo. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.123 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad AB „Spauda" pilnai apmokėjo atsakovui pirkimo kainą pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 - 68694,57 Lt sumoje bei pagal 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 - 59027,16 Lt sumoje atsakovas privalo išmokėti ieškovui 10 % pirkimo kainos faktoringo likutį 12772,18 Lt sumoje. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas tiesiogiai gauna AB „Spauda“ mokėjimus ir turi galimybę nustatyti mokėjimų įskaitymo eiliškumą, reikalavimas dėl sutarties sąlygos formuluojamas, kaip numatyta 2007 12 19 faktoringo sutarties Nr. 1470707120488-04 11 p., t.y. mokėti ieškovui faktoringo likutį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs iš Debitoriaus (AB „Spauda") pirkimo kainą, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą, atskirai pagal kiekvieną seniausią ieškovo PVM sąskaitą-faktūrą, šią suma mažindami išmokas draudimo bendrovei.

4Atsakovas AB SEB bankas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti pagal 2009-05-21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 nepagrįstas, nes tokia sąskaita faktūra nėra šio ginčo dalykas. Ji buvo išrašyta jau pasibaigus faktoringo limito galiojimui. Skolininko AB „Spauda" mokėjimų pagrindas yra Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimas. Vilniaus apygardos teismas, priteisdamas skolą, nurodė skolos sumokėjimo tvarką, t.y. išdėstė teismo sprendimo vykdymą 8 metų 4 mėnesių laikotarpiui. Mokėjimai pagal teismo sprendimą laikytini kaip skolos dengimas, o ne pirkimo kainos sumokėjimas įprastine tvarka. Pagal ginčo Sutarties 47 punktą lėšos pirmiausia skiriamos skoloms atsakovui padengti. Ieškovas vadovaujasi CK 6.55 str. 2d. nuostata, kurioje kalbama apie įmokų priskyrimą prievolėms įvykdyti. Tačiau pažymėtina, kad šiuo atveju prievolė yra jau ne sąskaitos faktūros, o įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimas, kuriuo atsakovo AB SEB bankas naudai buvo priteista skola ir buvo išdėstytas teismo sprendimas, nekonkretizuojant kokia įmoka kuriai sąskaitai apmokėti skiriama. Todėl darytina išvada, kad bet kokie skolininko AB „Spauda" mokėjimai pagal teismo sprendimą yra laikytini mokėjimais pagal teismo sprendimą, o ne pagal atskiras sąskaitas faktūras. Net ir tuo atveju, jei analizuotume ieškovo nurodomą LR CK 6.55 str. normą, reikėtų vadovautis ne minėta norma, o Sutarties 47 punktu, kuris nustato, kad ieškovo lėšos, skirtos skoloms banke padengti, paskirstomos taip: pirmiausia dengiama pagrindinė skolos suma, po to – nesumokėti mokesčiai Bankui ir PVM, po to - baudos ir delspinigiai, dar vėliau - visos kitos ieškovo skolos. Tokiu būdu iš gautų pinigų pirmiausia turėtų būti dengiama pagal Sutartį susidariusi pagrindinė skola, teismo sprendimu priteisti delspinigiai, bylinėjimosi išlaidos ir tik po to likusios lėšos nukreipiamos ieškovui. Pažymėtina, kad minėtas Sutarties 47 punktas kalba apie skolos padengimo tvarką, o sutarties 11 punktas kalba apie pirkimo kainos ar jos dalies gavimą. Todėl konstatavus, jog šioje situacijoje yra mokama skola, o ne pirkimo kaina ar jos dalis, turėtų būti taikytinas Sutarties 47 punktas.

5Atsakovas taip pat nurodė, kad sutarties 44 punktas nustatė, jog Bankas turi teisę perleisti iš ieškovo perimtas reikalavimo teises tretiesiems asmenims ir visas pagal Sutartį kylančias teises ir pareigas, todėl ieškovo teiginys, jog AB SEB bankas negalėjo perleisti reikalavimo teisių ir tokiu būdu pakeisti Sutarties vykdymą, yra nepagrįstas. Ieškovas, pasirašydamas Sutartį, sutiko su tokiu Sutarties punktu, ir būdamas verslininku, profesionaliu rinkos dalyviu, turėjo ir galėjo numanyti reikalavimo teisių perleidimo pasekmes. Ieškovo teigimu, apie reikalavimo teisių pagal Sutartį draudimo bendrovei perleidimą ieškovui tapo žinoma 2010-11-04 ir jis su tuo taip pat nesutinka, teigdamas, kad buvo pažeisti teisės principai. Tai, kad Sutarties vykdymas užtikrintas draudimo bendrovėje, ieškovui turėjo būti žinoma ir pagal Sutarties 2 punktą, kuriame duodama nuoroda į banko draudimo polisą. Be to, ir pati Sutartis, kurią pasirašė ieškovas, buvo įvardinta kaip „be regreso teisės su draudimu". Todėl ieškovo teiginys, kad apie draudimo bendrovės dalyvavimą procese sužinojo tik po atsakovo rašto 2010-11-04, laikytinas nepagrįstu. Ieškovas iki 2010-11-04 nekėlė klausimo dėl draudimo bendrovės dalyvavimo, todėl manytina, kad neturėjo pretenzijų dėl teismo sprendimo vykdymo. Trečiasis asmuo SIA Creditreform Latvija taip pat prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2009-03-06 atsakovas kreipėsi su prašymu išmokėti draudimo išmoką -1.268.911,19 Lt ir 2009-07-16 draudikas priėmė sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo, nutardamas išmokėti atsakovui 1.129.615,51 Lt 2009-10-01 atsakovas gavo draudimo išmoką iš draudiko. LR CK 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalyse atitinkamai numatyta, kad „draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens" ir kad „reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius". Remiantis minėtais teisės aktais ir Prekinių kreditų draudimo taisyklių nuostatomis, Draudikas teisėtai įgijo reikalavimo teisę į už AB „SPAUDA" išmokėtos draudimo išmokos dydžio sumą. Tarp ieškovo ir atsakovo 2007-12-19 sudarytoje Faktoringo sutartyje Nr. 1470707120488-04 (toliau - Faktoringo sutartis) pačioje jos pradžioje nurodyta „(be regreso teisės su draudimu)". Tai reiškia, kad atsakovas, sudarydamas Faktoringo sutartį žinojo, kad Atsakovas draus savo šia sutartimi prisiimtą finansinę riziką. Be to, Faktoringo sutarties 44 punkte numatyta, kad „Bankas turi teisę perleisti iš Kliento perimtas reikalavimo teises tretiesiems asmenims ir visas pagal Sutartį kylančias teises ir pareigas". Todėl ieškovas neturi teisės teigti, kad atsakovas pažeidė LR CK 6.4 straipsnio reikalavimą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas vėliau vienašališkai pakeitė Faktoringo sutarties vykdymo sąlygas.

6Prekinių kreditų draudimo taisyklių Nr. 002 (toliau - Draudimo taisyklės) 12.4 punkte nurodoma, kad „Gavęs Draudimo išmoką, Draudėjas sutinka nedelsdamas perduoti Draudikui bet kokias lėšas, gautas už parduotas prekes." Vadovaujantis šiuo Draudimo taisyklių punktu, atsakovas visas gaunamas lėšas nedelsdamas pervesdavo Draudikui. Remiantis Draudimo taisyklių 14 punktu „Draudikui pereina visos Draudėjo teisės ir teisės gynimo priemonės Pirkėjo ar trečiųjų asmenų atžvilgiu iki išmokėtos draudimo išmokos dydžio." Atsakovas neturi teisės į iš AB „SPAUDA" gautas lėšas tol, kol Draudikas nepadengia Atsakovui išmokėtos draudimo išmokos. Iki to laiko reikalavimo teisė priklauso Draudikui. Atsižvelgiant į tai, susiklosčius situacijai, kad AB „SPAUDA" atliks mokėjimą atsakovui, atsakovas dėl to neįgyja teisės į gautas lėšas, nes jos jų gavimo momentu jau priklauso Draudikui, remiantis 6.1015 straipsnio 1 ir 2 dalimi ir minėtais Draudimo taisyklių punktais. Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo avansas būtų skaičiuojamas atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „SPAUDA" pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Priešingai, manytina, kad faktoringo avansas bus viršytas ir ieškovas turės teisę gauti faktoringo likutį tuomet, kai bus viršytas faktoringo avansas, susidaręs viso Faktoringo sutarties galiojimo metu, t.y. nuo 2007-12-19 iki 2009-02-13. LR CK 6.55 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad „jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs.<...> Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola. Jeigu nė vieno iš šių kriterijų taikyti negalima, įmoka paskirstoma proporcingai visoms skoloms". Vilniaus apygardos teismas 2009-06-12 priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009 pagal kurį Atsakovui iš AB „SPAUDA" buvo priteista skola ir mokėjimai pagal visą priteistą sumą paskirstyti 100 (vieno šimto) mėnesių laikotarpiui. AB „SPAUDA" mokėjimus vykdo pagal šį teismo sprendimą, nurodydamas civilinės bylos numerį, o ne konkrečią ar konkrečias PVM sąskaitas faktūras. Remiantis LR CK 6.55 straipsnio 2 dalimi laikytina, kad iš AB „SPAUDA" gautos įmokos paskirstomos proporcingai visoms skoloms ir ieškovas turės teisę gauti iš atsakovo faktoringo likutį, kai bus viršytas faktoringo avansas.

7Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 12 772,18 Lt (dvylika tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt du Lt 18 ct) skolos bei išsprendė bylinėjimosi išlaisų klausimą. Teismas nustatė, kad 2007 12 03 ieškovas pasirašė su AB „Spauda" sutartį dėl ruloninio laikraštinio popieriaus pardavimo, o 2007 12 19 ieškovas su atsakovu pasirašė faktoringo sutartį, pagal kurią įsipareigojo perleisti atsakovui reikalavimo teises į AB „Spauda" mokėjimus pagal su AB „Spauda" 2007 12 03 ieškovo sudarytą sutartį dėl ruloninio laikraštinio popieriaus pardavimo, mokėti atsakovui faktoringo sutartyje nustatytus mokesčius, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka perimti reikalavimo teises ir pervesti ieškovui faktoringo avansą bei faktoringo likutį (t.1, b.l. 9-10, 11-19). Sutrikus atsiskaitymams su AB „Spauda", atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš AB „Spauda" 1.268.911,19 Lt skolos, 9.374,48 Lt delspinigių, 16.983 Lt žyminio mokesčio, išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( Vilniaus apygardos teismo civ. byla Nr. 2-1272-798/2009, t. 1, b.l. 1-3). Ieškinyje nurodyta 1.268.911,19 Lt skola susidarė pagal AB „Spauda" išrašytas PVM sąskaitas faktūras Nr.Nr. 4258, 4266, 4279, 4288, 4308, 4323, 4324, 4330, 4351, 4357, 4369, 4377, 4391, 4395, 4411, 4418, 4440, 4442, 4448, 4454, 4464. 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo šį atsakovo ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009 ir nusprendė ieškinį tenkinti visiškai. Priteisė iš AB „Spauda" AB SEB bankas naudai 1.268.911,19 Lt skolos, 9.374,48 Lt delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2008 12 08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios sprendimo dalies vykdymą išdėstė 8 metų 4 mėnesių arba 100 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant AB „Spauda" po sprendimo įsiteisėjimo sumokėti AB SEB bankas 12782,85 Lt kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio pirmosios dienos, paskutinį kalendorinį mėnesį mokėtina suma sudaro 12 783,52 Lt ( t.1, b.l. 24-27). 2010 01 19 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimą nepakeistu (t.1, b.l. 28-32). Teismas nustatė, kad 2007-12-19 Faktoringo sutarties 11 p. šalys sulygo dėl sekančio faktoringo likučio išmokėjimo - ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs iš atitinkamo Debitoriaus pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią Klientui išmokėtą faktoringo avansą, bankas perveda į Kliento sąskaitą banke faktoringo likutį, išskaičiavęs bankui pagal Sutartį priklausančias sumas. Faktoringo sutartyje kito punkto numatančio faktoringo likučio sumokėjimą nėra. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12772,18 Lt skolos pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 ir 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 faktoringo sutarties 11 p., t.y. mokėti ieškovui faktoringo likutį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs iš Debitoriaus (AB „Spauda") pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą atskirai pagal kiekvieną seniausią ieškovo PVM sąskaitą-faktūrą, šią suma mažindami išmokas draudimo bendrovei. Atsakovas neginčija ieškovo teisės gauti 10 proc. dydžio faktoringo likutį, tačiau mano, kad ieškovas turi teisę atgauti faktoringo likutį, tik po to, kai atsakovui bus sumokėta 90 proc. nuo Vilniaus apygardos teismo priteistos sumos. Teismas konstatavo, kad pagal susiklosčiusią tarpusavio santykių praktiką ieškovas tikėjosi gauti faktoringo likutį pagal kiekvieną išrašytą debitoriui (UAB „Spauda“) sąskaitą faktūrą ( t.1, b.l. 145-318), todėl atsakovo teiginius, kad taikytinas Faktoringo sutarties 47 p., 38 p. ir kad ieškovas gaus faktoringo likutį, kai debitorius (UAB „Spauda“) bankui arba draudikui sumokės 90 proc. Vilniaus apygardos teismo sprendimu priteistos sumos, atmetė kaip nepagrįstus. Nurodė, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), todėl atsakovas privalo ją vykdyti, o priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl skolos priteisimo negali pakeisti teisėtai sudarytos ir galiojančios Faktoringo sutarties. Atsakovas teismo posėdyje neginčijo prašomos priteisti skolos paskaičiavimo dydžio, sutinka, kad ieškovui priklauso 10 proc. dalies nuo AB „Spauda“ apmokėtos skolos. Kadangi pagal Faktoringo sutartį faktoringo likučio sumokėjimą numato tik 11 p., vadovaujantis nurodytomis teisės normomis, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 12772,18 Lt skolos pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 ir 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 tenkinamas. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus 3-sios apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti. Nurodė, kad: teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, netaikė įstatymo, kurį turėjo taikyti, t.y. 6.903 - 6. 912 straipsnių nuostatų; spręsdamas šalių ginčą, teismas neatskleidė bylos esmės; netinkamai taikė CK 6. 193 str. ir netinkamai aiškino faktoringo sutarties sąlygas, šalių tikruosius ieškovo ketinimus sudarant 2007 12 19 faktoringo sutartį, nes teismas aiškino sutarties 11p. neatsižvelgdamas į kitas sutarties sąlygas, jų tarpusavio ryšį, faktoringo sutarties esmę ir tikslą; sutarties 11p. ir 38 p. žodžių junginių vertinimas palyginamuoju metodu rodo, kad sutarties 11p. žodžių junginys „gavęs iš atitinkamo Debitoriaus pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią Klientui išmokėtą faktoringo avansą, bankas perveda į Kliento sąskaitą banke faktoringo likutį, išskaičiavęs bankui pagal Sutartį priklausančias sumas“, o 38 p. vartuojamas žodžių junginys „iš debitoriaus išieškotos pirkimo kainos dalį viršijančią faktoringo avansą“ . Akivaizdu, kad sutarties 11p. aptariami atvejai, kai pirkimo kaina gaunama, o ne priverstinai išieškoma iš debitoriaus. Būtent 38 p. numato, kaip ir kada turi būti ieškovui grąžinamas faktoringo likutis pasibaigus faktoringo limito galiojimo laikotarpiui. Faktoringo sutarties 11 punktas turėjo būti ir buvo taikomas tol, kol galiojo Faktoringo sutartis ir kol AB „Spauda" vykdė mokėjimus PVM sąskaitose - faktūrose nurodytais terminais; Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo likutis skaičiuojamas atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „Spauda" pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, o vertinant sutartį sistemiškai, yra aišku, kad šalys susitarė, kad faktoringo likutis skaičiuojamas bendrai pagal visas sąskaitas – faktūras; teismas ignoravo faktą, kad atsakovas 90 proc. draudimo išmoka gavo ne iš debitoriaus, o iš draudiko, kuriam perleido reikalavimus į debitorių AB „Spauda"; teismas neįvertino tos aplinkybės, kad pagal 2007 12 19 faktoringo sutarties 40 p. yra negaliojantį ir jos šalys neprivalo vykdyti, nes faktoringo limito terminas baigėsi 2009-02-13, ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė 2010-02-11; teismas nepagrįstai nesivadovavo CK 6. 910 str., kuriuo pagrindu atsakovas įgijo iš ieškovo reikalavimo teises į visas sumas, kurias gauna iš debitoriaus AB „Spauda", todėl neprivalo mokėti ieškovui faktoringo likučio; ieškovas neturi teisės į faktoringo likutį, nes visi sumokėti faktoringo avansai po teismo sprendimo yra subendrinami, o faktoringo likutį ieškovas turi teisę gauti tik tada, kai 90 procentų visų subendrintų faktoringo avansų bus sumokėti trečiajam asmeniui, kadangi šią sumą sudarė atsakovui AB SEB Bankas sumokėta draudimo išmoka; debitorius AB „Spauda" nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu;

8Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovas nurodė, kad minėti argumentai yra nepagristi ir prieštarauja civilinėje byloje surinktiems įrodymams. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, atsižvelgė į visus šalių byloje pateiktus įrodymus, tinkamai juos vertino, tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos bei suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių, taikytinų nagrinėjamoje byloje, todėl teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Teismų praktikoje nurodoma, kad sandoriai yra ne tik pagrindinis civilinių teisinių santykių atsiradimo, bet ir jų pakeitimo bei pabaigos pagrindas. Tiek įstatymų leidėjas, tiek civilinės apyvartos subjektai, sudarantys sandorius, siekia, kad sandorių pagrindu susiklostę santykiai išliktų stabilūs. Teismų praktika nuosekliai plėtojama ta linkme, kad butų siekiama užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apsaugoti sąžiningų civilinės apyvartos dalyvių, suinteresuotų sudaryto sandorio padarinių atsiradimu, teisėtus lūkesčius, t. y. pagrįstą tikėjimą, jog sandorio pagrindu atsiradusios teisės ar pareigos nebus kvestionuojamos.

9Į bylą pateikti įrodymai - prašymai išmokėti faktoringo avansą, faktoringo avansų ir faktoringo likučių apmokėjimo dokumentai, suvestinė, patvirtina, kad ieškovo ir atsakovo AB SEB banko įsipareigojimai nuo 2007 12 17 iki 2008 05 13 buvo vykdomi atskirai pagal kiekvieną išrašytą AB Spauda PVM sąskaitą faktūrą. T.y. pagal kiekvieną AB Spauda išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ieškovas pateikdavo atsakovui AB SEB Bankui prašymą išmokėti faktoringo avansą, kuris buvo ieškovui išmokamas, o gavus iš AB Spauda pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą, atsakovas išmokėdavo ieškovui faktoringo likutį. Išmokant faktoringo likutį atsakovas AB SEB Bankas visada nurodydavo apmokamos konkrečios PVM sąskaitos faktūros datą ir numerį. Šie įrodymai patvirtina tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusius santykius. Jie patvirtina ir tikruosius šalių ketinimus sudarant 2007 12 19 faktoringo sutartį. Vilniaus m. 3-sios apylinkės teismo 2012 05 02 sprendimas užtikrina civilinių teisinių santykių stabilumą ir apsaugo sąžiningų civilinės apyvartos dalyvių teisėtus interesus.

10Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad vykdant 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimą AB Spauda vykdė mokėjimus atsakovui/ bet atsakovas atsisakė mokėti ieškovui faktoringo likučius. Nagrinėjant civilinę bylą Vilniaus m. 3-sios apylinkės teisme atsakovas ieškovo apskaičiavimų neginčija, nepateikė jokių dokumentų patvirtinančių kažkokias papildomas banko išieškojimo išlaidas, kurių pagrindu draudimo likučio sumos turėtų būti mažinamos.

11Ieškovo manymu, atsakovo teiginys, kad ieškovas neturi teisės į faktoringo likutį, nes atsakovo manymu, visi sumokėti faktoringo avansai po teismo sprendimo yra subendrinami, o faktoringo likutį ieškovas turi teisę gauti tik tada, kai 90 procentų visų subendrintų faktoringo avansų bus sumokėti trečiajam asmeniui, kadangi šią sumą sudarė atsakovui AB SEB Bankas sumokėta draudimo išmoka, prieštarauja tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusiai 2007 12 19 faktoringo sutarties vykdymo praktikai. Ieškovas, reikalaudamas apmokėti faktoringo likučius pagal 2009 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258, pagal 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 vadovavosi LR CK 6.55 str. 2 d. „ jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola". Nurodytos PVM sąskaitos faktūros yra seniausios ir AB Spauda jas pilnai apmokėjo. Visi atsakovo samprotavimai, kad šalių atsiskaitymus reguliuoja faktoringo sutarties 47 punktas yra nepagristi. Pagal LR CK 6.193 str. 4 d. „Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai". Tai kad 2007 12 19 faktoringo sutarties tekstą ruošė atsakovas AB SEB Bankas, o ieškovas tik prisijungė prie paruoštos sutarties patvirtino teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. Ž. ir pripažino atsakovo AB SEB Bankas atstovė. Dėl to nepagrįstas apelianto reikalavimas šalių atsiskaitymams taikyti 2007 12 19 faktoringo sutarties 38 punktą, nes šis punktas neaptaria jo taikymo atvejus, netikslina ar gautą draudimo išmoka gali būti priskirta prie banko patirtų išieškojimo išlaidų, neaiškiną, kad visi atsakovo sumokėti avansai gali būti subendrinti į vieną sumą sutrikus debitoriaus AB „Spauda" atsiskaitymams. Ieškovas taip pat teigia, kad apelianto motyvas, kad AB SEB Bankas įgijo ieškovo 100 procentų reikalavimo teises į visas sumas, kurias gauna iš debitoriaus AB „Spauda", todėl neprivalo mokėti ieškovui faktoringo likučio, prieštarauja pagrindiniams civilinėje teisėje įtvirtintiems teisingumo ir sąžiningumo principams, prieštarauja 2007 12 19 faktoringo sutarčiai, nes pagal 2007 12 19 faktoringo sutarties esmę 100 procentų reikalavimo teisių į visas debitoriaus sumokėtas sumas apima 90 procentų mokamo faktoringo avanso ir 10 procentų faktoringo likučių. Analizuojant šalių santykius, po draudimo išmokos sumokėjimo reikia atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis teismo, Lietuvos Respublikos Apeliacinio teismo suformuotą praktiką, kad Draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, negali turėti daugiau teisių, negu jų būtų turėjęs žalą patyręs asmuo, naudos gavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario mėn. 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Atsakovo draudėjo 2009 07 16 sprendimas patvirtina, kad draudimo išmoka sudaro 90% skolos sumos. AB Spauda skolą naudos gavėjui atsakovui AB SEB Bankas susidarė iš ieškovo UAB Lirsona popierius reikalavimo teisių perleidimo įrašo kiekvienoje išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje. AB Spauda skolos suma pagal kiekvieną PVM sąskaitą faktūrą sudarė 100 % PVM sąskaitos faktūros sumos. Atsakovui AB SEB bankas išieškant skolą iš AB Spaudą, buvo sujungti visi kreditoriniai reikalavimai (100%) pagal kiekvieną PVM sąskaitą faktūrą (LR CPK 136 str. 1 d.) Tokiu būdu draudėjo ir jo teisių perėmėjo teisės negali viršyti 90% skolos sumos pagal kiekvieną atskirą PVM sąskaitą faktūrą, nes kitaip būtų prarastas senosios prievolės privalumas. Draudikas, turintis subrogacinį reikalavimą, privalo laikytis teisinio reguliavimo, nustatančio tvarką ir sąlygas, kuriomis naudos gavėjas (žalą patyręs asmuo) būtų reikalavęs iš žaią padariusio asmens (apdraustojo). Jei nebūtų draudėjo, atsakovas AB SEB bankas vadovaudamasis LR CK 6.55 str. 2 d. turėtų dengti įsiskolinimą atskirai pagal kiekvieną seniausią ieškovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovo AB SEB bankas sudaryta sutartis su draudimo bendrovė neturėjo pabloginti ieškovo padėties ir neapibrėžtam laikui sustabdyti jo teisių gauti faktoringo likučius įvykdymo. Draudėjo prekinių kreditų draudimo taisyklių 12.4 punktas numato, kad gavęs draudimo išmoką Draudėjas sutinka nedelsiant perduoti Draudikui visas lėšas gautas už parduotas prekės, prieštarauja faktoringo sutarties 11 punktui bei tam, kad draudėjui faktiškai priklauso tik 90% sumos pagal kiekvieną PVM sąskaitą faktūrą. Šių prieštaravimų atsakovas nepašalino. Tokių pagrindu draudimo bendrovė gavo daugiau teisių nei priklausė AB SEB bankui, o pagal LR CK 6.1015, 6.113 str.str. draudimo bendrovė negalėjo įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo pradinis kreditorius, t.y. atsakovas. Be to, draudėjas ir naudos gavėjas AB SEB bankas, iki šiol neįformino procesinių teisių perėmimo (LR CPK 48 str.). Faktoringo sutartis numato, kad šalys susitaria, kad visos šalių tarpusavio prievolės (tame tarpe ir atsakovo AB SEB Bankas prievole mokėti ieškovui faktoringo likutį) atsiradusios iki Sutarties nutraukimo arba jos termino pabaigos momento, privalo būti tinkamai įvykdytos pagal Sutarties sąlygas.

12Lietuvos Respublikos CPK 18 str. numato, kad įteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, visiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Skolos sumą priteista iš trečiojo asmens AB „Spauda“ atsakovo AB SEB bankas naudai, todėl visi mokėjimai pagal įsigaliojusią teismo sprendimą privalomi būti vykdomi būtent atsakovui AB SEB bankas.

13Atsakovas AB SEB bankas Vilniaus 3-sios apylinkės teismui nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas gali patirti kažkokių papildomų nuostolių jei AB „Spauda" nevykdys 2009 06 12 Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009, todėl nėra jokių objektyvių duomenų, kad 2012 05 02 Vilniaus 3-sios apylinkės teismas priimdamas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-704-868/2012 nusprendė ir dėl neįtraukto į bylą asmens materialinių teisių ir pareigų. Atvirkščiai, teismas pasisakė dėl tų šalių teisinių santykių, kurie jau įvyko ir neturėjo įtakos AB „Spauda" teisėms ir pareigoms.

14Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo skundą tenkinti. Nurodė, kad priešingai negu nurodė teismas, ieškovas, sudarydamas Faktoringo sutartį tikėjosi gauti ne faktoringo likutį, kuris sudaro 10 % pirkimo kainos, o faktoringo avansą, kuris sudaro 90 % pirkimo kainos. Atsakovo ketinimai sudarant Faktoringo sutartį yra pakankamai aiškūs ir siejami su tuo, kad atsakovas yra bankas, kurio kaip kredito įstaigos tikslas yra gauti pelno iš paskolinamų pinigų. Atitinkamai sudarydamas Faktoringo sutartį, Bankas siekė pelno, prisiimdamas riziką, kad AB „Spauda" nesumokės laiku už Ieškovo pateiktas prekes. Teismas, neišsiaiškindamas tikrųjų Atsakovo ketinimų sudarant Faktoringo sutartį, pažeidė sąžiningo sutarčių aiškinimo principą. LAT nutartyse formuojama sąžiningumo principo sudėtis: „Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai (CK 6.193 str. 1 d.). Šis principas reikalauja atsižvelgti į abiejų šalių ketinimus. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu". LAT yra pabrėžęs, kad toks specifinis sąžiningumo principo pobūdis įpareigoja teismą argumentuoti savo priimtą sprendimą, pagrindžiant, kodėl būtent toks teismo sprendimas labiausiai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus4.

15Teismo sprendimas nebuvo pakankamai argumentuotas, byloje nustatytos faktinės aplinkybės nebuvo susietai vertinamos kartu su tuo, kas įtvirtinta Faktoringo sutartyje, todėl buvo pažeistas sąžiningo sutarties aiškinimo principas. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi tik Faktoringo sutarties 11 punktu, argumentuodamas tuo, kad tai yra vienintelis punktas, reglamentuojantis faktoringo likučio sumokėjimą. Toks sutarties aiškinimas yra ydingas, nes 2005 m. lapkričio mėn. 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005 LAT nurodė, kad , aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti į abiejų šalių ketinimus, analizuoti visą sutartį, o ne tam tikras jos dalis, teikti pirmenybę tam aiškinimui, kuris patvirtina sutarties galiojimą, ir pan. "

16Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo avansas būtų skaičiuojamas atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „Spauda" pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą. Tokios išvados neleidžia padaryti ir Faktoringo dalyje „Sąvokos" numatyta faktoringo likučio sąvoka: „Faktoringo likutis -pirkimo kainos ir faktoringo avanso skirtumas. Faktoringo likutį ar jo dalį Bankas perveda į Kliento sąskaitą po to, kai Debitorius sumoka Bankui visą pirkimo kainą ar pirkimo kainos dalį, viršijančią faktoringo avansą." Taigi manytina, kad faktoringo avansas bus viršytas ir Ieškovas turės teisę gauti faktoringo likutį tuomet, kai bus viršytas faktoringo avansas, susidaręs viso Faktoringo sutarties galiojimo metu t.y. nuo 2007-12-19 iki 2009-02-13. Faktoringo sutartyje nurodyta aplinkybė „visą pirkimo kainą ar pirkimo kainos dalį, viršijančią faktoringo avansą" apima tuos atvejus, kai skolininkas sumoka 100 % ar daugiau nei 90 % sumos, kuri viršija faktoringo avansą, kuris susidarė viso Faktoringo sutarties galiojimo metu. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į Faktoringo sutarties 38 punktą, kurio paskutinėje dalyje numatyta, kad „Bankas privalo pervesti Klientui iš Dėbitoriaus išieškotos pirkimo kainos dalį, viršijančią Faktoringo avansą ir Banko patirtas išieškojimo išlaidas." Būtent šis, o ne 11 punktas numato, kaip ir kada turi būti ieškovui grąžinamas faktoringo likutis pasibaigus faktoringo limito galiojimo laikotarpiui. Faktoringo sutarties 11 punktas turėjo būti ir buvo taikomas tol, kol galiojo Faktoringo sutartis ir kol AB „Spauda" vykdė mokėjimus PVM sąskaitose - faktūrose nurodytais terminais. AB „Spauda" laiku neatsiskaitė su Atsakovu, todėl jis kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuris 2009-06-12 ir priėmė sprendimą priteisti skolą Atsakovo naudai ir išdėstė jos apmokėjimą 100 (vieno šimto) mėnesių laikotarpiui vienodomis įmokomis, skaičiuojant nuo visos priteistos skolos. Faktoringo sutarties 38 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad „Bankas privalo pervesti Klientui iš Debitoriaus išieškotos pirkimo kainos dalį, viršijančią Faktoringo avansą ir Banko patirtas išieškojimo išlaidas". Šioje normoje vėlgi (kaip ir 11 punkte) nenurodyta, kad faktoringo avansas būtų skaičiuojamas atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „Spauda" pateiktą PVM sąskaitą -faktūrą. Priešingai, manytina, kad faktoringo avansas bus viršytas ir Ieškovas turės teisę gauti faktoringo likutį tuomet, kai bus viršytas faktoringo avansas, susidaręs viso Faktoringo sutarties galiojimo metu ir kaip viena suma priteistas Vilniaus apygardos teismo.

17Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009, atsakovui iš AB „Spauda“ buvo priteista skola ir mokėjimai pagal visą priteistą sumą paskirstyti 100 (vieno šimto) mėnesių laikotarpiui, AB „Spauda " mokėjimus vykdo pagal šį teismo sprendimą, nurodydama civilinės bylos numerį, o ne konkrečią ar konkrečias PVM sąskaitas - faktūras. Remiantis LR CK 6.55 straipsnio 2 dalimi laikytina, kad iš AB „Spauda" gautos įmokos paskirstomos proporcingai visoms skoloms ir ieškovas turės teisę gauti iš atsakovo faktoringo likutį, kai bus viršytas faktoringo avansas.

18Apeliacinis skundas atmetamas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta. Apelianto teiginys, kad debitorius AB „Spauda" nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, yra nepagrįstas, nes pirmosios instancijos teismas apelianto ginčijamu sprendimu nenusprendė dėl AB „Spauda“ teisių ir pareigų. Be to, byloje nustatyta, kad dėl AB „Spauda" prievolės atlikti atsakovui mokėjimus pagal ieškovo išrašytas sąskaitas faktūras išspręsta Vilniaus apygardos teismo 2009 06 12 sprendimu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1272-798/2009.

20Šioje byloje tarp šalių vyksta ginčas dėl šalių 2007 12 19 sudarytos Faktoringo sutarties vykdymo. Faktoringo sutarties samprata atskleista CK 6.903 str. - Faktoringo sutartimi viena šalis (finansuotojas) perduoda arba įsipareigoja perduoti kitai šaliai (klientui ) pinigus mainais už kliento (kreditoriaus) piniginį reikalavimą susijusi su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu trečiajam asmeniui skolininkui , o klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti finansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui (finansavimas su sąlyga perleistoi piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.

21Pagal ginčo Faktoringo 2007 12 19 sutartį ieškovas (klientas) perleido atsakovui (bankui) reikalavimo teises į savo debitoriaus AB „Spauda" mokėjimus pagal 2007 12 03 sutartį dėl ruloninio laikraštinio popieriaus pardavimo bei įsipareigojo mokėti atsakovui faktoringo sutartyje nustatytus mokesčius, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka perimti reikalavimo teises ir pervesti į ieškovo sąskaitą faktoringo avansą bei faktoringo likutį (1t. b.l.l. 9, 11). Atsakovas sutartimi nustatė 450 000 Lt limitą debitoriui AB „Spauda" ir limito galiojimo terminą – 2008-07-06. Taip pat nustatė faktoringo avansą, t.y. pirkimo kainos dalį, kuria bankas sutartyje nustatyta tvarka sumoka klientui - 90 proc. ir limito galiojimo terminą – 2008-07-06. Šalys 2008-02-20 ir 2008-07-01 pasirašė sutarties pakeitimus, pagal kurias bankas nustatė 1300 000 Lt limitą ir pratęsė terminą iki 2009-02-13, paliekant faktoringo avansą - 90 proc. pirkimo kainos.

22Tarp šalių vyksta ginčas dėl faktoringo likučio mokėjimo sutrikus debitoriaus AB „Spauda" atsiskaitymams su banku, kai iš debitoriaus skola 1.268.911,19 Lt priteista finansuotojo naudai Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimu ir išdėstytas skolų mokėjimas 100 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant AB „Spauda" po sprendimo įsiteisėjimo sumokėti AB SEB bankas 12782,85 Lt kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio pirmosios dienos, paskutinį kalendorinį mėnesį mokėtina suma sudaro 12 783,52 Lt ( t.1, b.l. 24-27).

23Iš sutarties išdėstytų savokų matyti, kad faktoringo likutis – tai pirkimo kainos ir faktoringo avanso skirtumas, kurį bankas perveda į kliento sąskaitą po to, kal debitorius sumoka bankui visą pirkimo kainą ar pirkimo kainos dalį, viršijančią faktoringo avansą. Atsakovo prievolė sumokėti ieškovui faktoringo likutį įtvirtinta ginčo sutarties 11 p. ir 38 p. Pagal sutarties 11p. – „ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, gavęs iš atitinkamo Debitoriaus pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią Klientui išmokėtą faktoringo avansą, bankas perveda į Kliento sąskaitą banke faktoringo likutį, išskaičiavęs bankui pagal Sutartį priklausančias sumas“, o pagal 38 p. „...bankas privalo pervesti klientui iš debitoriaus išieškotos pirkimo kainos dalį viršijančią Faktoringo avansą ir banko patirtas išieškojimo išlaidas“.

24Atsakovas apeliaciniu skundu teigia, kad sutarties 11p. aptariami atvejai, kai pirkimo kaina gaunama, o ne priverstinai išieškoma iš debitoriaus, todėl Faktoringo sutarties 11 punktas turėjo būti ir buvo taikomas tol, kol galiojo Faktoringo sutartis ir kol AB „Spauda" vykdė mokėjimus PVM sąskaitose - faktūrose nurodytais terminais, o 38 p. būtent numato, kaip ir kada turi būti ieškovui grąžinamas faktoringo likutis pasibaigus faktoringo limito galiojimo laikotarpiui, nes pirmu atveju vartuojamas žodžių junginys „gavęs iš atitinkamo Debitoriaus pirkimo kainą...“, o antru atvju vartuojamas žodžių junginys „iš debitoriaus išieškotos pirkimo kainos dalį...“

25Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad sutarties 38 p. numato faktoringo likučio ieškovui grąžinimą pasibaigus faktoringo limito galiojimo laikotarpiui, tačiau iš šio sutarties punkto nuostatų negalima padaryti išvados, kad šalys susitarė, kad faktoringo likutis skaičiuojamas tik bendrai pagal visas sąskaitas – faktūras, kaip teigia apeliantas. Kadangi ieškovas ginčija tokią atsakovo sutarties 38 p. aiškinimą, o ieškovas yra prisijungusi sutartis šalis, tai šis sutarties punktas aiškinamas atsakovo nenaudai (CK 6.193 str. 4 d.). „

26Be to, nors Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo likutis būtų skaičiuojamas atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „Spauda" pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau bylos duomenys – ieškovo į bylą pateikti įrodymai (prašymai išmokėti faktoringo avansą, faktoringo avansų ir faktoringo likučių apmokėjimo dokumentai, suvestinė) patvirtina, kad ieškovo ir atsakovo AB SEB banko įsipareigojimai nuo 2007 12 17 iki 2008 05 13 buvo vykdomi atskirai pagal kiekvieną ieškovo išrašytą AB „Spauda“ PVM sąskaitą faktūrą, t.y. ieškovas pagal kiekvieną AB „Spauda“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą pateikdavo atsakovui AB SEB Bankui prašymą išmokėti faktoringo avansą, kuris buvo ieškovui išmokamas, o gavus iš AB Spauda pirkimo kainą ar jos dalį, viršijančią ieškovui išmokėtą faktoringo avansą, atsakovas išmokėdavo ieškovui faktoringo likutį. Išmokant faktoringo likutį atsakovas AB SEB Bankas visada nurodydavo apmokamos konkrečios PVM sąskaitos faktūros datą ir numerį. Tai rodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė praktiką, kad atsakovas išmokėdavo ieškovui faktoringo likutį atskirai pagal kiekvieną ieškovo AB „Spauda" pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

27Byloje taip pat nustatyta, kad ieškinio padavimo diena debitorius AB „Spauda" sumokėjo atsakovui 115 045, 65 Lt skolos pagal Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimą. Iš minėto teismo sprendimo 1.268.911,19 Lt skolą susidarė debitoriui neatsiskaičiuos pagal ieškovo AB „Spauda" išrašytas PVM sąskaitas faktūras Nr.Nr. 4258, 4266, 4279, 4288, 4308, 4323, 4324, 4330, 4351, 4357, 4369, 4377, 4391, 4395, 4411, 4418, 4440, 4442, 4448, 4454, 4464. Minėta, kad ieškovas patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 68-72) prašo priteisti iš atsakovo 12772,18 Lt faktoringo likutį pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 (skola sudarė 29 000 Lt) ir 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 (skola 59027, 16 Lt ), - iš viso 88027 Lt.

28Pagal CK 6.55 str. 2 d. reikalavimus „ jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs. Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola". Debitoriaus AB „Spauda“ skolą pagal 2008 05 21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4258 (29000 Lt) ir pagal 2008 05 27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 4266 (59027,16 Lt)- viso 88027,16 Lt, yra seniausia skola.

29Esant tokiam skolų dengimo įstatyminiam reguliavimui ir šalių faktoringo sutarties nuostatoms dėl faktoringo likučio mokėjimo, apeliacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas turi teisę į faktoringo likutį pagal minėtas sąskaitas po pirkimo kainos dalies apmokėjimo. Todėl apelianto teiginiai, kad visi sumokėti faktoringo avansai po teismo sprendimo yra subendrinami, o faktoringo likutį ieškovas turi teisę gauti tik tada, kai 90 procentų visų subendrintų faktoringo avansų bus sumokėti atsakovo draudikui, yra nepagrįsti.

30Aplinkybė, kad atsakovas 2009 10 01 gavo draudimo išmoką, įtakoja draudiko ir draudėjo santykius, tačiau nekeičia ieškovo ir atsakovo teisių ir pareigų, nustatytų ginčo Faktoringo sutartimi, nes jokių nuostatų šiuo klausimu sutartyje nėra. Minėta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 06 12 sprendimu iš debitoriaus AB „Spauda" priteista skola atsakovui ir byloje nėra duomenų dėl atsakovo procesinių teisių perėmimo pagal LR CPK 48 str. Taip pat ieškovas teisingai nurodė, pagal 2007 12 19 faktoringo sutarties esmę 100 procentų reikalavimo teisių į visas debitoriaus sumokėtas sumas apima 90 procentų mokamo faktoringo avanso ir 10 procentų faktoringo likučių. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas 90 procentų mokamo faktoringo avanso dydžio gavo draudimo išmoką, o Vilniaus apygardos teismo 2009 06 12 sprendimu iš debitoriaus AB „Spauda" priteista skola atsakovui 100 proc., t.y. pagal visas ieškovo išrašytas debitoriui AB „Spauda" neapmokėtas sąskaitas faktūras. Taigi atsakovas gauna iš AB „Spauda" ne tik 90 procentų mokamo faktoringo avanso, kurį turi perduoti draudikui, bet ir 10 procentų faktoringo likutį. Byloje nėra duomenų, kad ginčijamo sprendimo priėmimo diena atsakovas 10 procentų faktoringo likutį jau buvo panaudojęs sutarties 47 punkto nustatyta tvarka.

31Atsakovo argumentas, kad šalių atsiskaitymus reguliuoja faktoringo sutarties 47 punktas (ieškovo lėšos, skirtos skoloms banke padengti, paskirstomos taip: pirmiausia dengiama pagrindinė skolos suma, po to – nesumokėti mokesčiai Bankui ir PVM, po to - baudos ir delspinigiai, dar vėliau - visos kitos ieškovo skolos), yra nepagrįstas, nes šis punktas nustato tik gautų lėšų paskirstimo tvarką ir taikomas pagal CK 6.55 str. 2 d. nustatytus reikalavimus, be to, ieškovas nurodė, kad apmokėjo atsakovui priskaičiuotas finansavimo palūkanas ir PVM 63076,59 Lt sumoje (2009 10 16 mokėjimo nurodymas Nr. 195, 2009 11 16 mokėjimo nurodymas Nr. 238, 2009 12 16 mokėjimo nurodymas Nr. 272, 2010 01 18, mokėjimo nurodymas Nr. 309, 2010 02 11 mokėjimo nurodymas Nr. 341). Atsakovas šių aplinkybių neginčija, o duomenų, kad iš atsakovui sumokėtų 115 045, 65 Lt skolos buvo padengti baudos ar delspinigiai, atsakovas nepateikė.

32Apelianto teiginys, kad 2007 12 19 faktoringo sutartis yra negaliojantį ir jos šalys neprivalo vykdyti, prieštarauja faktoringo sutarties nuostatai, kad visos šalių tarpusavio prievolės atsiradusios iki sutarties nutraukimo arba jos termino pabaigos momento, privalo būti tinkamai įvykdytos pagal sutarties sąlygas. Teiginys, kad atsakovas įgijo iš ieškovo reikalavimo teises į visas sumas, kurias gauna iš debitoriaus AB „Spauda", todėl neprivalo mokėti ieškovui faktoringo likučio, prieštarauja sutarties minėtoms nuostatoms, be to, ieškovas teisingai nurodė, kad pagal 2007 12 19 faktoringo sutarties esmę 100 procentų reikalavimo teisių į visas debitoriaus sumokėtas sumas apima 90 procentų mokamo faktoringo avanso ir 10 procentų faktoringo likučių. Taigi, taikyti šiam šalių ginčui CK 6. 910 str. teismas neturėjo pagrindo.

33Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo teiginiai nesudaro pagrindo sprendimą panaikinti ar pakeisti, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekams galioti kaip teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.).

34Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso straipsnio 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Lirsona popierius" patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 68-72)... 3. 2010 11 22 mokėjimo nurodymu Nr. 2753 sumokėjo 12782,85 Lt. Vykdant... 4. Atsakovas AB SEB bankas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovo... 5. Atsakovas taip pat nurodė, kad sutarties 44 punktas nustatė, jog Bankas turi... 6. Prekinių kreditų draudimo taisyklių Nr. 002 (toliau - Draudimo taisyklės)... 7. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį... 8. Atsiliepimais į apeliacinį skundą ieškovas nurodė, kad minėti argumentai... 9. Į bylą pateikti įrodymai - prašymai išmokėti faktoringo avansą,... 10. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad vykdant 2009 06 12 Vilniaus apygardos... 11. Ieškovo manymu, atsakovo teiginys, kad ieškovas neturi teisės į faktoringo... 12. Lietuvos Respublikos CPK 18 str. numato, kad įteisėjęs teismo sprendimas yra... 13. Atsakovas AB SEB bankas Vilniaus 3-sios apylinkės teismui nepateikė jokių... 14. Atsiliepimais į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo skundą tenkinti.... 15. Teismo sprendimas nebuvo pakankamai argumentuotas, byloje nustatytos faktinės... 16. Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo avansas būtų skaičiuojamas... 17. Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 18. Apeliacinis skundas atmetamas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Šioje byloje tarp šalių vyksta ginčas dėl šalių 2007 12 19 sudarytos... 21. Pagal ginčo Faktoringo 2007 12 19 sutartį ieškovas (klientas) perleido... 22. Tarp šalių vyksta ginčas dėl faktoringo likučio mokėjimo sutrikus... 23. Iš sutarties išdėstytų savokų matyti, kad faktoringo likutis – tai... 24. Atsakovas apeliaciniu skundu teigia, kad sutarties 11p. aptariami atvejai, kai... 25. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiu, kad sutarties 38 p. numato... 26. Be to, nors Faktoringo sutartyje nenurodyta, kad faktoringo likutis būtų... 27. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškinio padavimo diena debitorius AB... 28. Pagal CK 6.55 str. 2 d. reikalavimus „ jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai... 29. Esant tokiam skolų dengimo įstatyminiam reguliavimui ir šalių faktoringo... 30. Aplinkybė, kad atsakovas 2009 10 01 gavo draudimo išmoką, įtakoja draudiko... 31. Atsakovo argumentas, kad šalių atsiskaitymus reguliuoja faktoringo sutarties... 32. Apelianto teiginys, kad 2007 12 19 faktoringo sutartis yra negaliojantį ir jos... 33. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo... 34. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso straipsnio 326 str. 1 d. 1 p.,... 35. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti...