Byla 1A-653-81-2007

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Reginos Cemnolonskienės, teisėjų Romo Aikevičiaus, Egidijaus Jono Grigaravičiaus, sekretoriaujant Vilmai Marčiukaitytei, dalyvaujant prokurorei Rimai Žaltauskaitei, nuteistajam R. J., gynėjai advokatei Linai Svirinavičienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. J. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 10 d. nuosprendžio, kuriuo R. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso /toliau- LR BK/ 178 str. 1d. arešto bausme 80 parų. Į bausmės laiką įskaičiuotas suėmime išbūtas laikas nuo 2007-07-09 iki 2007-08-09.

2Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

3R. J. nuteistas pagal LR BK 178 str. 1d. už tai, kad 2004 01 12 apie 7.40 val. ( - ) , prie ( - ) - ojo namo, pagrobė svetimą- nukentėjusios A. Š. turtą: 60 Lt vertės rankinę su joje buvusiais 150 Lt vertės MRT "Motorola P7389", 200 Lt vertės užrašų knygele, 50 Lt vertės pinigine, 120 Lt, 25 eurais /87,50 Lt/, 5 JAV doleriais /12,50 Lt/, beverte AB "Hansą LTB" kortele ir raktų ryšuliu, viso pagrobė svetimo- nukentėjsusiosios turto bendros 680 Lt vertės.

4Nuteistasis apeliaciniame skunde prašo sušvelninti paskirtą bausmę, skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Jis nurodo, kad savo kaltę pripažino, atlygino nusikaltimu padarytą žalą, atsiprašė nukentėjusiosios, dėl padaryto nusikaltimo gailisi. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis teismas laikė tai, kad jis, t.y. nuteistasis, kaltu prisipažino ir atlygino nusikaltimu padarytą žalą, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes apeliantas mano, kad jam paskirta bausmė per griežta, teismo nustatytos aplinkybės prieštarauja teismo išvadai dėl bausmės rūšies ir dydžio, dėl to nebuvo teisinga skirti bausmę, susijusią su laisvės atėmimu. Jis po nusikaltimo padarymo iš esmės pakeitė gyvenimą, dirbo, įgijo kvalifikaciją, nepadarė jokių kitų teisės pažeidimų. Nurodo turįs galimybę sumokėti teismo paskirtą baudą nedelsiant, todėl prašo nuosprendžiu skirtą bausmę pakeisti į baudą.

5Kolegija, išklausiusi proceso dalyvių nuomones: nuteistojo ir jo gynėjos, prašiusių nuteistojo skundą patenkinti, prokurorės, prašiusios nuteistojo skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas turi būti tenkintas skundo ribose.

6Nuteistasis savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo neginčija, todėl apeliacinės instancijos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso /toliau-LR BPK/ 320 str. 3 d., neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

7LR BK 54 straipsnyje nustatyta, kad teismas skirdamas bausmę atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

8Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę nuteistajam neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir todėl paskyrė neteisingą bausmę.

9R. J. nuteistas pagal LR BK 178 str. 1d. už tai, kad 2004-01-12 padarė vagystę. LR BK 3 str. nustato, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas.

102004-01-12, tai yra veikos apdarymo metu galiojusi Baudžiamojo kodekso 178 str. 1d. redakcija (įstatymo 2000-09-26 redakcija Nr. VIII-1968) numatė galimybę skirti už šią veiką viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą arba laisvės atėmimą iki 3 metų. Nusikalstamos veikos padarymu metu įstatymas nenumatė galimybės skirti už LR BK 178 str. 1d. dispozicijoje numatytą veiką arešto bausmę. Arešto bausmė kaip papildoma alternatyvi bausmė už LR BK 178 str. 1d. numatytą veiką įtvirtinta 2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija, įsigaliojusia 2007-07-21.

11LR BK 3 str. 3d. nustatyta, kad baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios. Areštas, vadovaujantis LR BK 49 str. 2d. yra trumpalaikis laisvės atėmimas. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojęs įstatymas numatė tik vieną su laisvės atėmimu susijusią bausmę-terminuotą laisvės atėmimą iki 3 metų ir tris alternatyvias bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, tuo tarpu nuo 2007-07-21 įsigaliojusi nauja šio straipsnio redakcija numato galimybę taikyti dar vieną alternatyvią, tačiau susijusią su laisvės atėmimu bausmę – areštą. Tokiu būdu nauja LR BK 178 str. 1d. galiojanti redakcija numatydama galimybę taikyti dvi bausme s susijusias su laisvės atėmimu, kai tuo tarpu prieš tai buvo tik viena, sunkina asmens teisinę padėtį. Dėl šių motyvų arešto bausmė R. J. buvo skirta nepagrįstai, nes, kaip jau minėta aukščiau, LR BK 3 str. 3d. nustato, kad baudžiamasis įstatymas griežtinanti bausmę arba kitaip sunkindamas nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas paskirdamas R. J. arešto bausmę, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – LR BK 3 str. normas ir neteisingai paskyrė bausmę. Nuteistajam skirtina nauja bausmė.

12Skiriant bausmę nuteistajam vadovaujantis LR BK 54 str. nuostatomis, atsižvelgtina į tai, kad jo padarytas nusikaltimas tyčinis turtinis, šį nusikaltimą jis padarė neišnykus ankstesniam teistumui taip pat už tyčines turtines nusikalstamas veikas. Įvertinamos atsakomybę lengvinančios aplinkybės - nuteistasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir atlygino nusikaltimu padarytą žalą netrukus po įvykio, atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Taip pat skiriant bausmę nuteistajam atsižvelgiama į tai, kad nėra oficialių duomenų, kad po šios nusikalstamos veikos jis būtų padaręs kitus teisės pažeidimus, dirba.

13Atsižvelgiant į tai, kad nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo nemažas laiko tarpas, per kurį nuteistasis naujų nusikalstamų veikų nepadarė, savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi, žala atlyginta, nuteistasis dirba, įvertinus šių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nuteistajam turi būti skiriama bausmė- piniginė bauda, kuri labiausiai atitiktų padarytos veikos pavojingumą ir šiuo konkrečiu atveju geriausiai padėtų užtikrinti LR BK 41 str. numatytus tikslus.

14Nustatant bausmės dydį atsižvelgiama į tai, kad nuteistasis nusikalto būdamas praeityje teistas 6 kartus, neišnykus ankstesniam teistumui, buvo išduotas Europos arešto orderis, nustatytos jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, nuteistajam skirtina bauda vadovaujantis LR BK 61 str. nuostatomis.

15Nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 1p.,2p.).

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.2 d. 2 p.,

Nutarė

17

18-nuteistojo R. J. apeliacinį skundą tenkinti;

19-Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 10 d. nuosprendį dalyje dėl skirtos bausmės pakeisti;

20-panaikinti R. J. paskirtą bausmę – 80 parų arešto;

21-R. J. , pripažintam kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178str. 1d. ,skirti naują bausmę – baudą 45 minimalių gyvenimo lygių -5625 Lt (penkių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt penkių litų) dydžio;

22-vadovaujantis LR BK 65,66str. taisyklėmis, sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2007-07-09 iki 2007-08-09/b.l. 144, 76,94-95/ – 32d. įskaičiuoti į bausmės atlikimą/64MGL/ ir R. J. laikyti atlikusiu bausmę;

23-kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti.

24

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 3. R. J. nuteistas pagal LR BK 178 str. 1d. už tai, kad 2004 01 12 apie 7.40 val.... 4. Nuteistasis apeliaciniame skunde prašo sušvelninti paskirtą bausmę, skirti... 5. Kolegija, išklausiusi proceso dalyvių nuomones: nuteistojo ir jo gynėjos,... 6. Nuteistasis savo kaltės dėl padaryto nusikaltimo neginčija, todėl... 7. LR BK 54 straipsnyje nustatyta, kad teismas skirdamas bausmę atsižvelgia į... 8. Pirmosios instancijos teismas skirdamas bausmę nuteistajam neteisingai... 9. R. J. nuteistas pagal LR BK 178 str. 1d. už tai, kad 2004-01-12 padarė... 10. 2004-01-12, tai yra veikos apdarymo metu galiojusi Baudžiamojo kodekso 178... 11. LR BK 3 str. 3d. nustatyta, kad baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos... 12. Skiriant bausmę nuteistajam vadovaujantis LR BK 54 str. nuostatomis,... 13. Atsižvelgiant į tai, kad nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo nemažas... 14. Nustatant bausmės dydį atsižvelgiama į tai, kad nuteistasis nusikalto... 15. Nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir... 16. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.2 d. 2 p.,... 17. ... 18. -nuteistojo R. J. apeliacinį skundą tenkinti;... 19. -Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 10 d. nuosprendį dalyje dėl... 20. -panaikinti R. J. paskirtą bausmę – 80 parų arešto;... 21. -R. J. , pripažintam kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 178str. 1d.... 22. -vadovaujantis LR BK 65,66str. taisyklėmis, sulaikymo ir suėmimo laiką nuo... 23. -kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti. ... 24. ...