Byla 2S-1310-109/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko, Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-619-722/2008 pagal pareiškėjos antstolės Ramunės Mikliušienės prašymą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, akcinei bendrovei „Vakarų skirstomieji tinklai“ dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėja antstolė Ramunė Mikliušienė prašė pakeisti mirusį skolininką Č. B. vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0064/04/01982) jo turtą paveldėjusia Lietuvos valstybe, atstovaujama Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija.

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi prašymą patenkino, vykdymo procese pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2004-06-03 vykdomąjį raštą Nr. 0064/04/01982 AB „VST“ naudai dėl 396,96 Lt skolos ir 458,20 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko Č. B. , pakeitė skolininką Č. B. , mirusį 2005-04-09, į valstybę, atstovaujamą Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri už palikėjo Č. B. skolas atsako neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. Taip pat iš suinteresuoto asmens pareiškėjai priteisė 200,00 Lt išlaidų advokato padėjėjos pagalbai apmokėti. Teismas vadovavosi CK 5.1 straipsniu, nustatančiu, kad paveldėjimas - tai mirusio asmens turtinių teisių ir pareigų perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą ar pagal testamentą. Kadangi palikėjo turtinės prievolės yra paveldimos kartu su kitu turtu ir yra nustatytas mirusiojo Č. B. turto paveldėtojas – Kauno apskrities VMI, kuriai išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, kartu su kitu turtu Kauno apskrities VMI paveldėjo ir palikėjo turtines prievoles – skolą pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2004-06-03 vykdomąjį raštą Nr. 2-0175-03, be to ir išieškotojas UAB „VST“ prieštaravimų dėl skolininko pakeitimo nepareiškė. Kas liečia atstovavimo išlaidas, teismas nurodė, kad suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI suinteresuotumas šios bylos baigtimi yra priešingas nei pareiškėjos antstolės R.Mikliušienės, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro rekomendacijas dėl atstovavimo išlaidų dydžio, teismo posėdžių trukmę, priteistiną sumą sumažino nuo 400 Lt iki 200 Lt.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-08-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos prašymą. Nurodo, kad nutartis nepagrįsta ir naikintina, kadangi teismas neteisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Motyvai:

61. Teismas 2007-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-580-660/2007 pavedė antstoliui pagal pareiškėjo pasirinkimą sudaryti 2005-04-06 mirusio Č. B. turto apyrašą, kuris buvo sudarytas 2007-02-14, tačiau AB „VST“ skola 396,96 Lt ir antstolės 458,20 Lt vykdymo išlaidos į turto apyrašą nebuvo įtrauktos.

72. Teismas, priimdamas 2008-08-22 nutartį, vadovavosi tik procesine teisės norma, nurodyta LR CPK 596 straipsnyje, numatančia teisių perėmimą vykdymo procese ir nevertino materialinės teisės normų, nurodytų LR CK 5.62 ir 5.63 straipsniuose. LR CK 5.62 str. yra nurodyti atvejai, kai paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. LR CK 5.63 str. 1 d. yra nurodyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. LR CPK 626 str. yra nurodyta, kad antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą, jei skolininkui mirus yra galimas teisių ir pareigų perėmimas. Todėl antstolė, mirus Č. B. , privalėjo sustabdyti vykdomąją bylą, o patvarkymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo išsiųsti išieškotojui AB „VST“. Kol išieškotojui nėra perėję išieškotojo subjektinės teisės materialinėje teisėje, tol negalimas ir procesinių teisių perėmimas.

83. Pareiškėja, patyrusi vykdymo išlaidas 458,20 Lt tapo kreditore, todėl privalėjo vadovautis imperatyviąja teisės norma, nurodyta LR CK 5.63 str. ir pateikti kreditorinį reikalavimą, kas suteiktų jai, kaip išieškotojai, materialines subjektines teises, o po to ir procesines teises. Nesant subjektinių teisių perėmimo materialinėje teisėje negalimas procesinių teisių perėmimas, todėl teismo įvertintos LR CPK 596 str. nuostatos nesuteikia pareiškėjai, kaip antstolei, teisės reikalauti skolininko pakeitimo vykdymo procese, juo labiau, kad antstolė pati tampa kreditore.

94. Išieškotojas AB „VST“ ir antstolė, kaip kreditoriai, nėra pareiškę kreditorinių reikalavimų bei nėra pateikę juos pagrindžiančių įrodymų įpėdiniui, tai yra valstybei, kurią atstovauja Kauno AVMI kaip tai numato LR CK 5.63 str. nuostatos, todėl jiems nėra perėję išieškotojo materialinės subjektines teisės, o tuo pačiu jie neįgijo procesinės teisės reikalauti skolos grąžinimo iš įpėdinio.

105. Valstybė, atstovaujama Kauno AVMI, yra specifinis turto paveldėtojas (turtą paveldi tik pagal turto apyrašą ir už palikėjo skolas atsako tik jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės ribose), kuris įstatymų nustatyta tvarka pateiktus ir į turto apyrašą įtrauktus kreditorinius reikalavimus patenkina gera valia, vadovaudamasis imperatyviomis teisės normomis, reglamentuojančiomis paveldėjimą (LR CK 5.62 ir 5.63 straipsniai).

116. Teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą, priteisė iš apelianto 200 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. LR CPK 443 str. 6 d. yra nurodyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Toliau straipsnyje nurodoma, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, tai teismas gali proporcingai padalyti turėtas išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš byloje dalyvavusio asmens, kurio pareiškimas atmestas. Šios išlaidos priteistos nepagrįstai, kadangi pareiškėja patikslintu 2008-03-26 prašymu tokio reikalavimo nereiškė. Be to, iš pateikto kvito negalima nustatyti tikrojo išlaidų dydžio, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja antstolė Ramunė Mikliušienė prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš Kauno apskrities VMI 500 Lt už advokato teisnę pagalbą surašant atskirąjį skundą. Nurodo:

131. Mirus skolininkui Č. B. , pagal 2007-02-14 turto apyrašą, sudarytą antstolio J.Kolyško, turtą perėmė apeliantas, todėl laikytina, kad apeliantui iš tikrųjų perėjo skolininko materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas priimti ir procesines teises bei pareigas. Apeliantui paveldėjus skolininko Č. B. turtą, jam atsiranda pareiga ir atsiskaityti su Č. B. kreditoriais.

142. Jonavos rajono apylinkės teismas 2004-06-03 išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-0175-03 dėl skolos išieškojimo iš Č. B. . Mirus skolininkui išieškotojas AB „Vakarų skirstomieji tinklai" prieštaravimo dėl skolininko pakeitimo nepareiškė.

153. Apelianto skundo motyvas, kad į 2007-02-14 Č. B. turto apyrašą AB „VST“ skola 396,96 Lt nebuvo įtraukta, atmestinas. CK 5.53 str. 7 d. įtvirtina įpėdinio pareigą, sužinojus, kad yra likę neįtraukto į apyrašą palikėjo turto, turtinių teisių ar pareigų, pranešti apie tai palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui per tris darbo dienas nuo minėtų aplinkybių sužinojimo dienos, kad antstolis papildytų apyrašą. Kreditoriui tokia pareiga įstatyme nėra nustatyta. 2008-06-20 Jonavos rajono apylinkės teismas pagal apelianto prašymą nustatė terminą palikimo apyrašo papildymui ir pavedė antstoliui 2 savaičių laikotarpyje papildyti palikėjo Č. B. sudarytą turto apyrašą - įtraukti Č. B. žemės sklypus bei skolas. Iki 2008-08-14 nebuvo sudarytas ir pateiktas Č. B. turto apyrašo papildymas. Apeliantas antstolio veiksmų, kaip nurodė pats apeliantas teismo posėdžio metu, dėl termino praleidimo apyrašui papildyti neskundė, pretenzijų antstoliui nepareiškė, t.y. netinkamai įgyvendino savo procesines teises vykdomajame procese, nors apie AB „VST“ skolą žinojo.

164. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį, nevertino LR CK 5.62 str. ir 5.63 str. normų. Teismas tinkamai taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, ir pagrįstai vadovavosi CPK 596 str. nagrinėdamas prašymą dėl skolininko pakeitimo, nes teisių perėmimą vykdomajame procese reglamentuoja būtent CPK 596 str.

175. Dėl vykdomosios bylos sustabdymo – apelianto motyvas netikslus, nes jis nurodo, kad turėjo būti sustabdyta byla tol, kol išieškotojui nėra perėję išieškotojo subjektinės teisės. Galima daryti prielaidą, kad apeliantas norėjo nurodyti, kad pagal CPK 626 str. vykdomoji byla turėjo būti sustabdyta, kol įpėdiniai neperims mirusiojo Č. B. materialinių subjektinių teisių bei pareigų. Tačiau apeliantas visas materialines subjektines bei procesines mirusiojo teises jau yra perėmęs, t.y. priėmė mirusiojo nekilnojamąjį turtą valstybės nuosavybėn, kreipėsi į antstolį dėl turto apyrašo sudarymo bei apyrašo papildymo. Todėl nėra pagrindo vykdomajai bylai stabdyti.

186. Atskirojo skundo argumentas, kad teisių perėmimas galimas tik paaiškėjus paveldėto turto tikrajai vertei, yra nepagrįstas, nes teisių perėmimas yra siejamas su įrodymu, patvirtinančiu, jog asmuo perėmė pasitraukusios šalies materialines subjektines teises - nagrinėjamos bylos atveju paveldėjimo teisės liudijimo išdavimu.

197. Dėl atstovavimo išlaidų priteisimo - byloje yra pateikta atstovavimo sutartis ir išlaidas patvirtinantis kvitas. Atstovavimo sutartis yra sudaryta daug vėliau, nei pateiktas prašymas dėl skolininko pakeitimo vykdomojoje byloje, nes vėliau atsirado advokato padėjėjos teisinės pagalbos poreikis. Teismas, priteisdamas išlaidas už advokato padėjėjos teisinę pagalbą atsižvelgė į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas, į posėdžio trukmę, į tai, kad advokato padėjėja dirba Kaune, ir pagrįstai priteisė atstovavimo išlaidas.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas( CPK 320 str. 1d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties nealiojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

22Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su teismo nutarties motyvais ir antstolės Ramunės Mikliušienės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais.

23Pagal 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau LR CK) 5.50 straipsnio 2 dalį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. LR CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad LR CK 5.50 straipsnyje numatyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

24Valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai, kad įgytų palikimą, turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Taigi, kokius veiksmus įpėdinis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos privalo atlikti, kad būtų laikomas priėmusiu palikimą, nustato LR CK 5.50 str. Sudarant apyrašą, įpėdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti (CK 5.53 str. 4d.). To paties straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad apyraše turi būti visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti, o CK 5.50 str. 5d. 2p. numato, kad apyraše turi būti įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus.

25Teisėjų kolegija mano, kad jei įpėdinis bei antstolis, sudarydamas turto apyrašą būtų sąžiningai atlikęs savo pareigas ir pasinaudojęs turima duomenų baze, kuria antstoliai jau keletą metų naudojasi, ir kurioje yra kaupiami ir saugomi duomenys apie visoje Lietuvoje pateiktus antstoliams vykdyti, vykdomus ir įvykdytus vykdomuosius dokumentus, antstolei R.Mikliušienei pateikta išieškoti skola būtų savalaikiai įtraukta į paveldimo turto apyrašą.

26To nepadarius ir po palikimo apyrašo sudarymo sužinojus apie neįtrauktą kreditorių AB “VST“ į turto apyrašą, įpėdinis (šiuo atveju valstybė, atstovaujama Kauno apskrities VMI), kreipėsi į teismą, kad teismo antstolis papildytų apyrašą įtraukiant kreditorių AB ”VST”. (CK 5.53 str. 7 d.) 2008-06-20 Jonavos rajono apylinkės teismas pagal apelianto prašymą nustatė terminą palikimo apyrašo papildymui ir pavedė antstoliui 2 savaičių laikotarpyje papildyti palikėjo Č. B. sudarytą turto apyrašą - įtraukti Č. B. žemės sklypus bei skolas. Iki šiol nepateikta įrodymų , kad ši teismo nutartis buvo įvykdyta ir Kauno apskrities VMI būtų reiškusi pretenzijas antstoliui.

27Valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, mirusiojo Č. B. palikimą priėmė pagal teismo antstolio J. Kolyško 2007-02-14 sudarytą paveldimo turto apyrašą. Pažymėtina, kad 2007-04-25 Jonavos rajono pirmojo notarų biuro notarė N. Mažukėlienė išdavė paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (registracijos Nr. 2-1110) LR valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities VMI (vykdomosios bylos 31 lapas). Taigi neginčijamai nustatyta, kad valstybė po Č. B. mirties yra priėmusi palikimą.

28Teisėjų kolegija, sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad antstolė R. Mikliušienė išsiaiškinusi, kad skolininkas Č. B. yra miręs ir atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas, nesustabdžiusi vykdomosios bylos, pažeidė imperatyvią CPK 626 straipsnio 1 punkto normą, kuria numatytas privalomas vykdomosios bylos sustabdymas. Taip pat antstolė, sustabdžiusi vykdomąją bylą iki paaiškės mirusiojo teisių perėmėjas (CPK 628 str. 2d.), turėjo patvarkymo kopiją dėl sustabdymo išsiųsti išieškotojui (CPK 625 str. 2d., 3d.) ir galėjo atlikti tik veiksmus, numatytus CPK 628 str. 3d. Nustačius , kad antstolė šių veiksmų neatliko iki valstybė priėmė skolininko Š. B. palikimą, kolegija sprendžia, kad bylos sustabdymas šiuo pagrindu sprendžiant antstolės prašymą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, nebetenka prasmės.

29CPK 596 str. nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymo numatytais atvejais. Taigi, procesiniam teisių perėmimui reikalingi du pagrindai: 1) sprendimu nustatyto teisinio santykio šalies pasitraukimas iš bylos; 2) pasitraukusiosios šalies subjektinių teisių perėjimas kitam asmeniui. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalis - Č. B. , iš kurio Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo priteista skola AB „VST“, mirė 2005-04-09. Kadangi mirusiosios šalies materialines subjektines teises perėmė valstybė, atstovaujama Kauno apskrities VMI, teismas pagrįstai tenkino antstolės prašymą pakeisti skolininką.

30Pažymėtina, kad šioje byloje nėra nagrinėjama kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarka, vykdymo išlaidų dydžio klausimas (CK 5.63 str.), todėl apeliantui neužkertamas kelias vykdymo išlaidų dydį ginčyti įstatymo nustatyta tvarka.

31Dėl virš nurodytų argumentų teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas. (CPK 337 str. 1p.).

32Patenkinus atskirąjį skundą, iš Kauno apskrities VMI priteistina antstolei R. Mikliušienei 200 Lt už advokato teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą (CPK 443 str. 6d., CPK 98 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

34

35atskirąjį skundą atmesti.

36Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. d. nutartį palikti nepakeistą.

37Iš Kauno apskrities VMI priteisti antstolei Ramunei Mikliušienei 200 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą, ... 3. Pareiškėja antstolė Ramunė Mikliušienė prašė pakeisti mirusį... 4. Jonavos rajono apylinkės teismas 2008 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi prašymą... 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių... 6. 1. Teismas 2007-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-580-660/2007 pavedė... 7. 2. Teismas, priimdamas 2008-08-22 nutartį, vadovavosi tik procesine teisės... 8. 3. Pareiškėja, patyrusi vykdymo išlaidas 458,20 Lt tapo kreditore, todėl... 9. 4. Išieškotojas AB „VST“ ir antstolė, kaip kreditoriai, nėra pareiškę... 10. 5. Valstybė, atstovaujama Kauno AVMI, yra specifinis turto paveldėtojas... 11. 6. Teismas, tenkindamas pareiškėjos prašymą, priteisė iš apelianto 200 Lt... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja antstolė Ramunė Mikliušienė... 13. 1. Mirus skolininkui Č. B. , pagal 2007-02-14 turto apyrašą, sudarytą... 14. 2. Jonavos rajono apylinkės teismas 2004-06-03 išdavė vykdomąjį raštą... 15. 3. Apelianto skundo motyvas, kad į 2007-02-14 Č. B. turto apyrašą AB... 16. 4. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad teismas, priimdamas nutartį,... 17. 5. Dėl vykdomosios bylos sustabdymo – apelianto motyvas netikslus, nes jis... 18. 6. Atskirojo skundo argumentas, kad teisių perėmimas galimas tik paaiškėjus... 19. 7. Dėl atstovavimo išlaidų priteisimo - byloje yra pateikta atstovavimo... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su teismo nutarties motyvais ir... 23. Pagal 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau LR CK)... 24. Valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai, kad įgytų palikimą, turi jį priimti.... 25. Teisėjų kolegija mano, kad jei įpėdinis bei antstolis, sudarydamas turto... 26. To nepadarius ir po palikimo apyrašo sudarymo sužinojus apie neįtrauktą... 27. Valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities valstybinė mokesčių... 28. Teisėjų kolegija, sutinka su apelianto atskirojo skundo argumentu, kad... 29. CPK 596 str. nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo... 30. Pažymėtina, kad šioje byloje nėra nagrinėjama kreditorių reikalavimų... 31. Dėl virš nurodytų argumentų teismo nutartis paliktina nepakeista, o... 32. Patenkinus atskirąjį skundą, iš Kauno apskrities VMI priteistina antstolei... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. ... 35. atskirąjį skundą atmesti.... 36. Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 22 d. d. nutartį palikti... 37. Iš Kauno apskrities VMI priteisti antstolei Ramunei Mikliušienei 200 Lt...