Byla e2-1544-1007/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovės A. N

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovės A. N.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės priteisti 115,85 Eur negrąžinto kredito, 12,93 Eur palūkanų, 49,16 Eur delspinigių, 2,32 Eur sutarties sudarymo mokesčio, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą 14 dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2013-08-13 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį ( - ), pagal kurį ieškovas atsakovei suteikė 400 Lt kreditą, kredito terminas – 60 d., sutarties sudarymo mokestis – 2 %, t. y. 8 Lt, metinė palūkanų norma – 103,92 %, palūkanų suma -44,67 Lt, metinė kredito grąžinimo norma – 174,70 %, bendra grąžinama suma – 452,67 Lt. Byloje esantys mokėjimo nurodymas patvirtina, kad ieškovas suteikė atsakovei suteikė 400 Lt kreditą. Atsakovė negrąžino kredito sutartyje numatyta tvarka, todėl atsakovės skolą sudaro 115,85 Eur negrąžinto kredito, 12,93 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2013-11-12 iki 2014-01-11, 49,16 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2014-01-12 iki 2016-01-31 (750 d.) ir 2,32 Eur sutarties sudarymo mokesčio.

8Ieškovą, kaip kredito davėją, ir atsakovė, kaip kredito gavėją, sieja iš vartojimo kredito sutarties kylantys teisiniai santykiai, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje bei įvardinta sutartyje. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovė negrąžino kredito sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 115,85 Eur negrąžinto kredito, 12,93 Eur palūkanų ir 2,32 Eur sutarties sudarymo mokesčio, (t. y. sutartyje numatyta bendra grąžintina suma), laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

9Ieškovas taip pat reikalauja priteisti 49,16 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2014-01-12 iki 2016-01-31, t. y. už 750 dienų, nuo laiku negrąžinto kredito, taikydamas 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė sutartyje numatytais terminais nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl jam taikytina civilinė atsakomybė ir jis privalo mokėti sutartyje numatyto dydžio netesybas (delspinigius). Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas delspinigių priteisinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistina 15 Eur žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės A. N. (asmens kodas ( - ) 115,85 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų 85 ct) negrąžinto kredito, 12,93 Eur (dvylika eurų 93 ct) palūkanų, 49,16 Eur (keturiasdešimt devynis eurus 16 ct) delspinigių, 2,32 Eur (du eurus 32 ct) sutarties sudarymo mokesčio, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Nordecum“ (įmonės kodas 302535232) naudai.

15Išaiškinti atsakovei, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai