Byla eB2-1086-580/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Blue Galaxy“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Framas LT“ prašymą patvirtinti patikslintą kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą bei priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Blue Galaxy“, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

3Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

4

 1. Vilniaus apygardos teismo 2017-12-01 nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla, bendrovės bankroto administratoriumi paskirtas V. D. (V. D.), nutartis įsiteisėjo 2017-12-12. Iškėlus bankroto bylą:
  1. Vilniaus apygardos teismo 2017-12-08 nutartimi paskirtas bankroto administratorius V. D. buvo atstatydintas ir paskirtas naujas bankroto administratorius UAB „Framas LT“;
  2. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-03 nutartimi patvirtino 700 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą;
  3. Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 nutartimi buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, nutartis įsiteisėjo 2018-02-07;
  4. Vilniaus apygardos teismo 2018-02-22 nutartimi atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto, nutartis įsiteisėjo 2018-03-02.
 2. Atsakovo bankroto administratorius UAB „Framas LT“ prašo patvirtinti patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos. Nurodė, kad atsakovas turto neturi, atliktos visas įstatyme numatytos bankroto procedūros.
Prašymai tenkintini.
 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog teismas tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Bankroto administratorius teismui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentą – 2018-03-29 likvidavimo aktą. Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas 2018-03-29 likvidavimo aktas negalėtų būti tvirtinamas, todėl prašymą tenkina ir likvidavimo aktą tvirtina.
 2. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Byloje nėra priimtos nutarties dėl bankroto bylos nutraukimo, o sprendimas dėl įmonės pabaigos priimamas šia nutartimi, todėl kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas gali būti tikslinamas. Teismas neturi duomenų, dėl kurių pateiktas patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti tvirtinamas, todėl prašymą tenkina (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).
 3. Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).
 4. Iš 2018-03-29 likvidacijos balanso matyti, jog įmonė turto neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus šios nutarties priėmimo dieną (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog atsakovas turėtų registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis įmonė aktyvių bylų teismuose neturi. Pateikta Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento 2018-04-06 pažyma patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Kadangi reikalavimai, numatyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje, įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusio bei likviduojamo dėl bankroto atsakovo UAB „Blue Galaxy“ pabaigos.
 5. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Vadovaujantis šia nuostata bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnis), bankroto administratoriui pavedama per tris dienas nuo sprendimo apie atsakovo pabaigą gavimo informuoti kreditorius bei teismui pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus (ĮBĮ 3 straipsnio 7 dalis, ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

5Vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsniu, CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

6prašymus tenkinti.

7Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2018-01-30 nutartimi patvirtintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei jį išdėstyti galutine redakcija:

ANTROS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI

9Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis reikalavimas Eur

121. (Duomenys neskelbtini)

137 488,47

142. (Duomenys neskelbtini)

15113,80

16Iš viso:

177 602,27

18Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma 7 602,27 Eur.

19Patvirtinti atsakovo BUAB „Blue Galaxy“ 2018-03-29 likvidavimo aktą.

20Pripažinti bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto UAB „Blue Galaxy“, juridinio asmens kodas 302570589, pabaigą.

21Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto bendrovę.

22Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai