Byla 2-755-153/2012
Dėl dalies ieškinio atsiėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus šilumos tinklai“ dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, neturtinės žalos atlyginimo, prievolės panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atstovo advokato R. S. pareiškimą dėl dalies ieškinio atsiėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus šilumos tinklai“ dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu, neturtinės žalos atlyginimo, prievolės panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovo UAB „Litesko“ atstovas prašo priimti ieškinio atsiėmimą toje dalyje, kiek ieškinys nebuvo išnagrinėtas Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. daliniu sprendimu ir 2012 m. sausio 16 d. papildomu sprendimu, t.y. atsiima du turtinio pobūdžio reikalavimus dėl 129 594 Lt neturtinės žalos priteisimo ir 382 192 Lt paramos teikimo (dovanojimo) prievolės panaikinimo, ir šioje dalyje prašo palikti ieškinį nenagrinėtą; grąžinti ieškovui paduodant ieškinį sumokėtą žyminį mokestį dalyje, kurioje ieškinys atsiimamas ir bus paliekamas nenagrinėtas, t.y. 11 568 Lt.

3Pareiškime nurodo, kad atsakovas sutinka su ieškinio atsiėmimu. Šalys bendrai pareiškia, kad jiems yra žinomos ir suprantamos ieškinio atsiėmimo teisinės pasekmės.

4Pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimo tenkintinas, prašymas dėl žyminio mokesčio grąžinimo tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė:

61) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą;

72) priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės žalos atlyginimą už ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimą;

83) panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Modernizavimo sutartis), papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 4 punkte, laikotarpiui skaičiuojant nuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ priėmimo dienos iki šio sprendimo 1 punkto pripažinimo negaliojančiu;

94) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (1t., b.l. 5-27).

10Kauno apygardos teismo 2011-11-22 daliniu sprendimu ieškovo ieškinio reikalavimų dalis patenkinta, atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 (pirmas) punktas pripažintas neteisėtu ir nesukeliančiu 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ ir 2005 m. birželio 23 d. Susitarimo Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ pasibaigimo, negaliojimo ar pakeitimo civilinių teisinių padarinių (2t., b.l.23-33).

11Kauno apygardos teismo 2012-01-16 papildomu sprendimu papildytas Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 22 d. dalinis sprendimas nurodant, kad daliniu teismo sprendimu patenkintas ieškovo UAB „Litesko“ reikalavimas dėl atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ 1 (pirmo) punkto yra ab initio pripažintas neteisėtu ir nesukeliančiu 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ ir 2005 m. birželio 23 d. Susitarimo Nr. P005-A „Dėl turto nuomos sutarties Nr. 01-08-02-014, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ pasibaigimo, negaliojimo ar pakeitimo civilinių teisinių padarinių (2t., b.l.44-45).

12Pagal CPK 139 str. 1 d., ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

13Aukščiau nurodytais teismo 2011-11-22 daliniu ir 2012-01-16 papildomu sprendimais yra patenkintas ieškovo pirmasis ieškinio reikalavimas. Ieškovo atstovo pateiktas pareiškimas dėl dalies ieškinio atsiėmimo yra taip pat pasirašytas atsakovo su prierašu, jog atsakovas su ieškovo prašymu sutinka ir jam neprieštarauja. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, laikytina, kad CPK 139 str. 1 d. nustatytų ribojimų ieškovui atsiimti antrąjį ir trečiąjį ieškinio reikalavimus nėra, todėl ieškovo atstovo prašymas tenkintinas, ieškovo ieškinio antrojo ir trečiojo reikalavimų atsiėmimas priimtinas, ieškovo ieškinio dalis dėl reikalavimų, kuriais prašoma:

14priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės žalos atlyginimą už ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimą;

15panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Modernizavimo sutartis), papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 4 punkte, laikotarpiui skaičiuojant nuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ priėmimo dienos iki šio sprendimo 1 punkto pripažinimo negaliojančiu, paliktina nenagrinėta (CPK 139 str. 2 d., 296 str. 1 d. 10 p.).

16Ieškovo ieškinys teismui paduotas 2011-04-07 (1t., b.l.58-27). Ieškovas ieškiniu reiškė vieną neturtinį reikalavimą ir du turtinius, kurių bendra suma yra 511 786 Lt (129 594+382 192 Lt), reikalavimus. Ieškinys turėjo būti apmokėtas 9 252,66 Lt (134,80 + (7000+(511786-300000)x1%)) žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 85 str. 1 d. 10 p., Statistikos departamento 2011-01-11 Informacinis pranešimas „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ Nr. 3). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 12 311 Lt žyminio mokesčio (1t., b.l.4). Ieškovas atsiėmė turtinius antrąjį ir trečiąjį ieškinio reikalavimus, kurie yra apmokestinami 9 117,86 Lt žyminiu mokesčiu. CPK 87 str. 2 d. nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus nagrinėti bylą iš esmės, šalims grąžinama 75 % pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovo pareiškimas dėl antrojo ir trečiojo ieškinio reikalavimų atsiėmimo yra paduotas pradėjus nagrinėti bylą iš esmės, todėl ieškovui grąžintina 75 % už šiuos reikalavimus sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 6 838,40 Lt (9117,86x75%) (CPK 87 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 3 d., 100 str., 139 str. 2 d., 334 str. 1 d. 1 p., 335 str. 1 d.,

Nutarė

18priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atstovo advokato R. S. šių ieškinio reikalavimų atsakovui Alytaus miesto savivaldybei:

19priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės žalos atlyginimą už ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimą;

20panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d. Susitarimo Nr. P004-A/SR552 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d. (toliau – Modernizavimo sutartis), papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2005 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 8 punkte ir 2007 m. gruodžio 12 d. Susitarimo Nr. P007-A „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2001 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo“ (toliau – 2007 m. Modernizavimo sutarties pakeitimas) 4 punkte, laikotarpiui skaičiuojant nuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. Modernizavimo sutar-ties pakeitimas 2011-02-24 sprendimo Nr. T-34 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegu-žės 19 d. sprendimo Nr. T-93 pripažinimo netekusiu galios“ priėmimo dienos iki šio sprendimo 1 punkto pripažinimo negaliojančiu;

21atsiėmimą ir šioje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtą.

22grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ (į/k 110818317, buveinės adresas A. Jakšto g. 12, Vilnius, adresas korespondencijai Jočionių g. 13, 02300 Vilnius) 6 838,40 Lt (šešis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis litus 40 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-04-04 per akcinę bendrovę „Swedbank“ Mokėjimo nurodymu Nr. 1814.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

24Nutartis žyminio mokesčio grąžinimo dalyje per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovo UAB „Litesko“ atstovas prašo priimti ieškinio atsiėmimą toje... 3. Pareiškime nurodo, kad atsakovas sutinka su ieškinio atsiėmimu. Šalys... 4. Pareiškimas dėl dalies ieškinio reikalavimų atsiėmimo tenkintinas,... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašė:... 6. 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovo Alytaus miesto... 7. 2) priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės... 8. 3) panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d.... 9. 4) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (1t., b.l. 5-27).... 10. Kauno apygardos teismo 2011-11-22 daliniu sprendimu ieškovo ieškinio... 11. Kauno apygardos teismo 2012-01-16 papildomu sprendimu papildytas Kauno... 12. Pagal CPK 139 str. 1 d., ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio... 13. Aukščiau nurodytais teismo 2011-11-22 daliniu ir 2012-01-16 papildomu... 14. priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės... 15. panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d.... 16. Ieškovo ieškinys teismui paduotas 2011-04-07 (1t., b.l.58-27). Ieškovas... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 3 d., 100 str., 139... 18. priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atstovo advokato... 19. priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 129 594 Lt neturinės... 20. panaikinti paramos teikimo prievolę, numatytą 2005 m. birželio 1 d.... 21. atsiėmimą ir šioje dalyje ieškinį palikti nenagrinėtą.... 22. grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ (į/k... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 24. Nutartis žyminio mokesčio grąžinimo dalyje per septynias dienas nuo...