Byla 2-631-322/2011
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu ir darbo išmoku priteisimo, n u s t a t e :

1Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Laima Borkovskiene, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo A. U. ieškini atsakovui UAB „Gulbeles prekyba“ del atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu ir darbo išmoku priteisimo, n u s t a t e :

3Ieškovas pateike ieškini( b.l.2-3) nurode, kad nuo 2011-06-20 dirbo pas atsakova pardavejo konsultanto pareigose, 2011-07-05 buvo atleistas iš darbo pagal DK 136 str.3d. 2p., tai yra kai darbuotojas šiurkšciai pažeidžia darbo tvarka. Ieškovas praše atleidima iš darbo pripažinti neteisetu ir laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo isigaliojimo dienos, priteisti vidutini atlyginima už priverstines pravaikštos laika ir išeitine išmoka bei atlyginima už viršvalandžius.

4Atsakovas pateike atsiliepima( b.l.19-21)si ieškiniu nesutiko, praše atmesti.

52011-12-06 gautas šaliu prašymas del taikos sutarties patvirtinimo ir taikos sutartis. Šalys prašo patvirtinti ju sudaryta taikos sutarti ir byla nutraukti.

6Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

7Užbaigti byla taikos sutartimi yra šaliu teise. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties salygos ir isipareigojimai šaliu teisiu nepažeidžia, neprieštarauja imperatyvioms istatymu normoms ar viešajam interesui. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesines pasekmes. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

9Civiline byla Nr. 2-631-322-2011 pagal ieškovo A. U. ieškini atsakovui UAB „Gulbeles prekyba“ del atleidimo iš darbo pripažinimo neteisetu ir darbo išmoku priteisimo, nutraukti.

10Patvirtinti taikos sutarti šaliu nurodytomis salygomis:

 1. Atsakovas isipareigoja:
  1. Per trisdešimt dienu nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši sutartis , isiteisejimo sumoketi ieškovui 800( aštuonis šimtus) litu dydžio neturtines žalos atlyginima ir 700 Lt( septynis šimtus ) litu ieškovo bylinejimosi išlaidu atlyginima;
  2. Per tris dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši sutartis, isiteisejimo pakeisti ieškovo atleidimo pagrinda, nurodant, kad A. U. darbo sutartis nuo 2011m. liepos 5d. nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str.1d.
 2. Ieškovas atsisako visu kitu savo reikalavimu.
 3. Atsakovas savo turetas išlaidas advokato ar advokato padejejo pagalbai apmoketi isipareigoja padengti savo saskaita.
 4. Atsakovas isipareigoja padengti išlaidas susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu.
 5. Sutarties šalys pripažista, kad po šios abipusiu nuolaidu budu sudarytos taikos sutarties ivykdymo, visi nesutarimai del ginco dalyko bus užbaigti ir isipareigoja del to nereikšti viena kitai jokiu pretenziju ateityje.
 6. Vadovaudamosi LR CPK 140 str.3d. ir 87str.2d., šalys prašo teismo patvirtinti šia taikos sutarti ir nutraukti civiline byla Nr. 2-631-322-2011.
 7. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmes, numatytos LR CPK 294 str. 2d.( draudimas šalims dar karta kreiptis i teisma del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu) ir LR CK 6.985 str.( teismo patvirtinta taikos sutartis igyja res judicata galia, tai yra šalys netenka teises kitoje byloje gincyti isiteisejusiu teismo sprendimu nustatytu faktu bei teisiniu santykiu ir reikšti tu paciu reikalavimu tuo paciu pagrindu ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas).
 8. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kuriu po viena lieka šia sutarti pasirašiusiai šaliai ir viena teiksimas teismui tvirtinti.

11Sutarties šalys pareiškia, kad šia sutarti perskaite, jos turini , prasme ir teisines pasekmes suprato ir, kaip ju valia atitinkancia, pasiraše.“

12Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai