Byla A2-765-601/2009
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Algirdo Remeikos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-00302-52/2009 pagal pareiškėjų Z. S. ir A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006,

Nustatė

3Pareiškėjai – Z. S. ir A. S. 2008-11-07 prašymu prašė CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 12 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėjai 2008-11-07 prašymu prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006 (b. l. 3-7). Pareiškėjai nurodė, kad egzistuoja CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatytas proceso atnaujinimo pagrindas - pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-01406-742/2006 padarė net keletą aiškių teisės normų taikymo klaidų (CPK 369 str. 1 d. ir 2 d.). Viena iš būtinų sąlygų procesui atnaujinti taip pat yra CPK 368 str. 1 d. nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Pareiškėjai nurodė, kad apie 2006-07-11 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą sužinojo tik 2008-10-31, pareikalavus jo raštu Kauno miesto apylinkės teismo raštinėje (b. l. 10-16), todėl nuo 2008-10-31 turi būti skaičiuojamas CPK 368 str. 1 d. numatytas 3 mėn. terminas (b. l. 3-7, 33-35). Iš civilinės bylos Nr. 2-01406-742/2006 medžiagos, taip pat iš 2006-07-11 sprendimo, matyti, kad Z. S. dalyvavo 2006-06-20 teismo posėdyje (jo metu buvo padaryta pertrauka ir civilinės bylos Nr. 2-01406-742/2006 nagrinėjimas pratęstas 2006-06-27). Atsižvelgiant į tai, jog 2006-06-20 teismo posėdyje, kuriame buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą iki 2006-07-11, dalyvavo pareiškėja Z. S. bei jos atstovė adv. Emilija Gorskinė 2007-07-11 sprendimas pareiškėjai nebuvo siunčiamas. Kadangi 2006-06-20 teismo posėdyje nedalyvavo A. S. , jam 2006-07-11 sprendimas buvo išsiųstas paštu 2006-07-13 bei įteiktas CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka 2006-07-17. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog apie 2006-07-11 Kauno mieto apylinkės teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006, Z. S. sužinojo 2006-07-11, o A. S. – 2006-07-17. Kad pareiškėjai, apie 2006-07-11 sprendimą žinojo jau po jo paskelbimo, liudija ir 2006-10-20 Kauno miesto apylinkės teismo išduoti vykdomieji raštai dėl pašto išlaidų išieškojimo iš Z. S. ir A. S. , kuriuose esantys antstolio Leono Gudeikos įrašai liudija, kad pareiškėjai iki 2007-10-01 sumokėjo iš jų priteistas 11,73 Lt dydžio sumas, kas patvirtina, kad jie (pareiškėjai) žinojo apie 2006-07-11 priimtą jiems nepalankų Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą bei juo priteistas pašto išlaidas. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėjai, žinodami apie priimtą 2006-07-11 sprendimą, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų savo tariamai pažeistoms teisėms apginti - neskundė sprendimo apeliacine tvarka, daugiau kaip du metus nesidomėjo bei nesirūpino savo teisių, susijusių su minėtoje civilinėje byloje atmestų reikalavimų įgyvendinimu, t. y. nesielgė sąžiningai, rūpestingai ir apdairiai, todėl laikė, kad jų veiksmai neatitiko bonus pater familias veiksmų standarto. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašymo, atnaujinti CPK 368 str. 1 d. numatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, nereiškė. Nustačius, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus CPK 368 str. 1 d. nustatytą terminą, teismas laikė, jog procesas negali būti atnaujintas, todėl atmetė pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo (CPK 370 str. 3 d.) Atmetus pareiškėjų prašymą, iš jų solidariai priteisė teismo šaukimų bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidas – 8,00 Lt – valstybei (CPK 92 str. 1 d. ir 3 d.).

5Atskiruoju skundu pareiškėja Z. S. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1406-742/2006 panaikinti, o procesą atnaujinti. Motyvuose nurodo: 1) pareiškėja nedalyvavo 2006-07-11 teismo posėdyje, kuriame buvo skelbiamas sprendimas, paštu sprendimas jai taip pat nebuvo išsiųstas, todėl jį gavo tik 2008-10-31, nuo kada ir turėtų būti skaičiuojamas CPK 368 str. 1 d. numatytas 3 mėn. terminas; 2) LAT suformavo praktiką, jog paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, CPK 368 str. 1 d. nustatyto termino eiga asmenims neatvykusiems į teismo posėdį, kuriame skelbiamas sprendimas, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai sprendimas įteikiamas CPK 275 str. 1 d. nustatyta tvarka (c. b. Nr. 3K-3-641/2005, LAT „Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai“, Teismų praktika Nr. 26); 3) teismo posėdyje, kuriame yra atidedamas sprendimo priėmimas ir paskelbimas, bylos šalys nežino ir negali žinoti bylos rezultatų, o nagrinėjamu atveju, teismas neinformavo apie priimta sprendimą pareiškėjos, kuri neatvyko į teismo posėdį, kuriame buvo skelbiamas sprendimas, todėl terminas dėl proceso atnaujinimo turi būti pradėtas skaičiuoti nuo 2008-10-31.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) kadangi pareiškėja dalyvavo civilinės bylos Nr. 2-01406-742/2006 2006-06-20 teismo posėdyje, kuriame buvo nutarta atidėti sprendimo paskelbimą iki 2006-07-11, laikytina, jog ji žinojo apie šioje byloje priimtą sprendimą; 2) teismas pagrįstai laikė, jog pareiškėjai, žinodami apie priimtą 2006-07-11 sprendimą, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų savo tariamai pažeistoms teisėms ginti, t. y. nesielgė sąžiningai, rūpestingai ir apdairiai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog tretieji asmenys - pareiškėjai Z. S. ir A. S. 2008 m. lapkričio 7 d. su prašymu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydami atnaujinti procesą užbaigtoje c. b. Nr. 2-1406-742/2006 (CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu), kurioje 2006 m. liepos 11 d. buvo priimtas sprendimas ir pareiškėjų priešieškinys atmestas. Pareiškėjai pateikdami teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, nurodė, jog apie 2006 m. liepos 11 d. teismo sprendimą jie sužinojo tik 2008-10-31, pareikalavus jo raštu Kauno miesto apylinkės teismo raštinėje, todėl būtent nuo 2008-10-31 turi būti skaičiuojamas CPK 368 str. 1 d. numatytas 3 mėn. terminas.

10Lietuvos Respublikos CPK 368 str. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. CPK 368 str. 1 d. nustatyto termino praleidimas yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 str. 1 d. nustatytais pagrindais. Paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, CPK 368 str. nustatyto termino eiga dalyvavusiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai byloje buvo priimtas ir paskelbtas teismo sprendimas (nutartis), kuriame teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, jei asmuo ar jo atstovas dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą arba nuo to momento, kai procesinis sprendimas įteikiamas CPK 275 str. 1 d. nustatyta tvarka šaliai ar tretiesiems asmenims (Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai, 6.8p.).

11Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apeliantės argumentas, jog pareiškėja nedalyvavo 2006 m. liepos 11 d. teismo posėdyje, kai buvo skelbiamas sprendimas, o paštu sprendimas jai taip pat nebuvo išsiųstas, ir sprendimą ji gavo tik 2008 m. spalio 31 d., todėl tik nuo šios datos turi būti skaičiuojamas CPK 368 str. 1 d. numatytas 3 mėn. terminas. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja Z. S. ir jos atstovė dalyvavo 2006 m. birželio 20 d. teismo posėdyje, bei po pertraukos 2006 m. birželio 27 d. tęsiamame posėdyje, kurio metu buvo nutarta atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą 2006 m. liepos 11 d. Asmuo, neatvykęs išklausyti sprendimo, kurio priėmimas buvo atidėtas, tačiau dalyvavęs teismo posėdžio dalyje, kurioje nutarta atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą, laikytinas dalyvavusiu teismo posėdyje, todėl teismo sprendimo nuorašų jam neprivaloma siųsti. Kadangi pareiškėja ir jos atstovė dalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo nutarta atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą, preziumuotina, jog apeliantė žinojo apie 2006 m. liepos 11 d. priimtą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apie 2006 m. liepos 11 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-01406-742/2006, Z. S. sužinojo 2006 m. liepos 11 d. Pažymėtina, jog pareiškėjos Z. S. sutuoktiniui A. S. , kuris nedalyvavo 2006 m. birželio 20 d. teismo posėdyje, sprendimas buvo išsiųstas paštu bei įteiktas 2006 m. liepos 17 d., be to, iš c. b. Nr. 2-1406-742/2006 medžiagos matyti, jog 2007 m. spalio 1 d. apeliantė sumokėjo iš jos 2006 m. liepos 11 d. teismo sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas, todėl remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais taip pat spręstina, kad apie 2006 m. liepos 11 d. teismo sprendimą apeliantei buvo žinoma po jo paskelbimo, o ne 2008 m. spalio 31 d. kaip nurodo apeliantė.

12Nagrinėjamu atveju nustačius, kad terminą paduoti prašymą atnaujinti procesą pareiškėjai praleido, nepriklausomai nuo to, ar jų nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai yra pagrįsti, prašymas atnaujinti procesą negali būti tenkinamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo.

13Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

14Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331 str., 336 str., 337 str. 1 p.,

Nutarė

16Atskirąjį skundą atmesti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai