Byla I-632-171/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjui V. M., jo atstovei advokatei Rimai Ražinskienei, atsakovo atstovui advokatui Mindaugui Balevičiui

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovui Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas V. M. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo: 1) panaikinti 2016 m. kovo 31 d. valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau - Centras) sprendimą Nr. 17.8; 2) įpareigoti Centrą priimti naują sprendimą – papildyti pareiškėjo kvalifikacijos atestate Nr. ( - ) nurodytą statinių grupę – inžineriniai tinklai įrašant dujų tinklai (dujotiekis), taip pat papildyti atestate Nr. ( - ) nurodytas darbo sritis įrašant dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) tiesimas ir statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; 3) panaikinti 2016 m. gegužės 26 d. Vyriausios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) sprendimą Nr. 3R-218(AG-163/02-2016).

5Paaiškino, kad atsakovas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 17.8 nusprendė nesuteikti jam teisės atlikti „statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas“, taip pat teisės eiti „ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai: dujų (magistraliniai ir skirstomieji). Darbo sritys: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas“, nes jo Žemės ūkio universitete įgytas žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei Vilniaus Gedimino technikos universitete Mechanikos fakultete išklausyta „Energijos vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas“ programa neatitinka keliamų išsilavinimo reikalavimų.

6Pareiškėjas sprendimą apskundė Komisijai, kuri 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 3R-218(AG-163/02-2016) skundą atmetė tuo pagrindu, kad jo turimas išsilavinimas neatitinka nustatytų reikalavimų.

7Pareiškėjas su priimtais sprendimais nesutinka ir nurodo, kad atsakovas ir Komisija nepagrįstai nurodo, kad Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos bakalauro diplomas ir Mechanikos inžinerijos žemės ūkio technikos gamybos ir remonto mechanikos inžinerijos magistro diplomas neatitinka keliamų išsilavinimo reikalavimų t.y. neįrodo, kad jo išsilavinimas yra prilyginamas statybos inžinieriaus aukštojo mokslo laipsniui.

8Pažymi, kad tiek Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 1749 Dėl studijų sričių ir krypčių pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo, kalbama apie kvalifikacijos laipsnius bei studijų kryptis, tačiau ne apie studijų programas ir specializacijas, todėl mano, kad priimtuose sprendimuose tiek atsakovas, tiek Komisija per daug praplėtė teisės normų taikymo aiškinimo ribas teigdami, kad jo turimi diplomai negali būti prilyginami statybos inžinieriaus aukštojo mokslo laipsniui.

9Teigia, kad atsakovas išduodamas 2015 m. lapkričio 16 d. Kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ), kuriuo jam suteikė teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Darbo sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių (iki 20 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, pripažino, kad jo turimas mechanikos inžinerijos bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis yra prilyginamas statybos inžinerijos kvalifikaciniam laipsniui. Bei nurodo, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įstatymų leidėjas tiek šilumos tinklus, tiek ir dujų tinklus priskiria tai pačiai – inžinerinių tinklų grupei, neišskirdamas dujų tinklų, kaip kažkokių specifinių, kuriems atlikti taikomi išskirtiniai išsilavinimo ar kitokie reikalavimai.

10Nurodo, kad yra įgijęs profesinių žinių reikalingų, siekiant gauti teisę atlikti „statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas“ ir teisę eiti „ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: inžineriniai tinklai: dujų (magistraliniai ir skirstomieji). Darbo sritys: dujų tinklų tiesimas: statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas“.

11Teismo posėdžio metu palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir atkreipė dėmesį, kad įstatymų leidėjas tiek šilumos tinklus, tiek ir dujų tinklus priskiria tai pačiai – inžinerinių tinklų grupei, neišskirdamas dujų tinklų, kaip kažkokių specifinių, kuriems atlikti taikomi išskirtiniai išsilavinimo ar kitokie reikalavimai. Paaiškino, kad ir dujoms ir vandeniui tiekti tiesiami tokie patys vamzdžiai.

12Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas paaiškino, kad skunde pareiškėjas nenurodo kurią statybos techninės veiklos pagrindinę sritį aprėpia jo išsilavinimas. Tokios srities pareiškėjas nenurodė ir jo skundą nagrinėjant Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje.

14Atsakovas mano, kad Įstatymo leidėjas nustato reikalavimą, kad sprendžiant kvalifikacijos atestato išdavimo ar papildymo klausimą turi būti atsižvelgta į aplinkybę, ar pareiškėjo įgytas išsilavinimas atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 82 punktą (nukreipiančio į Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį) keliamus reikalavimus. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įstatymų leidėjo nustatytas reikalavimas, kad turimas išsilavinimas aprėptų vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis. Pareiškėjas nenurodė, kurią statybos techninės veiklos pagrindinę sritį aprėpia jo turimas išsilavinimas. Su vadovavimu ypatingo statinio specialiesiems statybos darbams bei technine jų priežiūra statinių grupėse – inžineriniai tinklai: dujų tinklai (dujotiekis), darbo srityse: dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, pareiškėjo studijos neturi nieko bendra.

15Be to, pareiškėjas neįrodė, kad turi plačias teorines žinias, kurios būtų susijusios su inžinerinių tinklų: dujų tinklai (dujotiekis), dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) tiesimu; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimu, Mano, kad tai galima padaryti išanalizavus bakalauro ir magistro diplomuose bei jų prieduose – akademinėse pažymose nurodytas faktiškai įgytas teorines žinias. Taigi, išanalizavus programų studijas matyti, kad jo studijos nesusijusios su magistralinių ir skirstomųjų dujotiekių tiesimu, bei vadovavimu ypatingo statinio specialiesiems darbams, bei technine jų priežiūra statinių grupėse –inžineriniai tinklai, o tai reiškia, kad neturėdamas specialių žinių pareiškėjas negalės jų taikyti praktikoje.

16Pažymi, kad šilumos tiekimo ir dujų tiekimo tinklai yra skirtingi statiniai, nes jų paskirtis visiškai skirtinga, skirtingi slėgiai, įrengimo/montavimo darbai, naudojamos skirtingos medžiagos ir t.t.

17Taigi neturint specialių žinių ypatingo statinio – dujotiekio tinklų tiesimui vykdyti, neįmanoma užtikrinti saugos bei kokybiškų minėtų tinklų įrengimo. Kvalifikacijos atestatą galima išduoti asmeniui tik įvertinus jo faktiškai įgytas žinias, o ne bendra apimtimi.

18Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti.

19Teismas

konstatuoja:

20Byloje ginčas kilo dėl 2016 m. kovo 31 d. Centro priimto sprendimo Nr. 17.8 ir 2016 m. gegužės 26 d. Komisijos priimto sprendimo Nr. Nr. 3R-218(AG-163/02-2016) teisėtumo ir pagrįstumo.

212015 m. rugpjūčio 11 d. pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Centrą, prašydamas išduoti kvalifikacinį atestatą ir suteikti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas: statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo; darbo sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių (iki 20 MW galios) montavimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas, dujų tinklų tiesimas.

222015 m. lapkričio 20 d. Centras raštu Nr. 14631 informavo pareiškėją, kad 2015 m. lapkričio 6 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertai (toliau – Atestavimo ekspertai) svarstė pareiškėjo prašymą ir dokumentus kvalifikacijos atestatui gauti.

23Pritariant Atestavimo ekspertų išvadai 2015 m. lapkričio 16 d. pareiškėjo prašymas buvo patenkintas iš dalies ir pareiškėjui išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. ( - ), suteikiant teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo; darbo sritys: šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos montavimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas (b. l. 17).

24Tačiau Centras nusprendė nesuteikti pareiškėjui teisės atlikti statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo, dujų tinklų tiesimo darbų, nes remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – Reglamentas) 11.1 p. pareiškėjo Lietuvos žemės ūkio universitete įgytas mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mechanikos inžinerijos magistro laipsnis bei Vilniaus Gedimino technikos universitete Mechanikos fakultete išklausyta „Energijos vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose“ programa neatitinka išsilavinimo reikalavimų.

252015 m. gruodžio 15 d. pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Centrą pašydamas papildyti 2015 m. lapkričio 16 d. pareiškėjui išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. ( - ) ir suteikti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; statinių grupė: inžineriniai tinklai: dujų tinklai (dujotiekis); darbo sritys: dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) teisimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

26Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekano 2015 m. spalio 29 d. raštą Nr. 63(12-34)-30 (b. l. 32) apie pareiškėjui 2002 m. išduoto žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos bakalauro, o 2006 m. – žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio atitikimą keliamiems reikalavimams statybų technologijų krypties specialiesiems statybos darbams (mechanikos darbai), bei kitus dokumentus ( b. l. 18-22).

27Centro prašymu Atestavimo ekspertai priėmė išvadą, kuria remiantis Centras 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 17.8 (b. l. 8-10) nusprendė nesuteikti pareiškėjui teisės atlikti statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo; dujų tinklų tiesimo darbus. Taip pat nesuteikti teisės eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; statiniai: inžineriniai tinklai: dujų (magistraliniai ir skirstomieji); darbo sritys: dujų tinklų tiesimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

28Sprendime buvo nurodyta, kad pateikti dokumentai rodo pareiškėjo kvalifikaciją ir pasirengimą eksploatuoti dujų tiekimo sistemas, šilumos ūkio įrenginius, jo įtraukimą į UAB „Inspekta“ ekspertų sąrašus ir kt., tačiau dokumentai neprilyginami mokymo įstaigoje įgytam išsilavinimui, todėl buvo atmestas pareiškėjo prašymas papildyti atestatą.

29Lietuvos Respublikos statybos įstatymo galiojusio ginčo laikotarpiu redakcijos (2016 m. balandžio 1 d. - 2016 m. gruodžio 31 d.) (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 82 dalis nustato, kad statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje.

30Pagal Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys: 1) statybiniai tyrinėjimai; 2) statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra; 3) statinio projekto ekspertizė, statinio ekspertizė; 4) statybos darbai; 5) statinio statybos techninė priežiūra.

31Pareiškėjas nurodė, kad Žemės ūkio universitete jis yra įgijęs žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

32Aleksandro Stulginskio universitetas teismui pateikė informaciją dėl pareiškėjo įgyto išsilavinimo. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2002 m. Lietuvos žemės ūkio universitete pareiškėjas įgijo žemės ūkio technikos mechanikos inžinerijos bakalauro (diplomo Nr. 008745, baigiamojo darbo tema „Dujinių variklių maitinimo sistemų analizė“), o 2004 m. mechanikos inžinerijos krypties magistro (diplomo Nr. 007413, baigiamojo darbo tema „Potencialiai pavojingų įrengimų elementų suvirinimo tyrimai“) kvalifikacinį laipsnį. Baigęs šių programų studijas, kaip nurodė universitetas pareiškėjas yra pasirengęs profesinei veiklai žemės ūkio inžinerijos sistemos, technikos projektavimo, gamybos ir techninių paslaugų firmose, valdymo ir administravimo institucijose (b. l. 59-64).

33Taigi, pareiškėjo turimi aukštojo mokslo diplomai neatitinka statybos inžinieriui keliamų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi jie nesuteikia teisės užsiimti nei viena iš Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatytų veiklų, tai yra statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio statybos techninė priežiūros.

34Pagal Reglamento (redakcija 2016 m. sausio 13 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) 11 punktą pareiškėjai pageidaujantys gauti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (1.16 punktas) ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (1.1.7 punktas) kvalifikacijos atestatą turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, t. y. išsilavinimo, kurį įrodo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas (11.1 punktas). Reglamento 9.3 punktas įtvirtina, kad statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, išduotas baigus pirmąją universitetinių studijų (bakalauro) pakopą ar pirmąją koleginių studijų (profesinio bakalauro) pakopą pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 82 dalyje nurodytas studijų krypčių (šakų) programas, arba jam lygiavertis.

35Byloje pateikti pareiškėjui išduoti VŠĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimai (b. l. 18-21).

36Pažymėjime Nr. 107642 nurodyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 5 savaičių trukmės Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymo programą ir įgijo kompetenciją prižiūrėti ir vadovauti dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos ir montavimo darbams (b. l. 18).

37Pažymėjime Nr. 110272 numatyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 10 savaičių trukmės Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymo programą ir įgijo kompetenciją vadovauti magistralinių dujotiekių eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis (b. l. 20).

38Pažymėjime Nr. 110477 nurodyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 3 savaičių trukmės Vartotojų dujų sistemų su įrengimais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programą ir įgijo kompetenciją vadovauti vartotojų dujų sistemų su įrengimais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo darbams (b. l. 21).

39Šiuo atveju, remiantis Reglamento 11.1 ir 9.3 punktų nuostatomis išduoti pažymėjimai negali būti prilyginami statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomams, o tai reiškia, kad pareiškėjo kvalifikacija neatitinka reikalavimų keliamų asmenims norintiems eiti ypatingo statinių specialiųjų statybos darbų vadovais ar ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, statinių grupė: inžineriniai tinklai: dujų tinklai (dujotiekis); darbo sritys: dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) teisimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

40Pareiškėjo pateikti pažymėjimai šiuo atveju gali būti vertinami tik kaip papildomi dokumentai įrodinėjant kvalifikaciją, tačiau visų pirma turi būti pateikiamas statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas, kuris patvirtina įgytą aukštojo mokslo išsilavinimą. Nagrinėjamu atveju nebuvo pateiktas diplomas, kuris patvirtintų, kad pareiškėjas turi tinkamą išsilavinimą, kuris leistų jam suteikti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; statinių grupė: inžineriniai tinklai: dujų tinklai (dujotiekis); darbo sritys: dujų tinklų (skirstomasis ir magistralinis dujotiekis) teisimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

41Atsižvelgus į tai, kad išdėstyta, teismas konstatuoja, kad panaikinti 2016 m. kovo 31 d. valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro sprendimą Nr. 17.8 ir panaikinti 2016 m. gegužės 26 d. Vyriausios administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. 3R-218(AG-163/02-2016) kaip neteisėtus ir nepagrįstus pagrindo nėra, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

42Teismas pažymi, kad nors ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 2 dalis), tačiau Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas nustato pareiškėjams palankesnį vieno mėnesio sprendimo apskundimo terminą, todėl jis taikytinas vietoje anksčiau galiojusio keturiolikos dienų apskundimo termino.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 5 punktais (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) ir 132 straipsnio 1 dalimi (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija),

Nutarė

44Pareiškėjo V. M. skundą atmesti.

45Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas V. M. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame... 5. Paaiškino, kad atsakovas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 17.8 nusprendė... 6. Pareiškėjas sprendimą apskundė Komisijai, kuri 2016 m. gegužės 26 d.... 7. Pareiškėjas su priimtais sprendimais nesutinka ir nurodo, kad atsakovas ir... 8. Pažymi, kad tiek Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, tiek Lietuvos... 9. Teigia, kad atsakovas išduodamas 2015 m. lapkričio 16 d. Kvalifikacijos... 10. Nurodo, kad yra įgijęs profesinių žinių reikalingų, siekiant gauti teisę... 11. Teismo posėdžio metu palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir atkreipė... 12. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir prašo jį... 13. Atsakovas paaiškino, kad skunde pareiškėjas nenurodo kurią statybos... 14. Atsakovas mano, kad Įstatymo leidėjas nustato reikalavimą, kad sprendžiant... 15. Be to, pareiškėjas neįrodė, kad turi plačias teorines žinias, kurios... 16. Pažymi, kad šilumos tiekimo ir dujų tiekimo tinklai yra skirtingi statiniai,... 17. Taigi neturint specialių žinių ypatingo statinio – dujotiekio tinklų... 18. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 19. Teismas... 20. Byloje ginčas kilo dėl 2016 m. kovo 31 d. Centro priimto sprendimo Nr. 17.8... 21. 2015 m. rugpjūčio 11 d. pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Centrą,... 22. 2015 m. lapkričio 20 d. Centras raštu Nr. 14631 informavo pareiškėją, kad... 23. Pritariant Atestavimo ekspertų išvadai 2015 m. lapkričio 16 d. pareiškėjo... 24. Tačiau Centras nusprendė nesuteikti pareiškėjui teisės atlikti statinio... 25. 2015 m. gruodžio 15 d. pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Centrą... 26. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė Aleksandro Stulginskio universiteto... 27. Centro prašymu Atestavimo ekspertai priėmė išvadą, kuria remiantis Centras... 28. Sprendime buvo nurodyta, kad pateikti dokumentai rodo pareiškėjo... 29. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo galiojusio ginčo laikotarpiu... 30. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį Statybos techninės veiklos pagrindinės... 31. Pareiškėjas nurodė, kad Žemės ūkio universitete jis yra įgijęs žemės... 32. Aleksandro Stulginskio universitetas teismui pateikė informaciją dėl... 33. Taigi, pareiškėjo turimi aukštojo mokslo diplomai neatitinka statybos... 34. Pagal Reglamento (redakcija 2016 m. sausio 13 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.)... 35. Byloje pateikti pareiškėjui išduoti VŠĮ Energetikų mokymo centro... 36. Pažymėjime Nr. 107642 nurodyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 5 savaičių... 37. Pažymėjime Nr. 110272 numatyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 10... 38. Pažymėjime Nr. 110477 nurodyta, kad pareiškėjas 2015 m. baigė 3 savaičių... 39. Šiuo atveju, remiantis Reglamento 11.1 ir 9.3 punktų nuostatomis išduoti... 40. Pareiškėjo pateikti pažymėjimai šiuo atveju gali būti vertinami tik kaip... 41. Atsižvelgus į tai, kad išdėstyta, teismas konstatuoja, kad panaikinti 2016... 42. Teismas pažymi, kad nors ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 44. Pareiškėjo V. M. skundą atmesti.... 45. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...