Byla e2FB-6120-824/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ prašymą baigti V. Č. ir K. Č. bankroto bylą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi pareiškėjams V. Č. ir K. Č. iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Eurobankrotas“. 2015 m. liepos 8 d., 2018 m. sausio 9 d., nutartimis patvirtinti ir patikslinti kreditorių ir kreditorinių reikalavimų sąrašai. 2015 m. spalio 29 d. nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas, kuris 2016 m. kovo 14 d., 2018 m. kovo 2 d. nutartimis patikslintas.

5Bankroto administratorė 2019 m. gegužės 2 d. pateikė prašymą priimti nutartį baigti V. Č. ir K. Č. bankroto bylą ir nurašyti V. Č. ir K. Č. kreditorių bankroto proceso metu nepatenkintus kreditorinius reikalavimus.

6Teismas konstatuoja:

7teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo planu ir taip užbaigiama ši fizinio asmens bankroto proceso stadija. Tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, jai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, šį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

8Fizinio asmens bankroto byla užbaigiama teismui patvirtinus mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-313/2018).

9Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2019 m. balandžio 15 d. bankroto administratorės UAB „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo L. S., kreditorių susirinkimo primininkas ( - ) įgaliotas asmuo L. R. bei bankrutuojantys asmenys V. Č. ir K. Č. pasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame konstatavo, kad V. Č. ir K. Č. mokumo atkūrimo planas įvykdytas. Akte nurodyta, kad vadovaujantis FABĮ 29 straipsnio 7 dalimi kreditorinių reikalavimų nurašytinas likutis sudaro 240401,99 Eur.

10Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis).

11Nenustatyta, jog V. Č. ir K. Č. turėtų nepatenkintų kreditorinių reikalavimų, kurie pagal įstatymą negalėtų būti nurašyti. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, manytina, kad fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

12Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti fizinio asmens bankroto bylą ir patvirtinti teismui pateiktą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

13Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

14Bankroto administratorei išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą ji per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti pareiškėjo kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

15Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsniu, teismas

Nutarė

17bankroto administratorės prašymą tenkinti.

18Baigti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto bylą.

19Nurašyti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. kreditorės ( - ) finansinį reikalavimą 240401,99 Eur sumai.

20Įpareigoti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Eurobankrotas“ per 5 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti pareiškėjų kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

21Įpareigoti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Eurobankrotas“ per 10 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti pareiškėjams V. Č. ir K. Č. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į V. Č. ir K. Č. asmeninę sąskaitą.

22Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Diana... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios... 3. Teismas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi... 5. Bankroto administratorė 2019 m. gegužės 2 d. pateikė prašymą priimti... 6. Teismas konstatuoja:... 7. teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo... 8. Fizinio asmens bankroto byla užbaigiama teismui patvirtinus mokumo atkūrimo... 9. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2019 m. balandžio 15 d. bankroto... 10. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu... 11. Nenustatyta, jog V. Č. ir K. Č. turėtų nepatenkintų kreditorinių... 12. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas baigti... 13. Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai,... 14. Bankroto administratorei išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti... 15. Bankroto administratorė ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. bankroto administratorės prašymą tenkinti.... 18. Baigti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto bylą.... 19. Nurašyti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. kreditorės ( - ) finansinį... 20. Įpareigoti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto administratorę uždarąją... 21. Įpareigoti pareiškėjų V. Č. ir K. Č. bankroto administratorę uždarąją... 22. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...