Byla A-438-999-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V.M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-438-999/2008 pagal pareiškėjo V.M. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei „Valstybės turto fondas“, akcinei bendrovei „Lietuvos elektrinė“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vertybinių popierių komisijos 2005-12-22 sprendimą Nr.; 2K-395, taip pat 2007-04-20 sprendimą Nr. 2K-116 ir įpareigoti Vertybinę popierių komisiją suderinti AB „Lietuvos elektrinė“ privalomo akcijų pardavimo kainą 7,39 Lt už vieną vardinę 1 Lt nominaliosios vertės akciją.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007-09-26 sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: skundą dalyje dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2005-12-22 sprendimo Nr.2K-395 „Dėl AB „Lietuvos elektrinė" privalomai parduodamų akcijų kainos suderinimo panaikinimo“ atmetė kaip nepagrįstą, o skundą dalyje dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007-04-20 sprendimo Nr.2K-116 „Dėl AB „Lietuvos elektrinė" akcijų kainos suderinimo panaikinimo“ patenkino ir panaikino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007-04-20 sprendimą Nr.2K-116 „Dėl AB „Lietuvos elektrinė" akcijų kainos suderinimo“ ir įpareigojo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisiją pagal V.M. 2007-03-26 pateiktą prašymą suderinti 7,39 Lt kainą už vieną nominalios vertės paprastąją vardinę AB „Lietuvos elektrinė" akciją.

7III.

8Apeliaciniais skundais atsakovai Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija bei tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007-09-26 sprendimą dalyje dėl Vertybinių popierių komisijos 2007-04-20 sprendimo Nr. 2K-116 panaikinimo ir priimti naują sprendimą - atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą bei palikti galioti Vertybinių popierių komisijos 2007-04-20 sprendimą Nr. 2K-116.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-03-17 sprendimu administracinėje byloje Nr. A-438-999/2007 atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10IV.

11Pareiškėjas V.M. 2008-03-28 Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-438-999/2007 bei nurodė, jog prašo iš atsakovo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas – 85 200 Lt.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-04-29 nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo Vertybinių popierių komisijos 920 Lt atstovavimo išlaidų V.M. naudai, tuo tarpu prašymo dalies dėl 80 000 Lt turto vertinimo išlaidų bei 200 Lt išlaidų už atstovavimą Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje 2007-09-03 netenkino. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat persiuntė apeliacinės instancijos teismui nagrinėti pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų už 2007-10-23 įvykusias teisines konsultacijas, už 2007-11-15 atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, už 2007-11-08 prašymo dėl bylos nagrinėjimo surašymą bei už 2008-01-29 prašymo dėl bylos nagrinėjimo surašymą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Įvertinusi pareiškėjo V.M. prašymo dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-438-999/2008 turinį bei prie šio prašymo pridėtus dokumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog klausimo dėl teismo išlaidų priteisimo nagrinėjimas yra sudėtingas teisės normų taikymo bei faktinių aplinkybių vertinimo aspektais, todėl nutarties dėl teismo išlaidų priteisimo priėmimas ir paskelbimas atidėtinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalis, 85 straipsnio 5 dalis, 133 straipsnis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 85 straipsnio 5 dalimi, 133 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

17nutarties dėl pareiškėjo V.M. prašymo atlyginti teismo išlaidas administracinėje byloje Nr. A-438-99/2008 priėmimą bei paskelbimą atidėti ir nutartį skelbti 2008 m. liepos 4 d., 11.00 val.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai