Byla 2-2236-721/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei, dalyvaujant atsakovams A. M., G. M. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Palangos kredito unijos ieškinį atsakovams A. M., A. M., G. M. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė Palangos kredito unija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų A. M., A. M., G. M. 59905,51 skolą už negrąžintą paskolą, 8468,81 Lt palūkanų, 564,42 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. balandžio 4 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią Palangos kredito unija paskolino atsakovui A. M. 101000,00 Lt su 12 proc. metinių palūkanų norma, įrenginiams, pastatams įsigyti. Paskolos grąžinimui užtikrinti Palangos kredito unija sudarė laidavo sutartis su A. M., R. Ž.. Taip pat buvo pasirašytas priedas Nr. 1 prie 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties, kuriame nurodytas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštis. 2009 m. gegužės 27 d. buvo apsirašytas susitarimas Nr. 09-17 dėl paskolos sutarties pakeitimo 2.2 punktą, kuriuo buvo pratęstas paskolos grąžinimo terminas iki 2016 m. balandžio 1 d. ir nutarta pakeisti sutarties 2.12 punktą, kuriuo pakeistas vienas iš sutarties laiduotojų bei sutarta, kad paskolos gavėjas įkeičia G. M. nuosavybės teise priklausantį 1,8333 ha žemės sklypą. 2011 m. balandžio 29 d. pasirašytas susitarimas Nr. 11-22 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo sutarta pakeisti 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties 2.1 punktą, kuriuo nustatoma paskolos suma 59905,51 Lt bei sutarta pakeisit sutarties 2.20 punktą, kuriuo susitarta, kad pirmoji įmoka buvo mokama 2011 m. lapkričio 1 d. Atsakovas A. M. savo priimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, sutartyje ir susitarimuose numatytomis dalimis ir terminais, todėl atsakovai buvo perspėti apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau į pranešimą nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė, todėl 2012 m. birželio 29 d. ieškovė vienašališkai nutraukė 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutartį.

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti. Įsipareigojimų ieškovei negalėjo vykdyti dėl susidariusios sunkios materialinės padėties, kuri ir dabar yra labai sunki. Išsakė nuomonę dėl taikos sutarties su ieškove sudarymo.

42012 m. rugsėjo 26 d. teisme gautame prašyme ieškovė nurodė, jog klausimą dėl taikos sutarties sudarymo su atsakovais bus galima svarstyti vykdymo proceso metu.

5Ieškovė Palangos kredito unija pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta ieškovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

6Teismo posėdžio metu atsakovai A. M. ir G. M. su ieškiniu iš esmės sutiko ir paaiškino, kad jie savo įsipareigojimų ieškovei tinkamai nevykdė dėl susidariusios sunkios finansinės padėties. Šiuo metu lėšų atsiskaityti su ieškove neturi.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. balandžio 4 d. ieškovė Palangos kredito unija ir atsakovas A. M. sudarė paskolos sutartis Nr. 07-00030, pagal kurią Palangos kredito unija, paskolino atsakovui A. M., 101000,00 Lt su 12,00 proc. metine palūkanų norma, įrenginiams, pastatams įsigyti (31-33 b. l.), kuria atsakovas A. M. įsipareigojo kredito unijai sumokėti paskolą, palūkanas, delspinigius paskolos sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka. Taip pat su atsakovu A. M. pasirašytas priedas Nr. 1 prie 2007-04-04 paskolos sutarties Nr. 07-00030, 72-00326-5 paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštis (38-39 b. l.), kuriame nustatyti paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo terminai, pagal kurį atsakovas A. M. įsipareigojo pradėti grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas nuo 2007 m. birželio 1 d. bei baigti grąžinti paskolą 2012 m. balandžio 1 d. (38 b. l.). Paskolos grąžinimui užtikrinti ieškovė su atsakovu A. M. bei R. Ž. 2007 m. balandžio 4 d. sudarė laidavimo sutartis Nr. 07-00037 (34-35 b. l.) ir Nr. 07-00038 (36-37 b. l.), kuriomis minėti asmenys įsipareigojo paskolos gavėjui (atsakovui A. M.) negrąžinus paskolos ar jos dalies, nesumokėjus palūkanų ar jos dalies paskolos sutartyje nustatytais terminais, sumokėti kredito unijai negrąžintą paskolą ar jos dalį, nesumokėtas palūkanas ir delspinigius per 10 kalendorinių dienų nuo kredito unijos pranešimo išsiuntimo. 2009 m. gegužės 27 d. pasirašytas susitarimas Nr. 09-17 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarta pakeisti minėtos paskolos sutarties 2.2 punktą, ir susitarta, kad paskolos grąžinimo terminas pratęsiamas iki 2016 m. balandžio1d. Taip pat susitarta pakeisti 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties Nr. 07-00030 2.12 punktą, kuriuo nutarta pakeisti vieną paskolos sutarties laiduotojų R. Ž., bei susitarta, kad paskolos gavėjas (atsakovas) įkeičia atsakovei G. M. nuosavybės teise priklausantį 1,8333 ha žemės sklypą, unikalus numeris 6160-0006-0027, esantį Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl. (40 b. l.). 2011 m. balandžio 29 d. ieškovė su atsakovu A. M. pasirašė susitarimą Nr. 11-22 dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriuo susitarta pakeisti 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties Nr. 07-00030 2.1. punktą, kuriuo buvo nustatyta paskolos suma – 59905,51 Lt bei susitarta pakeisti minėtos sutarties 2.20 punktą, kuriuo susitarta, kad pirmoji įmoka mokama – 2011 m. lapkričio 1 d. (41-43 b. l.), tačiau atsakovas iki 2012 m. gegužės 18 d. nei vienos įmokos taip ir nesumokėjo. Atsakovas A. M. nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų pagal 2007 m. balandžio 4 d. sudarytą paskolos sutartį Nr. 07-00030, bei vėlesnius šios paskolos sutarties pakeitimus, bei pagal paskolos grąžinimo grafiką, vėluoja mokėti įmokas nuo 2011 m. lapkričio 1d. Atsakovams prisiimtų įsipareigojimų nevykdant, ieškovė 2012 m. kovo 19 dieną kreipėsi į atsakovus su raginimais sumokėti įsiskolinimą gera valia, bei perspėjo apie sutarties nevykdymo pasekmes (47-48 b. l.).

92007 m. balandžio 4 d. paskolos sutartis Nr. 07-00030 5.6. punktas numato, kad Palangos kredito unija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi paskolos gavėją (atsakovą) ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant nors vienai iš šių aplinkybių, t.y. paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo kredito unijos rašytinio pareikalavimo dienos (minėtos sutarties 5.6.1. punktas). Taip pat ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalis numato, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Atsakovui A. M. pažeidus sudarytos paskolos sutarties sąlygas, 2012 m. gegužės 17 d. ieškovė įteikė atsakovams pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo ir įspėjo atsakovą A. M., kad negrąžinus skolos, kredito unija įgis teisę vienašališkai nutraukti paskolos sutartį, be to, ieškovė įspėjimu suteikė papildomą terminą sutarčiai įvykdyti. Atsakovai į siųstus pranešimus nereagavo, pagal minėtą sutartį bei jos vėlesnius pakeitimus įmokų nemoka nuo 2011 m. lapkričio 1 d., įsiskolinimo nepadengė ir nebandė tartis su ieškove dėl skolos padengimo, todėl 2012 m. birželio 29 d. ieškovės valdybos posėdyje vienbalsiai priimtas sprendimas vienašališkai nutraukti 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutartį Nr. 07-00030 (53-54 b. l.). Atsakovų skolą ieškovei sudaro: 59905,51 Lt nesumokėta paskolos suma, 8468,81 Lt palūkanų ir 564,42 Lt delspinigių už laiku negrąžintą paskolą ir nesumokėtas palūkanas (52 b. l.).

10Bylos medžiaga nenustatyta, kad atsakovai būtų tinkamai vykdę iš 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutarties ir vėliau sudarytų susitarimų kylančias prievoles. Teismo posėdžio metu atsakovai pripažino, kad prievolių nevykdė dėl susidariusios sunkios materialinės padėties.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59 str.).

12Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Solidarioji skolininkų pareiga atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais (CK 6.6. str.). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str.), todėl atsakovai A. M., G. M. būdami laiduotojai, atsakovui (paskolos gavėjui) tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį, atsako ieškovei ta pačia apimtimi kaip ir paskolos gavėjas (atsakovas), konkrečiai imant, už paskolos grąžinimą, palūkanų, delspinigių ir kitų pagal paskolos sutartį priklausančių sumų sumokėjimą bei nuostolių atlyginimą.

13Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus nurodytus 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutartyje Nr. 07-00030, 2007 m. balandžio 4 d. laidavimo sutartys Nr. 07-00037, Nr. 07-00038, 2009 m. gegužės 27 d. susitarime Nr. 09-17 bei 2011 m. balandžio 29 d. susitarime Nr. 11-22 ir nustatytais terminais negražino ieškovei paskolos bei liko skolingi ieškovei 59905,51 Lt nesumokėtos paskolos, 8468,81 Lt palūkanų, 564,42 Lt delspinigių, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai 59905,51 Lt nesumokėtos paskolos, 8468,81 Lt palūkanų, 564,42 Lt delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.6 str., 6.36 str., 6.38 str., 6.54 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.76 str., 6.81 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.221 str., 6.870 str., 6.872 str., 6.873 str.) .

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

15Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 2068,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Kadangi prievolė atlyginti bylinėjimosi išlaidas nėra solidari, bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo, t. y. iš atsakovų A. M. ir G. M. po 689,33 Lt, o iš atsakovo A. M. 689,34 Lt.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei Palangos kredito unijai, į. k. 110085313, buv. Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga, a.s. Nr. LT59 5010 0000 1400 0548, Palangos kredito unija solidariai iš atsakovų A. M., a. k. ( - ) A. M., ( - ) G. M., a. k. ( - ) gyvenančių ( - )., 59905,51 Lt (penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus penkis litus 51 ct) nesumokėtos paskolos, 8468,81 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 81 ct) palūkanų, 564,42 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt keturis litus 42 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 68938,74 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti ieškovei Palangos kredito unija iš atsakovų A. M. ir G. M. po 689,33 Lt, o iš atsakovo A. M. 689,34 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,... 2. ieškovė Palangos kredito unija kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad ieškinio... 4. 2012 m. rugsėjo 26 d. teisme gautame prašyme ieškovė nurodė, jog klausimą... 5. Ieškovė Palangos kredito unija pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovės... 6. Teismo posėdžio metu atsakovai A. M. ir G. M. su ieškiniu iš esmės sutiko... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. balandžio 4... 9. 2007 m. balandžio 4 d. paskolos sutartis Nr. 07-00030 5.6. punktas numato, kad... 10. Bylos medžiaga nenustatyta, kad atsakovai būtų tinkamai vykdę iš 2007 m.... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai netinkamai vykdė savo sutartinius... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 15. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovų priteistinos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovei Palangos kredito unijai, į. k. 110085313, buv. Ganyklų g.... 19. Priteisti ieškovei Palangos kredito unija iš atsakovų A. M. ir G. M. po... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...