Byla 2S-1578-510/2012
Dėl darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neturtinės žalos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9232-638/2012 pagal ieškovo P. U. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ dėl darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neturtinės žalos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas P. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ 11 081 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų, 617, 16 Lt delspinigių, 1 570 Lt dydžio darbo užmokestį už uždelsimo laiką, 400 Lt bylinėjimosi išlaidas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Savo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 16 268, 20 Lt dydžio sumai atsakovui bei pas trečiuosius asmenis esantį ir jam priklausantį turtą, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų nesant pakankamai – ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Ieškovas nurodė, kad reiškiamas 16 268, 20 Lt reikalavimas teismų praktikoje pripažįstamas turtiniu ginču dėl didelės sumos. Atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, nors buvo ragintas ne kartą, tačiau ieškovui teisėtai priklausančio darbo užmokesčio nesumokėjo. Ieškovo žiniomis, atsakovo mokumas yra sutrikęs, todėl yra pagrįstas pavojus, kad neareštavus turto atsakovas gali jį paslėpti ir taip išieškojimą apsunkinti ar padaryti apskritai neįmanomą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą tenkino. Teismas ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo 16 268,20 Lt vertės atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, likusiai ieškinio sumai užtikrinti nutarė areštuoti trūkstamo dydžio sumai atsakovo pinigines lėšas, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsakovui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei. Teismas sprendė, kad atsakovas vengia atsiskaityti ilgą laiką, į siųstą pranešimą dėl įsiskolinimo nereagavo, o ieškinio suma laikytina didele. Tai, kad įmonė kaltinama neatsiskaičiusi su atleidžiamu darbuotoju, atsižvelgiant, kad Darbo kodeksas už tokį neatsiskaitymą numato kur kas griežtesnes finansines sankcijas negu kitų civilinių prievolių neįvykdymo atvejais, leidžia daryti prielaidą, kad įmonės turtinė padėtis nėra gera.

7II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas UAB „Kraujo donorystės centras“ atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. 2011 metų balanso duomenimis atsakovas valdo turto iš viso už 9 036 338 Lt sumą, iš kurios ilgalaikio turto vertė sudaro 6 731 278 Lt, taigi, realizavus vien minėtą turtą gautų lėšų daugiau nei pakaktų 16 268,20 Lt skolai padengti. Ieškovo reikalaujama priteisti skolos suma, lyginant su atsakovo turto verte, nėra didelė, todėl objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui neegzistuoja.

9Ieškovas P. U. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. atsakovas dalyvauja, kaip atsakovas, 11 teisminių ginčų, iš kurių net 5 yra civilinės bylos dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų. Iš viso atsakovas nuo 2009 metų, kaip atsakovas, dalyvauja net 22 teisminiuose procesuose, iš kurių daugelis nėra pasibaigę;
  2. atsakovas yra skolingas VSDFV biudžetui iš viso 130 410, 23 Lt, visos atsakovo žinioje esančios transporto priemonės yra įkeistos, taip pat visas atsakovas nekilnojamasis turtas yra arba įkeistas hipoteka arba yra pritaikytas turto areštas pagal vykdomuosius raštus.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėjamoje byloje, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus ir pagrindus, nepažeidė ekonomiškumo principo, dėl ko buvo priimtas pagrįstas procesinis sprendimas.

12Sprendžiant prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą pakanka nustatyti dvi sąlygas, ar 1) ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą ir 2) būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama ne tik reali grėsmė, bet ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams ir jų tikslingumas bei ekonomiškumas. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės. Tuo atveju, kai yra įrodymų, jog pareikšto ieškinio suma atsakovui, lyginant ją su jo nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais, nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tik tada, kai nėra kitų duomenų apie atsakovo turtinę padėtį (finansines galimybes), galinčią apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą.

13Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad atsakovo atskirajame skunde išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai apie atsakovo finansinę padėtį nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

14Kaip matyti iš atsakovo UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso (b. l. 20-21), sudaryto 2012 m. kovo 9 d., atsakovo balansinė turto vertė sudarė 9 036 338 Lt, o ilgalaikio turto vertė – 6 731 278 Lt. Atsakovo pelno (nuostolio) ataskaita (b. l. 19) patvirtina, kad 2011 m. atsakovas gavo 2 935 250 Lt grynojo pelno. Ieškovo ieškinio suma yra 16 268,20 Lt. Nors formaliai vertinat pareikšto ieškinio suma atsakovui, lyginant ją su jo valdomo turto verte nėra didelė, tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis vien 2012 m. atsakovui UAB „Kraujo donorystės centras“ yra pareikšti reikalavimai 27 civilinėse bylose, iš kurių didžioji dauguma yra susijusios su darbo santykiais. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ši aplinkybė turi esminės įtakos sprendžiant klausimą dėl atsakovo finansinės padėties ieškovo P. U. reikalavimų užtikrinimo atžvilgiu.

15Ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą ir tai, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog buvo pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, o atskirojo skundo motyvai nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumo.

16Pirmosios instancijos teismui pagrįstai tenkinus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337 straipsniais,

Nutarė

18Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai