Byla 2-210-242/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Jakubovskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės "4finance" ieškinį M. L. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė "4finance“ prašė priteisti iš atsakovo M. L. 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio (palūkanų), 1080,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėto žyminio mokesčio) ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2009 m. birželio 3 d. tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt kreditą trisdešimčiai dienų. Atsakovas privalėjo kreditą grąžinti ir sumokėti paskolos išdavimo komisinį mokestį iki 2009 m. liepos 3 d., tačiau šios prievolės neįvykdė. Pagal SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktą atsakovui buvo paskaičiuoti delspinigiai už 180 dienų, kurie sudaro 1080,00 Lt.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2012 m. balandžio 3 d. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą apie civilinės bylos iškėlimą (CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu sprendimas priimamas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Byloje esantys įrodymai - 2009 m. birželio 3 d. AB banko DNB mokėjimo nurodymas Nr. 788 (500,00 Lt sumai), bendrosios paskolos sutarties sąlygos, SMScredit.lt vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiosios sąlygos - patvirtina, kad 2009 m. birželio 3 d. ieškovas sudarė su atsakovu elektroninės formos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią suteikė atsakovui 500,00 Lt vartojimo kreditą iki 2009 m. liepos 3 d., o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti paskolą ir sumokėti 100 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1, 6.1 punktai). Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė – negrąžino kredito ir nesumokėjo komisinio mokesčio, todėl liko skolingas 600,00 Lt.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Sutartis neįvykdyta dėl atsakovo kaltės, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.256, 6.873, 6.874 straipsniais, ieškovo reikalavimas priteisti 500 Lt negrąžinto kredito ir 100 Lt paskolos komisinio mokesčio yra pagrįstas ir tenkintinas.

7Ieškovas, remdamasis tuo, kad atsakovas pažeidė prievolę grąžinti paskolą, prašė teismo priteisti Sutarties 9.2 punkte nustatytas 1 procento dydžio netesybas - 1080,00 Lt delspinigių už 180 dienų (600 Lt x 0,01 x 180 d.). Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio nurodė, kad paskaičiuota delspinigių suma yra protinga ir ekonomiškai pagrįsta, nes dėl prievolės laiku neįvykdymo kreditorius patiria nuostolius. Su tokiu ieškovo reikalavimu teismas iš dalies nesutinka.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos nėra per didelės, nustato ir pagal juos vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, tačiau šis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad 0,2 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra laikomi nepagrįstai dideli (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis Nr. 3K-3-1125/2003, 2005 m. birželio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-316/2005, 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis Nr. 3K-3-394/2005, 2007 m. spalio 12 d. nutartis 3K-7-304/2007 ir kt.). Taip pat kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog teismai turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT 2012 m. vasario 20 d. nutartis Nr. 3K-3-62/2012 ir kt.).

9Nagrinėjamoje byloje ieškovo paskaičiuota delspinigių suma yra beveik du kartus didesnė už pagrindinę prievolę - skolą. Netesybų dydis 1 procentas už kiekvieną pradelstą dieną sudaro net 365 procentus per metus, kas yra aiškiai nerealu ir neprotinga, todėl yra pagrindas jas mažinti. Minimaliems nuostoliams kompensuoti įstatymas numato tik 5 procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str.). Kitus nuostolius reikia įrodinėti (CK 6.261 str.). Ieškovas neįrodė, kokius realius nuostolius patyrė dėl prievolės neįvykdymo, taip pat nepagrindė skolos išieškojimo ir administravimo kaštų, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, prievolės dydį, jos neįvykdymo trukmę, ieškovo, kaip verslo subjekto veiklos pobūdį ir atsakovo, kaip vartotojo silpnesnės šalies, statusą, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo priteistina delspinigių suma turi būti mažinama 60 procentų, t.y. iki 0,4 procento už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 432,00 Lt (600 Lt x (0,4/100) x 180 d.). Teismo nuomone tokio dydžio netesybos atitinka Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, leidžia išlaikyti sutarties šalių interesų pusiausvyrą bei užkerta kelią ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteisiamos ieškovo naudai 5 procentai metinių palūkanų už išieškomą 1032,00 Lt sumą (600+432), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo priteisiamos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidos – už ieškinį sumokėto 50,00 Lt žyminio mokesčio.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš M. L., asmens kodas ( - ), uždarosios akcinės bendrovės "4finance", įmonės kodas 301881644, adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 432,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 1082,00 Lt (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt du litus 00 ct), ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 1032,00 Lt (vieno tūkstančio trisdešimt dviejų litų 00 ct) sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Ignalinos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai