Byla 2-4705-826/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino palikimui priimti pratesimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei, dalyvaujant pareiškėjai J. V., suinteresuotam asmeniui O. D. K., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos J. V. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims O. D. K., Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Kauno miesto 7-ojo notarų biuro notarei Juditai Valevičienei, K. K., J. R. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir termino palikimui priimti pratesimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. R. buvo jos tėvas, taip pat prašoma pratęsti terminą palikimui priimti. Juridinę reikšmę turintį faktą prašoma nustatyti dėl turto, atsiraduso po K. R. mirties, paveldėjimo. Pareiškėja nurodo, kad 2011 m. vasario 12 d. mirė K. R., gimęs ( - )., a.k. ( - ), kuris buvo jos tėvas. K. R. mirties faktą patvirtina Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM 2011-03-04 išduota pažyma apie asmens duomenis, kurioje nurodyta, jog K. R. mirė 2011-02-12. Suinteresuotas asmuo O. D. K. yra pareiškėjos motina. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra reikalingas paveldėjimo dokumentams po K. R. mirties įforminti, nes ji yra pirmosios eilės įpėdinė. Paveldėjimo byla turėtų būti vedama Kauno m. 7-ajame notarų biure (notarė Judita Valevičienė). Taip pat pareiškėja prašo pratęsti terminą palikimui priimti, nes jis bus praleistas dėl svarbios priežasties. Nurodo, kad K. R. testamento nepaliko, kad paveldėjimas atsirado pagal įstatymą. Kitų vaikų K. R. neturėjo, buvo išsituokęs. Tai patvirtina pridedama Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pažyma.

3Atsiliepime į ieškinį suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas nurodo, kad pareiškėjos prašymus palieka spręsti teismo nuožiūra, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui.

4Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Į teismo posėdį neatvyko suinteresuoti asmenys: Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, Kauno miesto 7-ojo notarų biuro notarė Judita Valevičienė, K. K., J. R.. Apie teismo posėdį suinteresuotiems asmenims pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina nedalyvaujant neatvykusiems suinteresuotiems asmenims (LR CPK 248 str.).

6Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Prašė pripažinti kad K. R. buvo jos tėvas, taip pat prašė pratęsti terminą palikimui priimti. Paaiškino, kad gimė ( - ) ir buvo įregistruota motinos pavarde – P., nes jos tėvai O. D. P. ir K. R. nebuvo susituokę. Pareiškėjos gimimo akto įraše (gimimo liudijime) jos motina yra nurodyta Ona D. P. (dabar K.), tėvo pavardė nenurodyta įrašytas tik vardas K.. Tokie įrašai apie tėvą tuo metu buvo daromi, kai vaikas gimdavo iš nesančių santuokoje asmenų. iš K. R. buvo priteisti alimentai jos išlaikymui. Sulaukusi pilnametystės, ji nuvyko pas tėvą. Kvietė jį į savo vestuves, bet jis neatvyko, nes jos mama buvo sukūrusi šeimą. Gimus jos vaikams, ji nuvykdavo pas tėvą kartu su vaikais. Paskutinį kartą ji su tėvu bendravo 2011-02-12, kalbėjosi telefonu. Po keleto dienų ji vėl jam skambino, tačiau telefonas buvo išjungtas. Vėliau sužinojo, kad tėvas yra miręs. Ji kreipėsi į notarą dėl palikimo, tačiau iš jos dokumentų niekas nepriėmė. Juridinę reikšmę turintis faktas reikalingas tam, kad ji galėtų priimti palikimą, atsiradusį po tėvo mirties.

7Suinteresuotas amuo O. D. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėja yra jos dukra. Gali patvirtinti, kad K. R. yra jos tėvas. Su R. ji susipažino 1962 m. Ji tuo metu dirbo ligoninėje, o K. R. buvo prekybininkas. 1963 m.ji ėmė gyventi kartu su K. R.. 1964 m. gimė pareiškėja. Kilus nesutarimams jie su K. R. 1965 m. išsiskyrė, tačiau buvo priteisti alimentai iš K. R. dukros išlaikymui. K. R. alimentus mokėjo, prideda tai patvirtinančius įrodymus. Pareiškėja su tėvu bendravo, kvietė į vestuves, bet jis neatvyko. 2010 m. ji matė K. R. paskutinį kartą, jis siūlė vėl gyventi kartu. K. R. yra gimęs ( - ). Apie savo brolius ir seseris jis nieko nėra pasakojęs. R. dalyvavo teismo posėdyje kai buvo sprendžiamas klausimas dėl išlaikymo.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

10Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiais atvejais įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą.

11LR CPK 444 str., 2 d., 1 p. nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl giminystės santykių nustatymo.

12Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog J. P. gimė ( - ), jos gimimo liudijime motina įrašyta O. P., o tėvas įrašytas K. (b.l. 7). ( - ) J. P. įregistravo santuoką su V. V. (b.l. 8). ( - ) Klaipėdos miesto teismas sprendimu priteisė iš K. R. mokėti alimentus P. O. – D., J. P., Kosto, gimusios ( - ), išlaikymui (b.l. 9). Pagal pašto perlaidos kvitus, K. R., pervedinėjo lėšas D. P. (b.l. 57). K. R. mirė 2011-02-12 (b.l. 11).

13Įvertinus byloje surinktus įrodymus - J. P. gimimo liudijimą, 1965-07-26 Klaipėdos miesto teismo sprendimą, kuriuo iš K. R. buvo pritesti alimentai P. O. – D., J. P., K., gimusios ( - ), išlaikymui, pašto pervedimo kvitus, pareiškėjos ir suinteresuoto asmens paaiškinimus, teismas, remdamasis protingumo ir teisingumo principais, mano, jog byloje pakanka duomenų nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. R. buvo pareiškėjos J. V. tėvas. Šis juridinis faktas nustatytinas siekiant leisti pareiškėjai J. V. realizuoti savo teisę priimti palikimą atsiradusį po K. R. mirties.

14Dėl termino atnaujinimo.

15LR CPK 78 str., 1 d. nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. LR CK 5.50 str., 3 d. numato, kad palikimo priėmimo veiksmai turi būti atliekami per trijų mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo palikimo atsiradimo dienos. LR CK 5.57 str., 1 d. numato, kad LR CK 5.50 str. nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

16Terminas palikimui, atsiradusiam po K. R. mirties, priėmimo pasibaigė 2011-05-12. Pareiškėja, nesibaigus terminui priimti palikimą, atsiradusiam po K. R. mirties 2011-02-12, kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kadangi byla nebuvo išnagrinėta iki termino, per kurį galima priimti palikimą, pabaigos, pareiškėja terminą palikimui priimti praleido dėl svarbios priežasties, todėl jis atnaujintinas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 str. 1 d. 1 p., 5.57 str., 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 78 str., 1 d., 268 str., 270 str., 279 str., 444 str. 2 d. 1 p., 448 str.,

Nutarė

18pareiškimą tenkinti visiškai.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. R., a.k. ( - ), miręs 2011 m. vasario 12 d., buvo J. V., ikisantuokinė pavardė – P., a.k. ( - ), tėvas.

20Juridinis faktas nustatomas siekiant leisti pareiškėjai J. V. realizuoti savo teisę priimti palikimą atsiradusį po K. R., a.k. ( - ) mirties.

21Atnaujinti pareiškėjai J. V. a.k. ( - ) terminą palikimui priimti po K. R., a.k( - ) mirties.

22Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 3. Atsiliepime į ieškinį suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities... 4. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.... 5. Į teismo posėdį neatvyko suinteresuoti asmenys: Klaipėdos apskrities... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė, prašė jį... 7. Suinteresuotas amuo O. D. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 8. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 9. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. ... 10. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 11. LR CPK 444 str., 2 d., 1 p. nurodyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl... 12. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog J. P. gimė ( - ), jos gimimo... 13. Įvertinus byloje surinktus įrodymus - J. P. gimimo liudijimą, 1965-07-26... 14. Dėl termino atnaujinimo.... 15. LR CPK 78 str., 1 d. nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų... 16. Terminas palikimui, atsiradusiam po K. R. mirties, priėmimo pasibaigė... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 str. 1 d. 1 p.,... 18. pareiškimą tenkinti visiškai.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad K. R., a.k. ( - ), miręs... 20. Juridinis faktas nustatomas siekiant leisti pareiškėjai J. V. realizuoti savo... 21. Atnaujinti pareiškėjai J. V. a.k. ( - ) terminą palikimui priimti po K. R.,... 22. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Klaipėdos...