Byla 2VP-13215-867/2018
Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą skolininkui L. B., išieškotoja VšĮ „Vilniaus universitetas“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja I. S.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Brigitos Tamkevičienės pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą skolininkui L. B., išieškotoja VšĮ „Vilniaus universitetas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja antstolė B. T. kreipėsi į teismą, prašydama suinteresuotam asmeniui L. B. už antstolio 2017 m. gegužės 2 d. patvarkymo dėl automobilio pristatymo Nr. S-17009957 bei 2018 m. rugsėjo 17 d. patvarkymo dėl reikalavimo vykdymo Nr. S-18-5-23546 skirti 300,00 eurų baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną, tai yra nuo 2017 m. gegužės 18 d.

5Pareiškimas dėl baudos skyrimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus proceso dalyviams (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 593 straipsnio 3 dalis).

6Teismas konstatuoja :

7pareiškimas tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0005/16/00385, pradėta vykdyti pagal VšĮ „Vilniaus universitetas“ 2016 m. kovo 14 d. antstolei pateiktą vykdomąjį raštą išduotą civilinėje byloje Nr. 2-331-903/2016 dėl 472,05 Eur ir 6,13 Eur palūkanų išieškojimo. Antstolė B. T. 2017 m. gegužės 2 d. priėmė patvarkymą S-17009957 dėl automobilio pristatymo, kuris buvo išsiųstas skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu: ( - ) Klaipėdos r. ir 2017 m. gegužės 17 d. įteiktas skolininkui asmeniškai (vykdomoji byla Nr. 0005/16/00385, b. l. 40-41). 2017 m. gegužės 12 d. skolininko prašymu elektroniniu paštu jam buvo pateikti duomenys apie skolos likutį, metines palūkanas bei vykdymo išlaidas (vykdomoji byla Nr. 0005/16/00385, b. l. 45). Skolininkas patvarkyme nurodytų veiksmų neatliko, todėl 2018 m. rugsėjo 17 d. patvarkymu dėl reikalavimo vykdymo Nr. S-18-5-23546, skolininkas dar kartą buvo įpareigotas į antstolės kontorą pristatyti vykdymo procese areštuotą transporto priemonę JEEP GRAND CHEROKEE, valstybinio numerio ženklas ( - ) bei transporto priemonės dokumentus dėl turto apžiūros ir įkainojimo (vykdomoji byla Nr. 0005/16/00385, b. l. 74). 2018 m. rugsėjo 18 d. patvarkymas buvo išsiųstas skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, tačiau grąžintas su atžyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ (vykdomoji byla Nr. 0005/16/00385, b. l. 75-76). Duomenų apie tai, kad patvarkyme nurodytas reikalavimas būtų įvykdytas, byloje nėra.

9CPK 585 straipsnio l dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

10Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti skolininką L. B. nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog skolininkas be pateisinamų priežasčių nevykdo antstolės reikalavimų, nepristatydamas transporto priemonės, nepagrįstai trukdo atlikti vykdymo veiksmus, tuo vilkindamas išieškojimo procesą, dėl ko nukenčia išieškotojo teisėti interesai, todėl yra pagrindas skolininkui nevykdžiusiam antstolės reikalavimų, skirti įstatyme numatytą baudą (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis).

11Baudos skyrimo tikslas nėra bausmė, o baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas – garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą. Baudos dydis, CPK 585 straipsnio nustatyta tvarka teismo skiriamas už kiekvieną teismo procesinio sprendimo ar teisėto antstolio reikalavimo nevykdymo dieną, nustatomas teismo, atsižvelgiant į pagrindinį skolininko paskatinimo vykdyti antstolio reikalavimą, ne nubaudimo tikslą. Ši baudos paskirtis lemia tai, kad teismas, svarstydamas baudos dydį už tęstinį pažeidimą (nevykdymą), gali modeliuoti, kaip veiksmingai nustatomas baudos dydis padėtų paskatinti operatyviau vykdyti antstolio reikalavimą.

12Šiuo atveju, nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į pažeidimo pobūdį, į išieškomos sumos dydį, į antstolės reikalavimų nevykdymo trukmę, į tai, kad skolininkas 2017 m. gegužės 17 d. gavęs antstolės patvarkymą, telefonu domėjosi esančio įsiskolinimo dydžiu, tačiau byloje nėra duomenų ar įrodymų, kad skolininkas kreipėsi į antstolę, nurodydamas svarbias priežastis, dėl kurių negali būti įvykdytas antstolės reikalavimas, taip pat, nebuvo kreiptasi į teismą siekiant įrodyti, kad antstolės patvarkymas yra neteisėtas, į tai, kad asmuo baudžiamas pirmą kartą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, skolininkui skirtina 100,00 Eur dydžio bauda už antstolės reikalavimų nevykdymą (CK 1.5 straipsnis, CPK 3 straipsnio 1 dalis, 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis). Teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, tačiau šiuo atveju, teismo nuomone, tokių aplinkybių nenustatyta.

13L. B. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos atlikti reikalaujamus veiksmus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti iš dalies.

16Skirti L. B., asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) baudą už antstolės teisėtų reikalavimų, numatytų 2017 m. gegužės 2 d. patvarkymo dėl automobilio pristatymo Nr. S-17009957 bei 2018 m. rugsėjo 17 d. patvarkymo dėl reikalavimo vykdymo Nr. S-18-5-23546, neįvykdymą.

17Kitą pareiškimo dalį atmesti.

18Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800.

19Išaiškinti L. B., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolės reikalavimų vykdymo.

20Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0005/16/00385 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai