Byla 2S-491-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-388-239-2008 pagal ieškovės R. A. ieškinį atsakovui G. A. , trečiajam asmeniui Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė R. A. 2008-01-17 pateikė ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2008-01-21 nutartimi nustatė ieškovei terminą iki 2008-02-15 nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas pažymėjo, kad ieškinyje turi būti nurodytas Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai. Teismas konstatavo, jog ieškovė, nurodžiusi, kad ji buvo priversta išeiti iš namų ir nuomoti patalpas gyvenimui sau ir vaikų priežiūrai, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (nuomos sutarties, gyvenamosios vietos deklaracijos ar pan.). Teismas pažymėjo, jog ieškinyje dėl santuokos nutraukimo būtina nurodyti ieškovės ir atsakovo gimimo datą ir vietą, tarp pridedamų dokumentų turi būti santuokos liudijimo originalas, pažymos apie šalių gaunamas pajamas. Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė 2007-04-12 pažymą apie kelių transporto priemonių registraciją, 2007-04-20 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus ir 2007-06-07 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, tačiau teismui būtina pateikti duomenis apie šiuo metu turimą turtą. Teismas konstatavo, jog nenurodyta tiksli ieškinio suma. Teismas pažymėjo, kad ieškovei nepateikus įrodymų apie šiuo metu esančią turto vidutinę rinkos vertę bei nenurodžius tikslios ieškinio sumos, nėra galimybės nurodyti konkretų žyminio mokesčio dydį, kurį privalo primokėti ieškovė. Teismas konstatavo, jog nenurodyta, kokias idealiąsias viso dalintino šalių turto dalis prašoma nustatyti bendroje jungtinėje nuosavybėje (LR CPK 37 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 82 str. 1 d., 85 str. 1 d. 9 p., 111 str. 2 d. 2 p. ir 4 p., 135 str. 1 d. 1 p. ir 4 p., 3 d., 382 str. 1 p. ir 8 p., 442 str.).

5Ieškovė 2008-02-19 pateikė patikslintą ieškinį ir prašymą pratęsti 2008-01-21 teismo nutarties vykdymo terminą iki 2008-02-23.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2008-02-21 nutartimi nutarė ieškovei pratęsti terminą iki 2008-02-25 ieškinio trūkumams, nurodytiems Trakų rajono apylinkės teismo 2008-02-21 nutartyje, pašalinti.

7Ieškovė 2008-02-26 pateikė prašymą papildomai pratęsti 2008-01-21 teismo nutarties vykdymo terminą iki 2008-03-03.

8Trakų rajono apylinkės teismas 2008-02-27 nutarė ieškovei pratęsti terminą iki 2008-03-03 ieškinio trūkumams, nurodytiems Trakų rajono apylinkės teismo 2008-02-21 nutartyje, pašalinti.

9Ieškovė 2008-03-04 pateikė raštą dėl įrodymų prijungimo.

10Trakų rajono apylinkės teismas 2008-03-05 nutartimi nutarė ieškovės R. A. ieškinį atsakovui G. A. , trečiajam asmeniui Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei. Teismas nustatė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2008-01-21 nutartimi ieškovei buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. 2008-02-19 ieškovė teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pratęsti terminą trūkumams šalinti. Trakų rajono apylinkės teismo 2008-02-27 nutartimi terminas buvo pratęstas iki 2008-03-03. Trakų rajono apylinkės teisme 2008-03-04 buvo gautas ieškovės 2008-03-01 raštas, prie kurio pridėta iš VĮ Registrų centro pažyma, gyvenamųjų patalpų inventorinė byla bei patalpų nuomos sutartis. Teismas atkreipė dėmesį, jog ieškovė turėjo pateikti patikslintą ieškinį – vieningą procesinį dokumentą, kadangi ieškinio turinio skaidymas į kelis procesinius dokumentus yra negalimas. Teismas konstatavo, jog ieškovė buvo įpareigota pateikti duomenis apie šiuo metu turimą turtą ir šio turto vertę, tačiau turto vertę nurodė netikslią, t.y. atsakovui prašomo priteisti 1992-08-27 įgyto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 3833-0015-0068, vertę nurodo 2000 Lt, nors teismui pateiktame 2008-02-22 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad šio sklypo vertė yra 139 Lt, kai tuo tarpu ieškovei prašomą priteisti 2006-09-07 pirktą žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-0740-0531, įvertino 3000 Lt, nors pateiktame 2008-02-22 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad šio sklypo vidutinė rinkos vertė yra 121543 Lt, o vadovaujantis žemės ir statinių vidutinių rinkos verčių paieška nustatyta, kad minėto žemės sklypo vertė yra 387095 Lt. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė nustatytu terminu nepašalino nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, konstatavo, kad ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei. Tai neužkerta kelio ieškovei, pašalinus minėtus trūkumus, vėl kreiptis į teismą (CPK 115 str. 3 d.).

11Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-03-05 nutartį ir ieškinio priėmimo klausimo sprendimą perduoti pirmosios instancijos teismui, tačiau kitam teisėjui. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Teismui buvo pateiktas ieškinys su priedais, kuris vėliau pagal 2008-01-21 teismo nutartį buvo patikslintas ir įvykdyti visi teismo reikalavimai. Teismas akivaizdžiai vilkina bylos nagrinėjimo klausimą ir formaliai kelia reikalavimus, kurie spręstini bylą nagrinėjant teisme iš esmės, nes atsakovas neprieštarauja.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Ieškovui pateikus teismui ieškinį, prasideda pirmoji civilinio proceso stadija, kai atliekami veiksmai dėl civilinės bylos iškėlimo. Teismas, nustatęs, kad pateikto ieškinio forma ir turinys atitinka keliamus reikalavimus, priėmimo klausimą gali išspręsti CPK nustatyta tvarka. Iškeliant civilinę bylą, teismas nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, o tik formaliai patikrina, ar ieškovas pateikė įrodymus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms pagrįsti.

14Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, perduodant klausimą dėl ieškinio priėmimo spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui kitam teisėjui, nes šis klausimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva.

15Tai, kad pirmosios instancijos teismas pareikalavo ieškovės pateikti duomenis apie šiuo metu turimą turtą ir šio turto vertę, tačiau ieškovė turto vertę nurodė savo nuožiūra, nesudaro teisinio pagrindo ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei. Ieškovė, šalindama ieškinio trūkumus, nurodytus Trakų rajono apylinkės teismo 2008-02-21 nutartyje, 2008-02-19 pateikė patikslintą ieškinį, kuriame taip pat pareiškė prašymą pratęsti minėtos teismo nutarties vykdymo terminą iki 2008-02-23 teismo reikalautiems dokumentams apie tai, kad ieškovė buvo priversta išeiti iš namų ir nuomoti patalpas gyvenimui sau ir vaikų priežiūrai, pažymoms apie šalių gaunamas pajamas, duomenims apie šiuo metu turimą turtą ir šio turto vertę pateikti. Ieškovė 2008-02-26 su prašymu papildomai pratęsti 2008-01-21 teismo nutarties vykdymo terminą iki 2008-03-03, pateikė iš VĮ „Regitra“ naujai gautą pažymą apie kelių transporto priemonių registraciją (b.l. 48, 49), pažymą apie ieškovės gautas pajamas (b.l. 87), o 2008-03-04 raštu dėl įrodymų pateikimo pateikė VĮ Registrų centro pažymą apie asmenų turimą nekilnojamąjį turtą (b.l. 51-60), gyvenamųjų patalpų inventorinę bylą ir patalpų nuomos sutartį (b.l. 82-85).

16Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą ir jį pratęsdamas dėl ieškinio trūkumų šalinimo, nutartyse nenurodė ieškovei būtinumo pateikti patikslintą ieškinį, kaip vieningą procesinį dokumentą, siekiant užkirsti galimybę ieškinio turinį skaidyti į kelis procesinius dokumentus.

17Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovė pateikė 2007-04-12 pažymą apie kelių transporto priemonių registraciją (b.l. 37, 38), 2007-04-20 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus (b.l. 39-40, 42-43) ir 2007-06-07 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 12), t.y. ieškovė pateikė teismui formaliuosius įrodymus ieškinyje išdėstytoms aplinkybėms pagrįsti, nes sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas.

18Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos principą, nustatė teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Šiuo atveju ieškovė iš esmės yra suformulavusi ieškinio pagrindą ir dalyką, todėl pirmosios instancijos teismas po bylos iškėlimo turi galimybę vertinti ieškinio pagrįstumą pagal suformuluotus reikalavimus ir ieškinio ribas (CPK 111 str.).

19Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškinį ir ruošdamasis bylos nagrinėjimui, bei pravedęs parengiamąjį posėdį, turi teisę nutartimi nustatyti terminą ieškovei visiškai suformuluoti ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą, pasiūlant byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti bylai reikšmingus įrodymus pasirengimo bylos nagrinėjimui teisme stadijoje, tuo užtikrinant civilinio proceso koncentruotumo principą (LR CPK 115 str. 4 d., 141 str. 3 d., 225 str., 230 str.).

20Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškinio pagrįstumo, nes tai nėra apeliacinio apskundimo dalykas, sprendžiant klausimą dėl ieškinio priėmimo. Teismo siekis išvengti ilgo pasiruošimo bylos nagrinėjimui negali užkirsti kelio asmeniui kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Negalima riboti ieškovės procesinių teisių formaliu pagrindu, kai ieškovė siekia išspręsti ginčą teisme ir jos interesų gynybai yra reikšmingas civilinės bylos iškėlimas (LR CPK 5 str., 7 str., 8 str., 111 str., 113 str., 115 str., 137 str., 138 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

22Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė R. A. 2008-01-17 pateikė ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl... 4. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-01-21 nutartimi nustatė ieškovei... 5. Ieškovė 2008-02-19 pateikė patikslintą ieškinį ir prašymą pratęsti... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-02-21 nutartimi nutarė ieškovei... 7. Ieškovė 2008-02-26 pateikė prašymą papildomai pratęsti 2008-01-21 teismo... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-02-27 nutarė ieškovei pratęsti... 9. Ieškovė 2008-03-04 pateikė raštą dėl įrodymų prijungimo.... 10. Trakų rajono apylinkės teismas 2008-03-05 nutartimi nutarė ieškovės R. A.... 11. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Trakų rajono... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Ieškovui pateikus teismui ieškinį, prasideda pirmoji civilinio proceso... 14. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 15. Tai, kad pirmosios instancijos teismas pareikalavo ieškovės pateikti duomenis... 16. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą... 17. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovė pateikė 2007-04-12 pažymą apie... 18. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos... 19. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškinį ir ruošdamasis bylos... 20. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškinio pagrįstumo, nes tai nėra... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 22. Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartį ir...